Gaten klimaatbeleid steeds opvallender

Gaten klimaatbeleid steeds opvallender


Politici bekritiseren steeds meer de hernieuwbare energie. Dat kan ons niet verwonderen, de kosten swingen de pan uit en het volk begint te morren. De weg is echter nog lang. Dat zoveel experten enthousiast en vol goede bedoelingen de andere kant uitkijken, zelfs met cijfers en rapporten, helpt natuurlijk niet.

Onrealistische hernieuwbare plannen

“Europees Parlement legt lat onrealistisch hoog voor hernieuwbare energie”, zo ronkt de titel van een persbericht van de N-VA (22 juni 2016), verstuurd door Anneleen Van Bossuyt, Europarlementslid:

“Enkel inzetten op hernieuwbare energie heeft weinig zin in Vlaanderen. Er is amper plaats, windmolens op zee zijn erg duur en zonnepanelen alleen zullen onvoldoende zijn voor het behalen van de doelstellingen.”

Inderdaad. De nadelen van hernieuwbare energie zijn nogal evident indien men met een onbevangen oog alle voor- en nadelen naast elkaar zet. Zie voor een ultrakort overzicht Turtelboom en de naakte klimaatkeizer.

Het is zelfs nog erger dan wat de N-VA hier beweert. Hernieuwbare energie moet natuurlijk de menselijke CO2-uitstoot verminderen. Ondanks miljardensteun blijkt deze CO2-reductie niet echt te lukken. Dat leert ons alvast het Duits klimaatbeleid. Hiervoor verwijs ik graag naar mijn artikel Greenpeace beschermt Duits energiebeleid. Greenpeace trok er natuurlijk de kaart van de hernieuwbare energie. Dat was op essentiële punten eenvoudig te doorprikken. Maar Greenpeace, daar luisteren veel bewindslui graag naar.

Gelukkig dat politici het al niet meer zo bont maken. Hun voortschrijdend inzicht heeft echter nog wat ruimte voor verbetering:

Een recent onderzoek toont aan dat Belgen het halen van de klimaatdoelstellingen belangrijk vinden. Zo wil 60 procent van de respondenten zelf geld investeren om de efficiëntie van de eigen woning te verbeteren.”

De energiefactuur van de Belg steeg enorm door de jarenlange subsidiëring van hernieuwbare energie. Geen wonder dat hij geld veil heeft om deze uitgaven alweer te doen dalen. Dat is dus niet zozeer steun voor het hernieuwbare energiebeleid, eerder een reactie op de nadelige gevolgen ervan. Zo kritisch gaat dit recente onderzoek van een producent van verwarmingsketels (Remeha) echter niet.

Wie tussen de regels leest begrijpt al snel dat de gemiddelde Belg enkel een kostenefficiënt energiebeleid wil. De aankoop van energiebesparende verwarmingsketels bijvoorbeeld. Die van Remeha misschien? Investeringen in hernieuwbare energie, de hoofdbrok van het klimaatbeleid, zijn dat echter niet. Ook dit zullen veel landgenoten wel al begrijpen. Een onderzoek naar dergelijke opinies blijft echter uit. Een bepaalde klasse van onze samenleving lijkt dat niet zo belangrijk te vinden.

Het opkrikken van cijfers

Dan lees ik in hetzelfde persbericht:

"Daarom moeten we eerst inzetten op energie-efficiëntie. In België kunnen we 25 procent besparen op ons energieverbruik indien iedereen een condensatieketel zou installeren."

25 procent besparen op het totale energieverbruik van België lijkt een heel mooie doelstelling. Maar ‘ons energieverbruik’ staat hier enkel voor het huishoudelijk energieverbruik. Men vergeet hier transport, landbouw en industrie. Dat is een belangrijke opmerking, aangezien de klimaatdoelstellingen van de regering globale doelstellingen zijn.

Het is dan ook moeilijk hierover concrete cijfers te vinden op het internet. Het aandeel van de productie van warmte tegenover het totale Belgische energieverbruik schat ik op zo’n zeven procent°. Een massale overschakeling naar condensatieketels zal hier maar een deel van kunnen afknippen. Ik geef toe, 25 procent klinkt heel wat beter dan hoogstens enkele procenten.

Men ziet het wel meer in discussies over energie en klimaat: onzorgvuldig gebruik van cijfers. Toevallig gebeurt dat altijd in het voordeel van hernieuwbare energie. Neem nu de volgende welluidende titel:

“Offshore windparken produceren elektriciteit voor 800.000 gezinnen”

Geweldig klinkt dat, maar gaat enkel over het elektriciteitsverbruik van gezinnen. Dat is nog minder dan het huishoudelijk energieverbruik waarover het persbericht het hierboven had. Dergelijke subtiliteiten passen echter niet in ronkende verklaringen.

Verder negeert het artikel de nadelen. Tijdens windluwte hebben die 800.000 gezinnen nog steeds elektriciteit nodig. In stormachtige tijden staan gezinnen niet noodzakelijk te trappelen om alle geproduceerde elektriciteit te verbruiken. Deze moet dan voor een appel en een ei doorverkocht worden, ook aan het buitenland. Duitsland heeft zo al geld moeten betalen om het teveel aan windenergie weg te krijgen (zie hier).

Botsen met de werkelijkheid

Wie niet horen wil moet voelen. Vele intellectuelen in hun ivoren toren zijn hun voelsprieten kwijt. Wie ook niet wil voelen blijft koppig het onhaalbare verdedigen. In een democratie zijn politici wel enigszins verplicht te voelen. Zelfs als ze liever hun oor leggen bij de goedbedoelde geluiden van de ivoren klokkentoren dan in de modder van de werkelijkheid.

Niet horen, dus botsen, en de blutsen voelen. Dat voelen gaat dan met horten en stoten. Precies wat Freya Van Den Bossche (SP.A) er enkele jaren geleden met diepe tegenzin toe bracht om subsidies voor zonnepanelen af te bouwen. Het is echter hoopgevend dat iemand als Anneleen Van Bossuyt (N-VA) aarzelende maar veel duidelijkere kanttekeningen plaatst bij hernieuwbare energie.

Het is dus duidelijk dat zowel het horen als het voelen bij politici nog niet op punt staat.

Rob Lemeire, kernredacteur De Bron.

° Nederlandse cijfers over totale energieproductie en –consumptie kan ik veel gemakkelijker vinden, zie hier. De verschillen tussen België en Nederland uiten zich via subtiele wegen. Volgens deze link bedraagt de productie van warmte er 6,7% van de totale energie. Er is geen reden om aan te nemen dat dit percentage radicaal anders is in België.

 

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneel, financieel of organisatorisch!