Citaten

Sam Harris, hier"However, most of what is being said in opposition to Trump’s order is thoroughly contaminated by identity politics and liberal delusion. The Left seems determined to empower the Right by continuing to lie about the problem of Islamism. As David Frum recently wrote, “When liberals insist that only fascists will defend borders, then voters will hire fascists to do the job liberals won’t do.” I have been saying as much for more than a decade—and am vilified by my fellow liberals whenever I do. "

Rudy Berkvens: "Links is nu bozer over reisbeperkingen dan ze ooit waren over terrorisme."

 

Bassam Tibi, Syrische migrant in Duitsland, politoloog, besproken door Peter Logghe op diens Facebookmuur: "De islamitische politicoloog, uit Syrië afkomstige Bassam Tibi bracht onlangs zware kritiek uit op het Europees vluchtelingenbeleid. In de Zwitserse krant Basler Zeitung noteert hij dat er tot nu toe meer dan 2 miljoen vluchtelingen gekomen zijn. Miljoenen zitten klaar om de overtocht te wagen: "Buiten enkele vrome wensen zoals 'solidariteit' heeft de EU op deze uitdagingen geen enkele strategie". In Europa is de voorbije jaren "een politiek correct, vooral beïnvloed en bepaald door groen links, verhaal ontstaan, dat men morele terreur elke vrije discussie" hierover verbiedt en in de kiem smoort. Europa mag dan al migratie nodig hebben, aldus de politicoloog, maar het gaat vooral om hoog opgeleiden, die kunnen meedraaien in een technisch complexe maatschappij, en "dus geen armoedevluchtelingen, die parallelle maatschappijen in de Europese grootsteden inrichten en het sociaal zekerheidssysteem dreigen onderuit te halen". Deze migratie is een politiek-sociaal probleem, en géén onbedwingbaar natuurfenomeen! Europa zou zich kunnen verzetten. Eerst en vooral "moet de links-groene heerschappij in de media de wacht worden aangezegd". Het moet mogelijk zijn ook "ongemakkelijke" waarheden daarover te uiten. Opnieuw een stem in de woestijn?"

Jef Staes, over de gemiste onderwijshervorming (hier): "Eigenlijk ben ik het beu om gepassioneerde leerkrachten te zien afhaken, om leerlingen schoolmoe te zien worden op een moment dat ze zichzelf nog niet ontdekt hebben, om mensen met een diploma een beroep te zien doen dat ze eigenlijk niet graag doen en toch moeten doen omdat ze geen ander diploma hebben, om medewerkers een burn-out te zien krijgen omdat ze moeten presteren in iets waar ze geen passie en talent voor hebben, om managers te zien sneuvelen die het goed bedoelen en niet mogen van een ter dode opgeschreven HR-beleid, om mensen te zien snakken naar hun pensioen omdat ze eindelijk willen worden wie ze zijn, om vakbonden en politici te zien wentelen in machtige onmacht en niet de kundigheid hebben om de juiste weg te vinden."

Andreas Tirez, over onze defensie, in De Tijd 26/1/2017: "De aanklacht van Donald Trump, maar ook van Hillary Clinton en Bernie Sanders dat landen als België te weinig bijdragen aan de NAVO is terecht. België zal meer moeten betalen wil het niet volledig afhangen van anderen voor zijn veiligheid."

Darya Safaivrouwenrechtenactiviste over de Women's March van afgelopen weekend waarbij Linda Mansour, een moslima met een Amerikaanse vlag als hoofddoek als symbool werd uitgespeeld, ; terzijde, Mansour is ook voorstander van de sharia, in Knack 26/1/2017: "

De hoofddoek is nooit deel geweest van een nationale of traditionele klederdracht en blijft voor mij hét teken van vrouwendiscriminatie en onderdrukking. Het is de veruiterlijking van een religieus bevel. En hoe kun je discriminatie bestrijden met het symbool van andere discriminatie?

'Waarom wordt er nooit een manifestatie georganiseerd uit solidariteit met vrouwen die het slachtoffer zijn van de verplichte hijab".

