De wereld draait averechts

De wereld draait averechts

Massamigratie, financiële crisis, Oekraïne, Arabische lente en ISIS. Het is allemaal verweven met elkaar en het gevolg van een zwak Europa dat de geostrategie van Amerika achternaloopt. Een overzicht.

Inleiding

Dirk Borgers (gest. 2016) reisde in zijn hoedanigheid van ingenieur naar eigen zeggen meer dan honderd landen af. Tevens werkte hij samen met het Centre Français de Recherche de Renseignement (Frans Documentatiecentrum over de Inlichtingsdiensten). Voor deze organisatie reisde hij Libië af tijdens de val van Khaddafi en schreef er over in een kritische studie over de zogezegde “Arabische lente”. Even kwam hij in het nieuws omdat hij soloslim speelde tijdens een reddingsactie ten gunste van Khaddafi. Dirk Borgers is onlangs gestorven in Venezuela. Deze tekst is zijn persoonlijk samenvatting van de geostrategie van het Westen en de (zelf)destructieve gevolgen ervan.

Het begin: sponsoring van terrorisme

Sinds mijn verblijf in Libya tijdens de bombardementen van 2011, toen mijn vrienden en ik waarschuwden voor de gevolgen van de “Libische Arabische lente” (nvdr: Dirk zijn blog over Libië, en een artikel), heb ik met een steeds groter wordende verbazing de reacties en ingrepen van de EU en de VS bekeken.

De lezer weet het misschien nog niet, maar ik heb mijn eerste waarschuwing tegen de onverantwoorde handelingen van het Westen en het Midden-Oosten al in 1981 op papier gezet, als gevolg van de ongelooflijke stommiteiten tijdens de Afghaans/Russische oorlog. Rusland was toen nog de Sovjet Unie maar het was werkelijk Rusland dat de oorlog voerde, want de Sovjet satellieten met moslim bevolking werkten toen al tegen. Toen al fulmineerde ik tegen het bewapenen en financieren van moslim extremisten en toen al voorspelde ik wat er vandaag ging gebeuren.

Ook was het al duidelijk in die tijd dat de politiek de echte specialisten had opzij gezet.

Ondanks dit catastrofaal begin dachten de “machthebbers” in de politieke cenakels dat ze de zaken onder controle hadden. Ze lieten de islamitische extremisten de vrije hand in Afghanistan en Pakistan en steunden hen openlijk als onderdeel van een anti-Russische strategie: Rusland aanvallen in Afghanistan door een war by proxy (aloud Amerikaans recept) en daarna die 'strijders' (jihadi's) laten verhuizen naar Russische invloedssfeer (Servië via Kosovo, Bosnië, Tsjetsjenië).

Een tweede catastrofe was de eliminatie van de seculiere Shah van Iran door de administratie Carter, nog een “walking-disaster-democrat”.

Dit had, weer eens, het resultaat dat een theocratisch regime de plak zwaaide in een groot rijk land met een toplaag van zeer intelligente mensen, niet altijd in lijn met het regime maar toch nationalistisch en patriottisch.

Om die stommiteit een beetje te corrigeren werd aan Irak de vrije hand gegeven om Iran aan te vallen, met de hulp van vooral Fransen en Amerikanen. En opnieuw hadden de geniale strategen een fout gemaakt, ze hielden geen rekening met het fanatisme van de sjiitische jeugd in Iran en met het Iraans nationalisme en patriottisme.

Het gevolg was dat Irak (24 miljoen inwoners toen) er niet in slaagde Iran (60 miljoen inwoners toen) op de knieën te krijgen maar dat Irak zelf in grote moeilijkheden kwam niettegenstaande de Westerse leveringen van wapens. Iran werd vooral beleverd door Zuid-Afrika, ook een land dat door het Westen in de rug geschoten werd wegens puur marxistische redenen.

Intussen ging de Sovjet-Unie virtueel in faling wegens een praktisch onbestaande middenklasse en een marxistische economie, mede met de hulp van de gigantische prijsdaling van de olie, afgesproken tussen President Reagan en Koning Fahd.

Gevolg: het Westen was in een overwinningsroes en de Europese politici droomden van een EU-staat. Deze wilden ze politiek één maken via het politiek en economische keurslijf van een ééngemaakte munt (euro), zonder de minste rekening te houden met de enorme tegenstellingen in de verschillende economieën van de “euro-landen”.

Nieuwe situatie

Sinds einde jaren ’70 begin jaren ’80 ontstond er een enorme evolutie op alle terreinen:

- China werd de tweede wereldmacht.

- Rusland trok zich uit het moeras en betaalde zijn schulden. Het ontwikkelde ook de nieuwste moderne wapens.

