Citaten

Bart Maddens, op deredactie.be (hier): "Tot voor kort ging iedereen ervan uit dat de gewesten integraal bevoegd zijn voor de organisatie van de lokale verkiezingen. Die verkiezingen worden van a tot z geregeld in het lokaal en provinciaal kiesdecreet. In juni besliste de Vlaamse regering om de regels inzake de verkiezingsuitgaven aan te passen. Dat leidde tot nogal wat heisa in de media.

Maar wat blijkt nu ? De Raad van State vindt opeens dat het Vlaams Gewest toch niet bevoegd is daarvoor. De regels inzake de verkiezingsuitgaven blijven volgens de Raad een federale bevoegdheid. Alhoewel die regels in het Vlaamse decreet staan. En alhoewel die regels dit voorjaar nog werden gewijzigd door het Vlaams Parlement."

Hafid Bouazza, in de Volkskrant 5/12/2016: "Een vader gooit zijn vrouw en baby op de treinrails om treintoegang af te dwingen. Een baby! Het is schokkend dat deze man niet is gearresteerd voor het in gevaar brengen van het leven van een vrouw en een baby. Menig westerse kijker zal hierin wanhoop hebben gezien, maar het is geen wanhoop, het is een hysterie, een walgelijke, destructieve hysterie die Arabieren eigen is. Het is het Oud-Testamentisch scheuren van je kleren en as over je hoofd gooien en je haar uitrukken.

Schokkender nog is de mentaliteit die achter zo’n daad schuilgaat: namelijk dat de man de eigenaar is – niet de kostwinner, maar de bezitter – van vrouw en kroost. Ik vraag me af hoeveel Arabieren (m/v) nooit hun vader hebben horen zeggen: ‘Ik heb je gemaakt, dus ik kan je ook het leven ontnemen.’"

 

"Een andere jonge vrouw, die een en al idealisme uitstraalde via haar brillenglazen, zat naast een neger, die na dertien jaar onder haar hoede nauwelijks Nederlands sprak. Waarom? Omdat hij natuurlijk alleen met landgenoten omging. Wat zou Nederland hem interesseren, behalve als pecuniaire fontein en herfstval?"

Marc A. Thiesen, in de Washington Post 5/12/2016: "Trump just shocked the world by winning the presidential election, yet they still underestimate him.  (...) Trump knew precisely what he was doing in taking the call. He was serving notice on Beijing that it is dealing with a different kind of president — an outsider who will not be encumbered by the same Lilliputian diplomatic threads that tied down previous administrations."

"Donald Trump’s phone call with the president of Taiwan wasn’t a blunder by an inexperienced president-elect unschooled in the niceties of cross-straits diplomacy. It was a deliberate move — and a brilliant one at that."

Ivan Van de Cloot over het politiek-correcte denken (hier): "Het concrete gevolg is onder meer dat sommige dingen niet meer publiekelijk gezegd worden en dus verdrongen worden naar de private sfeer. "

Het bestaan van een druk tot politiek correct denken zonder dit te erkennen kan ook verstrekkende gevolgen hebben. Als mensen massaal het gevoel krijgen dat hun zorgen niet ernstig genomen worden, kunnen ze zich zoals recent gedemonstreerd in de Verenigde Staten ook in het stembureau balorig opstellen".

"We mogen niet in de val lopen dat het hanteren van cijfers automatisch gelijkstaat met stigmatisering. Een voorbeeld is het fenomeen van victimisatie, waarbij het gedrag van radicaliserende groepen praktisch verschoond wordt door de omstandigheden waarin ze opgroeien. Het blijkt allesbehalve de regel te zijn dat ze effectief systematisch in armoede opgroeien. De meest gezochte man liep zelfs school op een prestigieus college in Ukkel. Het is ook onze plicht om het vanzelfsprekende te zeggen: miljarden mensen groeien op in armzalige omstandigheden zonder te radicaliseren."

 

Erkens & Kane-Berman, geciteerd door Ivan Van de Cloot: "In our view, political correctness has become a new and more sophisticated form of censorship." 

"A timorous critic of politically correct positions can be cowed into silence by the mere suggestion that his or her views represent a disguised defence of the old order and show an insensitivity to the plight of back people. . . . White intellectuals are particularly susceptible to this kind of ad hominem attack, since political correctness preys on white guilt"

Ruud Koopmans, in De Volkskrant 3/12/2016: "Terwijl het voor minderheden legitiem is om zich als etnische groep te profileren, wordt het steeds ongepaster gevonden om nationale meerderheidsidentiteiten etnisch of cultureel te definiëren"

 

"We moeten daarom af van het kosmopolitische idee dat natiestaten in culturele zin volstrekt neutraal zouden moeten zijn. Culturele meerderheden hebben, net zoals nationale minderheden en inheemse volkeren, in principe het recht hun eigen taal en cultuur te beschermen, zolang ze de elementaire mensenrechten van anderen daarmee niet schenden."

