De verwerping van het multiculturalisme in Europa

De verwerping van het multiculturalisme in Europa

"Ik herinner me hoe we in de jaren zestig buitenlandse werkkrachten aanspoorden om naar Duitsland te komen, een oproep waar ze massaal op ingingen. (…) Doch pogingen om een multiculturele samenleving op te bouwen en naast elkaar te leven door de andere te accepteren hebben gefaald, volkomen gefaald. […] Het zijn christelijke waarden die ons binden. Wie dat niet aanvaardt heeft hier zijn plaats niet." 

Bovenstaande uitspraak werd opmerkelijk genoeg door de Duitse bondskanselier Angela Merkel gedaan ter gelegenheid van het partijcongres van de CDU in… 2010. Bovenstaande uitspraak werd opmerkelijk genoeg door de Duitse bondskanselier Angela Merkel gedaan ter gelegenheid van het partijcongres van de CDU in… 2010. Ook toenmalig Frans president Nicolas Sarkozy ("Ja, het is een mislukking. We hebben ons te veel bekommerd om de identiteit van de immigrant en te weinig om die van zijn gastheer.") en de Britse leider David Cameron (Het tijdperk van “leven en laten leven” ( “hands-off tolerance”) is mislukt.) zouden in de maanden die daarop volgden soortgelijke uitspraken doen.

De bocht van Merkel

In een opiniestuk in de Franse krant Le Figaro (betaalde toegang) ziet journalist Renaud Girard in de bocht van Merkel een uitleg voor de recente opstoot van uiterst-rechts in de buurlanden Denemarken en Oostenrijk: "De twee landen waar uiterst-rechts de voorbije 6 maanden de meeste stemmen heeft verzameld zijn Oostenrijk en Denemarken. Beide hebben een hoog inkomen per hoofd van de bevolking, een verwaarloosbare werkloosheid en uitstekende sociale diensten."

Girard vraagt zich af waarom de Oostenrijkers hun stem niet aan de twee partijen hebben gegeven – de sociaal-democraten en de christen-democraten -, die de voorbije 50 jaar het land met succes hebben geregeerd.

De verwerping van het multiculturalisme in Europa

De Oostenrijkse stem toont de toenemende verwerping van het multiculturalisme in Europa aan. De Oostenrijkers zijn niet meer xenofoob dan andere landen in de wereld. Integendeel. In de jaren 1990 hebben ze op een zeer genereuze manier burgers uit de landen van ex-Joegoslavië op hun grondgebied verwelkomd […], of het nu Kroaten, Bosniërs of Kosovaren waren. 

Norbert Hofer and fans (Foto: AFP Photo / Joe Klamar)Foto: Norbert hofer en fans (AFP Photo/Joe Klamar)

 

Maar het is onweerlegbaar de vluchtelingencrisis die de katalysator is geweest van de steile opgang van het rechts nationalisme. Zonder dat hen wat dan ook werd gevraagd, moesten de Oostenrijkers nog eens 90.000 vluchtelingen uit het Midden-Oosten opnemen. De meeste onder hen jonge, mannelijke moslims, die geen Duits spreken, noch de katholieke cultuur van Oostenrijk begrijpen.

‘Waar in Europa zijn de moslimmassa’s wel goed geïntegreerd?’

Zullen deze nieuwelingen zich integreren in de Oostenrijkse maatschappij? Het is te vroeg om het te zeggen. Maar in een wereld waarin de informatie geglobaliseerd is, stellen vele Oostenrijkers zich een zeer eenvoudige vraag: ‘Waar in Europa zijn de moslimmassa’s wel goed geïntegreerd?& e Oostenrijkers die voor Norbert Hofer (foto) stemden zijn degenen die niet begrijpen waarom mevrouw Merkel, zonder haar Europese partners te consulteren, plots verklaarde dat er in Duitsland plaats was voor 800.000 vluchtelingen.

 

De verwerping van het multiculturalisme neemt in Europa enkel toe. De voorzichtigheid gebiedt om de instroom van nieuwelingen een halt toe te roepen (de familiehereniging op te schorten) en alles in het werk te stellen om degene die zich hier al bevinden goed te integreren.’

Een mening die aansluit bij wat La Libre Belgique maandag al schreef: "Het zijn vooral de niet nagekomen beloftes van Europa, de barsten in de parlementaire democratie en de economische globalisering die hier impact hadden."

Dit artikel werd overgenomen van Express.be

Dominique Dewitte, hoofdredacteur Express.be

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneelfinancieel of organisatorisch!