Citaten

Bart De Strooper, prof. VUB in DS 23/08/'13 over financiering van universiteiten: "In ieder geval denk ik niet dat wij als academici kunnen verlangen dat de maatschappij ons geld geeft om te doen waar we zin in hebben en voor de rest maar moet vertrouwen op onze werkijver. Iedere beroepsgroep in de maatschappij moet zich verantwoorden, waarom zouden professoren dan een uitzondering zijn? Als men in de humane wetenschappen minder wil publiceren, zullen zij met andere objectiveerbare parameters moeten aantonen hoe zij met middelen van de overheid omgaan."

Vincent Reuter, CEO van de Union Wallon des Entreprises meent dat het (Franstalige) onderwijs de zin om te ondernemen versmacht (in LLB): "... ce n’est pas la faute des enseignants en général. Par la force des choses, il faut cadrer les enfants face à leur envie de prendre des rsques. Et entreprendre, c’est prendre des risques. Donc, on va parfois trop loin dans cet apprentissage, en décourageant carrément d’entreprendre. Faut dire aussi que certains enseignants sont ‘contre’ les entreprises privées et ils découragent sciemment les élèves à se lancer dans le privé."

Voorts: "Au niveau fédéral, la situation politique et communautaire est à ce point compliquée, que les ministres sont devenus extrêmement nerveux et susceptibles. Si on se permet de critiquer le fédéral, d’où que cela vienne, on est descendu en flammes."

En over de zogenaamd enorme subsidies aan de bedrijven: "90% des aides wallonnes à l’emploi vont au secteur public et non-marchand. 90% !"

En zonder omwegen: "Mais je suis très inquiet par la politique énergétique. J’aimerais savoir où elle est ?"

Hendrik Vuje, in DS op 16/08/2013: "eigenlijk is verkiezingszondag boerenbedrog. Die dag is er niet één verkiezing, maar twee verkiezingen. Franstaligen en Vlamingen stemmen voor eigen partijen, volledig los van elkaar. Nadien blijkt ook hier dat de optelsom van twee democratieën geen grotere democratie is. Vlaamse partijen dienen zich bij de kiezer aan met voorstellen over lastenverlaging, pensioenhervorming en begrotingsevenwicht. Niets daarvan zal worden gerealiseerd, want de andere democratie noemt dit ‘oude recepten’. (...) Noch de Vlaamse, noch de Franstalige partijen kunnen hun programma realiseren binnen België. (...) Of men het nu graag hoort of niet, een democratisch België impliceert een verregaande defederalisering van bevoegdheden. Dan pas zal verkiezingszondag echt beslissend zijn en zullen partijen een deel van hun beloftes kunnen realiseren. Zo hoort het in een democratie. Een democratisch België, dat zou de inzet van de verkiezingen moeten zijn."

Ewald Pironet in Knack: "Yves Leterme (CD&V), premier toen Dexia in 2008 gered werd, geeft nu toe dat ‘de cijfers die ik lees en de dingen die we (over Dexia) horen wel zorgwekkend zijn’. Hij verwijst daarbij naar het halfjaarverlies van Dexia van 905 miljoen euro, veel meer dan verwacht. Het gecumuleerde tekort van Dexia is zo sinds 2008 al opgelopen tot 17 miljard euro."

Marc Ernst"Het probleem is de logica van Zuckerberg, want Facebook censureert "wanneer een derde partij een klacht indient wegens schending van zijn rechten". Dus wanneer bv. een vakbond onderhandelt over loonopslag met een bank, en de bank geeft bonussen aan de CEO's maar weigert in te gaan op de looneisen van de vakbond, kan deze laatste de facebookpagina van de bank offline laten halen, wanneer daar bv. staat dat de bank een evenwichtig human resource beleid voert."

Collectief leraren, docenten en schooldirecteurs over Pascal Smet's hervormingsplannen voor het secundair onderwijs in 'Gloednieuwe structuur voor secundair is volstrekt onnodig' in Knack: "Overigens zijn alle deskundigen het erover eens dat de begeleiding en remediëring van kinderen - ook en vooral die met een 'problematische' achtergrond - in feite veel vroeger moeten aanvatten. De problemen dienen opgespoord en opgelost waar ze zich eerst en acuut stellen: in gezinsverband, in de peutertuin, in de kleuterklas, op de basisschool. Wie maatschappelijke ongelijkheid wil wegwerken door enkel of vooral het secundair onderwijs overhoop te halen spant in feite de os achter de ploeg. Het is trouwens naïef te geloven dat een radicale onderwijshervorming de samenleving zou verbeteren, ronduit gevaarlijk haar taak al te zeer te willen verengen tot het uitwissen van sociale ongelijkheid.".

Aangehaald :

Johan Huizinga: "niet élke vernieuwing is noodzakelijk een verbetering."

Lord Maynard Keynes: "De nieuwe toestand moet véél beter zijn, ter compensatie van het kwaad van de overgang."

