'Men' is het communautaire debat beu

'Men' is het communautaire debat beu

Bent u het ook beu, die communautaire twisten? Wel, u staat niet alleen. Zoveel is duidelijk voor wie probeert de verschillende stromingen in dit debat te begrijpen.

Het communautaire debat tussen Vlamingen onderling, en tussen Vlaamsgezinden en Franstaligen werd de laatste jaren een non-debat. Het irriteert velen, zelfs bepaalde Vlaamsgezinden en Vlaams-nationalisten. De objectieve feiten blijken daarbij voor Franstaligen en niet-Vlaamsgezinden dermate storend dat ze die doorgaans ontkennen, dan wel het hoofd wegdraaien, of nog, agressief uit de hoek komen. En van de weeromstuit gaan vele Vlaamsgezinden dan maar hun oude aanklachten herhalen, en aanvullen met klachten over nieuwe discriminaties. En toen was de plaat helemaal grijs gedraaid, en zat het debat in de soep.

Deze  Open brief van Willy De Waele aan Charles Michel  zal op het eerste zicht alleen Vlaamsgezinden aanspreken. Maar De Waele maakt de terechte analyse dat Franstaligen een hard nationalisme voorstaan, veel harder dan men bij de meeste Vlaamsgezinden vindt.

Deze laatste willen eigenlijk enkel rechten en autonomie voor zichzelf. De Franstaligen daarentegen - of beter gezegd, de Franstalige partijen - gaan veel verder: ze eisen niet alleen rechten en autonomie voor zichzelf, ze willen daarenboven ook behoud én uitbreiding van privileges ten koste van de anderen (de Vlamingen) én voorrechten voor Franstaligen die zich in Vlaanderen vestig(d)en. Ze willen daarnaast ook hun institutionele voorkeur kunnen blijven opleggen aan de Vlamingen. Maar dat is allemaal niets nieuws.

De andere kant in dit 'debat' bestaat uit Franstaligen en niet-Vlaamsgezinde Vlamingen. Die klagen de klaagzang van Vlaamsgezinden à la Willy De Waele aan. 'Kaakslagnationalisme' klinkt het dan bijvoorbeeld. En daarmee proberen ze de aanklachten ten gronde te negeren. Maar die andere kant weigert tegelijk wel onder ogen te zien dat België sinds Di Rupo I het énige Europese land is waar etnische discriminaties nu zelfs door de wet opgelegd worden! Komt er zo echte communautaire vrede? We betwijfelen het.

De Bron zet in dit debat haar kolommen open voor ernstige en legitieme argumenten van beide zijden. 

Rudi Dierick, hoofdredacteur, ingenieur en zakelijk adviseur

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur.
We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Stuur ons gerust een 
e-mail met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.