Citaten

Koen Van Hauwermeiren: "Zijn alle vluchtelingen terroristen, verkrachters, criminelen? NEEN

Kunnen onze politiediensten het kaf van het koren scheiden? NEEN
Moeten we onze grenzen dan openhouden? NEEN 
Kunnen we mensen die vluchten voor oorlog helpen? JA
Mensen in nood moeten we helpen en beschermen aan onze buitengrenzen, zo zijn de vluchtelingen EN onze eigen burgers beschermt !"   

 

Jean-Marie Dedecker (LDD), in Knack 18/12/2016: "Door hun extreme opstelling en totale gebrek aan respect voor de ratio legis van de wetgever in 1950, hebben de magistraten van Straatsburg hun hof gradueel gedegradeerd van een bolwerk tegen dictatuur en despotisme, tot de levensverzekering van buitenlandse terroristen en moslimfundamentalisten in Europa. Door het activisme van Straatsburg slaagt momenteel geen enkel Europees land er amper nog in om een buitenlandse terrorist of moslimextremist te repatriëren. Stel je voor dat Generaal Al Sisi in Egypte, Koning Mohammed VI in Marokko of één van de vele andere Arabische despoten zo'n terrorist te hard aan de tand zouden voelen...'

Boudewijn Bouckaert, in zijn analyse van de jrudische rel over visa voor één Syrische familie, in 'De activistische rechters': "Dit ruikt niet alleen naar actieve rechtspraak, waaraan zoals gezegd niet te ontkomen valt, maar inderdaad naar activistische rechtspraak, waarbij men de beleidsruimte van de rechter wil gebruiken om een beleid te saboteren en ideologisch bepaalde doelstellingen na te streven. Het moet benadrukt worden: paranoia is hier volstrekt uit den boze want de absolute meerderheid van de rechters zijn fatsoenlijke en competente mensen die zich geen rol willen toemeten van ‘juge militant’. Aan het andere uiteinde van paranoia staat echter naïviteit. Ook in de juridische wereld zijn sterk-ideologisch geladen stromingen actief. De Internationale Associatie van Democratische Juristen bijvoorbeeld is een extreem-linkse beweging die tijdens de koude oorlog gedirigeerd werd vanuit de Sovjet-Unie en veel misbaar maakte over al dan niet vermeende schendingen van mensenrechten in de Westerse wereld."

Djemila Benhabib, op Facebook,  en  tip van Matthias Storme: "Honneur à la ministre allemande de la défense, Ursula von der Leyen, qui refuse l'obligation de se voiler en Arabie saoudite alors que des politiciennes, au Canada, acceptent de porter servilement le voile islamique pour recevoir des hôtes musulmans et de se photographier avec des femmes portant le voile intégral."

Stefan Kesenne, emeritus professor sporteconomie Universiteit Antwerpen en KU Leuven, in De Tijd 16/12/2016: "Het project voor een nieuw nationaal voetbalstadion is een verkwisting van minstens 240 miljoen euro belastinggeld. In 2013 werd nog met de hand op het hart verklaard dat het er zou komen zonder overheidssubsidiëring.".

Johan Leman, over de Turkse TV-uitzending waarin Zuhal Demir als een PKK-sympathisant wordt voorgesteld, en wat haar al op ettelijke bedreigingen kwam te staan: "

Zuhal Demir verdient al mijn steun in deze zaak. Wat van Turkse kant bij ons momenteel door onze overheden toegelaten wordt, is gevaarlijk en persoonsbedreigend. Blijkbaar wil onze overheid dit niet begrijpen... Wie bij ons aan dit soort praktijken deelneemt of dit goedkeurt, wordt best het land uitgewezen".

Peter Hinssen, in De Tijd 14/12/2016, over de nood om terug te denken aan hoe we meer welvaart kunnen creëren, in plaats van schadelijk gevechten over de verdeling van de koek (tip van Luc van Braekel):

"We zijn in dit land te veel bezig met Cargo Cult-discussies. Gesprekken over verworven rechten zijn niet meer dan onderhandelingen over hoe die houten koptelefoon er zou moeten uitzien. Alle betrokken partijen (werkgevers, vakbonden, ambtenaren en overheid) moeten een echt debat voeren, over onze gezamenlijke ‘Day After Tomorrow’. Pertinent praten over hoe wij in deze razendsnel veranderende wereld nog relevant kunnen blijven, en hoe we België in evenwicht kunnen houden. Laat ons vooral stoppen met hopen dat de cargo uit de lucht zal blijven vallen."

Leo Neels, over de onzin van vervolging van uitspraken, op deredactie.be: "De kreten “racisme!” of “discriminatie!” zijn nu dé conversatiestoppers geworden. Zodra men iets suggereert in verband met personen van andere origine, wordt men racist genoemd, of ervan verdacht die personen te willen discrimineren of stigmatiseren. Einde van het debat. En zo slaagden we erin jarenlang niet in om werk te maken van goed migratiebeleid of gedegen integratiebeleid, de onderwerpen werden onbespreekbaar."

