Gaza, wreedheden en oorlogsmisdaden

Gaza, wreedheden en oorlogsmisdaden

Het recente geweld in en rond Gaza veroorzaakt gigantisch veel leed voor de slachtoffers. De honderden dode kinderen, ouderen en andere onschuldigen zijn onaanvaardbaar. Maar hoe kwam het zo ver? Die streek kenden daarvoor al jaren uitzichtloosheid. Op internet scoort het leed in Gaza zeer hoog. De webpagina's van talrijke vrienden en bekenden tonen een grote verontwaardiging, woede en weerzin.

Maar in de debatten lijkt die verontwaardiging de objectieve feiten en het gezond verstand te versmoren. Een klein aantal verdedigt de Israëlische actie. Ze wijzen erop dat Israël niet veel alternatieven ziet, dat Hamas openlijk elke kans aangrijpt – hoe futiel ook gezien haar totale militaire onmacht – om Israël met de wapens te bestrijden. Een andere, veel grotere groep met daaronder alle Arabische, Turkse en Iraanse internauten die zich uitspreken, is woest op Israël. Ze eisen dat Israël stopt met haar militaire acties, te beginnen met elke actie die kinderen en andere onschuldigen kan treffen.

Maar een derde, eveneens vrij grote groep merkt op dat zulks redelijk moeilijk is gezien Hamas haar povere militaire middelen quasi steeds tussen burgers lijkt te verbergen. Deze groep is kwaad op al diegenen die, direct of indirect, bijdragen tot het geweld en de zwaar geblokkeerde situatie.

Een grondige analyse van wie 'schuldig' is aan deze laatste ronde geweld is verre van eenvoudig. Het Arabisch-Israëlische conflict is ondertussen zowat één eeuw oud. Sinds 1948 kwam daar een specifieke Palestijnse component bij. Zit de schuldige in de hoek van Hamas, met de moord op drie Joodse tieners? Of is Israël de schuldige omdat het met veruit de meeste militaire vuurkracht ook de meeste doden veroorzaakt? Of zijn de Joodse kolonisten in de illegale nederzettingen op de West Bank de (hoofd)schuldigen? Of is dat Hamas samen met haar bondgenoten in Iran en elders de schuldige omdat zij het bestaansrecht van Israël ontkennen en dat land overal waar ze maar kunnen onmogelijk te maken. Of is toch Israël de schuldige omdat het nu al jaren het leven op de West Bank en in Gaza onmogelijk maakte door de militaire bezetting en door er de economie te verstikken en omdat het de recente eenheidsregering wil saboteren? Of zij méérdere partijen medeschuldig, dan wel deze de hoofdschuldige, en andere ook schuldig?

Dit nog onvolledige lijstje wijst enkel op een paar van de vele verantwoordelijkheden voor het recente leed. Eisen dat één partij moet inbinden, is weliswaar begrijpelijk gezien het actuele leed. Maar het is op zich ook gevaarlijk. Dat zal namelijk bijdragen tot net méér geweld in de toekomst. De fundamentele oorzaken van het geweld worden dan immers niet weggenomen.

Dat conflict wordt nu overwoekerd door een ware propaganda-oorlog, met talrijke feitelijke leugens en misleidende voorstellingen van zaken. Elke extra steun voor éénzijdige eisen – 'de andere zit fout en moet volledig inbinden' – lijkt me daarom schadelijk. Dat conflict is géén zwart-witzaak waarbij slechts één partij schuldig is voor het geweld en het huizenhoge leed. Dat dan toch zo voorstellen draagt daarom net indirect bij tot een verdere verergering van het conflict.

Voor wie dat beter wil begrijpen verwijs verwijs ik nogmaals naar de langere analyse. En ook die kan maar enkele cruciale zaken belichten. De geschiedenis van dat conflict is immers véél complexer dan wat men op deze pagina's kan beschrijven. En net zo voor de vragen rond de oorzaken van het conflict, en de noodzakelijke uitwegen. Dat gezegd zijnde, De Bron wil bijdragen tot een beter inzicht in dit conflict. Het staat daarom open voor elke bijdrage en elke kritiek die onze kwalitatieve criteria op de kwaliteit van de bespreking en de analyse wil respecteren.

Voor een nadere analyse, zie 'Gaza, 'ellende zonder einde' of 'cynisme zonder einde'.

Rudi Dierick, hoofdredacteur, ingenieur, zakelijk adviseur

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. 
We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Stuur ons gerust een  e-mail met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.