De VS vond dat ze financieel konden doen wat ze in hun wildste fantasieën nooit hadden kunnen dromen: de wereld accepteerde dat ze hun dollars eindeloos konden bijdrukken omdat de wereld bang was dat de instorting van de dollar de instorting van iedereen zou zijn. Het gevolg was een ongekende speculatie-golf met virtueel en onbestaand geld. Daar werd dan de helft van de wereld ofwel militair ofwel economisch mee onder druk gezet.
De VS verliet het systeem van “de tering naar de nering zetten” en controleerde de wereld met zogezegd “monopoly money” (fiduciair geld).

Dit had als gevolg dat de Amerikaanse politieke planners en machtscentra steeds avontuurlijker werden gezien de gigantische massa “geld” in hun systeem, zuiver gebaseerd op de “waarde” die door de wereldbevolking aan de VS reservemunt werd toegekend. “The value of the dollar is what you (de bevolking) think it is”.

Zelfs China, steeds op zoek naar meer deviezen om hun economische boom te financieren, speelde het spel mee door 3.000 miljard dollar schatkist-obligaties (“treasury bonds”) te kopen.

Verder had de VS een nieuwe geldbron ontdekt in het fracken (“fracking”) van hun gigantische olie en gas-voorraden. Voor de eerste keer in ca. 70 jaar zouden ze weer zelfbedruipend worden in energie, wat dan weer ten gunste zou komen van hun rode betalingsbalans. Ze zouden zelfs opnieuw kunnen exporteren.

Dus de financiële wereld, de energiebazen en de politieke elites, zeg maar de oligarchieën van de VS, besluiten samen hun dominantie te vergroten door de wereld te veranderen. Iran en zijn sjiitische as (Irak, Assad-bewind in Syrië, Hezbollah in Libanon, delen van opstandig Yemen) wou men controleren door het kortwieken van Irak en Syrië: daarvoor trainde en bewapende men de internatiionale jihadi's en salafisten van al-Qayda (nu al-Nusra geheten), de moslimbroeders en ISIS. De van de USA onafhankelijke dictators zou men zo uitschakelen en vervangen door een “Pax Americana”. Israël wordt zo bevrijd van zijn laatste grote en echt bedreigende vijanden (Syrië en Iran, tegen wie het enkel onbruikbare kernwapens kan inbrengen). Ondertussen verstoort men verder de Russische invloedssfeer in Georgië en Oekraïne.

Mooi meegenomen is dan de multi-etnische omvorming van Europa via miljoenen vluchtelingen. Deze dienen vanuit een neoliberale logica om de disfunctionele nataliteit van het oude Europa economisch op te vangen (lonen drukken, meer consumenten voor economische groei in een stadium van overproductie en dalende koopkracht). Tevens kan men de nationale identiteiten verder afbreken in functie van een grote Europese superstaat.

Evenzeer mooi meegenomen is dat de olieprijs van het Midden-Oosten een mindere productie kent (door oorlog in Libië en Irak), en dat men de prijs daar te hoog boven de 100 $/vat kan houden, juist het bedrag dat nodig is om de Amerikaanse “fracking industry” te financieren in de dure opstart periode.

De VS ziet dit schema als een win-win situatie en de EU ziet helemaal niets. De corrupte EU politici die wel een beetje zouden kunnen begrijpen worden keurig in het gareel gehouden.

Een eerste test is Lehman Brothers, waar één van de criminele banken wordt opgeofferd om te zien of het massale gebruik van “monopoly money” de zaken kan bedwingen. Het lukt dus door het massale manipuleren van de beurzen met fiduciair geld van de grootbanken.

De Westerse en Israëlische veiligheidsdiensten zetten de Arabische Lente op en het Midden-Oosten vliegt in brand.

Er is echter een probleem: de VS krijgt geen enkele brandhaard effectief onder controle en geen enkel “bevrijd” land loopt als braaf hondje aan de leiband, integendeel.

Om de zaak verder te compliceren speelt Rusland het veel harder en intelligenter dan ze konden denken en heeft Iran stilaan meer kaarten in handen in het Midden-Oosten, iets wat Israël niet kan accepteren. Iran gaat echter verder en begint Saudi-Arabië te omsingelen, via Jemen, Irak en Syrië, geholpen door de Russen.

De Saudische dictatuur komt in een zeer precaire positie want die Arabische familie heeft alleen een zeer beperkte steun bij de eigen bevolking die voor een zeer groot deel uit sjiitische en Jemenitische afstammelingen bestaat. Verder functioneert hun land alleen door enorm veel geld te spenderen aan geïmporteerde managers en beroepsmensen. Hun olievelden liggen ook in gebieden waar hoofdzakelijk sjiieten wonen.

De steun van de Saoedi’s en de Golfstaten aan de rebellen in Syrië en aan de Turkse leidende maffia heeft alleen tot gevolg dat Rusland effectief een grote militaire vuist maakt in het Midden-Oosten en de “Arabische lente” praktisch teniet doet.

