Enkele citaten rond Nieuwjaar

Enkele citaten rond Nieuwjaar

Enkele wijze citaten bij het nieuwe jaar:

Garry KasparovVerified account‏@Kasparov63: "Remember these words from Tsar Nicholas II's diary: "The year 1916 was cursed; 1917 will surely be better!" Happy New Year!".  Onze vertaling: "herinner u de woorden uit het dagboek van tsaar Nicolas II: "Het jaar 1916 was vervloekt. 1917 zal ongetwijfeld beter zijn. 'Een Gelukkig Nieuwjaar'.

 

Matarella, president van Italië, tijdens zijn eindejaarsconferentie, getipt door Johan Leman"laten we ophouden in de politiek om haat als politiek instrument te gebruiken"

 

"Your child will follow your example, not your advice"  / "uw kind zal uw voorbeeld volgen, en niet uw adviezen" (onbekend)

"Voor wie zich aan mij ergerde in 2016, weet dat het in 2017 niet zal beteren' (onbekend).

 

Luuk van Middelaer in DS 3/1/2017, tip van Matthias Storme, op FB: "Met het onderscheid tussen feiten en meningen is het aan beide zijden misgelopen. Zeker de feiten hadden het zwaar. In het spoor van Friedrich Nietzsche (‘Er zijn geen feiten, alleen interpretaties’) en zijn 20ste-eeuwse navolgers als Michel Foucault en Jacques Derrida, heeft een deel van de linkse cultuurwetenschappelijke elite vanaf de jaren zeventig élke waarheid als culturele constructie en machtsaanspraak ontmaskerd. Dit postmoderne sloopwerk inspireerde progressieve identiteitspolitiek waarbij elke groep (zwarten, vrouwen, homo’s) een eigen perspectief heeft. De ironie is dat juist Poetin en Trump vandaag opereren volgens het postmoderne adagium dat macht bepaalt wat waar is. Dat is op zichzelf niet verrassend. Hannah Arendt schreef al in 1967 over ‘leugenaars die er niet in slagen hun leugen ingang te doen vinden als feit en dan zeggen dat het een “mening” is’. Het nieuwe en pijnlijke is veeleer dat de intelligentsia door haar eigen schuld tegenover zulke praktijken met de mond vol tanden staat."

 

Luckas Vandertaelen, op deredactie.be"In het jaar van de 1.700 aanslagen dook steeds meer een ideologische geïnspireerde schroom op om het globale beeld te bekijken en correct te duiden. Ook al was het onloochenbaar dat de meeste aanslagen met religieus fanatisme te maken hadden, het leek wel of veel journalisten de naam van de betrokken godsdienst niet wilden uitspreken. De druk van de politiek-correcte canon maakte van “islam” het te mijden “i-woord” dat weldenkende journalisten haast niet meer durven gebruiken om niet beschuldigd te worden van enig cultureel superieur denken. Vorige week verscheen in een Franstalige krant een overzicht van de aanslagen in Europa, waarin niet één keer het i-woord te lezen was, zelfs niet als men het had de betrokkenheid van de “Islamitische Staat”, die de krant liever “Daesh” noemt."

 

Dieter Verhofstadt, op FB: "Naar het schijnt was er "nog nooit zoveel haatzaaierij" als nu. Ik zou het willen omdraaien. Er was nog nooit zoveel haatoogsterij als nu.Stop ermee, gij internaut, gij klassiek medium. Reageer niet op scheldpartijen. Besteed er geen aandacht aan. Geef een forum aan gematigde stemmen. Laat mensen aan het woord die op zoek zijn naar de waarheid, in plaats van aan hen die ze in pacht hebben. Toon mildheid in al zijn overvloed en verberg het extremisme. Laat zien dat mededogen de norm is en help het op die manier weer de norm te worden."

 

Afshin Ellian: "Sultan Erdoğan heerst over het rijk van chaos. De Europese kant van Turkije is verminkt door de jihadisten en Erdoğan.". 

 

Piet Lamberts Van Asschebij het voorstel van 3 academici om examens anoniem af te nemen, in De Standaard"Op welke planeet leven deze 'academici' wel met hun volgens de Standaard 'opvallend' voorstel om vooroordelen in het onderwijs weg te werken. Ik geef al 20 jaar les en al 20 jaar verbeter ik vraag per vraag en anoniem! Wereldvreemde academici?? Wereldvreemde krant??".

Nota van de hoofdredacteur: en idem voor mijn echtgenote toen ze examens afnam in Ivoorkust, zo'n 15 jaar geleden.

 

Luc Van Gorp, voorzitter van de Christelijke Mutualiteiten, geïnterviewd door Roeland Byl in Trends 2/1/2017"Toen ik filosofie studeerde, is mij geleerd dat veiligheid een primaire taak van de overheid is. Vandaag lijkt zelfs dat niet meer zo vanzelfsprekend." 

 

Daan Killemaas, in Trends 2/1/2017"Voor de vakbonden en de ziekenfondsen zijn de volgende drie vragen staatsgevaarlijk. Zijn er maatregelen tegen sociale fraude genomen? Hoeveel draagt de sociale zekerheid bij aan de sanering van de overheidsfinanciën? Welke maatregelen stellen de sociale partners voor als hun sociale akkoorden een bres slaan in de begroting?"

