Merkel schaft es nicht – de VRT evenmin

Merkel schaft es nicht – de VRT evenmin

Redt Duitsland het wel, en in welke mate, zo’n twee jaar na Merkels’ beruchte ‘Wir schaffen das’ en na de piek in de toestroom. Schultz, de leider van haar coalitiepartner, beoordeelde die uitspraak alvast als onverantwoord. De VRT wijdt er onder meer dit artikel aan. Dat bevat redelijk wat uitweidingen. Maar meest leerrijk is misschien wel wat Merkel en de VRT terzijde laten. Netto blijkt de actuele migratie immers een gigantisch verlies - en eentje dat met dit beleid nooit meer goed gemaakt kan worden.

Zo horen we van de VRT over projecten die migranten leren ‘Dat er begin- en einduren zijn, dat alles stipt verloopt.’, en dat zo’n 100.000 asielzoekers gebruik konden maken van het systeem met 1-eurojobs, en dat zo’n 25.000 dat ook al deden. De VRT heeft het ook over een ‘Werk van lange adem’, met een erkenning die zo’n 8 à 11 maanden vraagt en reeds een klein half miljoen vluchtelingen die nu al officieel werkloos zijn in Duitsland. VRT: “Dat zijn er ongeveer 100.000 meer dan het jaar ervoor, terwijl het aantal werkloze Duitsers afgenomen is.”.

Maar andere vragen kwamen niet aan bod bij de VRT, bij Merkel.

Hoe zorgen we voor het nodige minimum aan integratie (op cultureel, professioneel, mentaal en sociaal vlak) om vreedzaam samenleven te kunnen waarborgen? Initieel reageerde het beleid door negatie. Er was geen probleem. Zelfs na de aanrandingen op Oudejaarsavond in Keulen klonk dat nog even zo. Maar al snel moest de overheid erkennen dat er wel problemen waren. Maar zullen deze groepen, gezien hun gebruiken, normen en waarden, de aantallen en de groepsdynamiek die zich daardoor ontwikkelt, hier wel kunnen aarden? En in welke mate? Die vragen blijven nog steeds taboe.

Daarbij aansluitend, zijn er voldoende waarborgen tegen gewelddadige gebruiken en extremistische overtuigingen bij de migranten om de veiligheidsrisico's voldoende klein te kunnen houden? De recente aanslagen én de stroom misdrijven door de recente vluchtelingen suggereren dat Merkel hier nog nergens staat. Volgens de laatste berichten begingen zij 100.000-en misdrijven. Dat cijfer ligt ordes van grootte hoger dan voor de autochtone, mannelijke bevolking in dezelfde leeftijdsgroep.

Op economisch vlak dan: welke reële economische bijdrage kunnen deze migranten op termijn leveren? Ze kwamen immers toe in een hoogtechnologische samenleving met reeds veel laag en niet-geschoolde werklozen. ‘Duurzaam’ betekent niet-gesubsidieerde jobs. Initieel hoopten de politici en werkgevers dat vooral hooggeschoolden zouden toekomen. De VRT koestert die verwachting nu zelfs nog. Maar die hoop bleek een daverende misvatting: de grote meerderheid bleek niet of laaggeschoold. En talrijke universitaire migranten zijn ‘verkeerd’ geschoold. Zij moeten nog stevig bijscholen, los van de taal. Daarna valt nog te bezien hoeveel er qua attitude en verwachtingen wel op peil raken.

Maar dat laatste ontbrak volledig op de VRT, net zoals de bitter tegenvallende scholing.

Mogen we dan wel macro-economische baten verwachten van deze groep? Ze zouden volgens Merkel en haar medestanders op termijn daadwerkelijk helpen om de Duitse pensioenen te betalen. Een hoop die ook de VRT nog vermeldt. Of zal de netto-bijdrage negatief uitvallen? Of anders gezegd: zal de groep migranten méér bijdragen aan de sociale zekerheid en de fiscus, dan ze zal kosten aan uitkeringen allerhande?

De voorspellingen van de Nederlandse Jan van de Beek vallen lelijk negatief uit. Bepaalde migranten raken aan duurzaam werk, andere blijven eeuwig hangen in uitkeringen. Alles samen lijkt het uit te draaien op een geschatte kost van meer dan 100.000 euro per volwassen migrant, over diens volledige levensduur gerekend.

Zijn besluit, We hebben geen vreemdelingen nodig’, is nog vriendelijk geformuleerd, maar toch duidelijk. Duitsland kent een hoger demografisch deficit. De schatting kan daar iets positiever uitvallen omdat de noden op de arbeidsmarkt er hoger liggen. Maar ook voor Duitsland suggereren de schattingen toch dat het negatief zal uitpakken: een jaarlijkse netto kost van 20 à 50 miljard en met elke 100.000 extra migranten loopt dat met enkele miljarden op. De Oeso kwam uit op 21,7 miljard voor 2016.

Cijfers die de VRT blijkbaar nog niet kent.

Op korte termijn is zo’n netto kost onvermijdelijk: die migranten kunnen in Duitsland met 1-eurojobs misschien nog een kleine 2.000 euro per jaar verdienen. Maar hun totale kosten op één jaar (levensminimum, medische zorgen, …) bedragen eerder het tienvoud daarvan. Alles staat of valt dus met de mate waarin de migranten duurzame jobs vinden zonder daarin Duitsers te verdringen, noch het loonpeil op de markt zwaar naar beneden te trekken. De verwachtingen zijn bijzonder negatief. Maar deze gegevens en analyse ontbreken, zowel bij Merkel, als bij de VRT. Het wordt saai.

Typerend voor de negatie van lastige realiteiten is dat de VRT enkel over ‘vluchtelingen’ spreekt, en niet over het nauwkeurigere begrip 'migranten'. Een significant deel zijn immers geen vluchtelingen.

Alles samen kwam dus geen enkele van die uitdagingen op langere termijn aan bod. Geeft het vermijden van deze moeilijkere vragen dan geen eenzijdig, véél te positief beeld? We stelden hierover ook enkele vragen aan Tim Pauwels, de ombudsman van de VRT. Als we een antwoord krijgen, leest u het hier.

Tot slot: het ontbreken van aandacht voor die vragen op langere termijn lijkt wel een relevante ‘aanwijzing’ voor de realiteit. Want ook het Duitse beleid ontloopt ze systematisch, net zoals het onze.

Luc Ryckaerts, adviseur in een internationale organisatie, Brusselse Vlaming

Rudi Dierick, ingenieur, zakelijk adviseur en hoofdredacteur De Bron

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneel, financieel of organisatorisch!