Borgerhout: De Morgen stevig uit de bocht

Borgerhout: De Morgen stevig uit de bocht

Reageerde de politie disproportioneel op een klein incident vrijdagavond in Borgerhout? Loog de politie van Antwerpen over wat er effectief gebeurde? De Morgen meent van wel. Maar de ‘bewijzen’ van De Morgen en de andere media die DM hierin klakkeloos volgden, bevestigen die versie helemaal niet. Ze zeggen eigenlijk niets!

De titel van het artikel van Bruno Suys in De Morgen van 2/9/2017 is alvast scherp en expliciet: ‘Politie Antwerpen verdraait de feiten: getuige filmt incident in Borgerhout’. De inleiding van het artikel zit op dezelfde toon.

Hoe lezers op het verkeerde been gezet raken

Alleen al in die titel en inleiding zitten twee feitelijke fouten: de getoonde beelden zijn namelijk véél te onvolledig en geeft geen enkel bewijs van de bewering datd e politie van Antwerpen feiten verdraaide. Ze tonen namelijk niet de eerste, cruciale minuten van het incident. Afgaande op de (niet-betwiste) feiten was er sprake van gevaarlijk rijgedrag, een ‘gewone’ verkeersovertreding door de vrouwelijke bestuurder van de getoonde wagen én twee andere, zwaardere overtredingen. De agenten wilden haar na de eerste overtreding daarop aanspreken. Maar ze reageerde met een zwaardere inbreuk, namelijk inrijden op een agent om weg te vluchten. Ze veroorzaakte dan een aanrijding, waarna de agenten nogmaals probeerden haar aan te spreken en waarbij ze zich weerom probeerde te verzetten en luid haar beklag deed bij omstaanders. Ergens in die niet-getoonde periode riepen de agenten er ook versterking bij. Maar voor die aankwam, zouden omstaanders de politie aangevallen hebben, om dan weg te vluchten.

Wat daarna gebeurde zien we (deels) in de volgende opnames van de 'getuige' van DM, een zekere Assia Missaoui:

Hoeveel omstaanders er in die eerste minuten waren, en of deze agressief waren tegenover de twee getoonde agenten, dat kunnen we onmogelijk opmaken uit de getoonde fragmenten.

Het tweede deel van de titel in De Morgen is dus ook een feitelijke fout: de opname toonde namelijk niet ‘het incident’, maar slechts een bijkomstig gedeelte ervan. Het toont niet het gevaarlijke rijgedrag, noch de eerste vluchtpoging, noch het inrijden op de politie. Titel en inleiding in De Morgen zijn minstens een grove misleiding

Het artikel zelf is wel genuanceerder dan de titel en de inleidende paragraaf (die beide dezelfde feitelijk foutieve weergave van de feiten geven). Verderop zegt de getuige in DM namelijk : “Mocht er al sprake zijn van geweld, dan is het niet te zien op mijn beelden.”.

Daarna lezen we ook: “Wouter Bruyns, woordvoerder van Politie Antwerpen, benadrukt bovendien dat de belangrijkste feiten zich net iets eerder afspeelden. Onze fietspatrouille had de grootste moeite om de auto tot stilstand te brengen (…) De dame in kwestie weigerde uit te stappen, was weerspannig en begon te krijsen. Op dat moment zijn onze agenten belaagd en geschopt door enkelingen die daarna weer even snel in de massa verdwenen.".

Maar dan was het kwaad al geschied

Maar zoals de reacties op internet aantonen, het kwaad qua beeldvorming is dan al ruim geschied.

Fig. 1: Montage van een aantal reacties op Facebook.

Een bericht van Belga, en de artikels van 2/7/2017 in De Standaard, het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen baseren zich namelijk alle op De Morgen en haar getuige Aissa M.. Ze zitten daardoor even fout als DM. Alle gebruikten een titel en een inleiding die fouten bij de politie suggereren, of die ze expliciet aanwrijft, maar dat wordt nooit hard gemaakt. Deze media kozen dus partij, zonder dat ze dat konden verantwoorden.

Daarna volgt in DM overigens nog een andere bewering die niet door gekende feiten gestaafd kon worden, namelijk dat de politie van Antwerpen ‘de Borgerhoutse jongeren’ zou voorgesteld hebben ‘als losgeslagen wild’. Er is echter geen enkele verklaring gekend van de politie over ‘de jongeren van Borgerhout’ (maar enkel over een paar jongeren die geweld zouden gebruikt hebben) en al evenmin iets over de jongeren van Borgerhout ‘als losgeslagen wild’. Deze media traden hier op als spreekbuis van een heethoofd, maar zonder enige pertinente informatie, en zonder adequate relativering.

Knack ontweek de gekende bananenschil

Knack.be daarentegen liet zich niet vangen door deze extreemlinkse activiste en titelt terecht 'Incident Borgerhout: 'Filmpjes tonen niet hele verhaal'. Knack vermeldt verder ook, in de zondagmorgen 3/9 om 7u20 bijgewerkte versie van het artikel, dat er wel degelijk wat 'geduwd en getrokken' werd.

Fig. 2: De getuige waarop zoveel media zich baseerden liet zich eerder al kennen. Zo beschuldigt ze hier Shimon perez, de Israëlische oud-premier van medeplichtigheid aan een genocide van 1917, zes jaar voor diens geboortejaar (informatie van Rudi Roth). 

Zowel deze 'getuige' als De Morgen maakten dus elementaire fouten waarvoor rechters, onderzoekers en psychologen geregeld waarschuwen: getuigen zien dikwijls maar een stukje van de werkelijkheid, maar ze geloven wel stellig dat ze weten wat er gebeurd is én dat er niets anders gebeurd is dan wat zij daarvan denken, én ook niets anders of meer; ze negeren daarbij feiten en aanwijzingen uit hun eigen opnames die strijdig zijn met hun eigen, globale inschatting of visie. Od was getr slechtse wil en dogmatisme?

Titel en inleiding in deze media zijn dus misleidend en opruiend. Het effect van die aanzetten tot haat tegenover de politie was dan ook vlot te vinden op internet (zie hierboven).

Tot slot, De Morgen meent nog enige kritiek aan De Wever te moeten toevoegen, door te schrijven dat er eind juni ook al verschillende incidenten met allochtone jongeren waren, maar ‘Het stadsbestuur ging toen niet in op een uitnodiging van de bewoners voor een buurtoverleg.’. Zeg nu zelf, zou jij graag in gesprek willen gaan met lui die zo’n ongegronde beschuldigingen uiten als buurtbewoonster Aissa M. en haar talrijke gelijkgezinde vrienden bij PVDA, Groen en SP.A?

Tot slot, de media die zo’n kemels schieten krijgen jaarlijks vele miljoenen subsidies.

PS: dit artikel werd geactualiseerd op zondag rond 14u, onder meer omdat (Aissa Missaoui haar Facebook-pagina niet meer publiek toegankelijk liet, enkele minuten nadat we een link naar dit artikel op haar pagina posten). Daardoor was ook de hyperlink naar de opname gepost op haar FB-pagina onbruikbaar geworden.

 

 

 

 

 

Fig.. 3: Screenshot gemaakt van op FB account van onze hoofdredacteur nadat die, enkele minuten na een laatste repliek van Aissa Missaoui op zijn eerdere posts op haar FB-pagina, geen toegang meer kreeg tot die pagina. Ik zelf ben geen FB-gebruiker (geen eigen account), maar wel lezer.

Andrea Cuypers, ecologiste en humaniste met interesse in sociale thema's

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneel, financieel of organisatorisch!