Citaten

Marc Leemans, nationaal voorzitter ACV in Visie, het ledentijdschrift van de ACW, over de lage belastingen op de bedrijven: “Het ACV heeft bovendien altijd voorgesteld om onze concurrentiekracht en tewerkstelling te verbeteren via een verlaging van de sociale bijdragen, door meer evenwicht te brengen tussen de loodzware lasten op arbeid en de vederlichte ‘lasten’ op kapitaal”.

Frank Thevissen, op Facebook: “PEN Vlaanderen pleitte afgelopen week voor meer onderzoeksjournalistiek. Thierry Debels voegde meteen de daad bij het woord en ontdekte dat de auteursvereniging - sedert 2011 onder voorzitterschap van David Van Reybrouck - 930 euro doneerde aan ... de Burgertop G1000.”.

Thierry Debels, “Pen Vlaanderen ijvert - naar eigen zeggen - voor vrije meningsuiting en zet zich in voor vervolgde schrijvers. Of een organisatie zoals G1000 hieronder valt, is erg twijfelachtig” en ook “De heer Van Reybrouck is wellicht ook geheel toevallig de grote bezieler van...G1000.”

Een aantal politici richt zich in Knack en op deredactie.be tot kroonprins Philippe over het koningschap:

  • Wouter Beke (CD&V): “De voorbije decennia hadden de Vlamingen vaak het gevoel dat het koningshuis niet echt van hen was”, en op deredactie.be over het koningschap zelf: "een anachronisme, een restant uit lang vervlogen tijden, toen macht nog via erfopvolging werd toebedeeld en niet via democratische verkiezingen", maar: "Toch hebben velen het gevoel dat het koningschap wel past bij een delicaat land als België (…) Maar dat gevoel bestaat enkel bij gratie van een gezonde dosis terughoudendheid."
  • Wouter Van Besien (Groen): 'Ik vind dat u zich niet met de politiek moet bemoeien, ook niet wanneer u binnenkort koning wordt” en (hier)“Geef toe, politieke macht die je krijgt omdat je toevallig de zoon van je vader bent, dat is toch niet meer van deze tijd. Wordt het geen tijd om te stoppen met dat relict?"
  • Bart De Wever (N-VA): “Ik maak er dan ook geen geheim van, als we überhaupt een nieuwe koning nodig hebben, dat ik zijn rol het liefst beperkt zie tot het louter ceremoniële”.
  • Jean-Marie Dedecker (LDD): “Laat de machtskelk aan u voorbijgaan en predik het protocollaire koningschap”

Didier Gosuin (FDF) over het zware wanbeheer van de Franse Gemeenschap in Brussel: “In Brussel regeert de stilstand. Met dank aan de Franstaligen (…) Veel Franstalige politici weigeren hun ogen te openen voor de problemen eigen aan Brussel. Sommigen lijken zich totaal niet bewust met welke uitdagingen de hoofdstad kampt.de situatie verergert met de dag.' (…) 'Zeggen internationale rankins. Vlaanderen scoort altijd goede punten. De Franse Gemeenschap daarentegen bengelt doorgaans onderaan. Een schande eigenlijk. Meer dan zeventig procent van de leerlingen die in Brussel technisch onderwijs volgen, stopt vroegtijdig. Zonder één diploma op zak. Vandaag de dag is dat een rechtstreeks ticketje richting werkloosheid (…) Daarom roep ik al jaren om een degelijke hervorming van het onderwijs. Maar zonder veel resultaat. En de partijen aan de macht schuiven hun falen telkens op anderen af, in de eerste plaats op de Vlamingen en de N-VA. De grote schuldige. Maar ik zeg ondubbelzinnig: het is absoluut de fout van de Franstaligen.”

Carl Devos (UGent), in interview in dS online over het Boomse hoofdoekenbesluit: “Ik wil er toch op wijzen dat elke partij het moeilijk heeft met dit debat rond integratie, rond de hoofddoek, rond de radicalisering van sommige jongeren. Die discussie over verscheidenheid kunnen de partijen niet met hun klassieke ideologie de baas. Ook CD&V en Open VLD hebben het hoofddoekenverbod in Boom gesteund. Ook in die partijen leeft de discussie dus.”

Jaak Peeters (Doorstroming) over Eric Corijn: “Deze man vindt hierin dat Brussel al langer niet meer de stad van twee cultuurgemeenschappen is , maar een kleine wereldstad met een internationaal georiënteerde economie. Dus moet Brussel, dat over enkele jaren 200.000 inwoners meer zal tellen, kunnen uitbreiden en uitgroeien tot een wereldstad, die overeenkomt met de beruchte Metropolitan Region van de zesde staatshervorming, waaraan de christendemocraten, volkomen onbegrijpelijk overigens, hun medewerking verlenen. In die enkele zinnen verraadt de Brusselaar Corijn de ware bedoelingen achter die Metropolitane Regio, bevestigt hij de Vlaamse onderschikking aan de Franstalige dominantie in Brussel en geeft hij voedsel aan de Franstalige eis tot uitbreiding van Brussel.”

Guy Tegenbos (dS) vindt 'Vande Lanotte een standbeeld waardig': “Sinds hij minister van Economie werd, is hij in zijn eentje en hoogstpersoonlijk het land, onze economie en de concurrentiekracht van onze bedrijven aan het redden.” Sarcasme, zo blijkt, waarna de ontnuchtering volgt: “Dat is waar de Belgische politici en ook de sociale partners goed in zijn: iets wat fundamenteel fout in elkaar zit, zo sterk bijvijlen en aanpassen dat een aantal van de negatieve effecten ervan een tijd weggewerkt wordt. Iets dat verouderd is, afbreken en volgens een nieuw concept herbouwen, dat lukt niet. (...) Maar toch is dat niet meer de manier waarop de Vlaming nog bestuurd wil worden.”