Edi Clijtsers, kernlid Vlinks over Erdogan, in Knack 2/12/2016: "de 'nieuwe sultan' (zoals een Turkije-kenner hem recent noemde) weet dat hij van die obligate maar vrijblijvende praatjes van Europese democraten niets te vrezen heeft. Hij hoeft maar te dreigen enkele honderdduizenden Syrische vluchtelingen de Bosporus te laten oversteken naar Europa, om vast te stellen dat de bezorgdheid van Europese politieke leiders over democratie en mensenrechten als sneeuw voor de zon verdwijnt wanneer het eigen politieke comfort in het gedrang komt.

Kortom: Europa laat betijen. Tja, als je natuurlijk iemand als Geert Wilders al afschildert als 'fascistisch gevaar', wat kan je dan nog zeggen wanneer in een buurland (en officieel nog steeds kandidaat-lidstaat) van de Europese Unie een machtsgreep plaatsvindt, die volgens sommigen echt fascistische trekjes heeft?"

Koen Smets, op Apache (tip va Marc Ernst): "Wie toelaat dat mensen geloven dat ze een pony kunnen hebben zonder dat dat iets kost, beloven niet enkel een pony, maar een heuse eenhoorn. Politici die dit doen, zijn geen haar beter dan de fraudeurs en charlatans achter de snel-rijk-schema’s en nep-remedies. Zij dienen niet de wil van het volk, zij vervalsen en verkrachten hem."

Tzvi Yechezkel, prof. Bir-Zeit University, geciteerd door David Pinto:

"Uit een college, gegeven door Tzvi Yechezkel, aan een groep Arabische studenten in de Bir Zeit universiteit te Jerusalem.

Voordat ik ga beginnen, wou ik jullie graag even een klein verhaaltje vertellen.Toen Mozes eindelijk de grens met Israel bereikt had, ná 40 jaar met het Joodse Volk door de woestijn te hebben getrokken, vroeg GOD aan hem om de berg Nevo in Jordanië te beklimmen, om vandaar af naar het beloofde land te kijken. Mozes gaat de berg op. En daarna gaat hij de berg weer af en gaat zich wassen in de Jordaan. Als hij de rivier uit komt, ziet hij dat zijn kleren zijn gestolen door Palestijnen.
De studenten worden kwaad en schreeuwen: "Maar er waren daar toen helemaal geen Palestijnen". Tzvi zei :
Precies!! En nu kunnen we beginnen (met het college)."

Afshin Elian, in Elsevier 2/12/2016 : "PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch is altijd goed voor grensoverschrijdende uitspraken. Hij heeft zich gaandeweg ontwikkeld van een liefhebber van moslimbroeders tot een anti-jihadstrijder". 

"Volgens Marcouch mogen kiezers met sympathie in hun hoofd voor de PVV niet bij de politie werken"

"De meeste mensen die bij de overheid werken, durven niet aan te geven dat ze op de PVV hebben gestemd of gaan stemmen. Dat weet Marcouch ook. Omdat dit tot de taboesfeer behoort. Deze kiezers zijn ook bang voor represailles van de kant van hun superieuren: wie wil binnen de overheid met de PVV worden geassocieerd? Ahmed Marcouch bewijst waarom veel kiezers van de PVV uit voorzorg hun keuze niet openbaar maken."

Tomáš Prouza, Tsjechisch staatssecretaris vooor Europese Zaken, op Euractiv (tip van Luc Van Braekel): "Let’s examine some data to illustrate how successful pro-Kremlin propaganda is in using the fears of our citizens. Half of the Czech public thinks that the hundreds of thousands of Syrian refugees coming into Europe are the responsibility of the United States. 28% of Czechs think that the Russian military intervention in Syria helps to solve the European migration crisis while in reality, Russian military actions force thousands of people to flee their homes in Syria."

 

"Nobody is calling for censorship. We simply need to name and expose hostile disinformation operations, which share common goals with our own extremists – to undermine our democratic systems. No matter who does it whether the Kremlin, its allies, or ISIS, it is unacceptable. We need to restore our sovereignty and oust systematic hostile disinformation operations from our countries."

Marc Ernst: "Groen-voorzitster Meyrem Almaci : " Francken wil coalitie sluiten met Vlaams belang".

Maar dat heeft hij nooit zo gezegd.

Groen: ooit stond het voor politiek fatsoen."  

Paul Cordy: "De diverse culturele uitwisseling bevorderen door iedereen in een Engels opleidingskeurslijf te stoppen. Dat doet mij denken aan die interieurwinkel bij ons in Antwerpen die zijn sluiting aankondigde met: "Om u beter te dienen verhuizen wij naar Schilde."" 

