Duizenden laarzen tegen de democratie

Duizenden laarzen tegen de democratie

Met het uitsturen van duizenden extra agenten van de Guardia Civil naar Catalonië én militaire colonne met tanks richting Catalonië, en de vervolging van wie Catalaanse onafhankelijkheid wil – met boetes tot 12.000 euro per dag – geeft Spanje een genadeslag aan haar eigen democratische claims. Maar de EU zwijgt over deze afgang en die Spaanse strategie waarbij steeds meer geweld gebruikt wordt.

Foto 1.: Gevechtstanks die Madrid richting Catalonië stuurt.

Opvallend, die extra agenten – zo’n 4. à 16.000 afhankelijk van de bron, moesten op militaire schepen en cruiseboten aangevoerd worden en daarop blijven logeren omdat zo goed als geen hotel ze wou huisvesten. Al even opvallend, boetes van 12.000 euro per dag die Madrid wil opleggen aan al wie lid blijft van de commissie die toezicht houdt op het correcte verloop van het referendum.

In de internationale pers wordt stilaan alarm geslagen. The Independent: “The scale of repression over Catalonia is exposing the crisis of the Spannish state”.

‘De schaal van de repressie maakt de crisis in de Spaanse staat duidelijk’.

En verder : “Rajoy’s professed defence of the rule of law is increasingly at odds with reality on the ground. Over recent weeks, judges in Spain have used startlingly loose interpretations of the Supreme Court’s ruling on the referendum’s illegality to issue orders that violate many of the rights they’re charged with upholding.”, en “the apparent attempt to use criminal law to suppress political expression recalls some of the darkest moments of Spain’s recent history”.

‘Rajoy’s beweerde verdediging van de rechtsstaat vloekt steeds meer met de werkelijkheid op het terrein. De laatste weken misbruikten Spaanse rechters met een verbazingwekkend vrije interpretatie van een uitspraak van het oppergerechtshof over de illegaliteit van het referendum om bevelen te geven die talrijke rechten miskennen die ze net zouden moeten waarborgen’ en ‘de klaarblijkelijke poging om strafrecht te gebruiken om een vrije meningsuiting te onderdrukken doet denken aan enkele van de zwartste momenten uit de recente Spaanse geschiedenis’.

De Financial Times spreekt van de grootste politieke crisis in Spanje sinds het het franquisme afwierp: “The struggle risks becoming the greatest political and constitutional crisis in Spain since the country’s return to democracy 40 years ago”.

Politico en de New York Times melden dat de Spaanse overheid met geweld een raid uitvoerde op de domeinbeheerder van het .cat- top level domein (hier). De Spaanse politie dwong de medewerkers om alle internetsites af te sluiten die informatie gaven over het onafhankelijkheidsreferendum.

Bloomberg meldde dat de Spaanse overheid nu ook probeert controle te verwerven over de lokale Catalaanse politie. Die zou ‘onvoldoende’ hebben opgetreden tegen de betogingen voor het referendum en de protesten tegen het illegale geweld van de Guardia Civil. De lokale politie verwerpt die overnamepoging echter, gesteund door de Catalaanse regering.

Foto 2 (links): Jeep van de Guardia Civil met prominent de fasces als symbool

Foto 3 (rechts): het embleem van de Guardia Civil, met de 'fasces' van de eerste fascisten, zwaard en kroon.

 

De Catalanen reageerden massaal en bijzonder vreedzaam op het Madrileense geweld, met gezang en spandoeken. Studenten bezetten universiteiten, burgers protesteerden op de straat, dokwerkers weigerden de Spaanse cruiseschepen met politie te helpen aanmeren, … De enige uitzondering hierop was het beplakken met affiches en het inslaan van enkele ruiten van enkele jeeps van de Guardia Civil die het referendum met geweld willen beletten.

Tijd dus voor de Europese Unie om evenredig te reageren op dat zware en eenzijdige geweld. De EU klaagt nu al maanden over dreigende autoritaire tendensen en echte of vermeende censuur tegen andersdenkenden in Oost-Europa en tegen Oost-Europese landen die geen grote aantallen migranten willen opnemen. De Eu dreigt zelfs met harde, financiële sancties en zware gerechtelijke procedures. Maar achter haar rug werkt Madrid aan de eerste en tot nog toe enige grootschalige gewelddadige uitschakeling van andersdenkenden. Maar de Eu zwijgt. Zo’n hypocrisie lijkt mij levensgevaarlijk voor de EU.

Luc Ryckaerts, adviseur in een internationale organisatie, Brusselse Vlaming

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneel, financieel of organisatorisch!