Dossier : Wereldvreemde rechters en wereldvreemde wetten

Hier vindt u een overzicht van enkele van onze artikels over rechters die onschuldigen straffen, schuldigen op lichtzinnige gronden laten lopen, volstrekt onevenredige kosten veroorzaken voor slachtoffers en u en ik, de belastingbetalers, of die met hun uitspraken het democratische goedgekeurde beleid vakkundig blokkeren, bijvoorbeeld inzake asielbeleid en uitwijzing van illegale immigranten.

Nieuwste artikels:

Rechter wou een signaal geven - over eenr echter de postbusoplichters volle"dig vrijsprak én hun buit liet behouden, ondanks bewijzen dat ze wel degelijk zulke oplichting gepleegd hadden.

Rechter liet weer gevaarlijke illegaal vrij -  over een Luikse rechter meende uitzetting van een 'gevaarlijke' illegaal te moeten blokkeren, maar niet verifieerde of de beweringen van die man wel klopten (wat niet het geval was)

Enkele oudere artikels over onze 'zwakke' rechtsstaat:

Dus toch wereldvreemde rechters - 8 Jan 2017 - over rechterlijke versus wetgevende macht : 'Als politici strenge voorwaarden opleggen over wie toegang tot het grondgebied moet krijgen als politieke of oorlogsvluchteling, dan is het dus niet aan de rechters om die poort veel verder open te zetten.'

België staat weer voor schut - 16 dec. 2016

Theo Francken of de rechtstaat? - 12 dec. 2016 - over o.m. rechters die 'teveel rekening hielden met de wet en te weinig met de realiteit'

Machteloze moeders en laffe politici - 27 Nov. 2016 - over Poetin die schamperde over Europese staten die hun kinderen niet meer verdedigen tegen moordenaars, verkrachters, pedofielen en terroristen, en een Marokkaanse illegaal, al vijfmaal 'uitgewezen', maar die wel nog een tweede vrouw verkrachtte.

Ik werd bijna gediscrimineerd - 9 dec. 2015 - een licht ironische bijdrage over de relativiteit van bepaalde normen en basisrechten

Grondwettelijk Hof lief voor cybercrime, fraudeurs en ... - 17 juni 2015 - over beperkingen op welke bewijsmateriaal onderzoeksrechters nog kunnen opvragen over verdachten van geoaganiseerde misdaad

Rechter ter dood voor dt-fout - 23 jan 2015 - over de plaag van vrijspraken wegens procedurefouten, ...

Niemand kan zijn eigen rechter zijn - 22 aug. 2013 - over de invloed van politiek in het gerecht en zware partijdigheid, in de zaak Arco