Yves Desmet was zo vriendelijk om in DM onze eerdere krietiek op politieke benoemingen te bevestigen, in een commentaar over de huidige NMBS-ronde: "Een selectieprocedure waar de schijnheiligheid van afspatte, waar een echt assessment minder zwaar woog dan het advies van een vicepremier. Spierballengerol en tapijtengemarchandeer dat niet meer van deze wereld is, en een aanfluiting van ieder concept van degelijk, objectief en transparant bestuur. Waarbij headhuntersbureaus, tegen forse en discutabel toegekende vergoedingen, bereid waren hun eigen reputatie op het spel te zetten om shortlists te maken die meer dan subjectief waren samengesteld, om het zacht uit te drukken."

Yves Delacollette, ex-CEO Deutsche Bank Belgium en consultant in Le Vif: "Il y a deux poids deux mesures, selon que l’on est un grand ou un petit dans le monde de la banque. D’un côté, la CBFA (nu FSMA) demandait au patron de Citibank de renoncer à son mandat de CEO, au motif qu’il serait peut-être cité en justice dans un dossier de commercialisation de produits Lehman Brothers. Et de l’autre, Filip Dierckx, bien qu’inculpé, peut rester en fonction à la direction de BNP Paribas Fortis et à la présidence de Febelfin. C’est inacceptable."

Guy Tegenbos al in DS: "Het voornemen van de regering is nu weer in al zijn naaktheid zichtbaar: ze wil bij het spoor en in de andere overheidsbedrijven 101 functies opvullen met politieke vriendjes en niet met de bekwaamste kandidaten''.

Hugo Camps in DM:  "Waarom trapt een jonge, knappe vrouw met indrukwekkende carrière nog in de val van academische prestigezucht? IJdelheid? Te laag zelfbeeld? Bij de NMBS zitten ze anders niet te wachten op de eeuwige wijsheid van een kloon van Etienne Vermeersch. Een baas die de vakbonden mores leert, volstaat."

Fernand Keuleneer, in Knack: "Dit is een hallucinant inefficiënte “hervorming”. Heel veel geld is er ondertussen al over de balk gegooid, honderden aanwervingen zijn gebeurd voor Franstalige griffies en parketsecretariaten, maar dat kon blijkbaar allemaal in de euforie van het grote akkoord."

Trends vroeg zes economen of de economische crisis voorbij is (hier). Enkele meningen - doch spijtig genoeg enkel meningen die aanleunen bij het bedrijfsleven:

Geert Janssens, VKW: "Daarnaast moet de overheid ophouden met belastinginkomsten te genereren op een repressieve manier en moet ons belastingsysteem efficiënter worden. (...) Op vlak van energiebeleid blijft de vraag hoe we in de toekomst energie voor iedereen betaalbaar zullen houden. Nog een heikel punt zijn de loonkosten, die moeten fors omlaag om concurrentieel te zijn tegenover onze buurlanden  (...) structurele problemen waarvoor een oplossing uitblijft, en die onzekerheid weegt zwaar op het economische herstel".

Daan Killemaas, in Knack over de aanhoudende economische crisis: "het kruitvat zelf is nog tot de nok gevuld met het buskruit van de onopgeloste eurocrisis en de nog altijd torenhoge schuldenlast die de Westerse economie torst. Specifiek voor België houdt de hoge loonkostenhandicap, de zware belastingdruk, de stroeve arbeidsmarkt en het nog altijd weinig duurzame karakter van de overheidsfinanciën een echt herstel aan de ketting."

Etienne de Callataÿ, hoofdeconoom Bank Degroof, meent dat er zeker sprake is van een conjuncturele verbetering, maar dat de crisis is nog lang niet voorbij is: "Drie belangrijke problemen hebben antwoorden nodig. Ten eerste zijn er structurele maatregelen nodig op Europees vlak, de werking van de eurozone moet grondig worden hervormd. Ook de financiële sector is nog lang niet voldoende sterk en stabiel. Op lange termijn tot slot waart het probleem van de vergrijzing nog altijd rond."

Danny Reweghs, directeur MoneyTalk: "België en West-Europa zit zo al geruime tijd in de tunnel en iedereen snakt naar licht, naar optimisme. (...) Een lichte conjuncturele opleving onder impuls van onder meer een tastbaar herstel van de Amerikaanse economie wil niet automatisch zeggen dat alle ellende nu vergeten is. (...) De werkloosheidsgraad blijft gigantisch, de begrotingen zijn nog niet op orde, de vergrijzingsgolf komt op ons af, de euro-crisis kan zo opnieuw starten ten gevolge van een politieke crisis in Zuid-Europa"

Bert Brussen, hoofdredacteur van ThePostOnline.nl en columnist voor Volkskrant.nl "Het is jammer dat uw morele kompas zo in de war is. Misschien moet u eens wat meer vergelijkingen met de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog maken. Want als u nu wegkijkt rijden de treinen zo weer naar het oosten. Zoiets kan altijd weer gebeuren."

Patrick Charlier, de nieuwe adjunct-directeur van het CGKR, is blijkbaar aanhanger van een 'ruime' defnitie van racisme:  "Aujourd’hui, le racisme se recycle sous de nouvelles formes : un refus du fait migratoire, un rejet de l’islam et des tensions grandissantes dans une société plus diverse."

