Citaten

Frank Furedi, op Spiked, tip van Matthias Storme : "Many representatives of the cultural elite claim that the people no longer care about the truth. What they really mean is that people don’t care about their version of the truth"

Johan Velghe, woordvoerder Vlinks, in Knack 31 /1/2016: "De breuklijnen tekenen zich met de dag scherper af. We komen niet verder dan het aanwijzen van de fenomenen polarisatie en populisme. De vraag - het is ondertussen een schreeuw geworden - naar een valabel progressief alternatief vult vele opiniestukken en debatten in de media. Terecht, want het gaat minstens over het behoud, liefst over het herbronnen en opwaarderen van onze democratie, over mensenrechten en over zelfrespect. Begrijp onder 'zelfrespect' onder meer ook complexloze identiteitsbeleving voor allen in Vlaanderen, maar dat krijgen zowel het establishment als doctrinair-links niet uit de strot geduwd." 

 

"De christen- en de sociaaldemocratie zijn verdronken in het moeras van lucratieve zitjes in raden van bestuur, decennialange mandatenverdeling en warm en koud blazen al naargelang hun aanwezigheid in meerderheid of oppositie. Ze hebben zichzelf en hun geloofwaardigheid buitenspel gezet. Het zal tijd én nieuwe gezichten vergen om opnieuw een geloofwaardig groot toekomstverhaal, zonder schaduwen, te kunnen brengen."

Nassim Nicholas Taleb, in Medium.com (hier): "Static inequality is a snapshot view of inequality; it does not reflect what will happen to you in the course of your life". (...) "Dynamic (ergodic) inequality takes into account the entire future and past life. You do not create dynamic equality just by raising the level of those at the bottom, but rather by making the rich rotate –or by forcing people to incur the possibility of creating an opening."

 

"Picketty’s tools did not show what he purported about the rise in inequality."  (...)"What was worse than the Piketty flaws was the discovery of how that Mandarin class operates. They got so excited by the rise of inequality that their actions were like fake news. (...) Further, the envy-driven feelings that usually (...) do not originate from the impoverished classes, concerned with the betterment of their condition, but with that of the clerical class. Simply, it looks like it is the university professors (who have arrived) and people who have permanent stability of income, in the form of tenure, governmental or academic, who bought heavily in the argument. "

Luc Elchardus, socioloog, in De Morgen 31/12/2016: "Velen geven het Westen op voorhand verloren als het tot een clash zou komen, omdat een relativistische cultuur het niet zou halen tegen zekerheden van fanatici. Bernard Lewis ziet het anders"

"Wie ontwikkelingen in de moslimwereld wil voorspellen, laat illusies beter varen. Van wie wil bijdragen aan een betere wereld, wordt daarentegen optimisme en voluntarisme verwacht. De twee houdingen sporen niet goed samen."

 

"Velen geven het Westen trouwens op voorhand verloren als het tot een clash zou komen, omdat volgens hen een relativistische cultuur het niet haalt tegen de zekerheden van fanatici of, zoals Bin Laden het zakelijker stelde, Amerikaanse soldaten niet even fanatiek vechten als jihadisten.

Lewis ziet het anders. Volgens hem zijn modernisering en secularisering uiteindelijk onweerstaanbaar. Zij zullen ervoor zorgen dat het in plaats van een botsing tot een ontmoeting van culturen komt. Optimisme als een morele plicht? Ja, misschien, maar vooral, zo lijkt me, moderniteit en secularisme als opdracht."

Richard Barrett, voormalig hoofd van de dienst contraterrorisme van MI6 (in diverse media, w.o. hier): "Thousands of terrorism suspects are on the loose in Germany and there is no way to track them down".

Lord King, oud-voorzitter van de Britse Centrale Bank, op de BBC Radio 4, geciteerd in The Independent (hier): I think the EU is facing two existential problems and it has answers to neither of them. The first is the fate of the monetary union, which even the European Central Bank is saying is in a critical position and needs major reform.

“Secondly, migration from outside the EU into the EU and the knock-on consequences of that for the free movement of people. I don’t think they have answers for either of those issues and it is a real crisis for the EU."

“British membership is irrelevant to these two questions and from that perspective I think they regard our decision to leave the EU as a minor irritant.”

Jan Zielonka, professor Europese politiek aan de University of Oxford, geïnterviewed door Pieter Stockmans in MO* 24/12/2016: "De westerse liberale democratie gaat door een existentiële crisis, terwijl autoritaire landen als China en Rusland steeds meer wegen op het mondiale beleid. (...) Europa werd eerder al getroffen door golven van aanslagen. Het probleem vandaag is dat ons continent de veerkracht mist om eraan het hoofd te bieden. We verraden onze waarden niet, we zijn gewoon niet meer in staat ze uit te voeren."

 

"Ik heb Orbán niet nodig om te zien dat het liberalisme te ver is gegaan. Veel van wat Orbán zegt, is gezond verstand. Het is niet omdat Orbán of Grillo het zeggen, dat het niet waar is. Van liberalen hoor ik: ‘Wil je dan Orbán, Kaczyński of Grillo steunen? Zij zijn gek.’ Maar mensen steunen die leiders niet omdat die leiders slim zijn, maar omdat de elites zo uit de hoogte doen. (...) Ik heb Orbán niet nodig om te zien dat het liberalisme te ver is gegaan. Veel van wat Orbán zegt, is gezond verstand. Het is niet omdat Orbán of Grillo het zeggen, dat het niet waar is. Van liberalen hoor ik: ‘Wil je dan Orbán, Kaczyński of Grillo steunen? Zij zijn gek.’ Maar mensen steunen die leiders niet omdat die leiders slim zijn, maar omdat de elites zo uit de hoogte doen."

Peter De Keyzer, in De Tijd 24/12/2016: "Wie bij een naderend onweer in open terrein vertoeft, weet dat hij de risico’s moet beperken. Zo dicht mogelijk bij de grond blijven, niet onder bomen gaan staan én zo snel mogelijk veiliger beschutting opzoeken." "Waar de financieel-economische bliksem zal inslaan, is vooralsnog onmogelijk te voorspellen. Met zijn hoge overheidsschuld, groot begrotingstekort en lage activiteitsgraad is het alsof België naar de donderwolken staat te zwaaien met een lange ijzeren staaf in de handen."

Alicja Gescinska:, tip van Kris Vergult : "De politici die met de verlichting dwepen, geven er vaak een heel selectieve interpretatie aan. Een tekst ondertekenen zal daarom nooit volstaan. Normen en waarden moet je uitdragen. Je moet ze beleven. Je leeft moreel – of niet."

"De behoefte om naar de verlichting terug te grijpen, wijst voor mij vooral op een schaamte over de christelijke wortels van onze moraal. Woorden als geweten, ziel of zonde zouden veel te christelijk klinken, dus weg ermee. Alsof het christendom die heeft uitgevonden en ze geen waarde zouden kunnen hebben in een seculiere moraal. Waarden waren er altijd, al bij de holbewoners. Het christendom bouwde daarop verder, maar heeft er helemaal geen monopolie op. Toch bestaat daar een angst voor en zoeken velen daarom hun heil in de verlichting, vooral in de Franse kant ervan."

Myrian De Beuckelaer, één van de 100.000-en slachtoffers van de ACW in Arco en lid van de stuurgroep Geld Terug van Arco., over hoe de ACW dat aanprees, in De Morgen 22/1/2016:

"Over risico werd er niet gesproken behalve dat er geen was. Ik was trouwe lezer van Visie, het krantje van ACW. Ik las voortdurend hoe veilig mijn spaarcenten bij Arco waren. Bij de bankencrisis in 2008 kregen we te horen dat er geen vuiltje aan de lucht was en dat we Dexia best bleven ondersteunen. "

 

" de regering beloofde (...) dat we alles zouden terugkrijgen via het garantiefonds want het ging uiteindelijk om spaargeld.  (...) Gisteren kwam de tweede serieuze kater: er komt geen waarborgregeling. De staat beloofde iets onwettelijks en we werden weer bedrogen. (...) Men moet geen jurist zijn om te zien dat dit een cascade van misleiding is: Beweging.net ronselde geld bij haar leden maar "vergat" de risico's te vermelden."

Koen Van Hauwermeiren: "Zijn alle vluchtelingen terroristen, verkrachters, criminelen? NEEN

Kunnen onze politiediensten het kaf van het koren scheiden? NEEN
Moeten we onze grenzen dan openhouden? NEEN 
Kunnen we mensen die vluchten voor oorlog helpen? JA
Mensen in nood moeten we helpen en beschermen aan onze buitengrenzen, zo zijn de vluchtelingen EN onze eigen burgers beschermt !"   

 

Jean-Marie Dedecker (LDD), in Knack 18/12/2016: "Door hun extreme opstelling en totale gebrek aan respect voor de ratio legis van de wetgever in 1950, hebben de magistraten van Straatsburg hun hof gradueel gedegradeerd van een bolwerk tegen dictatuur en despotisme, tot de levensverzekering van buitenlandse terroristen en moslimfundamentalisten in Europa. Door het activisme van Straatsburg slaagt momenteel geen enkel Europees land er amper nog in om een buitenlandse terrorist of moslimextremist te repatriëren. Stel je voor dat Generaal Al Sisi in Egypte, Koning Mohammed VI in Marokko of één van de vele andere Arabische despoten zo'n terrorist te hard aan de tand zouden voelen...'

Boudewijn Bouckaert, in zijn analyse van de jrudische rel over visa voor één Syrische familie, in 'De activistische rechters': "Dit ruikt niet alleen naar actieve rechtspraak, waaraan zoals gezegd niet te ontkomen valt, maar inderdaad naar activistische rechtspraak, waarbij men de beleidsruimte van de rechter wil gebruiken om een beleid te saboteren en ideologisch bepaalde doelstellingen na te streven. Het moet benadrukt worden: paranoia is hier volstrekt uit den boze want de absolute meerderheid van de rechters zijn fatsoenlijke en competente mensen die zich geen rol willen toemeten van ‘juge militant’. Aan het andere uiteinde van paranoia staat echter naïviteit. Ook in de juridische wereld zijn sterk-ideologisch geladen stromingen actief. De Internationale Associatie van Democratische Juristen bijvoorbeeld is een extreem-linkse beweging die tijdens de koude oorlog gedirigeerd werd vanuit de Sovjet-Unie en veel misbaar maakte over al dan niet vermeende schendingen van mensenrechten in de Westerse wereld."

Djemila Benhabib, op Facebook,  en  tip van Matthias Storme: "Honneur à la ministre allemande de la défense, Ursula von der Leyen, qui refuse l'obligation de se voiler en Arabie saoudite alors que des politiciennes, au Canada, acceptent de porter servilement le voile islamique pour recevoir des hôtes musulmans et de se photographier avec des femmes portant le voile intégral."

Stefan Kesenne, emeritus professor sporteconomie Universiteit Antwerpen en KU Leuven, in De Tijd 16/12/2016: "Het project voor een nieuw nationaal voetbalstadion is een verkwisting van minstens 240 miljoen euro belastinggeld. In 2013 werd nog met de hand op het hart verklaard dat het er zou komen zonder overheidssubsidiëring.".

Johan Leman, over de Turkse TV-uitzending waarin Zuhal Demir als een PKK-sympathisant wordt voorgesteld, en wat haar al op ettelijke bedreigingen kwam te staan: "

Zuhal Demir verdient al mijn steun in deze zaak. Wat van Turkse kant bij ons momenteel door onze overheden toegelaten wordt, is gevaarlijk en persoonsbedreigend. Blijkbaar wil onze overheid dit niet begrijpen... Wie bij ons aan dit soort praktijken deelneemt of dit goedkeurt, wordt best het land uitgewezen".

