‘Neem u geen christenen tot verbondenen’

‘Neem u geen christenen tot verbondenen’

Lieven Boeve stelt onder andere voor om een lokaal in te richten in katholieke scholen waar moslims kunnen bidden. Lieven Boeve is een theoloog van de KU Leuven. Aan de KU Leuven heeft men al heel lang zo’n lokaal ingericht, de studentenmoskee naast de sporthal aan de Rijschoolstraat. Mooi, een uiting van christelijke ruimdenkendheid, we juichen dat toe. Wat merkte evenwel de voorzitter van de huidige beweging van ex-moslims toen hij een twintigtal jaar geleden een gebedsdienst wilde bijwonen? Er lag daar een flyer (in het Engels) om de gelovigen te waarschuwen, met als bewijs surah 5:51: ‘O gij die gelooft, neemt u niet de joden en de christenen tot verbondenen; zij zijn elkaars verbondenen en wie uwer met hen gemeenschap aangaat, die behoort tot hen.’ De man (een bekeerling) was zo gechoqueerd dat hij aan zijn nieuw verworven geloof begon te twijfelen – zie hierover Ex-moslims kunnen niet langer zwijgen.

De arabisten deden of ze het niet zagen

Nu weet ik niet of die flyer er nog verspreid wordt, feit is dat het jaren geleden gebeurde in een lokaal dat gesponsord werd door de KU Leuven. Het rectoraat wist dat blijkbaar niet, zo min als de faculteit theologie, waar Boeve toen toe behoorde en waar de studie van de islam steeds maar toeneemt. Dat men dit niet begreep, kon geen excuus zijn, de KU Leuven bezit een voortreffelijk departement Islamologie, verbonden aan de Oriëntalistiek in Letteren, waar nogal wat arabisten les geven. Men kon dit dus weten, die arabisten wisten dat ongetwijfeld, maar lieten dit toe of maakten zichzelf blind daarvoor. De basishouding van dhimmitude die overal de expansie van de islam vergezelt: men vertrekt van het standpunt dat ‘wie goed doet, goed ontmoet’, maar vergeet dat dit een christelijke houding is. En dat die voor een mohammedaan (in de zin van ‘volgeling van Mohammed’) niet vanzelfsprekend is. Toen de man achteraf een andere moslim daarop aansprak, ontkende die dat dit in de Koran stond. Toen hij een Koran toonde waarin het zeer duidelijk wél stond, antwoordde die dat dit niet in de ummah of gemeenschap leefde. Waarom het dan op een flyer verspreid werd, werd niet duidelijk gemaakt, maar het gaf wel de typische houding weer die de bekeerling nog zovele malen zou ontmoeten: ontkenning op ontkenning op ontkenning. Niet bepaald ideaal, als je een dialoog wilt.

Voor Mohammed gold, zolang hij niet sterk genoeg was om zijn tegenstrevers een genadeklap toe te brengen, dat er ‘geen dwang is in de godsdienst’ (2:256; 10:99). Dat wilde in Medina zeggen dat de joden die hem niet als profeet erkenden, de vrijheid kregen om zich niet te bekeren en op te krassen uit de streek waar zij sinds generaties woonden. Wie wil praten, toont zich immers zwak. Daarom verbrak Mohammed ook eenzijdig, en na twee jaar, het tienjarig verdrag van Hudaybiyah dat andersdenkenden toegang verleende tot de Ka’bah. Vandaag is er rond Mekka een Christian Highway om te verhinderen dat expatriates per ongeluk door de heilige stad zouden passeren. Ondertussen financiert Saudi-Arabië een grote moskee op een steenworp van het Vaticaan, naast bijvoorbeeld 'onze' centrale moskee in het Jubelpark en zovele andere overal ter wereld. Als centra van wahabitisch-salafistische propaganda, zoals een uitzending op Canvas (08/05) nog aantoonde.

Zal eenzelfde discriminatie gebeuren in de ‘open’ lokalen waar moslims mogen bidden in die katholieke scholen? Boeve zal ongetwijfeld antwoorden dat dit lokalen zijn waar ook anderen gebruik van maken. Hoelang zullen ze dat nog mogen of kunnen? Boeve zou af en toe een klein beetje naar de realiteit mogen kijken. Zelf begeleidde ik als vrijwilliger ooit de bosklassen van één van mijn kinderen. Voor projecten moesten de tieners zich opdelen in teams. De groep van ongeveer 45 jongeren telde drie moslimmeisjes, van verschillende nationaliteiten (Marokkaans, Somalisch en Koerdisch). Zij kozen ervoor één team te vormen. Geen probleem. Het probleem ontstond maar als dat team moest samenwerken met andere, zij namen immers een houding aan van ‘wij voelen ons daar te goed voor, wij zijn beter dan de rest’. De leraren vertelden mij dat dit een probleem was waar ze continu mee kampten, en waar ze geen uitweg uit zagen. Indien ze ingrepen, dan riskeerden ze een beschuldiging van racisme.

De ware slachtoffers van het racisme

Dit is een anekdote en het is fout uit één anekdote verregaande conclusies te trekken. Maar wie zijn oor te luisteren legt bij leerkrachten hoort talrijke verhalen in dezelfde zin die nooit of nergens geregistreerd worden, tot zelfs getuigenissen over bendevorming op de speelplaats vanaf het lager onderwijs. Dat autochtone ouders hun kinderen terugtrekken uit ‘bruine’ scholen, zou dan misschien niet eens zijn omdat veel Vlamingen racisten zijn (van Vlamingen mag men dat zeggen). Maar omdat zij niet verdragen dat hun kinderen slachtoffer worden van racisme. Van anti-blank racisme, wel te verstaan.

Wil Boeve nu, in het kader van zijn christelijke onthaalpolitiek, discriminerende groepsvorming aanmoedigen? Natuurlijk niet. Voorstanders van zijn dialoogschool – die al bestaat, nagenoeg alle godsdienstleraars geven al lang les in pluralistische zin – bepleiten dat ook moslimkinderen zich aanvaard moeten voelen. Maar waar worden ze gediscrimineerd of niet geaccepteerd? Kan Boeve daar een voorbeeld van voorleggen? Als dat het geval is, moet daar dan niet op ingegrepen worden? Bestaan er trouwens geen Koranscholen, door Saudi-Arabië gefinancierd, die moslimkinderen in het weekend opvangen en surah’s in het hoofd stampen? En: zou het niet kunnen dat sommige moslims zich graag gediscrimineerd voelen omdat zij opgevoed worden in een slachtoffercultuur die zichzelf principieel aangevallen voelt? Misschien zou Boeve dat eens mogen onderzoeken. Hij kan beginnen in de studentenmoskee aan de KU Leuven.

Eddy Daniels

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen. Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneel, financieel of organisatorisch