Dirk Rochtus, over de Turkse hellevaart (onze woorden) naar een autocratisch / dictatoriaal systeem, in Knack: "In het nieuwe systeem benoemt de president de ministers zonder het parlement te moeten horen, en deze kunnen niet meer met een motie van wantrouwen tot ontslag gedwongen worden. De president nieuwe stijl kan ook het parlement ontbinden en wetsvoorstellen met zijn veto blokkeren. Hij benoemt 12 van de 15 rechters van het Grondwettelijk Hof en duidt ook de voorzitter van de Hoge Raad van Rechters en Procureurs aan en zes van de 13 raadsleden."

"Als de Turkse bevolking nu nog over een tweetal maand in een referendum met de grondwetswijziging instemt, komt er een einde aan de 140 jaar oude parlementaire traditie van de Turkse democratie. "

Gilles keppel, in Le Soir 25/1/2017: "Dans l’Union européenne, il est quasiment impossible par exemple de faire financer des projets de recherche qui analysent les ressorts du djihadisme contemporain. Parce que les jurys considèrent que ce n’est pas un sujet."

Frans Timmermanseurocommissaris, stelt in een interview met de NOSdat meer dan de helft van de vluchtelingen die naar Europa komen, is niet op de vlucht voor een oorlog. Het zijn vooral Noord-Afrikanen die om economische redenen hun thuisland verlaten: "Het gaat om 60 procent van alle vluchtelingen (...) Dat zijn mensen waarvan je kunt aannemen dat ze geen enkele reden hebben om een vluchtelingenstatus aan te vragen." 

Christophe Andrades : "De grootste bedreiging voor serieuze islamkritiek is al lang niet meer correctheid maar islamofobie. Kritiek op de islam is evenzeer nodig als kritiek op ieder andere religie, ideologie of politiek systeem. De ondraagbare broeihaard aan complottheorieën die DE islam (ja, ik weet binnen 50 zal de brede massa nog steeds denken er zoiets bestaat als DE islam) de schuld geven van alles en nog wat maken ieder serieus en genuanceerd debat onmogelijk."  

Mete Ozturk, oud-hoofdredacteur Zaman Vandaag België, tegen veli Yuksel, CD&V-volksvertegenwoordiger:

"Beste Veli, Met veel verbazing las ik afgelopen weekend jouw interview op de Turks-Belgische website belturkhaber.be waarin je terugblikt op ons gezamenlijke optreden in het programma Terzake op 20 juli 2016 naar aanleiding van de mislukte staatsgreep in Turkije. In het interview zeg je letterlijk: "Na de couppoging was er geen antithese in de Belgische publieke opinie over hetgeen Turkije en het Turkse volk de nacht van 15 juli meemaakte. Toen ik de uitnodiging kreeg van Terzake zag ik dit als een kans om de gevoeligheden onder de Turkse gemeenschap te verwoorden. Ik ging in op de uitnodiging en zat tegenover een FETÖist."

 

"FETÖ' is het acroniem voor "Fethullah-terreurorganisatie", de naam die de Turkse machthebbers en media gebruiken om de beweging rond Fethullah Gülen als een terreurgroep te bestempelen."

Martin Sommer, in De Volkskrant, over correcte meningen als hoogste normn, boven waarheidsbevinding: "Wat is er loos aan onze universiteiten? Men spreekt er Engels, wijst op zijn internationale roeping. Er moeten studenten uit alle windstreken komen om de eindjes aan elkaar te knopen. Het gaat allang niet meer alleen om de beste waarheid. Bestuurders zijn ondernemers geworden, de universiteit wil populair zijn en zodoende zijn er genderneutrale toiletten, gebedsruimten en diversiteitscommissies. Diverse meningen zijn daarentegen minder in tel. Sociale wetenschappen zijn correcte wetenschappen geworden."

 

"Over de universitaire koekoek één zang schreef FT-columnist John Kay een tijdje terug. Van de Amerikaanse sociaal-psychologen was 89 procent links en slechts 3 procent rechts. Kay weet de ideologische eenzijdigheid aan de selectiemethode van peer review, die stimuleert dat gelijkgestemden elkaar beurzen, prijzen en publicaties gunnen. Belangrijker is dat Kay vaststelde dat de wetenschappers zelf helemaal geen probleem zagen, 'omdat de sociale psychologie de objectieve waarheid van linkse standpunten aantoont'. 'Geen ironie', schreef hij er voor de zekerheid bij."

