Het wordt drummen langs links

Het wordt drummen langs links

De obsessie van Kris Peeters (vice eerste-minister CD&V) met een extra kapitaalsbelasting viel op. Veel experts noemen het minstens voorbarig, en schadelijk. Maar de CD&V zette door. Waar wil de CD&V eindigen? Helemaal links?

Kris Peeters blijft doorbijten. Hij moet en zal zijn extra belasting op kapitaal krijgen. Dat dit niet was afgesproken in het regeerakkoord, in tegenstelling tot de fiscale hervorming, wil hij niet weten. En dat experten erop wijzen dat deze belasting én zijn doel zal voorbijschieten, én meer schade zal aanrichten dan enig goed, wil hij niet horen. Dat zijn voorstel geen enkele parallelle vereenvoudiging inhoudt, daar ligt hij manifest niet van wakker. Dat het zo onvoldragen is dat alle experten er hun dagelijkse humorcolumn mee vullen, daar is hij te glad voor. En dat hij daarmee veel kleine en grote ondernemers de duivel aandoet, dat is duidelijk al enkele jaren het minste van zijn zorgen.

Maar waarom dan als een gebeten hond de regering lamleggen voor zo'n domme en hoogstwaarschijnlijk peperdure fetisj?

De commentaren van niet weinig experten zijn vernietigend. Zelfs na alle extra toelichting van Wouter Beke en Kris Peeters blijft het CD&V-voorstel een puinhoop: beleggingsfondsen zouden wel onderworpen zijn aan die extra taks, maar pensioenfondsen en levensverzekeringen niet. De CD&V wil een meerwaardebelasting op individuele aandelen, en op obligatiefondsen en op het obligatiegedeelte van gemengde fondsen, maar niet op individuele obligaties, behalve dan weer op nulcouponobligaties. Wie zijn portefeuille intelligent samenstelt zal dus geen cent moeten betalen. De enigen die nog iets positief weten te zeggen zijn bepaalde experten die straks peperdure adviezen kunnen leveren voor de beste belastingvrije beleggingen.

Peeters’ bezetenheid om zoiets doms en zo een – op zijn minst – lichtzinnig-voorbarige trofee binnen te halen doet me denken aan de hond van mijn vrienden. Die was als pup overgekomen uit een nest van onbekenden, via de veearts. Als jonge hond was zij, het was een ‘vrouwtje’ zoals Koning Filip het zo goed uitdrukt, bijzonder bevreesd. Maar gaandeweg ontdooide zij. Maar zij bleef altijd koeler tegenover mannen dan tegenover vrouwen. En in de herfst, toen er veel bladeren gerijfd moesten worden in hun grote tuin, toen kon ze héle dagen blijven bijten naar de bladerrijven waarmee mijn vrienden zwoegden. En toen viel hun frank, en ze vroegen de dame van wie ze de pup gekocht hadden of die, als klein hondje, niet door een man met een rijf geslagen was. Waarop die dame verbaasd vroeg hoe ze dat wisten. Niet moeilijk dus.

En evenmin voor het gedrag van Kris Peeters. Blijkbaar zijn er maar twee plausibele en mekaar aanvullende verklaringen: hij is gefrustreerd omdat de regeringspartijen, inbegrepen waarschijnlijk zijn eigen partij, hem geen eerste-minister wilden laten zijn én/of hij is plat op zijn buik gegaan voor de bovenbaas van de CD&V, de ACW (nu arglistig ‘Beweging.net’ genoemd om de associatie met het wanbeheer en het bedrog door de ACW bij Arco wat te doen vergeten). Kris Peeters was ooit de man die de kleine ondernemers verdedigde, lang geleden - in de prehistorie - toen hij baas was bij Unizo.

Maar nu gedraagt hij zich als de gebeten hond, opgejaagd door een brutale linkse baas. En ondernemers en al wie wat kapitaal bezit, die kunnen blijkbaar nooit meer goed doen.

Maar daarmee vervelt de CD&V wel meer en meer tot een klassieke, conservatief-linkse partij. Een partij voor wie uitkeringen en subsidies aan de bevriende organisaties nooit meer mogen dalen en minstens een gezond groeiritme moeten krijgen. Een partij voor wie de wetten nooit te complex zijn. Dat een kat haar jongen nooit meer terugvindt in de Belgische rekeningen, is dat niet prachtig? De immer minzame Peeters en de radde Geens moeten er zich wondergoed bij voelen. Hun vrienden in dure advocatenkantoren waarschijnlijk even goed.

Daarmee zullen de klassieke linkse kiezers – die we hier grof vereenvoudigd voorstellen als mensen voor wie belastingen wel best omhoog mogen of moeten – straks kunnen kiezen uit een hele waaier partijen: SP.A, Groen, PVDA, … én de CD&V (die dan mogelijk wel de 'C' in haar naam zal laten vallen, en, als ze eerlijk is ook de 'V', en die 'D' is eigenlijk ook wel best verwarrend gezien de politieke keuzen van die club). En vergeten we ook sommige Open Vld'ers niet die van die liberale partij een linkse partij wilden maken.

Naschrift: dit weekend werd vernomen dat zowel de (eerder niet afgesproken) kapitaalsmeerwaardebelasting als de (wel afgesproken) fiscale hervorming beide uitgesteld worden. Dat lijkt een overwinning voor de CD&V. Maar nog schadelijker is dat tegelijk de eerste-minister een toezegging deed aangaande Arco. Het algemeen belang zal daarbij dus toch moeten wijken voor het particuliere belang van de ACW. 

Andrea Cuypers, ecologiste/humaniste met interesse in sociale thema's

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneel, financieel of organisatorisch!