Daniel Vermeyen, over een veroordeelde verkrachter die terug twee maal toesloeg tijdens zijn penitentiair verlof:  "In gerechtelijke kringen noemen ze dit een moeilijk dossier. Of hoe justitie in België op een verbloemde manier hun incompetentie probeert toe te dekken. Je zal maar vrouw zijn in dit land." .

Mehmet Cerit, hoofdredacteur zamanvandaag.nl, in NRC 16/11/2016: "Het begon zo mooi in 2002 (...) Tegenwoordig kunnen minderheden naar hun rechten fluiten en is er van democratie nog nauwelijks sprake in het regime van Erdoğan. En niemand die hem kan stoppen."

"De hamvraag is: hoever en hoelang kan Erdoğan nog zo doorgaan? (...) Het maakt dat hij Turkije als een vrachtwagen zonder rem in een snelheid van 140 kilometer per uur aan het besturen is. De weg loopt onvermijdelijk dood, want Turkije is geen Libië, Afghanistan of Pakistan. Wat kunnen de Europese Unie en de Verenigde Staten doen om Erdoğann ervan te overtuigen dat hij verkeerd bezig is? Niet veel, denk ik. Tot nu toe heeft niets geholpen. Het opschorten van toetredingsonderhandelingen? Zelfs als ze daartoe overgaan is het de vraag of dat indruk maakt op Erdoğan. Er is maar één werkelijk pijnlijke maatregel denkbaar: economische sancties."

Johan Sanctorum, op zijn weblog: "België is in dat opzicht het meest “liberale” land van Europa, en ziet de automobilist nog altijd als een vergunde jager en de fietser/voetganger als loslopend wild. De auto is onze vrijheid, en al wat tegen die auto aanloopt een obstakel. Het Autosalon met koning Filip in de glansrol en de verzamelde pers die er zich rond verdringt: de zwarte BMW van Muhammed is een exponent van deze mateloze egocultuur, die door de allochtonen wat graag wordt overgenomen, als statussymbool en om hun macho-mentaliteit van toeters en bellen te voorzien. "

Bij het overlijden van Fidel Castro:

Samengevat 'Fidel = revolutionair + miljardair + autoritair dictator

 

Leo Feyaerts: "Weet je, Fidel Castro was geen mens; hij was een engel. Hij deed geen vlieg kwaad, rookte niet, dronk niet, lette altijd op zijn toon, zowel als hij sprak tegen zijn eerste vrouw als tegen zijn tweede. Hij sloot alle gevangenissen, stuurde alle prikkeldraad voor strafkampen terug naar de producenten met de boodschap dat ze hun zeisen moesten ombouwen tot ploegscharen en omarmde alle Amerikanen uit pure liefde, waar hij hen ook maar tegenkwam. Dat hij Russische raketten zou hebben laten installeren is een fabel. Dat waren slechts reusachtige, kartonnen Havanasigaren, bedoeld als socialistische reclame om meer omzet en socialistische winst te genereren. Niet voor de partijbonzen, maar tezamen en solidair voor de gewone man in de straat. En iedere welgekomen toerist heeft zich in de afgelopen 60 jaar (plusminus) ter plaatse kunnen vergewissen hoe goed de Cubaanse Jan-met-de-pet het wel niet had dankzij aartsengel Fidel.

Toch?"

 

Jan Guldentops"Je moet niet als een onmens gaan feestvieren bij de dood van de oude mens Fidel Castro (zoals warm links op degoutante manier gedaan heeft toen democratisch verkozen premier Margaret Thatcher stierf) maar een de revisionistische heiligenlevens die sommige politici ophangen zijn dik over en democraten onwaardig..."

  

Ivan Van de Cloot: "Velen vinden Fidel Castro een toffe peer want velen waren content over hem en die gratis gezondheidszorg is toch leuk. Dat hij honderden willekeurig ter dood liet brengen is blijkbaar maar een detail... Dat er door anderen ook misdaden begaan werden, maakt de daden van Fidel niet minder." (...) "Benieuwd wie er allemaal bericht heeft over de dodentol van Fidel Castro inclusief executies door vuurpelotons."

 

Zie hierover ook 'Counting Castro's Victims' in Wall Street Journal. Hun teller nadert de 10.000 politieke moorden.

  

Boudewijn Bouckaert: "Nigel Williams en andere linkse fanatici stonden destijds te dansen van vreugd bij het overlijden van mevrouw Thatcher. Ik stel voor dat rechtse mensen tonen dat zij beschaafd zijn en dat niet doen bij de dood van Castro. 'La paix aux cendres', elke mens,zelfs de grootste misdadiger heeft recht op piëteit bij zijn dood. Het proces van het castrisme kan later gemaakt worden."

  

Erick Erickson (een Trump-criticus), tip van Luc Van Braekel: "Onmogelijk om mensen ernstig te nemen die denken dat Trump een bedreiging voor de vrijheid is terwijl ze Fidel Castro loven."

  

Johan Vleeshouwers: "Heel raar dat er uit die landen, met vaak een rode kleur, meer wegvluchten dan er naartoe vluchten. Een dertigtal jaren waren er ook in Europa dergelijke landen waar veel gratis en gelijk was. Ze bouwden er muren en plaatsten prikkeldraad om de mensen bij hen te houden. De omgekeerde vlucht is minder groot."

  

Jean Pierre Dewulf: "Wat kunnen we onthouden van Fidel Castro ? Dat hij zijn volk bevrijdde van een door en door corrupt regime en daarna veel langer leefde en rijker leefde dan de mensen die hij liet executeren."

  

Siegfried Bracke (@sthbracke): "Velen die bezwaren hebben tegen landen die muren bouwen om niet binnen te komen, loven leiders die muren bouwen om niet buiten te gaan #Cuba"

Sammy Mahdi, politicoloog, voorzitter van CD&V Sint-Jans-Molenbeek, in De Morgen 26/11/2016: "Extreemrechts is niet groot geworden omdat half Vlaanderen racistisch was, wel omdat we de uitdagingen niet durfden te benoemen én aan te pakken. Vlaanderen is niet intrinsiek racistisch, maar ik ben er wél van overtuigd dat het merendeel van de mensen intrinsiek xenofoob is. Onbekend maakt onbemind. Terwijl de samenleving evolueerde, kreeg je een gettoïsering in steden, bleef een verplicht integratiebeleid taboe, werd criminaliteit niet bij de wortels aangepakt en was begeleiding en ondersteuning op de arbeidsmarkt een utopie. Het Vlaams Blok begreep die angst, maar misbruikte die door mensen tegen elkaar op te zetten."

Peter De Keyzer, in De Tijd 25/11/2016:

 

"We hebben geen vermogensbelasting nodig, wel meer vermogen"

"Nergens in de OESO is er één land waarin een dermate kleine groep mensen de inactiviteit van een dermate grote groep anderen subsidieert. Of het nu gaat over migranten, laaggeschoolden, ouderen of jongeren: die groepen zijn ondermaats vertegenwoordigd op de arbeidsmarkt."

"Te hoge minimumlonen, automatische loonindexering, anciënniteitsverloning, starre loopbanen en een gebrek aan vorming spelen allemaal een rol. Laat ons dus gaan voor meer groei, meer welvaart en meer grote vermogens, en niet voor nog meer stilstand, meer complexiteit en meer belastingen."

Guy Tegenbos (hier): "Velen steken hun kop in het zand, maar de waarheid is dat de zaak van ex-senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR) en de Kazachse miljardair Patokh Chodiev ons parlementair bestel doet daveren op zijn grondvesten. Het gaat over corruptie, machtsmisbruik, ongeoorloofde beïnvloeding, buitenlandse inmenging in de besluitvorming, en naast een ex-senaatsvoorzitter liggen ook (ex-)ministers en parlementsleden in het vizier."

 

"Maar of het die contacten van De Decker geweest zijn die geleid hebben tot de snelle goedkeuring, is niet zeker. Wie die snelle goedkeuring tot stand bracht, is moeilijk te achterhalen. En of wie dat deed, zich bewust was van wat erachter zat, dan wel een eigen agenda had, is nog minder zeker.

De besluitvorming in dit land 

verloopt totaal ondoorzichtig"

 

"Maar de parlementsleden van de meerderheid durven de regering niet te weerstaan."

Maurice Crul, hoogleraar 'Onderwijs en diversiteit' aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam, in Zamanvandaag.nl (hier):

 

"Zowel in Frankrijk als in Nederland is er een aanzienlijke groep jongeren – bijna één op de vijf volgens onderzoek – die juist strenger in de leer zijn dan hun ouders. Sommigen van hen streven naar een politieke vertaling van de islam, iets wat in de generatie van hun ouders niet of nauwelijks voorkwam. De ontwikkeling van deze groep staat diametraal tegenover wat er verwacht werd dat er gebeurt met de tweede en derde generaties. Er is zelfs niet eens een vergelijkbaar woord voor dat proces, zoals assimilatie en integratie de woorden zijn voor het verkleinen van verschillen."

 

"Het meest opvallende aan de twee rapporten is dat zo veel moslimjongeren, die in hetzelfde klimaat van islamofobie zijn groot geworden, de weg van de moderne en de vredelievende islam volgen."

Pages