Dossier Migranten en Vluchtelingen

Dossier Migranten en Vluchtelingen

Nieuw:

 

Voorstellen:

Analyse:

 • Farizeeërs misbruiken nu ook Soedanezen - over het misbruik van vermeende Soedanese slachtoffers van foltering voor binnenlands gebruik.
 • Waarvoor ze vluchten – Waarvoor sloegen de vluchtelingen wereldwijd op de vlucht? Een voorzichtige analyse suggereert dat islamisme en autoritaire regimes daarin zwaar doorwegen.
 • Hoe gevaarlijk is het terrorisme? – Islamisme? Er bestaan wel degelijk vaste kenmerken van de daders van de aanslagen in Barcelona en Turku en van het geweld in Nigeria, Pakistan, Indonesië, .... Die laten toe om het gevaar dat ervan uitgaat beter in te schatten.
 • Neen Lubbers, we hebben geen vreemdelingen nodig - Jan van de Beek doorprikt, na grondig onderzoek, de stelling dat immigranten en/of vluchtelingen onze economie zouden baten.
 • Apartheid in een nieuw jasje - over het sectaire en gewelddadige denken en gedrag dat veel migranten hier binnen brengen.
 • Dat hardnekkige aanzuigeffect toch -  Over NGO's die de aanzuigkracht van Europa vergroten door de wijze waarop ze zoek- en reddingsacties op de Middellandse Zee opzetten.
 • Kibbelen over migratieroutes - Over de route vanuit Libië waarbij sommekaars de eerste kilometers voor hun rekening nemen, en NGO's de volgende paar honderd kilometer
 • Hervestiging in EU schadelijk voor vluchtelingen - over de waanidee dat we hen, of ons zouden helpen met permanente en massale vestiging van 'vluchtelingen' in Europa  
 • De Barmhartige Samaritaan herbekeken – Een parabel die zeer tendentieus en dus onvolledig gelezen wordt.
 • Ze kunnen het nog steeds niet – Over Europese en Belgische ministers die de uitdagingen van deze migratiegolf en de integratie van bepaalde groepen niet begrijpen. Wat bijvoorbeeld met de 'absolute' oproep tot geweld van bepaalde islamisten?

 

Andere artikels over migratie

 • De nieuwe heiligen – Velen willen migranten een bevoorrechte status toekennen. Die zouden niet dezelfde wetten moeten respecteren als alle anderen. Maar is dat geen dodelijk gevaar voor onze burgers, onze cultuur en onze democratie?
 • Gros verdachten Keulen wel ‘V’ én ‘M’ – Zou het verdoezelen van problemen ook maar één probleem oplossen?

 

In voorbereiding

 • Artikel over bewaking van de grenzen (in voorbereiding)
 • Artikel over een beter integratiebeleid? Dat moet 10x beter! (artikel in voorbereiding)
 • Snijd mensenhandelaars altijd de pas af (artikel in voorbereiding)