Martin Sommer, over zijn voorkeur voor referenda, in De Volkskrant (hier): "

Men sprak destijds van breed draagvlak maar ik noem het een bestuurskartel. Mijn conclusie was dat dit soort wurgende consensus alleen door rechtstreekse invloed van betrokkenen kan worden doorbroken. Een referendum dus."

 

"Tijdens de onderwijsenquête vertelde oud-minister Van Kemenade (PvdA) over de kortademigheid van de politiek. Hij vond dat hij meer tijd had moeten hebben om zijn (omstreden) middenschool in te voeren, een jaar of tien, ook als er een ander kabinet zat. Tegelijk zag hij er geen been in de toen kersverse Mammoetwet ingrijpend om te willen ploegen. Het kwam erop neer dat Van Kemenade over zijn graf wilde regeren omdat hij meer gelijk had dan zijn voorgangers of opvolgers."

 

"Gelijk hebben is in een democratie altijd tijdelijk en een hoger gelijk bestaat niet. Dat is de beroemde 'lege plek van de macht', die steeds door een andere regering moet worden bezet. Zodra iemand de macht permanent opeist, wordt het gevaarlijk. Meestal wordt dit argument gebruikt tegen referenda, aangezien daarmee de democratie kan worden afgeschaft. In werkelijkheid hebben we aanzienlijk meer ervaring met bestuurskartels die weten hoe het moet, ook en vooral op de lange termijn."

Ewald Engelen, over de speech van Trump (hier):

"Wat heeft trump nou verkeerd gezegd?"

"Begrijp me niet verkeerd: ook ik walg van het misogyne, racistische, ordinaire, verwende, moreel abjecte personage dat de komende vier jaar dit belangrijke ambt gaat vervullen. Maar als de consensus zo overvloedig van de kolommen klotst, word ik altijd een beetje narrig: staat het frame een eerlijke beoordeling van ’s mans woorden überhaupt wel toe?".

Dirk Verhofstadt, over Michael Sandel en het dilemma van liberalen met het aanvaarden van de vrijheid, op Liberales: "Sandel plaatst de liberale vrijheid, namelijk het vermogen om de doelen die we ons stellen zelf te kiezen, tegenover de republikeinse vrijheid, die ook inzet vereist voor het algemeen belang en de politieke gemeenschap waarvan men deel uitmaakt. (...) Sandel stoort zich blijkbaar vooral aan de liberale visie dat een regering neutraal moet staan tegenover concepties van het goede leven, en dat burgers niet langer gebonden zijn aan morele voorschriften en gemeenschapsbanden die ze niet zelf hebben gekozen. ‘De liberale conceptie van de burger als een vrij kiezend, onafhankelijk zelf (…) houdt geen rekening met een breed scala aan morele en politieke verplichtingen die we algemeen erkennen, zoals de verplichting tot loyaliteit of solidariteit,’ schrijft hij. Liberalen hebben het moeilijk met dergelijke verplichtingen die ze ervaren als een vorm van dwang. Maar toch verwachten ook zij van nieuwkomers dat ze ons waardepatroon zullen aanvaarden – zoals ons set van rechten en vrijheden, het aanleren van de taal, het zich inzetten om hier goed te integreren – en een zekere loyaliteit tegenover hun nieuw thuisland zullen betonen. Zoals de liberale Spaanse filosoof Fernando Savater stelt, moeten we van migranten eisen dat ze die aspecten van hun cultuur loslaten ‘die in strijd zijn met de grondwettelijke beginselen en de fundamentele mensenrechten die gelden in het land van aankomst’."