 

"De Nederlandse rechter heeft, verkeerd, aan aanzetten tot haat of geweld omwille van ras en dergelijke, de aanzetting tot onverdraagzaamheid toegevoegd en daardoor – zonder geldige wettelijke basis – de ruimte voor uitingsverboden drastisch vergroot. Iets wat men zegt - zonder te handelen - kazn dus ook bestempeld worden als onverdraagzaam. De Belgische rechter deed hetzelfde door ook uitingen te beschouwen als handelingen die onder het discriminatieverbod kunnen vallen. Semantisch is een uiting weliswaar wel een handeling, maar de aparte grondwettelijke bescherming van expressies verzet zich tegen de gelijkstelling van uitingen met handelingen. In beide landen ligt zo plots toch de weg open voor gedachtenpolitie."

Peter Piot, over het gezondheidsbeleid in Westerse landen en in België, in Knack : “Alle gezondheidssystemen - van Groot-Brittannië via de VS en Zwitserland tot België - zitten in een scenario dat veel weg heeft van een rampenfilm. De bevolking veroudert. Er zijn meer chronische aandoeningen, zoals obesitas en diabetes. Een groeiend aantal mensen ontwikkelt dementie enzovoort. Veel kankers zijn perfect te genezen, maar de behandelingen worden duurder. Op een bepaald ogenblik zal men onze gezondheidszorg fundamenteel moeten herdenken. Dat zal niet populair zijn en politiek moeilijk liggen, maar het moet."

 

“Die situatie zal gaandeweg onhoudbaar worden (...) We moeten beseffen dat niet alles meer mogelijk zal zijn. Een 90-jarige zal geen nieuwe heup meer krijgen. Mensen die roken, worden uitgesloten van een longoperatie. Obese mensen moeten vermageren om in aanmerking te komen voor een behandeling. Op een bepaald ogenblik zal men onze gezondheidszorg fundamenteel moeten herdenken. Dat zal niet populair zijn en politiek moeilijk liggen, maar het moet. Want als we doorgaan zoals nu, stevenen we regelrecht af op een ramp.”

"Een roker kost ontzettend veel geld aan de maatschappij. Hetzelfde geldt voor alcoholverbruik. (...) Het gevolg is een epidemie van levercirrose bij 35- tot 45-jarigen. Om dat te krijgen moet je al véél drinken."

 

Joep Lange, aidsbestrijder, geciteerd door P. Piot: "Voor de allerarmsten op deze wereld is niets zo dodelijk als een slechte overheid."

Paul Cordy, districtburgemeester in Antwerpen-Centrum (N-VA): "Tja, als je asiel krijgt omdat je als homo vervolgd wordt moet je niet verwonderd zijn dat je de verdenking van een schijnhuwelijk op je laadt als je een jaar later met een huwelijkspartner van het andere geslacht uit het buitenland komt aandraven." 

Khaled al-Dakhil, Saoedisch auteur, op qantara.de (hier): "In the religio-political culture of the Arabs, secularism has always been synonymous with atheism and a lack of religious faith. By contrast, the West, which believes in secularism, does not see it that way at all. One of the implications of this contrast is that Muslims have projected onto secularism a meaning that is potentially not only absent from secularism itself, but also incompatible with the term′s ideological requirements."

 

"Another question arises: when Muslims regard secularism as a lack of religious faith, are they judging the concept based on Islamic doctrinal and legal criteria, as understood by Muslims? Or are they judging it based on Christian criteria, as understood by Christians?"

Rudi: De auteur maakt veel zinvolle bemerkingen, maar hij lijkt hier even niet te weten dat secularisme vooral ook een politiek concept is, namelijk het aanvaarden van de geldigheid van de universele rechten van de mens en het afwijzen van alle religieuze regels die dat tegenspreken.

 

"t may be said that ″secularism″ is the formula that has prevailed as the modern concept of state in both West and East. "

"In this context we should remind ourselves of the famous saying that ″Islam is a religion and a state″ "

 

Dr. Michael Blume, op qantara.de (hier): "A free, secular state like Germany, however, does not define any religions itself; it can and may only work with those religious communities that organise their own membership. The low level of organisation among "Muslims" is therefore the fault neither of "politics" nor of the existing associations – it simply points to the fact that for very many (ex-)Muslims, including those in Germany, religion means much less than skewed statistics and popular perceptions suggest. They regard their belief as a wholly private matter, or have distanced themselves largely or wholly in their own minds from religious traditions without having formally declared an "exit". I call this phenomenon, which can be widely observed, but has sadly not been researched or described to any real degree, ″silent withdrawal"."
 

Jelle Dehaen, medewerker Knack, hier: "De hetze rond het visumdossier is tekenend. Er zijn goede redenen om de houding van staatsecretaris voor Migratie Theo Francken (N-VA) in dit dossier te bekritiseren. Maar een tweet waarin aan rechters gevraagd wordt om de wet toe te passen, uitleggen als een aanval op de rechtstaat getuigt van kwaadwilligheid of ideologische blindheid. Het rechterlijk activisme ter discussie stellen is een legitieme, democratische opinie, niet de terugkeer van het nazisme."

Xavier Scott, op Boulevard Voltaire (hier): "les rapports de journalistes qui sont à bord de certains de ces bateaux de sauvetage — telle Eveline Rethmeier, journaliste néerlandaise et qui tenait un blog vidéo des événements sur son compte Facebook — prouvent que les ONG, la garde côtière italienne et les contrebandiers coordonnent leurs actions."

Prof. em. Leo Neels, in De Tijd (tip Luc Van Braekel): "Uitingsvrijheid beschermt meningen die verontrusten, beledigen of storen. Juist de verdraagzaamheid voor waar we het niet mee eens zijn, toont de ruimdenkendheid en de tolerantie, kenmerkend voor een democratische samenleving. Dat is de echte voltairiaanse uitingsvrijheid: de verdediging van het recht om een verwerpelijke mening te uiten, terwijl men ze inhoudelijk bestrijdt."

Benno Barnard, in Knack 8/11/2012: "Niettemin zijn er altijd weer geestdrijvers in de westerse wereld die perse iedereen in het ongeluk willen storten. En van alle Europese communistische partijen is de PvdA+ misschien wel de extreemste, verknoopt als zij is met de islamitische wraakzucht, een wraakzucht die voortvloeit uit een stupide jaloezie - op Israël en op de Joden in het algemeen."

"Het is toch wel erg eigenaardig dat de SP.A van alle daken schreeuwt dat samenwerking met de N-VA in Aalst is uitgesloten omdat een opportunistisch ex-lid van het Vlaams Belang bij de besprekingen is betrokken - maar dat diezelfde SP.A opgewekt in een coalitie stapt met vrienden van Hamas en apologeten van het regime in Pyongyang, dat op dit moment zo ongeveer het verschrikkelijkste op Gods aardbodem is."

Geert Noels, in De Morgen 8/12/2016 over de cijfers: "Vlaanderen wentelt zich in genoegzaamheid over zijn "goed onderwijs" terwijl de erosie van het niveau, en de nivellering naar beneden volop is ingezet. Jaar na jaar gaat het niveau van het onderwijs inderdaad achteruit. Dat valt niet zo op in de gemiddelden, maar wel in de topscores. "

"Dit betekent dat het onderwijs in Vlaanderen nog steeds gemiddeld beter scoort dan de EU, maar dat we pijlsnel ons topniveau aan het verliezen zijn. Nochtans is het één van de laatste steunpijlers van onze welvaart, en investeert ons land (terecht) bovengemiddeld in onderwijs"

"Is de filosofie van het afremmen van kinderen die een voorsprong hebben door afkomst doelbewust geïmplementeerd? Beseft men dat onze grijze cellen onze enige grondstof is die we kunnen ontwikkelen?"

Gideon Rachman, Financial Times-columnist in de Volkskrant 3/12/2016: "Er dreigt een 'Alliantie van Minachting' die loopt van Moskou, via Peking tot Washington, waar ze allemaal zeggen: 'Die Europeanen hebben het echt niet door, hè? Ze hebben zich laten overlopen door moslimimmigranten, wat wij nooit zouden doen, en ze zijn allemaal zwak en zielig.' Wij dachten dat we een machtig waardensysteem vertegenwoordigden in de wereld. Wij zullen ons opeens belegerd voelen als zelfs de VS het niet meer geloven - en de helft van Europa zelf ook niet. Er zullen veel moeilijker vragen op ons afkomen. Geloven we echt in deze waarden?"

 

"De kansen die Trump en de populisten in Europa nu krijgen, zijn gecreëerd door politici die, zoals Merkel, niet liegen maar wel wegkijken van feiten die niet goed uitkomen. Ze willen bepaalde dingen niet erkennen die voor burgers heel duidelijk lijken. Zoals de gevolgen van massa-immigratie of de moeilijkheden van integratie. Dan is het gevaar dat die Grote Onuitgesproken Zaken door anderen worden opgepikt."

Fernand Keuleneer: "Ik schreef het al eerder: Paus Franciscus en Donald Trump lijken heel erg op elkaar. Steeds meer overigens. Diepgang is wat ze gemeen hebben." 

Ann Baptist: "Eigenlijk vind ik het behoorlijk choquerend dat een pvda-militante advocate resoluut gaat voor een visum voor een stinkend rijke Syrische familie. De gewone Syriërs moeten maar wandelen en varen tot hier , terwijl diezelfde extreme, communistische partij een ietwat welstellende Belg verfoeit en graag overlaadt met alle zonden van Egypte. Over dubbele moraal gesproken." 

Pages