Boekenbeurs: Achter het gordijn van de islam

Boekenbeurs: Achter het gordijn van de islam

De islam jaagt ons angst aan, omdat wij er zo weinig van afweten. We weten vaak wel dat er rituele voorschriften zijn - de geloofsbelijdenis (shahada), het vasten in de heilige maand (ramadan), de bedevaart naar Mekka (hajj), het geven van aalmoezen (zakat), het gebed vijfmaal daags (salat). Maar over wat een vrome moslim echt drijft, zijn wij in het ongewisse. Met als gevolg dat de terroristen en extremisten ons beeld sterk bepalen, en we angst krijgen.

Twee Vlaamse auteurs zijn achter het gordijn van de islam gaan kijken. Peter Derie, docent aan de Universiteit Antwerpen en Gent, bestudeerde de openbaring in een boek dat verscheen bij Het Davidsfonds ('Wat de Koran echt zegt, en niet zegt'). Eddy Daniels, journalist/ publicist/ redacteur De Bron bestudeerde de traditie over het leven van Mohammed (de Hadith), in een kritische biografie 'De Kwestie M. Een gekaapte godsdienst', die verscheen bij De Blauwe Tijger. Zij tonen de islam in zijn ontstaan en in zijn basisvorm, zoals die wel bekend is bij de imams en Korangeleerden, maar niet bij de gewone gelovigen, laat staan bij de leek.

Zij leggen hun bevindingen naast elkaar op de Antwerpse Boekenbeurs, 1 november om 15u30. Moderator is Frans Crols, gewezen hoofdredacteur van Trends. Daniels zal ook aanwezig zijn om te signeren op 29 oktober (vanaf 13 u) en 12 november (vanaf 16u).

Een eerder gesprek over zijn boek met professor Etienne Vermeersch kunt u nog altijd bekijken op

https://www.youtube.com/watch?v=XONGEsg4m3M.