Koenraad Elst"Op de Titanic waarschuwde de onderklasse op het benedendek dat de instroom van water onhoudbaar werd. De rijken zaten echter op het bovendek, en die waren er gerust in: ´Wir schaffen das!´"

Jean Pierre Dewulf reageert op een artikel over de wijze waarop journalisten schreven over de opgang van Hitler en Mussolini (hier):  "Moraal van het verhaal : burgers moeten wakkere burgers blijven en dat geldt zowel voor rechtse Trump met zijn aartsconservatieve (politieke) achterban, maar ook voor links dat zichzelf zo progressief noemt dat ze hun zwaar bevochten gelijke rechten voor vrouwen en voor holebi's plotseling vergeten als blijkt dat de islam niet zo vrouwvriendelijk en niet zo holebi vriendelijk is. Laten we ook niet vergeten dat de dictatuur soms ook op een zeer omfloerste en 'warme' manier bezit kan nemen van een maatschappij. Politieke correctheid kan zo'n vorm van dictatoriaal denken zijn. En wat nazi-Duitsland nog betreft : hoewel we dit als extreem-rechts, fascistisch beschouwen, mogen we toch ook niet vergeten dat de naam van hun ideologie ook het woordje 'socialisme' bevatte."       

Bart De Meulenaer: "Vlaanderen loopt vol waarzeggers, die allemaal weten dat Trump gaat mislukken als president.

Zouden dat dezelfde sterrenwichelaars zijn, die zeker wisten dat Hillary ging winnen?"  

Wouter Duyck, in De Morgen 16/1/2017:

over het behoud van Latijn en Grieks: "Latijn en Grieks als basisoptie. Dat is een uitstekende keuze: klassieke talen hebben hun plaats in het onderwijs van de 21ste eeuw. Ze hebben doorheen de eeuwen bewezen dat ze nuttig blijven in een steeds veranderende samenleving. Ze garanderen vandaag een goede cognitieve ontwikkeling, die later zal toelaten om meer specifieke vaardigheden te ontwikkelen, die de noden van morgen zullen lenigen."

 

over de upgrade voor wetenschappen, technologie en wiskunde in het SO: "Het is daarom een zeer goede zaak dat de nieuwe structuur niet enkel inzet op de huidige STEM-noden, maar ook andere keuzes toelaat. Taal (en Cultuur) wordt dan toch een volwaardig studiedomein, met Latijn en Grieks als basisoptie. Dat is een uitstekende keuze: klassieke talen hebben hun plaats in het onderwijs van de 21ste eeuw."

Mohamed Talhaoui, over de dubbele nationaliteit van Turkse en Marokkaanse onderdanen, in Doorbraak: "Voor Marokkanen is de Arabisch-islamitische identiteit en trouw aan de Koning (de Marokkaanse weliswaar) veel belangrijker dan de trouw die ze zweren in één of ander Parlement of aan één of andere grondwet. De interne Marokkaanse maatschappijstructuur is zo opgebouwd dat enige keuzevrijheid uitgesloten is. Of men wordt uitgesloten. Laat dit laatste nu net niet handig zijn om die massale migrantenstemmen binnen te rijven bij politieke verkiezingen. Daarom kiezen particratiën in Europa ervoor om middelmatige kandidaten aan te trekken met weinig boodschap aan integriteit en moraliteit. Een allochtone bloempot onder gezamenlijke controle van de partijvoorzitter en van Mohammed VI/Tayyip Erdogan tegen 6000EUR per maand in een wetgevend orgaan te zetten is goedkoper dan om de veelvuldige samenlevingsproblemen op het vlak van onderwijs, huisvesting, tewerkstelling van talrijke diverse migranten te beginnen op te lossen."

 

"Dit decennialange Duivelspact tussen de EU, Marokko en Turkije is uiterst zorgwekkend voor Europese democratische waarden. Wat weerhoudt een (Belgisch) Marokkaanse parlementair van de PS, die 6.000EUR per maand gratis geld aan de magere kant vindt, om corruptiefondsen/immobiliën te ontvangen van de Marokkaanse koning en die daar op Marokkaanse banken te zetten in ruil voor extra-territoriaal Marokkaans beleid? Elio di Rupo? De Belgische wet? Zijn/haar persoonlijke integriteit?"

 

"Geen politieke mandatarissen met dubbele nationaliteiten. Dit leidt automatisch en gegarandeerd tot corruptie. De FOD Financiën dient onderzoeksdossiers te openen naar het niet aangegeven patrimonium van Marokkaanse/Turkse Belgen in Marokko/Turkije. In de eerste plaats van politieke mandatarissen. Als symbolische daad."

Pages