Jan Devolder op de dool

Jan Devolder op de dool

Jan De Volder levert kritiek op Wim Van Rooy, maar slaat hij de bal niet dubbel mis? Én inzake de islam én inzake de analyse van Van Rooy? Miskijkt hij zich niet gigantisch op de gevaren vanuit bepaalde islamitische hoeken?

Peter Calluy is woordvoerder van de Beweging van Ex-moslims van België. Hij is voormalig straathoekwerker en auteur van het boek “Kroniek van een aangekondigd onheil” over de eerste radicaliseringsinitiatieven in Boom van Fouad Belkacem, de latere stichter van Shariah4Belgium. 

Graag wil ik even reageren namens de Beweging van Ex-moslims van België op de denkfouten die Jan De Volder maakt in DM op 24/11/2016 bij zijn commentaar op een interview dat Joël de Ceulaer afnam van Wim Van Rooy verschenen in  De Morgen 23/11/2016.

  1. “Bij ons zit het extreme anti-islamdiscours politiek vooralsnog achter het cordon sanitaire rond Vlaams Belang weggeborgen” , stelt Jan De Volder.

Elke goed geïnformeerde islamcriticus vertelt zaken over de islam die men als extreem beschouwt maar die daarom niet minder waar zijn. In de schoonfamilie van onze voorzitter vindt men het normaal dat afvalligen gedood worden. Is de visie van de schoonfamilie extreem of is onze voorzitter extreem als hij dat verder vertelt?

Dat het anti-islamdiscours “vooralsnog” in de rechtse hoek gezocht moet worden klopt niet. Islamcritici zoals Wim Van Rooy en Eddy Daniels, maar ook ondergetekende komen uit de linkse hoek. Mariam Namazie, stichter van de Council of Ex-muslims of Britain heeft een marxistisch verleden.

Het “anti-islamdiscours” zie ik vooral bij onze leden ex-moslims, een multi-etnische groep waarvan velen een diepgaande kennis van de islam hebben alsook van de geloofspraktijk binnen de islamgemeenschap. Je hoort hun stem nauwelijks omdat ze zich in het “superdiverse” België moeten verstoppen om nog een enigszins normaal leven te kunnen leiden, ofwel omdat ze voor hun leven vrezen of niet gebroodroofd willen worden door werkgevers die multiculturalisme hoog in het vaandel dragen tot je iets negatiefs zegt over de islam. Om die reden ben ik hun woordvoerder geworden hoewel ik zelf geen ex-moslim ben.

  1. “Onze intellectuele elite weet te weinig over de islam”.

Die intellectuele elite kent er inderdaad veel te weinig van, maar dat belet haar niet om toch te doen alsof er niets mis is met de islam. Jan De Volder hoopt dat wanneer men de islam bestudeert, men onvermijdelijk tot de conclusie moet komen dat de “echte” islam vreedzaam is.

Het helpt natuurlijk niet wanneer sommigen van die intellectuele elite effectief de islam beginnen te bestuderen en daarna als mensen met een “extreem anti-islam discours” weggezet worden wanneer ze de onprettige kanten van de islam belichten.

  1. “De islam is volgens hem [Wim Van Rooy] het nieuwe nazisme. Hier vergelijkt hij een complexe en gelaagde godsdienst met eeuwenoude en soms onderling sterk afwijkende tradities en geloofsbeleving en anderhalf miljard gelovigen met een welbepaalde racistische ideologie die onder leiding van een sterke man vanuit het hart van een moderne Europese staat de wereldmacht nastreefde.”

Jan De Volder leidt hier de lezer op de klassieke manier om de tuin: de islam is een complexe godsdienst, wordt op verschillende manieren toegepast, er zijn meerdere tradities, ... De diversiteit in de toepassing van de islam betekent in de praktijk dat weldenkende mensen en regeringen bepaalde aspecten van de islam niet toepassen zoals het afhakken van de hand van een dief. Het niet toepassen van de islam beschouwt Jan De Volder als een deel van de islam.

Wim Van Rooy spreekt over iets anders. Hij heeft het over de islam zoals die door Mohammed gebracht is en door hem voorgeleefd werd, dus hetgeen in de Koran en de overleveringen van Mohammed staat. Deze islam wordt beschreven in boeken van de grote islamitische universiteiten en die islam wordt er gedoceerd. Het is de islam die elke moslim zou moeten volgen.

Wat is er nu fascistisch aan die islam? Fascisme laat onder andere geen kritiek toe op de leider en op de ideologie. De islamitische wet voorziet in de doodstraf voor kritiek op Mohammed en op de islam. In Mauretanië werd een moslim ter dood veroordeeld voor het “lichtzinnig praten over Mohammed” en een woedende menigte stond aan de rechtbank om de voltrekking van de doodstraf te eisen.

Als mensen 1400 jaar na de dood van de leider bereid zijn om critici van die leider te doden, dan is fascisme dichtbij. Een van onze leden vertelde tegen zijn moeder dat het gedrag van Mohammed heel problematisch was en als antwoord nam ze een mes en bedreigde hem met de woorden: “je suis prête à tuer pour mon Prophète”. Dit is de “geloofsbeleving” van een liefhebbende moeder en moslima in België. Hoe komt dat? Heeft dit niets met de islam te maken? Waar zijn de christenen die willen doden voor Jezus?

