Hervestiging in EU schadelijk voor vluchtelingen

Hervestiging in EU schadelijk voor vluchtelingen

De VN en zowat alle vluchtelingenorganisaties vragen massale hervestiging van vluchtelingen en migranten in Europa. Daarmee bedoelen ze een doelbewust nagestreefd en permanente opname in onze bevolking van grote aantallen 'vluchtelingen'. Ze vragen dus dat wat nu al noodgedwongen op redelijk grote schaal gebeurt, nog uitgebreid wordt. Dat staat wel haaks op de voorkeur van de Europeanen. Maar dat is ook schadelijk en contraproductief. Die vraag moeten we daarom verwerpen.

Het inwilligen van die vraag veroorzaakt immers praktische, principiële, morele en strategische problemen. We beschreven hier reeds de torenhoge kosten, de grote veiligheidsrisico's en de hoogst twijfelachtige baten van massale en definitieve opvang van grote aantallen 'vluchtelingen'. Alle recente gegevens wijzen erop dat een groot deel daarvan nooit een netto positieve bijdrage tot onze economie zal leveren. Een ander deel, deels samenvalllend met de eerste groep, veroorzaakt maatschappelijke spanningen door hun te sterk verschillende normen en waarden. Tot slot veroorzaakt het ook grote veiligheidsrisico's.

Daarenboven draagt zo'n massale hervestiging in Europa bij tot een leugenachtige attitude. Personen die in se gewoon economische migranten zijn, worden daardoor aangemoedigd te liegen door zich als een vluchteling voor te doen. Heel die groep 'integreert' daardoor dan op een schizofrene wijze.

Zo'n hervestiging maakt het verder wel heel gemakkelijk voor veel actieve of latente opposanten om weg te trekken. Dat versterkt dan van de weeromstuit de oorlogsstokers in deze wereld. Denk aan Rusland, Turkije, de VS, Saoedi-Arabië en Iran maar ook de vele grote en kleine dictaturen en autoritaire regimes. Massale hervestiging geeft deze dus een grote indirecte steun.

Verder is moreel verwerpelijk dat de grote oorlogsstokers geen enkele, of maar een fractie van kosten van die hervestiging dragen. Ook dat zal hen niet aanmoedigen om de gevolgen van hun geweld onder ogen te zien.

Geopolitiek gezien veroorzaakt massale hervestiging een structurele verzwakking van de Europese Unie tegenover al haar internationale opponenten. De Eu zou dan ook oliedom zijn als het de huidige opvang – zelfs aan de lagere toevloed van 2016 vergeleken met 2015 – zou voortzetten en zeker als het een beleid voor geplande bijkomende permanente vestiging van migranten zou uitwerken.

Maar grootschalige hervestiging in Europa van mensen uit landen in oorlog is ook in humanitair opzicht schadelijk en op lange termijn contraproductief. Dit beleid baat immers enkel die vluchtelingen met relatief wat middelen. De armste inwoners van die landen in oorlog, of met een dictatuur, die hebben pech. Dat heet dan 'asieldarwinisme' zoals de analyse van Volk in Nood treffend beschrijft.

Tegelijk creeërt het ook een brain drain van de 'beter opgeleidde' en 'meer dynamische' krachten. Deze kwaliteiten zijn overigens relatief gezien de verschillen in opleiding en cultuur tussen landen van herkomst en de EU. Verder is er ook een principieel bezwaar: geen enkele van die organisaties wist enig bruikbaar onderscheid te maken tussen slachtoffers van oorlogen en de grote meerderheid van migranten die in se alleen maar een betere toekomst zoeken, dan wel aangetrokken zijn door de weke, maar royaal gesubsidieerde Europese onderbuik. Maar dat zet potentieel de deur open voor onwaarschijnlijk grote aantallen. De Europese wensdroom wordt immers door véle miljoenen gedeeld.

Gezien de lage hulp van de rijke Arabische landen en andere rijke oorlogsstokers aan vluchtelingen, is die vraag voor massale hervestiging in de EU verder ook racistisch.

Ook cultureel is zo'n massale hervestiging in de EU strijdig met wat veel EU-burgers willen. De recente toestroom veroorzaakte immers al teveel aantasting en bedreiging van onze culturele verworvenheden.

Om deze, en andere ernstige redenen, moet die vraag dan ook categorisch verworpen worden.

Ons 'Dossier Migranten en Vluchtelingen' diept deze problematiek verder uit. 

Luc Ryckaerts, adviseur in een internationale organisatie, Brusselse Vlaming

Voor meer informatie over migratie en de vluchtelingencrisis, zie ons dossier.

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneelfinancieel of organisatorisch!