Over deislam is hij gelukkig, iets genuanceerder: "Il est perçu comme un système totalitaire incompatible avec “nos” valeurs, alors qu’il n’y a pas un islam unique, mais des réalités diverses trop souvent méconnues, comme la réalité des migrations.". Zal hij straks nbog beseffen dat hetzelfde geldt voor de hofoddoek, dat deze ook niet slechts één betekenis heeft?

Marc Ernst, FB, over Ellen Joncheere, de één van de 5 'beste kandidaten' die Egon Zehnder aan de regering aanprees voor de post van CEO van de NMBS en die meermaals loog over haar CV: "Ellen Joncheere deed eigenlijk een Anissa Temsamanike. Maar deze ex SP.a staatsecretaris nam in 2003 tenminste ontslag als staatssecretaris uit de Regering-Verhofstadt II nadat ze in opspraak kwam omdat ze niet de waarheid verteld had over het niveau van haar opleiding.  (...) Mevrouw Temsamani is vandaag PR-dame en vooral lobbyiste in het bedrijf van haar echtgenoot (...). Sinds ze er aan de slag is doet de onderneming gouden zaken in Marokko. In dat corrupte, autoraire, koningsrijk is sjoemelen nog meer dan in ons land een nationale sport."

Jonathan Holslag, prof. VUB en China-specialist, op 03/06/13 in China City 24: "Ik vermoed dat ik het zo stilaan verkorven heb bij de Chinese overheid. Geen vrolijke recepties meer, een Chinese ambassadeur die in een boog om me heen loopt en diplomaten die laten verstaan dat te veel kritiek niet gewaardeerd wordt, vooral in gevoelige economische dossiers. Het zij zo. Zolang ik als academicus met geld van de Belgische bevolking wordt gefinancierd, zie ik het als mijn plicht om de belangen van die Belgische bevolking te dienen met scherpe analyses, ook al breng ik mezelf daardoor in een lastig parket bij de vertegenwoordigers van de gigant uit het Oosten. Helaas blijken een aantal onder ons niet het lef te hebben om weerwerk te bieden. Wie mij recent vooral teleurstelde is Johan Vande Lanotte, een socialistische vicepremier, maar een die het blijkbaar niet nodig acht om de belangen van de werknemers en producenten te behartigen.",

en over de huidige fotovoltaïsche sector in ons land: "een schare installateurs die zich de voorbije jaren aanzienlijk had weten te verrijken door de extreem goedkope Chinese panelen duur aan te bieden op de Belgische markt, hetgeen verder mogelijk werd gemaakt door de miljoenen aan Vlaamse en Waalse overheidssubsidies voor schone energie."

Citaten van o.a. Hala Naoum Néhmé, Ivan Van de Cloot, Marc Ernst Jean quatremer, LLB, Paul Geudens, Carl Devos, Jan Van Duppen, Véronique Lamquin, Paul Krugman, Frank Van Den Broucke, Rik Van Cauweleaert, Bart Maddens, Tinneke Beeckman, Véronique Lamquin, Aissata Kanko, Hassem Chalghoumi Johan Van Over 't Veldt en vele andere.

Lucas Catherine, over de nakende herdenkingen van het uitbreken van WO I: "Op 4 augustus zal het 99 jaar geleden zijn dat Duitsland België de oorlog verklaarde. Ik weet het, de verjaardag zal pas over een jaar worden gevierd, maar ik vrees dat er nogal wat leemten in die viering zullen zitten. Zal men dan ook de 30.000 Marokkanen herdenken die door Frankrijk in de strijd werden geworpen, ondermeer in Flanders Fields?"
 

Stephane Rummens, op FB over Tom Lanoye's vraag dat de gemeenschap een vertaalfonds moet financieren:  "Zoals het hoort voor een linkse kunstenaar hengelt hij om subsidies. Hij wil een fonds dat de vertaling betaalt van literaire prestaties van de ene landstaal naar de andere. Liever dan zelf te investeren in een vertaling, zoals men van een handelaar mag verwachten, wil hij de kosten afwentelen op de gemeenschap."  Misschien een ideetje voor de volgende Groen- of SP.A-slogan 'Afwentelen van verliezen en kosten op de gemeenschap kan ook bij ons!' ?

Tinneke Beeckman in De Morgen 3-4 aug. 2013: "Die houding lijkt principieel kwetsbare groepen te beschermen, maar ze houdt ook een gevaar in. Ze creëert de indruk dat we het recht hebben om nooit iets te hoeven aanhoren dat we niet leuk vinden. In de praktijk heeft politieke correctheid dan ook de lastige bijwerking dat ze scherp debat verhindert. De anders denkende wordt dan als persoon geviseerd omwille van zijn ideeën of van zijn retoriek. Politieke correctheid maakt de morele pose dus belangrijker dan het inhoudelijke argument. Een goed intellectueel debat speelt nooit de man, maar draait om de zaak en schuwt geen complexiteit. Zo'n debat dient een diepe noodzaak: leren samenleven met andersdenkenden."
 

Pages