  1. Jan De Volder stelt dat indien “anderhalf miljard gelovigen de wereldmacht nastreven” de “wereld met een gigantisch probleem zit”.

De toon die hij hier hanteert laat uitschijnen dat het streven naar wereldmacht een fantasie is. Wie het leven van Mohammed bestudeerd heeft weet dat hijzelf met het streven naar wereldmacht begonnen is. Hij was in de laatste 8 jaar van zijn leven voortdurend in oorlog. De eerste kaliefen zijn de wijde wereld ingetrokken om hun religie met het zwaard op te leggen. Elk zichzelf respecterend shariah handboek stelt dat “Jihad oorlog tegen niet-moslims is om de islam te vestigen”.

Van 650 tot pakweg 1850 vielen moslimlegers met wisselend succes Europa aan. De islamitische landen misten echter de wetenschappelijk-technologische revolutie en konden niet meer op tegen de gesofisticeerde wapens van de Europeanen. De islam is dus begonnen met 1200 jaar oorlog en nu zijn ze in crisis en zouden ze vreedzaam geworden zijn? Welke crisis? Een militaire crisis. Een significant deel van de gelovigen wil wel de wereld veroveren maar ze zijn er niet meer toe in staat. Gelukkig zijn de islamitische landen verdeeld anders waren de problemen onoverzichtelijk.

Jan De Volder ziet geen probleem maar onze veiligheidsdiensten kraken in hun voegen. Deze laatsten zien wel een probleem, en geen kleintje. Honderden miljoenen hebben de aanslagen van Brussel gekost en de kosten voor bijkomende veiligheidsmaatregelen zijn enorm. Het FBI werkt in de VS in elk van de vijftig staten op complotten van Islamitische Staat. Dikwijls zijn de would-be terroristen bekeerlingen. We zitten effectief met een problem als er in België 500 families zijn die een van hun kinderen verloren zijn omdat ze naar Syrië vertrokken om zich dood te vechten. No big deal, Jan?

  1. “Momenteel verkeert de Arabische wereld in een diepe crisis.”

Juist, en in die Arabische wereld ligt het “kleine” Israël dat omringd is door volkeren die ervan dromen het te vernietigen. Daar vinden ongelofelijke wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen plaats. Na de VS en China staat Israël op de derde plaats wat betreft het aantal bedrijven op de technologiebeurs NASDAQ. China heeft er met 1,4 miljard mensen 136, Israël met 8 miljoen mensen 94 en alle islamtische landen hebben samen NUL bedrijven op de NASDAQ.

  1. “Het fascistische en totalitaire gedachtegoed dat Van Rooy de ganse islam toedicht gaat wel op voor een minoritaire strekking van extremisten.”

Dit willen we graag geloven. De waarheid is spijtig genoeg anders. De islam is begonnen met Mohammed als leider van een minoritaire strekking van machtelozen die uiteindelijk de macht gegrepen hebben en er een majoritaire strekking van extremisten van gemaakt hebben. Het “totalitaire gedachtegoed” komt van Mohammed die stap voor stap alle weerstand tegen zijn godsdienst fysiek elimineerde en uiteindelijk de islam met extreem geweld opdrong overal waar het niet met list of diplomatie lukte.

Een voorbeeld: nadat Mohammed Asma Bint Marwan, een dame die 'een extreem anti-islam discours' voerde, had laten vermoorden bekeerde haar hele familie zich tot de islam omdat ze volgens Ibn Ishaq, de biograaf van Mohammed “de kracht van de islam” zagen.

  1. Als afsluiter stelt Jan De Volder “appeasement” voor, maar daarbij verspreekt hij zich wel flink

Enerzijds stelt hij: “Echte voorzorg is: de hearts and minds van de Europese moslims voor ons model van samenleven winnen, dat model met bijbehorend pluralisme en godsdienstvrijheid ook met genoeg fierheid durven promoten”.

Dit model gaat echter regelrecht in tegen de islam die geen godsdienstvrijheid kent en ook geen kritiek op religieuze leerstellingen verdraagt. Onze Beweging van Ex-moslims krijgt regelmatig emails van moslims die woest zijn omdat wij de islam verlaten en dat ook zeggen. Zij zien het feit dat er ex-moslims zijn als een bedreiging.

Anderzijds stelt Jan De Volder: “Veel moslims - en lang niet alleen de extremisten - ergeren zich aan een publiek discours dat God en de gelovige voortdurend ontluistert en onderuit haalt.” En daarmee is de cirkel gesloten. We kunnen het best onze traditie van vrijheid van meningsuiting laten varen als we geen problemen willen hebben met moslims. We moeten ons dus laten leiden door angst om moslims voor het hoofd te stoten en door politieke correctheid. Ondergetekende heeft persoonlijk de gevolgen van de ‘goedbedoelde’ omerta-attitude van onze “verlichte” beleidsvoerders ondervonden.

Ons enig geluk is dat de islamitische wereld heel erg verdeeld is. Laat ons hopen dat dit nog een tijdje mag duren. Hopelijk zien de moslims wereldwijd zelf in dat de islam van Mohammed destructief is. Laat ons hopen dat onze eigen elite de vrijheid van meningsuiting tegen dan niet de genadeslag toegediend heeft.

Peter Calluy, ex-straathoekwerker, oud-ABVV- en SP-militant, woordvoerder van de Beweging van Ex-moslims van België.

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneelfinancieel of organisatorisch!