Merkel heeft het niet zo slecht gedaan

Merkel heeft het niet zo slecht gedaan

Merkel heeft de verkiezingen in haar eigen deelstaat verloren. Dat haar verlies kleiner was dan dit van andere partijen werd door de media amper opgemerkt.

De deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern lieten de CDU achteruit gaan van 22,9 naar 19,1 procent, terwijl de Alternative für Deutschland (AfD) met 21,1 procent vanuit het niets haar positie innam. De globale pers gaf weer blijk van bijzonder weinig flexibiliteit in zijn analyse: de prognose van een catastrofaal verlies voor Merkel was op voorhand gemaakt en dus werd een relatief verlies nu maar omgebogen in een aardverschuiving. De vraag wordt amper gesteld waar die stemmen van AfD vandaan kwamen, gezien Merkels partij uiteindelijk maar 3,9 procent verloren had. Bekijken we daarom even de positie van de andere partijen.

De grootste is in die deelstaat de SPD. Die scoort 30,4 procent maar komt van 35,6, een verlies van 5,2 procent. De linkse criticasters van de SPD, Die Linke met wortels in de onder andere vroegere DDR-partij, zakt van 18,8 naar 13,0 procent, een verlies van 5,8 procent. Die Grüne houden 4,7 procent over van 8,4 procent, een verlies van 3,7 procent. De extreemrechtse NPD komt van 5,8 naar 3,1 procent. De enige die standhoudt op een bedroevend laag peil is de liberale FDP met zelfs een winst van 0,1 procent tot 3,0 procent.

Fig. 1 : Winst en verlies aan stemmen in % van totale geldige stemmen

Rekenen we even uit hoe groot het relatieve verlies is van alle verliezende partijen: voor de SPD is dat 14,6 procent, voor de CDU 17 procent, voor die Linke 30,8 procent; voor die Grüne 44 procent, voor de NPD 29,3 procent. Dat wil dus zeggen dat de CDU op de lijst van de relatieve verliezers helemaal achteraan komt (-17), net voor de SPD (-14,6), terwijl de echt grote verliezers de groenen (-44), de radicaal-linksen (-30,8) en de extreemrechtsen (-29,3) zijn. Voor een regeringspartij die zo zwaar onder vuur ligt en zo moeilijke beslissingen heeft moeten nemen, heeft de CDU van Angela Merkel het dus nog niet zo slecht gedaan. En dit ondanks haar omstreden ‘Wir schaffen das’. Wat – zoals Wouter Beke terecht beklemtoont – de vluchtelingenstroom zeker niet op gang heeft gebracht (want die was al massaal bezig), maar sloeg op de opvang van al dat menselijk leed op dat specifieke moment.

Wat zich echt tegen Duitsland keert, is dat het land goed en sterk is. In Frankrijk laat men mensen bij Calais letterlijk wegrotten in de modder, zonder voldoende in te grijpen om de lokale bevolking en de economie en het vrachtvervoer te beschermen. Dat zelfzuchtige land krijgt dus weinig vluchtelingen over vloer, en kan ze toch niet de baas. In Duitsland zijn er geordende tentenkampen opgezet (onder andere in de hangars van een afgedankt vliegveld bij Berlijn, zoals we op Canvas konden zien). De opvang verloopt er op zijn Duits, mit Gründlichkeit und Punktlichkeit.

Fig. 2 : Winst en verlies aan stemmen in % van stemmen per lijst

(AfD niet vermeld omdat die vorige keer niet deelnam)

Natuurlijk zijn er de incidenten geweest van de Sylvesternacht in Keulen en elders, maar er is ondertussen duidelijk geworden dat niet vluchtelingen daarin de hoofdrol speelden maar Maghrebijnen die al lang in Duitsland waren (hier en hier). Duitsland heeft alleszins veel problemen in huis gehaald, maar het kon op dat moment niet anders, de vluchtelingenstroom kwam in het najaar van 2015 volkomen onverwachts op gang. Het probleem is verre van opgelost, maar het is wel Merkel geweest die als enige naar constructieve oplossingen heeft gezocht, en daarbij de morele standaard van Europa niet heeft losgelaten. Ik zeg wel degelijk: constructieve, niet volmaakte. Ze beheert daardoor de crisis, ze beheerst ze niet, wordt haar verweten. Maar niemand kan die momenteel beheersen, we mogen al blij zijn als ze beheerd wordt.

Dat de AfD van Frauke Petry daarvan tijdelijk geprofiteerd heeft, mag normaal heten. Maar haar 21,1 procent stijgt niet uit boven de scores die andere extreemrechtse partijen al behaald hebben elders, Le Pen met het FN in Frankrijk, de PVV van Wilders in Nederland, het Vlaams Blok bij ons (net na de veroordeling in 2004). Tot nu toe heeft geen van die partijen een waardig alternatief voorgelegd, al is hun proteststem waardevol al was het maar om het bewind alert te houden (daarom ben ik ook tegen de verkettering of een cordon sanitaire). Er zijn echter beleidspartijen nodig die de moed hebben om onpopulair te zijn. De kiezers in Mecklenburg-Vorpommern hebben dat blijkbaar begrepen en Merkel niet echt afgestraft. De politiek correcten – de SPD, die Linke, die Grüne – daarentegen wel.

Eddy Daniels

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een  bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneel, financieel of organisatorisch!