Dossier Migranten en Vluchtelingen

Dossier Vluchtelingen

Nieuw:

  • Dat hardnekkige aanzuigeffect toch -  Over NGO's die de aanzuigkracht van Europa vergroten door de wijze waarop ze zoek- en reddingsacties op de Middellandse Zee opzetten.
  • Kibbelen over migratieroutes - Over de route vanuit Libië waarbij sommekaars de eerste kilometers voor hun rekening nemen, en NGO's de volgende paar honder kilometer

Belkijk misschien ook eens onze  'PETITIE voor een 'eerlijk maar humaan vluchtelingenbeleid', met onder meer opvang bij grote voorkeur in eigen streek en grenzen dicht voor enkele te problematische groepen.

Andere relevante artikels, met analyse en voorstellen:

Analyse:

Voorstellen: