Citaten

Het laatste Nieuws 23/2/2017 (hier): "Uit een studie van de Koning Boudewijnstichting was al gebleken dat bijvoorbeeld 60 procent van de mensen van Marokkaanse origine die in ons land een sociale woning huren, een eigendom hebben in Marokko."

Marc Vanfraechem: "Mijn indruk is dat reguliere journalisten het begrip ‘double-checking’ verwarren met ‘dezelfde vraag twee keer stellen aan dezelfde persoon, of hetzelfde programma’, en dat ze een bericht dat afkomstig is van een collega-journalist zelfs niet één keer checken, maar eenvoudigweg overschrijven …hierin onderscheiden ze zich alvast van goede bloggers. Maar ook zou het kunnen dat ze ergens iets opvangen, en dan bij zichzelf denken: dat is goed mogelijk, en ik heb het altijd al gedacht: tenslotte ook een vorm van ‘double-checking’."    

Filip WatteeuwGentse schepen (Groen) vorig weekend in De Zondag: "Sommige politici beseffen niet meer wat een normaal loon is,"

Leo Neels, in Knack 20/2/2017: "In een rechtsstaat kan godsdienst geen rechtsbron zijn. (...) rechtsregels gelden op gelijke wijze voor atheïsten, of aanhangers van élke religie, ongeacht wat hun religieuze voorschriften bepalen. Op juridisch vlak zijn religieuze voorschriften wel degelijk ondergeschikt aan de rechtsregels."

Holger Steltener, uitgever van de Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Massa-inwijking uit arme landen brengt niet alleen voor minder gekwalificeerde Britten en Amerikanen meer concurrentie op de arbeids- en woningmarkt (..). Omdat migranten in een rijk land hun welstand exponentieel kunnen vergroten, ontstaat een enorme aantrekkingskracht en een enorme migratieprikkel. En hoe belangrijk het ook is om arme landen hierin te helpen om succesrijke sociale structuren op te zetten, zo belangrijk is het ook voor de rijke landen om hun sociale modellen te beschermen. Als de EU de migratie niet beter doseert, en stuurt, zet Europa haar welstand en haar stabiliteit op het spel"

Pieter Stockmans, citeert enkele anonieme Belgische dipomaten in MO magazine 3/10/2016: "Vandaag is de situatie anders dan in de jaren ’50, toen na WOII het VN-Vluchtelingenverdrag werd aangenomen. Nu is er een oneindig aanbod aan conflicten en vluchtelingenstromen."

Enkele citaten over de lonen van onze politici, na het schandaal met de disproportionele vergoedingen van bepaalde 'commerciële vennootschappen' die wel integraal met belastinggeld opgericht werden:

 

Andreas Tirez: "Ja, politici mogen goed verdienen. Trekt kwaliteit aan.
Nee, ze mogen niet in RvB van privé-bedrijf zitten. Leidt tot vriendjeskapitalisme."

 

Geraard Goossens: "Wil je een vis verdrinken én getuigen van morele superioriteit? Heb je eventueel iets te verbergen en zou je willen dat het ergens anders over gaat? Begin over algemene, volledige transparantie."

 

Bart De Meulenaer"Koen Kennis verdient op een maand tijd wat een Rode Duivel op een dag verdient, heel het journaille ligt in een delirium."
Hij had er nog aan kunnen toevoegen dat die voetballers véél minder belastingen en RSZ-bijdragen betalen.

 

Marc Ernst: "Het systematisch en quasi hysterisch over graaiende politici hebben is m.a.w. ongepast. En populistisch."

 

Paul Cordy: "Mijnheer Crombez, ik had toch nog graag kennis genomen van de belastingbrief van Termont."

"Toen ik van de unief naar de politiek overstapte als districtsschepen ging mijn bruto loon er met 27 % op achteruit, terwijl mijn aantal werkuren met 15 % steeg en het budget waarvoor ik verantwoordelijk was 40 keer zo groot werd".  Terzijde, gelukkig voor Paul werd dat recent wel beter, toen hij er ook een parlementaire mandaat kon bij opnemen.

 

Bart De Meulenaer: "Ik had nog zooo gehoopt dat Wouter Van Besien vandaag ging uitleggen, aan welke bijzondere 'Kennis' Groen-gemeenteraadslid op prille 29 jaar zijn 56 mandaten, waarvan 14 betaald, te danken heeft. Iets voor #deafspraak? Nee? #Terzake? Nee? #vangilsengasten ? Ook niet? De Mol dan? Of gewoon Gaston en Leo?"

 

Wim van der Leegte, self-made man die van een klein familiebedrijfje een industriële groep met 13.000 medewerkers maakte, over de redenen waarom ondernemen in nederland beter lukt, en meer werk oplevert, in Tijd 13/2/2017:

"De sociale lasten zijn bij jullie 15 procent hoger dan in Nederland. Punt. En aan de vakbonden schort ook wat. Die vinden het verkrijgen van gunstige afvloeiingsregelingen belangrijker dan de creatie van werk. Ze zijn te dominant. Ze zouden beter wat constructiever meedenken. In Nederland gaat dat vlotter"

Koenraad Elst: "Het is ten onrechte dat oorlogspaus Pius XII ervan beschuldigd wordt, een radertje in het nazi-systeem geweest te zijn. Maar evenzeer zal het volkomen terecht zijn wanneer men zich de huidige paus zal herinneren als een goedlachs kerstekind en een kritiekloze collaborateur met het vers opzettende totalitarisme van de islam. Destijds had de Kerk nog haar eigen agenda en weigerde ze de dienstmaagd van eender welke waan van de dag te zijn. Vandaag verhoert zij zich met het heersende multiculturalisme en meer en meer met de islam. Een laatste carré van katholieken weigert om zo eerloos ten onder te gaan, en voegt zich bij het bredere front van mensen die sowieso weigeren om ten onder te gaan".

Bart Eeckhout, over terrorisme door islamisten (dta hij nog beperkt tot salafisten), met een mooie bevestiging van onze analyse, in De Morgen 9/02/2017:

"Een helaas nog veel groter risico voor de samenleving zit in de niet-gewelddadige invloed die uitgaat van het islamfundamentalisme. Fundamentalisten bekampen ook de gelijkwaardigheid van mensen, ongeacht geloof, geslacht of seksuele voorkeur. Die strijd verloopt (meestal) geweldloos. Dat maakt hem niet minder riskant, omdat een grotere groep moslims zich erdoor aangesproken voelt."

 

"Als we die niet-onderhandelbare gelijkwaardigheid succesvol willen blijven verdedigen, zijn de gematigde moslims de eerste bondgenoot. Ook in de westerse moslimgemeenschappen is een culturele strijd aan de gang. Een tendens naar radicalisering staat er tegenover een tendens naar secularisering en 'ontmoskeeïng.".

Kerstin Huygelen voelde zich bezorgd: "Als wij met Geens het salafisme te lijf moeten gaan, dan zijn wij al lang onthoofd tegen dat hij een vinger uitsteekt!"   

Matthias Storme, over de VRT berichtgeving over de vestiging van Israëlische kolonisten in de Westbank:

* De uitzending op de VRT waar Matthias Storme indirect naar verwijst  

* Het bericht op deredactie.be waarop Matthias Storme reageert 

"Hier (2de hyperlinkk, n.v.d.r.) staat het net iets beter uitgelegd, maar de formulering in de VRT gisteravond (1ste link, n.v.d.r.) was anders tenenkrullend en stelde dat het strijdig is met het internationaal recht dat er joden op palestijns grondgebied wonen, terwijl het gaat om de vraag of de onteigeningen (il)legaal zijn, en er ook joodse woningen zijn op legaal van palestijnse eigenaars aangekochte grond. Die verwarring is bijzonder verontrustend, want lijkt de idee uit te drukken dat joden sowieso niet op arabische grond mogen wonen. Moet die judenrein zijn ? Misschien kunnen we met dezelfde logica zeggen dat moslims niet op christelijke grond mogen wonen en dat franstaligen die een woning in Vlaanderen kopen ook allemaal illegaal zijn ... Eigendommen die zij sedret enkele generaties hebben zijn overigens misschien ook wel illegaal verkregen als opkopers van "zwart"goed" (help, weet de VRT nog wat dat is ? "    

Afshin Elian, in Elsevier, over sharia, mensenrechte, cultuurrelativisme en Maurits Berger: "Het conflict draait dus om de universaliteit van de mensenrechten voor allen, behalve voor moslims. Zij mogen onder het barmhartige shariarecht leven.

Wij zijn terug bij de briljante analyse van Arendt: het westerse recht is voor Europeanen en sharia voor moslims. Alle antropologen, de fictieve koloniale ambtenaren die met sharia in Europa dwepen, maken deel uit van het neokolonialisme: Europeanen versus de nobele eigen vreemde wilden."

 

El Ghamri Abdeslam, op Facebook : "Nous devrons avouer que le terrorisme islamique existe et que un grand nombre de terroristes qui tuent des gens innocents sont des musulmans extrémistes. La vraie question c'est comment peut on conscientiser les jeunes d'aujourd'hui pour ne pas tomber dans le radicalisme et l'extrémisme islamique aveugle?
Quand a Erdogan je ne pense pas qu' il est la personne convenable pour parler de l'islam et des droits de l'homme vue ces relations avec Daech et aussi les masacres commises contre le peuple kurde par ces troupes militaires."

Leonid Fituni, Russisch politiek analist, in Politico (hier): “The worst case scenario for a united Europe would be the formation of a permanent ‘crescent of instability’ controlled by its competitors and lying along the entire length of the arc stretching from the Atlas Mountains to the Białowieża Forest.”

Bashar Warda, aartsbisschop van Erbil, Irak, in Crux : "From my perspective in Iraq, I wonder why all of these protesters were not protesting in the streets when ISIS came to kill Christians and Yazidis and other minority groups. They were not protesting when the tens of thousands of displaced Christians my archdiocese has cared for since 2014 received no financial assistance from the U.S. government or the U.N. There were no protests when Syrian Christians were only let in at a rate that was 20 times less than the percentage of their population in Syria. I do not understand why some Americans are now upset that the many minority communities that faced a horrible genocide will finally get a degree of priority in some manner."

 

"I fear that all the media discussion on this travel issue will place the focus completely on those who are in the migration process, and forget those who are still attempting to live and survive in their legitimate homeland. (...) Christians and other minorities have been largely ignored by the American government before now, so even if this step had a bumpy start and required clarification, we in Iraq appreciate that an American administration understands that we are here and wants to help the minorities here who have suffered so much."

 

"As long as this is understood as something available to all the minority communities of Iraq, and not just to the Christians, I do not think this will make it harder for us Christians here in Iraq."

Nassim Nicholas Taleb, op medium.com (hier): "No, Jesus was not a “NonWhite” refugee who would have voted for … The problem with identity politics is that they are fully ignorant of, among other things, history. And they must be as blind visually as they are intellectually."

"Strikingly, Western Syrians (a.k.a. urban Syrians) still look the same today — in my experience they are usually indistinguishable from the Ionian Greeks, Cretans, or Cypriots who are in identity politics called “white”."

Afshin Elian, over Trump's inreisbeperkingen, in Elsevier 1/2/2017: "Trumps besluit is onnauwkeurig en te snel genomen. Hij denkt Amerika veiliger te kunnen maken. Maar werden de recente aanslagen niet gepleegd door geradicaliseerde Amerikaanse moslims? De aanslag in San Bernardino in 2015 werd uitgevoerd door een geradicaliseerde moslim van eigen bodem. De vrouw van de aanslagpleger, de medeterrorist, kwam uit Pakistan. Met de screening van deze Pakistaanse vrouw ging van alles mis. Pakistan staat niet bij de zeven landen."

 

"Het besluit zou ook nog eens gevaarlijk kunnen zijn. Er zijn ruim vierduizend Amerikaanse militairen en inlichtingenmedewerkers in Irak. Het Iraakse parlement eist nu het vertrek van deze mensen. Bagdad heeft de Verenigde Staten ook niet meer nodig: ze kunnen daarvoor aankloppen bij de Iraanse en Russische luchtmacht en commando’s. Door het inreisverbod zijn de pro-Amerikaanse krachten binnen de Iraakse staat verzwakt. Slecht nieuws, aangezien Irak de frontlinie is in de strijd tegen Islamitische Staat."

Leen Wisselaar (@modernezooi): "De Verenigde Staten bepalen zelf wie ze het land binnenlaten, niet de burgemeester van Londen of Koenders...."

Darya Safai, over Trump's inreisbeperkingen voor inwoners uit zeven landen, in De Morgen 30/1/2017

"Islamisme moet je bij naam noemen en met alle middelen bestrijden. Maar het is geen oorlog tussen naties, wel tussen waarden. Tussen de aanhangers van universele mensenrechten en de voorstanders van discriminatie. Die strijd moet overal gevoerd worden, in Washington, Brussel én Teheran. We hebben niet meer scheiding en discriminatie nodig maar nog meer nadruk op de waarden die we gemeen hebben, en op de verworvenheden van de verlichting. Het decreet van Trump draagt niets bij tot een oplossing voor de wandaden van extreme islamisten. Integendeel: het verscheurt families, zet moslims en extremisten op één lijn én versterkt het islamisme door de seculiere krachten in de regio te negeren. Senator McCain zei dat het inreisverbod ook propaganda voor IS betekent. Inderdaad, islamisten hebben nu een ideaal excuus om nieuwe soldaten te ronselen. Je kunt het islamisme niet bestrijden door een muur rond je land te bouwen. Zo komen er alleen maar meer islamisten bij. Het is van cruciaal belang dat we blijven samenwerken met progressieve, seculiere mensen in de moslimlanden. Anders kunnen we de oorlog tegen de islamisten niet winnen."

 

Pages