Hoe

De Bron wil correcte en relevante informatie over politieke en maatschappelijke actualiteit bieden. Met zo weinig mogelijk artikels en woorden een nauwkeurig beeld geven. We leggen de lat dus hoog. U wil er meer over weten? Of u wil meewerken? Welkom!  U kan meewerken als auteur, als corrector, als reviewer, of in meer organisatorische en andere taken.

U kan ons ook financieel steunen met een gift aan Charta Vlaanderen vzw, BE91.9731.1146.6976 en BIC: ARSPBE22. Voor meer uitleg, zie hier.

Ons redactiewerk is nooit éénmanswerk. Aan zowat elk artikel werkt (en schrijft) al snel een handvol medewerkers mee. Onze werkwijze steunt op:

We maken, voor onze artikels, een onderscheid tussen 'Nieuws', 'Opinie' en 'Analyse'.

Nieuws bevat vooral objectieve informatie en een beperkte analyse, of een bescheiden opinie.

Opiniebijdragen (Columns en Edito's) verwoorden een bepaalde visie. Ze drukken standpunten uit. Men kan die delen of niet, afhankelijk van ieders persoonlijke overtuigingen, normen en waarden.

Analysebijdragen zijn neutraler bedoeld: deze moeten vooral objectieve gegevens bieden, historische en andere achtergronden. Ongeacht iemands persoonlijke overtuiging, zou men een analyse, eenmaal men zich verdiept in een bepaalde gebeurtenis of fenomeen, in hoge mate kunnen delen.

Mediakritiek is een mix van analyse en opinie; spitst zich toe op andere media, hoe deze bepaalde gebeurtenissen weergeven, en welke cruciale elementen van dossiers ze daarbij weglaten, dan wel manipulatief voorstellen.  Een artikel onder deze rubriek moet een objectieve bespreking bevatten. Het mag daarbij, aanvullend, ook een visie of standpunten geven.