Dialoog en een mes in de rug

Dialoog en een mes in de rug

De dialoogschool die Lieven Boeve in het hoofd heeft, wijkt onverwacht sterk af van wat veel katholieke scholen al in praktijk brachten. Ook zijn argumentatie is niet direct een kanshebber voor een Nobelprijs in de Intellectuele Eerlijkheid.

Een GO!-directeur vestigde gisteren onze aandacht op dit interview met Kif Kif “Diversiteit is dé opportuniteit van onze tijd”, 20 mei, waarmee het GO! naar verluidt niet gelukkig was. Zou Lieven Boeve het waarderen dat we de aandacht trekken op zijn woorden?

Kif Kif: Ondertussen hanteert het GO! een hoofddoekenverbod als interpretatie van het neutraliteitsprincipe. Hoe staat u daar tegenover?

Boeve: In het GO! heeft men het hoofddoekenverbod gebruikt om tot een ideologisch standpunt te komen, namelijk: dat religie geen plaats heeft binnen de school….. Natuurlijk betreur ik de keuze van het Gemeenschapsonderwijs, omdat ik ervan overtuigd ben dat deze keuze ook niet-ideologisch neutraal is.

Je kan neutraliteit opvatten als iets pragmatisch, als iets wat praktisch nodig is, om samen te kunnen leven. Maar je kan neutraliteit ook opvatten als een einddoel van de samenleving, namelijk: dat er een neutrale ruimte bestaat waarin iedereen dezelfde taal spreekt. Dat is een groot verschil. Want als neutraliteit het einddoel is, ban je daarmee alle verschillen uit. In de publieke ruimte is er dus geen plaats voor deze verschillen en men verwacht dat je deze thuislaat. Dit is in de feiten een secularistische positie die godsdienst en levensbeschouwing, behalve de secularistische dan, uit het publieke leven bant… De tweede optie is om onpartijdigheid als middel te beschouwen, een open ruimte, waarbij die verschillen aan bod kunnen komen. Als je deze laatste optie verkiest, dan hebben religie en levensbeschouwing een plaats binnen de publieke ruimte. Deze twee opties zijn dus waarden gebonden keuzes.

Lieven Boeve verzwijgt en verkracht in Kif Kif-interview (20 mei) de werkelijke argumenten pro hoofddoekenverbod op school: vooral de sociale druk op andere moslimleerlingen. Hij verzwijgt ook dat de meeste Vlaamse katholieke scholen en de koepel van het katholiek onderwijs in Franstalig België voorstander zijn van het hoofddoekenverbod.

Hij beweert ten onrechte dat het hoofddoekenverbod in het GO! enkel ingevoerd werd om ideologische redenen, omdat het GO! godsdienst per se buiten de school wil houden.

Het dialoogschoolproject zoals Lieven Boeve het voorstelde in de Morgen van 4 mei (hier) kon op veel instemming rekenen in moslimkringen (verenigingen zoals Kif Kif e.d.), bij Abou Jahjah. - die later in Zomergasten wel verklaarde dat hij religie als 'holy shit' beschouwde, ... Zij prezen Boeve en het katholiek onderwijs vooral ook voor het toelaten van hoofddoeken. Maar de uitspraken van Boeve werden veel sceptischer onthaald door directies van veel katholieke scholen. Zo bleek dat ook de meeste Vlaamse katholieke scholen tegenstander zijn en blijven van hoofddoeken op school.

De argumenten voor het verbieden van hoofddoeken zijn steeds dezelfde - zowel op katholieke scholen als op GO!-scholen. In tegenstelling met Lieven Boeve liet de directeur-generaal van het katholiek onderwijs in Franstalig België, Etienne Michel, weten dat hij niet akkoord ging met Boeve en dat hij principieel voorstander is en bleef van het verbieden van de hoofddoek op school. Michel drukte dit in Tertio van 22 juni zo uit: “Wij adviseren onze scholen, die er zelf over beslissen, de hoofddoek te verbieden. Dit heeft niets met theologie of ideologie te maken en alles met sociale druk. De islamitische hoofddoek toelaten , opent de deur vanuit de islamitische gemeenschap op moslimmeisjes die hem niet willen dragen.”.

Dit is ook het argument van de Vlaamse scholen om de hoofddoek te verbieden. Jammer genoeg luistert Boeve niet naar de argumenten van de scholen. Dat Boeve niet luistert naar de scholen en de argumenten tegen hoofddoeken bewust verzwijgt of verkeerd voorstelt, kwam duidelijk tot uiting in het al vermelde gesprek met Kif Kif.

Raf Feys, onderwijskundige en hoofdredacteur van 'De Onderwijskrant'

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneel, financieel of organisatorisch!