Coolsaet ontdekt 'stom salafistisch toeval'

Coolsaet ontdekt 'stom salafistisch toeval'

Onze parlementscommissie terrorisme had eerst geprobeerd enkele Nobelprijswinnaars uit te nodigen. Kwestie een beter inzicht te krijgen in de diepe wortels van het geweld. Maar ze kregen beter, namelijk de uitvinder van het 'stom salafistische toeval', prof. em. Coolsaet. Die heeft heeft weer eens mooi aangetoond dat de islam – 'en zelfs salafisme' - niets met terrorisme te maken heeft. De correlatie die men daartussen in tientallen landen denkt te zien, is immers slechts stom toeval.

Hij betoogde dat deze generatie terroristen - anders dan bij al-Qaida - geen kaas gegeten heeft van politiek of religie: “Doorgaans zijn ze niet geïnteresseerd in theologische of ideologische discussies.”. Al dat terrorisme heeft ten gronde niets met de islam te maken, wel wat aan de rand, maar dat is dus eigenlijk bijzaak, excuses slechts.

We mogen dus op beide oren slapen zijn. Het feit dat al die terroristen geen graad in de islamitische theologie haalden en dat ze hun geweld niet met dezelfde mooi gepolijste en sluitende theologische bewijsvoering kunnen verantwoorden, is weer een bewijs dat al dat terrorisme totaal niets met de islam te maken heeft.

Alsof dat voor de slachtoffers en voor de miljoenen die de islamisten wereldwijd al op de vlucht joegen, een sikkepit verschil uit maakt.

Terzijde, ik gebruik de term 'islamisten' als algemene omschrijving voor salafisten en alle andere moslims, sjiieten net zo goed als soennieten, die de sharia voorrang geven op de universele mensenrechten. Voor meer daarover, zie dit encyclopedisch artikel.

Voorts is het natuurlijk een al even stom toeval dat al die jongelui met persoonlijke problemen, die zich al dan niet gediscrimineerd of niet aanvaard voelen, ... zich allemaal lieten rekruteren door islamistische terreurgroepen. Loepzuiver toeval ook dat duizenden moslims uit islamitische landen zich door diezelfde groepen lieten rekruteren. En al even groot toeval dat ook zoveel moslims met een mooi diploma (zoals 'Jihadi John') of een comfortabele maatschappelijke positie zich door diezelfde troep lieten inlijven.

En al helemaal toeval dat ze allemaal dezelfde strijdkreet huldigen, ... allahu akhbar. Maar die kreet heeft uiteraard alleen iets te maken met het wangedrag van niet-moslims. En nog meer stom toeval dat diezelfde islamisten miljoenen vooral arme niet-moslims op de vlucht joegen in Nigeria, Tsjaad, Mali, Soedan, ... Nochtans Maar ook dat heeft allemaal niets met de islam te maken.

En al evenmin dat die rekruten lekker meedraaien in organisaties, die – van West-Afrika, over Noord-Afrika, Oost-Afrika, het Midden-Oosten tot op de zuidelijke Filipijnen – allemaal ijveren voor de heerschappij van de sharia. Of beter gezegd, 'hun' sharia, want enige couleur locale lusten ze wel. Maar ook dat heeft natuurlijk niets met de islam te maken. Jammer wel dat Coolsaet zijn bewijzen, gevonden in de paragnostische statistiek, nog niet heeft kunnen publiceren.

En nog meer toeval, dat al die rekruten die “vaak in een sociaal-economisch achtergestelde situatie zitten” zich zo dikwijls met geweld richten tegen andersdenkende, vreedzame moslims.

En het toeval was daarmee nog niet uitgeput. Coolsaet ontdekte eveneens dat géén enkele andere allochtone gemeenschap die in identieke achtergestelde situatie zit, ooit grootschalig geweld gebruikte. Ook daarin heeft dat dus weer niets te maken met de islam. En wat met de islamitische daders? Toeval.

Natuurlijk is er meer dan één oorzaak voor het moslimextremisme. Maar de islam heeft er wel degelijk mee te maken, de islam als culturele factor, én als religieuze factor. Die eerste, culturele factor is overigens goed beschreven door de Arabische onderzoekers die de 'Arab Human Development Reports' opstelden. Ze deden dat in opdracht van de VN. Maar die rapporten zullen we nooit terugvinden in de bibliografie van Coolsaet en zijn medestanders.

Ondertussen meldt een studie van Chatham House dat 55% van de ondervraagde Europeanen in tien landen voorstander is van een verbod op immigratie van moslims. In Belgiê is dat zelfs 65%. Het onderzoek werd uitgevoerd voor Trump een maatregel in die zin nam. Maar wedden dat Coolsaet nog zal bewijzen dat die 55% zich allemaal vergissen!

Rudi Dierick, ingenieur, zakelijk adviseur en hoofdredacteur De Bron

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneel, financieel of organisatorisch!