Robrecht Bothuyne (CD&V, Unizo) is scherp over het beleid dS: “Het plafonneren van die heffingen (op elektriciteit) moet gezinnen en bedrijven extra zuurstof geven, want niet de stroomprijzen zelf zijn te hoog, ze zijn bij ons zelfs lager dan in de buurlanden, maar door allerhande energieheffingen is de eindprijs uiteindelijk toch hoger dan elders. (…) Met de energieheffingen worden vandaag niet alleen de certificaten voor zonnepanelen betaald, maar ook allerhande andere sociale en milieuvriendelijke beleidsmaatregelen.”

Rik Van Cauwelaert (De Tijd) hekelt de censuur over probleem pensioenprobleem voor de verkiezingen: “Een expertengroep kreeg van vice-premier en minister van Pensioenen Alexander De Croo de opdracht de toekomst van het pensioensysteem uit te tekenen. Die groep moet tegen het voorjaar van 2014 oplossingen aanreiken voor het vergrijzingsvraagstuk. Oplossingen waar, zo geeft minister De Croo grif toe, nooit echt naar werd gezocht (…) Het terugdringen van de staatsschuld, het stutten van de sociale zekerheid, het terugschroeven van de energiefactuur en het herstel van de concurrentiekracht, het kan allemaal geen jaren meer wachten tot een volgende federale regering het daar eens over geraakt.”

The Economist, 23/04/’13: “As a general principle, pursuing a low level of government debt is a good idea for most countries at most times. That's because there are relatively uncontroversial ways in which high levels of government debt can and do affect growth. Government borrowing can crowd out private investment, induce uncomfortably high levels of inflation, and create a need for distortionary taxation.

Ted Bwatu over racisme in Antwerpen, in DM : “Ik heb me nooit geschaamd voor mijn afkomst, ik ben daar zelfs heel trots op. Maar na een verblijf van 25 jaar in eenzelfde stad groeit de verwachting dat je als gelijke beschouwd wordt. Zonder dat er steeds allusie gemaakt wordt op een archaïsche gedachtegang waarin een wij-zij-mentaliteit heerst. (…) Volgens mij kan de oorsprong van de Antwerpse moslimradicalisering gedeeltelijk worden teruggevonden in de dominante aanwezigheid van een extreemrechts gedachtegoed binnen de samenleving."

Reacties op deze open brief:

Yannis Derbali, in DM op 04/’13: “Ik volg Ted dus zeker gedeeltelijk in zijn oprechte aanklacht. Toch bleef ik achter met een gevoel van lichte irritatie. De brief werd veelvuldig gepost op Facebook (…). Maar haast nergens zag ik een zinvolle, kritische repliek met een oproep tot nuance. (…) Racisme is en blijft absoluut een niet te onderschatten probleem, maar onze teentjes moeten niet onnodig lang zijn.

Michael Van Peel: in DM op 21/04: “Wij-zijdenken is niet hetzelfde als racisme. Wij-zij, dat is universeel menselijk en zelfs biologisch fundamenteel aan alle sociale dieren. Familie-stam-regio-land-religie-etniciteit; we delen iedereen onbewust op volgens gemeenschappelijke kenmerken. (…) De denkfout zit niet in de opdeling, maar in de rangschikking.

Yasmine Kherbache: in DM op 19/04: “Maar ik ben dus net naar Antwerpen verhuisd omdat ik de uitdaging wil aangaan om van deze stad, mijn nieuwe heimat, een warme stad te maken.”

Yves Verschueren, CEO Essencia in Trends 24/04/’13: “In de drie jaar dat we dit bespreken met de regering, horen we de hele tijd dat industrie belangrijk is en dat we willen herindustrialiseren. Dit is duidelijk een dossier waarin de federale overheid morgen een beslissing kan nemen, maar ze wordt niet genomen. Je kunt alleen maar vaststellen dat België het zwakste energiebeleid van de ons omringende landen voert.”

Frank Coenen, voorzitter Essencia in Trends 24/04/’13:: “En er zijn natuurlijk niet alleen de kosten van energie, maar ook de loonkosten. Een chemiearbeider is in België 27 procent duurder dan in Duitsland.”

Pelgrims Tom, een lezer in Trends 12 april 2013, naar aanleiding van Kris Peeters die de CEO va Volvo wereldwijd wil geruststellen over de loonlasten: “Het klink cynisch maar elke keer dat Kris Peeters zijn hand geeft aan 1 of ander CEO zijn ze hier binnen de 5 jaar weg ...”

Deminor (hier): “De misleiding omtrent de aard en risico’s van de investering en het gebruik van het coöperatieve “label” heeft Arco Groep toegelaten kapitaal aan te trekken aan goedkope voorwaarden en het vervolgens te herinvesteren in risicovolle activa; de positieve “spread” die hieruit zou voortvloeien kwam echter niet toe aan de coöperanten, terwijl ze wel bleven instaan voor het volledige verlies. (…) Door de aanbieding van de Arco aandelen als een spaarproduct werden de investeerders misleid op een nooit eerder in België geziene schaal.”.

Noteer dat de ACW en haar instellingen duidelijk wisten dat de Arco-aandelen een hoger rendement opleverden dan het gewone spaarboekje. Dat rendement lag zelfs hoger dan het wettelijke maximum op spaarboekjes onder staatswaarborg:

Pages