De bobo's van Ringland en hun vrienden

De bobo's van Ringland en hun vrienden

De militanten van Ringland willen hun droom voor een volledig overkapte (en ontdubbelde) ring rond Antwerpen ten koste van alles doordrijven. Zullen de democratie en de Vlaamse belastingbetalers het gelag moeten betalen? En wat verantwoordt de wel zeer vriendelijke aandacht in sommige media?

De uitdaging is gekend: Antwerpen kent één van de zwaarste verkeers- en vooral fileproblemen van de hele wereld. Maar de achterliggende uitdaging is minder duidelijk: hoe zorgt men voor democratische besliste oplossingen die ook billijk en betaalbaar zijn? En welke rol spelen de media daarin?

De Vlaamse overheid zet in op het Oosterweeltraject. Dat voorziet een vervollediging van de Ring in het noorden, met een stuk autosnelweg, bruggen en tunnels tussen het havengebied en de stad. Een aantal burgerbewegingen – met 'Ademloos’ en 'Ringland' als gangmakers – willen dat traject merkelijk verder naar het Noorden opschuiven, aanvullen met een ontdubbelde ring langs de oostelijke kant én de hele bestaande ring overkappen. Het sluiten van de ring langs het noorden en het ontdubbelen staan eigenlijk los van elkaar. Het ene kan zonder het andere, maar deze groepen koppelen die twee. Als inwoner van de Antwerpse Kempen belangt het mij zeker aan. Maar waarom duurt die besluitvorming zo extreem lang?

Ringland vraagt nu met een open brief aan de Vlaamse regering dat deze alle reeds genomen beslissingen zou laten vallen. Het eist gewoon dat het tracé enkele kilometers noordelijker komt, door het zuidelijke deel van de actieve haven én dat de huidige ring overkapt wordt. Het beweert, op basis van papieren studies, dat dit beter is voor zowel stad als haven. Over de belangen van de volledige Vlaamse gemeenschap en de andere inwoners van de volledige Antwerpse regio, daarover zwijgt Ringland echter als vermoord.

Als het geen genoegdoening krijgt van de regering en de BeheersmaatschappijAntwerpen Mobiel (BAM) – dus als de huidige planning behouden blijft – dan wil Ringland mee aansturen op een nieuw referendum samen met ‘Ademloos’ en stRaten-generaal. Ten gronde wordt dan dezelfde vraag voorgelegd aan dezelfde groep burgers als voorheen, met dezelfde uitsluiting van 90% van diegenen die mee de rekening mogen betalen én van alle andere regelmatige gebruikers van het Antwerpse verkeer (ring en openbaar vervoer). Overigens, die overkapping op zich zal de files niet helpen oplossen. Maar het zal wel een stevig extra budget vragen.

In sommige media zoals De Standaard krijgt Ringland gul gratis reclameruimte. Zo schrijft De Standaard op haar gekende 'kritische' wijze (hier): “Ringland onderscheidde zich de voorbije drie jaar als een groep van onder meer ingenieurs en architecten die op een constructieve manier wilde meewerken aan het oplossen van de Antwerpse mobiliteitsknoop, met aandacht voor leefbaarheid en stadsontwikkeling. Hun plan om stedelijk en doorgaand verkeer op de Antwerpse ring te scheiden en de snelweg bovendien te overkappen, leverde hen al snel een ruime achterban op.”. En verder laat DS Peter Vermeulen, bezieler van Ringland, stellen dat het ‘aangetoond’ zou zijn “dat Ringland realiseerbaar is en zonder verdere vertraging kan uitgevoerd worden”. Maar die claim werd nooit onderzocht op zijn gegrondheid. En al evenmin stellen de bevriende media kritische vragen.

De bescheidenheid van Ringland is wel exemplarisch: Het hoopt (volgens DS) “nog steeds dat een nieuw referendum niet nodig zal blijken.” Vermeulen: “We zouden onze energie veel liever in bijvoorbeeld de samenwerking met de overkappingsintendant stoppen”, en verder “Geen van de actiegroepen kijkt eigenlijk uit naar een volksraadpleging, want dat vergt enorm veel werk en organisatie.”.

Wat dat met het zoeken naar de waarheid te maken heeft, dat ontging me volledig. Het dossier is ondertussen al enkele jaren oud. De feiten en de standpunten zijn gekend. Waarom dan niet even doorvragen? Waarom zo’n eenzijdige berichtgeving? Waarom niet vragen dat al wie zou moeten meebetalen, ook mag meestemmen? Moeten we dan niet besluiten dat minstens deze éne journalist van De Standaard een boontje heeft voor Peter Vermeulen en/of voor zijn organisatie?

Andrea Cuypers, ecologiste/humaniste met interesse in sociale thema's

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneelfinancieel of organisatorisch!