België staat weer voor schut

België staat weer voor schut

Wie is nu meest onbekwaam en onverantwoordelijk voor die illegale verkeersboetes? De Privacycommissie? De bevoegde ministers – Verwilghen, Onkelix en De Clerck? Of het Hof van Cassatie, dan wel de huidige minister die het mag gaan uitleggen? Ik gok op de drie direct verantwoordelijke oud-ministers voor dat barslecht wetgevend werk én de Privacy-Commissie omdat zij blijkbaar geen correcte oplossing kon vinden voor zulke aloude, gekende problemen.

De politie moet blijkbaar, meer dan tien jaar na de formele oprichting van de Kruispuntbank Voertuigen en zes jaar na een de operationele start daarvan, nog steeds een 'machtiging' van de Privacycommissie krijgen om die gegevensbank te mogen raadplegen. Kruispuntdatabank te mogen consulteren. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in de Kamer na de beruchte arresten van het Hof van Cassatie.

Het betreft hier verkeersboetes die de politie uitschrijft op basis van enkel een nummerplaat doch zonder de identiteit van de bestuurder ter plekke te controleren. Die boetes zijn nu 'onwettig'. De politie zoekt de identitet van de eigenaar (en de vermoedelijke chauffeur) immers in de Kruispuntdatabank Voertuigen. Maar daarvoor heeft ze blijkbaar geen officiële machtiging.

Begrijpe dus wie kan: voor één van de meest courante taken van de politie slaagde de tonmalig bevoegde ministers, noch de toenmalige commissies Justitie erin om regels vast te leggen opdat de politie gewoon zijn werk correct kan doen. En ook de Privacycommssie beschikt blijkbaar niet over een aanpak om dat soort domme anomaliën op een vlotte wijze op te lossen. Het Hof van Cassatie en de huidige minister, Jan Jambon, lijken me in deze alleen maar de brenger van het slechte nieuws.

Hoeveel instellingen moeten straks eerst nog een toestemming geven voor een politieman bij een huisbezoek de lucht in die privé-woning mag inademen?

Volgens Jambon is de situatie inderdaad niet in orde. “De wet op de privacy van 2003 bepaalt dat elke federale overheidsdienst die deze databank wil raadplegen hiervoor een machtiging moet hebben." Maar "Die wet is in 2010 gewijzigd naar aanleiding van de eigenlijke oprichting van de Kruispuntdatabank. Ook toen is de noodzaak van zo'n machtiging bevestigd."

Is het niet schandalig dat de wetten zo zot ingewikkeld zijn, én dat de bevoegde instellingen niet beschikken over efficiënte procedures om dit soort procedure-technische detailfouten in het openbaar bestuur netjes te kunnen oplossen?

Typerend is ook dat onze media er wel als de kippen bij zijn om de huidige minister (Jambon, N-VA) aan te wrijven dat hij niet weet wat dat betekent voor oude verkeersboetes, maar dat ze zwijgen over de verantwoordelijken voor die puinhoop. Want dat zijn overduidelijk de toen bevoegde ministers – te weten Verwilghen (Open Vld) en Onkelix (PS) in 2003 en De Clerck (CD&V) in 2010 - en ondergeschikt de toenmalige volksvertegenwoordigers van de meerderheid in de parlementaire commissies, en verder ook Privacycommissie en de Kruispunbtbank Voertuigen. Deze instellingen werken rustig voort, maar beseften blijkbaar niet dat ze met hun neus op foute werking stonden te kijken. Ze zochten evenmin naar redelijke correctieprocedures.

Naast wereldvreemde rechters zijn er dus ook wereldvreemde politici.

Andrea Cuypers, ecologiste en humaniste met interesse in sociale thema's

Meer info? 

Zie dan ons Dossier 'Wereldvreemde rechters en wereldvreemde wetten',

over rechters die onschuldigen straffen, schuldigen op lichtzinnige gronden laten lopen, volstrekt onevenredige kosten veroorzaken voor slachtoffers en u en ik, de belastingbetalers, of die met hun uitspraken het democratische goedgekeurde beleid vakkundig blokkeren, bijvoorbeeld inzake asielbeleid en uitwijzing van illegale immigranten.

 

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneelfinancieel of organisatorisch!