De EU kan de vluchtelingenstroom niet meer aan en de vrouwelijke vertegenwoordigster van Obama in de EU, Angela Merkel, verbrandt krediet bij de Duitse kiezers met haar uitnodiging aan de vluchtelingen om naar het Duitse/Europees paradijs te komen.

De “rechtse partijen” in de EU beginnen overal winst te boeken en spelen opeens een veel grotere rol, al kunnen ze die niet verzilveren in daadwerkelijke invloed op de elites, integendeel, de elites laten de migratiemachine op volle toeren draaien.

In de laatste maanden komt er dan nog een enorme Chinese financiële kater op de proppen die gemakkelijk de algemene crash zou kunnen inluiden, een crash die er al jaren staat aan te komen en onafwendbaar is.

Vanwege de Chinezen is het een automatische zet om hun munt te devalueren, dat is voor hen geen enkel probleem en voor de gemiddelde Chinees ook niet. Voor het Westen en de rijke Chinezen is het een enorm verlies aan beurskapitaal, dat weer zal moeten gecompenseerd worden door de FED, pourvou que ça doure (pourvu que ça dure), zoals de moeder van Napoleon steeds herhaalde...

Te verwachten vervolg:

Nabije Oosten:

 • zachte overwinning van Bashar Assad, met wat “rebellen-zones van korte duur”. Syrië krijgt een economisch herstel en de “vluchtelingen” gaan terug met kleine hoeveelheden, afhankelijk van wat ze in Syrië hebben uitgespookt.

 • instorting van de olieprijzen op lange termijn.

 • artificiële vrede tussen Iran en Saudi-Arabië om te proberen de olieprijzen op the vijzelen, wat niet gaat lukken gezien de verminderde of onbestaande VS-import en eventuele VS-export. De ondergrondse strijd Iran versus Saudi Arabië, sjiieten versus soennieten gaat voort.

E.U.:

 • totale catastrofe door het vluchtelingenprobleem, gekoppeld aan een economische crisis-situatie, mede veroorzaakt door China en de Chinese devaluatie.

 • rechtse partijen groeien met de economische crisis en de massamigratie.

 • euro gaat ten onder, waarschijnlijk in een catastrofale crash, binnen de 5 jaar. De VS dollar overleeft die crash, dank zij de angst om de wereldeconomie te zien crashen als de dollar het niet meer haalt. Die artificiële munt kan nog een beetje langer leven, mede geholpen door de nieuwe energie situatie in de VS.

Rusland:

 • krijgt een zeer sterke positie in het Midden-Oosten en houdt daar een evenwicht in stand tussen Iran-Syrië-Irak en Israël.

 • bouwt verder aan zijn nieuwe economische zijderoute, het BRIC-verhaal en een multi-polaire wereld als tegenhanger van de Amerikaanse dominantie en een economie gedomineerd door de Amerikaanse dollar.

Amerika:

 • HET grote vraagteken. Als de nieuwe president intelligenter is dan we gewoon zijn zet hij de tering naar de nering en maakt hij een duurzaam akkoord met duidelijke afspraken met Rusland en kunnen we nog uit de economische crisis geraken. “TOO BIG TO FAIL” is een illusie.

 • Als de nieuwe president op buitenlands avontuur gaat is de toekomst onvoorspelbaar in de uitvoering maar zeer voorspelbaar als catastrofaal resultaat: W.O.III in de maak.
  Dus liefst geen Hillary als president.

Vlaanderen

Intussen hebben we in België/Brussel/Vlaanderen de geneugten van de grenzeloze immigratie en de invloed van de Islamitische Staat leren kennen door de bommen in Zaventem en Brussel. Dit lag totaal in de lijn van mijn verwachtingen, ik was alleen verbaasd dat het zo lang uitbleef.

De reacties van onze “elite”, totaal verkeerd woord voor onze regerende bende, waren ook weer voorspelbaar: veel geblaat en weinig wol, totaal machteloos wegens het Europese en Franstalig keurslijf van België.

Met mijn oprechte spijtbetuiging aan de families van de slachtoffers, maar de waarheid is dat het onze eigen schuld is en van niemand anders. En nu zitten we met het catastrofaal resultaat.

De Europese naties hebben geen Pan-Westerse geostrategie (dus met Amerika én Rusland als bondgenoot), zelfs nog geen eigen Europese geostrategie, en lopen braafjes in de Amerikaanse pas. Amerika speelt gevaarlijke war games in het Midden-Oosten en Europa (Oekraïne), maar enkel de Europese naties betalen de prijs ervoor (massamigratie, terreur, economische schade door boycot Rusland). Amerika verdeelt Europa in twee en versterkt zo zijn greep over ons, noodzakelijk om hun werelddominantie te behouden.

Dirk Borgers, Lokeren 27-03-2016

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneelfinancieel of organisatorisch!