Allochtonen wordt geen bewijs gevraagd

Allochtonen wordt geen bewijs gevraagd

De nieuwe mantra van het politiek correcte discours is dat moslims gediscrimineerd worden, ook als gepoogd wordt hen vanuit hun eigenheid dichter bij onze samenleving te brengen. Men hoeft dat zelfs niet te bewijzen, dat wordt als bewezen geponeerd.

Ook integratie zonder assimilatie mag dus al niet meer. Tenminste, als we sommige woordvoerders van de moslimgemeenschap aan het woord horen. We bespreken achtereenvolgens Groen-politica Ikrame Kastit, zoals ze zich ‘out’ in een aanval op het Gemeenschapsonderwijs op Knack.be (19 mei). En een optreden van Ahmed Koç en Abu Jahjah in De Afspraak van 14 mei, waar zij zich als zielenpoten portretteren die overal uitgestoten worden, zonder dat die leugenachtige voorstelling van zaken zelfs maar in vraag wordt gesteld.

Het is merkwaardig hoe mainstream-media in die verzinsels meegaan. De Bange Blanke Man op zijn lafst.

Eddy Daniels

Lees verder (binnenkort): Tegen polarisering ageren is polariseren

En (binnenkort): Zondagskinderen klagen over uitsluiting

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een  bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneel, financieel of organisatorisch!