"Vakbonden en ziekenfondsen citeren in hun brief geen enkel cijfer, terwijl die toch voor enige relativering kunnen zorgen. De sociale zekerheid kan in 2017 rekenen op een budget van 99,2 miljard euro, tegenover 95,9 miljard euro in 2016. Dat is dus een stijging met ongeveer 3 procent."

 

Luc Van Braekel"Ik wens jullie allemaal een gelukkig begin van de 2.017ste omwenteling rond onze plaatselijke ster, geteld vanaf een door Dionysius Exiguus met terugwerkende kracht bepaald startpunt."

 

Karin Verelst"There are not many reasons to believe 2017 is going to be any better than 2016. But let's nevertheless try to make it so. My best wishes to you all, with large doses of Love, Health and Courage."

 

Lynn Van Royen, in De Standaard (hier): "Je wordt tegenwoordig dóódgeslagen met seks en naakte vrouwen. Het is overal. Je kan geen boekske openslaan, of geen nieuwssite open klikken zonder dat ze ermee naar je kop gooien. Oké, het verkoopt, maar dan mag ik er voor mezelf wel over waken dat het niet mijn lijf is dat mensen zo argeloos in hun gezicht gesmeten krijgen."

"Ach, zijn al die wereldreizen niet gewoon uitstel van executie? Ik merk het soms ook in mijn omgeving dat mensen worstelen met het leven. Die mensen leggen zichzelf ook zo veel druk op. Je móét gaan skiën, je móét zelf je cake bakken als je kind verjaart, je móét op stap gaan en je móét leuk uit de hoek komen als je in compagnie bent. Weet je, ik moet juist niets. Als ik niet graag taarten bak, doe ik het gewoon niet. Dit jaar heb ik voor de verjaardag van mijn oudste zoon gewoon spaghetti gemaakt. En zijn verjaardagskaarsjes gewoon in dat bord spaghetti gestoken."

 

Hocine Drouiche, oud-ondervoorzitter van de Vereniging van Franse imams, en auteur van frequente kritiek op de meeste van zijn collega's, op Facebook: 
" PARDON, JE NE PAS VOUS FÊTER LA BONNE ANNÉE CAR JE SUIS UN VRAI"MUSULMAN"! ...
Presque la totalité des imams de France interdisent aux musulmans français de célébrer noël et la bonne année aux musulmans comme aux non musulmans. Si l'islam est une religion de paix comme ils ne cessent de répéter. Aujourd'hui, j'ai bien constaté le résultat de ces avis incompréhensibles et illogiques en rencontrant plusieurs musulmans religieux qui recevaient la Bonne Année comme une insulte.Ils sont gênés, ils te regardent bizarrement, ils te répondent :Mais ce n'est pas notre religion ! Comme c'est la nouvelle année à une religion précise. Heureusement qu'il y a des musulmans ouverts qui te reçoivent avec le grand sourire de la nouvelle année .L'islam de ces imams n'est pas un vrai islam de paix et de vivre en commun. C'est un islam bédouin et archaïque. Le ministère de l'intérieur qui finance le Cfcm doit revoir ses programmes et ses partenaires .Pour moi,les Bataclans, les Hyper Cachers et les Nices commencent de ces avis haineux. Si ils ne veulent pas changer ces fatwas inhumains ,surtout ils ne nous diront pas "un jour d'attentat" que l'islam est pour rien parce que l'islam c'est la paix!! Bonne Année à tout mes ami(e)s musulmans,juifs,chrétiens et athées ing:

Onze indicatieve vertaling (wat de auteur soms bedoels is onzeker door de onvolledige zinnen e.d.):

"PARDON, IK ZAL HET NIEUWE JAAR NIET VIEREN WANT IK BEN EEN ECHTE MOSLIM'.  ... 

Bijna alle Franse imams verbieden de moslims om kerstmis te vieren en om een gelukkig Nieuwjaar te wensen aan moslims, net zo goed als aan niet-moslims. Als de islam een religie van de vrede is zoals ze zo dikwijls herhalen ... Vandaag heb ik het resultaat van die onbegrijpelijke en onlogische wensen kunnen vaststellen toen ik meerdere praktiserende moslims ontmoette die het 'Gelukkig Nieuwjaar'  als een belediging beschouwen. Ze zijn gegeneerd, bekijken je als bizar, en antwoorden je: maar dat is niet ons geloof. Alsof het nieuwe jaar één specifieke religie toebehoort. Gelukkig zijn er ook open (verdraagzame) moslims die je met de grote glimlach ontvangen bij het nieuwe jaar. De islam van die imams is niet de echte islam van het vreedzaam samenleven. Dat is een archaïsche islam van de bedoeienen. De (Franse) Minister van Binnenlandse Zaken die de CFCM (Overlegorgaan van de Franse moslims, n.v.d.v.) financiert moet zijn programma's en zijn partners herzien. Voor mij begonnen de aanslagen op de Bataclan, de HyperCacher en op Nice met die ziekelijke adviezen. Als ze hun onmenselijke fatwa's niet willen herzien, en vooral dat ze niet zeggen, op de dag van een aanslag, 'dat de islam er niets mee te maken heefty, want de islam is vrede'. Gelukkig Nieuwjaar aan alle islamitische, joodse, christelijke en atheïstische vrienden".

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneelfinancieel of organisatorisch!