EU slaat eigen ruiten in op Catalonië

EU slaat eigen ruiten in op Catalonië

De EU lijkt een volgende zwarte bladzijde in haar eigen geschiedenis te willen schrijven. Nu weigert ze om legitieme, democratische stappen naar de Catalaanse onafhankelijkheid te erkennen. En erger, ze gedoogt zware inbreuken van de Spaanse regering op haar eigen regels.

De Eu sloeg de voorbije jaren al geregeld haar eigen ruiten in door excessieve bureaucratie, verspillingen, misprijzen voor de grondwet van meerdere van haar leden (met de gekende sluipende overname van bevoegdheden) en voor de legitieme voorkeur van de bevolking in meerdere lidstaten. Denk voor dat laatste aan het massaal migranten willen toelaten daar waar de bevolking in de meeste lidstaten daar tegen is.

Als overtuigd Europeaan stemt dat me droef. Het Europese project leverde al een veel betere verstandhouding tussen de Europese landen op en ook aanzienlijke economische baten. Samen met de NAVO tekende het ook voor zeven decennia vrede. Enkel in Baskenland, het oude Joegoslavië en Noord-Ierland duurde het wat langer. Maar ook daar lijkt de vrede nu de overhand te krijgen. Nu nog de Oost-Europese grenzen met Rusland én het islamistische terrorisme.

De sleutel tot het succes van dat Europese project lijkt me de overtuiging om conflicten vreedzaam op te lossen, de toepassing van de fundamentele democratische principes en uiteenlopende vormen van samenwerking op talrijke vlakken.

Net daarom kunnen we niet anders dan bezorgd zijn om de recente en toenemende inbreuken door Europese overheden en door bepaalde lidstaten op die fundamentele democratische principes. Alsof de oude, brutale en oorlogszuchtige krachten terug oprukken.

Dat die rechten onder druk staan in en rond de media in landen zoals Hongarije is bekend, maar waarom zwijgen over de genereuze subsidiëring van de establishment-vriendelijke Vlaamse mediagroepen (Mediahuis en Persgroep)? Of over de uitsluiting van alle nieuwe media van die openbare middelen? Of waarom zwijgen van de Spaanse censuur op opinies die de Catalaanse onafhankelijkheid beijveren?

Madrid gaat echter nog veel verder in de beknotting van fundamentele rechten, vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Zo vervolgt het democratische verkozenen (zoals leden van de Catalaanse deelregering en het Catalaanse Parlement) omwille van hun opinie (pro Catalaanse onafhankelijkheid) en omwille van bepaalde perfect legitieme acties (zoals het opzetten van petities). Daarbij schendt het artikels 9, 10 en 11 van het EVRM. Verder worden de Catalanen ook gehinderd in hun taalgebruik (wat een inbreuk op art. 14 inhoudt) en wordt hen het zelfbeschikkingsrecht ontzegd dat andere volkeren wel genieten (eveneens art. 14).

Fig.: Catalonië in Spanje, copyright Wikimedia

 

De Europese Unie doet echter alsof haar neus bloedt. Europese leiders leggen verklaringen af die neerkomen op steun aan, of minstens het gedogen van de politieke vervolgingen door Madrid. De EU dreigt wel met zware sancties tegen al die landen die de wil van de meerderheid van hun bevolking willen respecteren aangaande opname van migranten, en moslims in het bijzonder. Maar het kijkt weg als een grote lidstaat, Spanje, de democratische spelregels overboord kiepert in haar strijd tegen het Catalaanse streven naar onafhankelijkheid. Nochtans is dat streven een toonbeeld van vreedzame ontvoogding.

Wat is de kans dat de EU niet binnen enkele jaren bakzeil zal moeten halen? Dat het overstag zal moeten gaan en mogelijk zelfs Madrid zal moeten sanctioneren? Het verleden lijkt dit te voorspellen. Menig Europese leider was tegen het onafhankelijkheidsstreven in de drie Baltische staten, Tsjecho-Slowakije en het vroegere Joegoslavië en hun toetreding tot de EU. Maar uiteindelijk verwierven al die staten – Estland, Letland, Litouwen, de Tsjechische republiek, Slovakije, Slovenië en Kroatië – op democratische wijze hun onafhankelijkheid en traden ze daarna alle tot de EU toe. Feiten die veel traditionele politici blijkbaar nog niet kennen.

Luc Ryckaerts, adviseur in een internationale organisatie, Brusselse Vlaming

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneel, financieel of organisatorisch!