Peter Hinssen, in De Tijd 14/12/2016, over de nood om terug te denken aan hoe we meer welvaart kunnen creëren, in plaats van schadelijk gevechten over de verdeling van de koek (tip van Luc van Braekel):

"We zijn in dit land te veel bezig met Cargo Cult-discussies. Gesprekken over verworven rechten zijn niet meer dan onderhandelingen over hoe die houten koptelefoon er zou moeten uitzien. Alle betrokken partijen (werkgevers, vakbonden, ambtenaren en overheid) moeten een echt debat voeren, over onze gezamenlijke ‘Day After Tomorrow’. Pertinent praten over hoe wij in deze razendsnel veranderende wereld nog relevant kunnen blijven, en hoe we België in evenwicht kunnen houden. Laat ons vooral stoppen met hopen dat de cargo uit de lucht zal blijven vallen."

Leo Neels, over de onzin van vervolging van uitspraken, op deredactie.be: "De kreten “racisme!” of “discriminatie!” zijn nu dé conversatiestoppers geworden. Zodra men iets suggereert in verband met personen van andere origine, wordt men racist genoemd, of ervan verdacht die personen te willen discrimineren of stigmatiseren. Einde van het debat. En zo slaagden we erin jarenlang niet in om werk te maken van goed migratiebeleid of gedegen integratiebeleid, de onderwerpen werden onbespreekbaar."

 

"De Nederlandse rechter heeft, verkeerd, aan aanzetten tot haat of geweld omwille van ras en dergelijke, de aanzetting tot onverdraagzaamheid toegevoegd en daardoor – zonder geldige wettelijke basis – de ruimte voor uitingsverboden drastisch vergroot. Iets wat men zegt - zonder te handelen - kazn dus ook bestempeld worden als onverdraagzaam. De Belgische rechter deed hetzelfde door ook uitingen te beschouwen als handelingen die onder het discriminatieverbod kunnen vallen. Semantisch is een uiting weliswaar wel een handeling, maar de aparte grondwettelijke bescherming van expressies verzet zich tegen de gelijkstelling van uitingen met handelingen. In beide landen ligt zo plots toch de weg open voor gedachtenpolitie."

Peter Piot, over het gezondheidsbeleid in Westerse landen en in België, in Knack : “Alle gezondheidssystemen - van Groot-Brittannië via de VS en Zwitserland tot België - zitten in een scenario dat veel weg heeft van een rampenfilm. De bevolking veroudert. Er zijn meer chronische aandoeningen, zoals obesitas en diabetes. Een groeiend aantal mensen ontwikkelt dementie enzovoort. Veel kankers zijn perfect te genezen, maar de behandelingen worden duurder. Op een bepaald ogenblik zal men onze gezondheidszorg fundamenteel moeten herdenken. Dat zal niet populair zijn en politiek moeilijk liggen, maar het moet."

 

“Die situatie zal gaandeweg onhoudbaar worden (...) We moeten beseffen dat niet alles meer mogelijk zal zijn. Een 90-jarige zal geen nieuwe heup meer krijgen. Mensen die roken, worden uitgesloten van een longoperatie. Obese mensen moeten vermageren om in aanmerking te komen voor een behandeling. Op een bepaald ogenblik zal men onze gezondheidszorg fundamenteel moeten herdenken. Dat zal niet populair zijn en politiek moeilijk liggen, maar het moet. Want als we doorgaan zoals nu, stevenen we regelrecht af op een ramp.”

"Een roker kost ontzettend veel geld aan de maatschappij. Hetzelfde geldt voor alcoholverbruik. (...) Het gevolg is een epidemie van levercirrose bij 35- tot 45-jarigen. Om dat te krijgen moet je al véél drinken."

 

Joep Lange, aidsbestrijder, geciteerd door P. Piot: "Voor de allerarmsten op deze wereld is niets zo dodelijk als een slechte overheid."

Paul Cordy, districtburgemeester in Antwerpen-Centrum (N-VA): "Tja, als je asiel krijgt omdat je als homo vervolgd wordt moet je niet verwonderd zijn dat je de verdenking van een schijnhuwelijk op je laadt als je een jaar later met een huwelijkspartner van het andere geslacht uit het buitenland komt aandraven." 

Pages