De boerkini koppelen aan een opleiding

De boerkini koppelen aan een opleiding

De discussie over de boerkini laait weer op. Wat me opvalt is dat het veiligheidsaspect systematisch uit het oog wordt verloren. Een zwemomgeving is een pak onveiliger dan bijvoorbeeld gewoon over straat lopen. Daarom is zwemmen in principe enkel toegestaan indien er toezicht van een redder is. Die redder kan niet weten wie (goed) kan zwemmen of niet. Als religieuze kledij dominant wordt in een zwemomgeving, dan kan een redder zich ernstig beperkt voelen, zeker indien het een man is die te maken krijgt met opvallende kentekenen die als doel hebben het contact met mannen strikt te reguleren (niet naar kijken, niet aanraken...). Twijfelt hij hierdoor om te redden (hij verliest tijd door de vrouwelijke redster te roepen) zal hem dat kwalijk genomen worden, ook al wou hij juist respect betonen voor de gevoeligheden. Haalt hij iemand uit het water die slechts in nood leek, maar het niet was, dan kan hem dat eveneens kwalijk genomen worden (handtastelijkheid, racisme, 'islamofobie')...

Dat dit geen overbodige vrees is, blijkt uit een hele reeks incidenten, denken we maar aan het toenemend aantal moslims die hun vrouw enkel willen laten bevallen bij een vrouwelijke gynaecologe, en soms erg agressief worden als hun vrouw te maken krijgt met mannelijke dokters of verplegers. Een ambulancier vertelde mij dat hij ooit moest ingrijpen bij een vluchtelinge die onwel was geworden. De man betastte haar uiteraard om enkele eerste vaststellingen te doen alvorens haar op de brancard te leggen, en werd zich daarbij zo bewust van de priemende blikken dat hij zich persoonlijk bedreigd voelde. Er is wel meer onveiligheidsgevoel bij hulpverleners, denken we maar aan de recente verhalen over aanvallen op de politie in Antwerpen.

Mag men in een onveilige (zwem)omgeving daarom niet meer eisen stellen aan de klederdracht? We dragen wat we willen is een mooi principe, maar stelt een veiligheidsrisico in een zwemomgeving en is ook erg onrespectvol naar de redders van dienst van wie afwegingen gevraagd worden die niet bij hun kerntaken horen. Zal permanentie door vrouwelijke redders noodzakelijk worden (wat ook een vorm van seksisme is)? Kan men boerkini-zwemmen verbieden bij afwezigheid van een vrouwelijke redder? Moet men een zwembrevet verplicht maken voor boerkini-draagsters, want zwemmen met kleren aan is moeilijker dan in luchtige zwemkledij?

De pragmatische oplossing, zonder ideologische bijgedachten, is nochtans simpel: koppel het dragen van de boerkini aan regels die te maken hebben met veiligheid. Wil je zwemmen met je kleren aan? Geen probleem, maar je moet dan wel geregistreerd staan als de bezit(s)ter van een zwembrevet en liefst ook van een reddersdiploma, waarbij die vaardigheid getest wordt. Controleer dat streng en systematisch. Eis dat men dit onderhoudt via een vijfjaarlijkse test ofzo.

Dit heeft enkele voordelen voor de samenleving. a) Veiliger zwemmen in het algemeen door een grotere aanwezigheid van mensen die in noodsituaties kunnen tussenkomen; b) de redders zelf worden ontlast; c) er zal een sterke druk wegen op de moslimgemeenschap om meisjes een gedegen zwemopleiding te verschaffen (wat nu vaak een probleem is op school waar zij niet mogen deelnemen aan klassikaal zwemmen); d) er zal respect zijn voor draagsters van de boerkini (ze kunnen goed zwemmen en eventueel redden, wat de bewondering opwekt); bevordert integratie; e) er zullen geen boerkini’s zijn bij zwemmen op school (het diploma is daar immers nog niet behaald, koppel er desnoods een minimum leeftijd aan), f) boerkini's zullen niet gaan domineren aan stranden of in zwembaden, en als ze dat doen dan zal dat niet verlopen via sociale druk op kwetsbare meisjes maar via een gewaardeerde opleiding die deze meisjes assertiever zal maken.

Thomas Selis, leraar moraal

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneel, financieel of organisatorisch!