Met alle Panamezen

Met alle Panamezen

Politiek journalist Pieter Lesaffer heeft in een hoofdartikel van Het Nieuwsblad (5 april) een heel eigen mening neergeschreven over de Panamafraude. In die mening is weinig plaats voor de rechtsregels die eigen zijn aan de vrije samenleving.

Een nadeel van een vrije samenleving is dat je misdaden weliswaar niet mag begáán, maar dat je ze toch mag goedpraten. Goedkeuren mag eigenlijk ook, maar dat komt minder voor.

Of je nu een bom laat ontploffen in een luchthaven of metro, een terrorist verbergt voor de politie, een ordehandhaver bekogelt met stenen, of zwart geld verstopt in een Panamees nepbedrijf – er zal altijd wel iemand opstaan die een excuus verzint en verspreidt langs facebook of twitter, of langs een hoofdartikel in de krant. Er zal altijd wel iemand zijn die beweert dat repressief optreden niet veel zin heeft als je de ‘diepere oorzaken van het probleem niet aanpakt’ – het weze achterstelling in het onderwijs of een al te zware belastingdruk.

De bedenker en verspreider van zulke excuses kun je in een vrije samenleving niet straffen. Daar staat tegenover dat je in een vrije samenleving die excuses naar hartenlust mag hekelen en de bedenkers en verspreiders ervan de les mag lezen. Pieter Lesaffer van Het Nieuwsblad (hier) doet dat met de goedpraters van de Panamese nepbedrijven.

Zo’n kritiek is echt wel nodig en de goede bedoelingen van Pieter dienen geprezen te worden. Respect voor de wet en afkeer van wetsovertreding zijn belangrijk in een rechtstaat. ’t Is alleen jammer dat hij zijn kritiek verknoeit door onzinnige argumenten te gebruiken. Hij beweert dat de hackers die binnengebroken zijn in het computersysteem van het Panamese zakenkantoor Mossack-Fonseca “het werk gedaan hebben dat eigenlijk door een ministerie van Financiën moest gebeuren”. Maar een ministerie van Financiën – aan wélk ministerie van Financiën denkt Pieter? – mag in zijn strijd tegen zwart geld (en terreurgeld) juist géén onwettige daden stellen zoals hacken. En als men dat heimelijk toch doet, want er is veel dat we niet weten, kunnen de aldus verzamelde gegevens níét gebruikt worden voor een rechtbank. Toch niet in een vrije samenleving.

Misschien maken Poetin en de Chinezen zich minder druk om zo’n regeltjes. Dat kan. Maar als het over Panama gaat, is het nogal stil aan die kant (hier en hier).

Philippe Clerick is leraar Nederlands en blogger

Dit stuk is overgenomen van zijn blog:  http://philippeclerick.blogspot.be/2016/04/panama.htmll

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneel, financieel of organisatorisch!