Citaten

Luckas Vandertaelen, in Tijd 3/4/2017: "Geen bouwfirma wil een stadion bouwen op zoveel los zand. Grimbergen geeft geen bouwvergunning en misschien is enkel Scup Jette bereid om er te voetballen. Ghelamco speelt het nog even hard, maar weinigen zien dit ooit nog goed komen. De bouwfirma zit bovendien erg comfortabel, omdat de stad verplicht is haar heel veel geld te betalen als het Eurostadion er uiteindelijk niet kan komen. Het is niet geheel ondenkbaar dat de prijs van dat debacle door de burger betaald zal worden."

Chams Eddine Zaougui: "Wereldleiders zeggen ongeveer hetzelfde. Chemische wapens zijn gruwelijk, er moet een onderzoek komen, Assad moet ter verantwoording worden geroepen. Maar er zal niets gebeuren. Ik vind het absurd dat sommige mensen nog over een 'rode lijn' spreken. Die grens is al lang overschreden. 400.000 doden geleden."   

Izz ad-Din Ruhulessin in de Volkskrant 2/4/2017 (hier): "Het docentencorps moet diverser worden en om dat te bereiken moeten we de lat verlagen zodat die diversiteit ook de kans krijgt om toe te treden. Wat? Dan kun je toch net zo goed alle vormen van toetsing afschaffen zodat iedereen overal een gelijke kans heeft om ergens binnen te komen. Docenten met een taalachterstand zijn rolmodellen voor leerlingen met een taalachterstand, zo kan ik verder lezen. Blijkbaar ben je als allochtoon zijnde (ik ga er niet vanuit dat het over de vijfhonderdduizend autochtone analfabeten gaat) al een rolmodel als je een baan hebt. "

Asma Lamrabet, in Jeune Afrique 31/3/2017: "Dans les pays arabes, la pensée unique nous a bloqués pendant des siècles. Au nom de la religion, on a interdit la démocratie, la mixité… On a tout interdit."

 

"Au Maroc, la loi sur la Moudawana, qui a changé le statut de la femme, peine à être appliquée parce qu’elle n’a pas été accompagnée de sensibilisation. L’éducation est essentielle. Les lois ne sont pas suffisantes. Au Maroc, l’autorité politique est moderniste mais elle négocie toujours avec les traditionalistes. Ce qui atténue la portée de ses réformes."

Tom Garcia, kernlid Vlinks en kind van Spaans-Italiaanse ouders, over waarom hij vlaming is, in Knack: "De enige reden, naar mijn bescheiden mening, waarom ik mij zo heb vereenzelvigd met de gemeenschap die toevallig dit stukje van de aarde bewoont, is dat de mensen die er deel van uitmaken mij zo vriendelijk, open en gastvrij hebben ontvangen. En dat kostte hen geen enkele moeite. Dat gevoel van er bij horen, is onmetelijk sterk. Het gaf mij als puber en jongvolwassene de basis om zelfzeker en zelfbewust mijn studies te volbrengen, vrienden te maken, de liefde te ontdekken, een gezin te stichten en een carrière op te bouwen."

 

"Een identiteit kan je dus niet aanleren of opdringen en al helemaal niet opleggen. Als je wil dat anderen zich die identiteit eigen maken, moet je ervoor zorgen dat ze aantrekkelijk genoeg is. Dat ze er bij wíllen horen, dat ze fier zijn om deel uit te maken van zulk een warme, open en gastvrije gemeenschap. Dat lukt niet als je 'identiteit' verengt tot nationaliteit, of tot stambomen en bloedbanden, of tot nieuwkomersverklaringen en burgerschapsexamens. Maar dat lukt net zo min als je die identiteit telkens weer relativeert, kleineert, negeert of zelfs koudweg neermaait met uithalen als "Rot toch op met je Vlaamse identiteit!"."

Roland Gillet, professor Economie aan de Sorbonne en de Université Libre de Bruxelles over de fiscale situatie van startende ondernemers: "Als u mislukt zullen we u alles afpakken, maar als u slaagt moet u slechts de helft van al wat u verdient aan ons geven."

Danah Boyd, researcher of technology & society, Microsoft Research, Data & Society, NYU, over wat "fake news" en wat zij daarbij als het gevaarlijkste beschouwt, niet enkel in de alternatieve media, op Backchannel, hier: "subtle content that is factually accurate, biased in presentation and framing, and encouraging folks to make dangerous conclusions that are not explicitly spelled out in the content itself." 

Mohamed Talbi: "Que dit le Coran sur le voile ? Rien. Mais strictement rien. Nulle part, il n’est question de la tête de la femme. Le mot « cheveux » (sha’ar, شعر) n’y existe tout simplement pas. Dieu ne dit ni de les couvrir ni de les découvrir. Ce n’est pas Sa préoccupation principale, et Il ne fit pas descendre le Coran pour apprendre aux gens comment se vêtir. Le terme ash’âr, اشعار  pluriel de sha’ar, n’y intervient qu’une seule fois (XVI : 80) pour désigner le poil de certains animaux domestiques. Rien, donc, dans le Coran, ne dit aux femmes explicitement de se couvrir les cheveux."

Zineb El Rhazoui, Marokkaans-Franse athëiste en medewerkster Charlie hebdo, op canvas op 19 maart 2017): "Als je met de mensen praat, zeggen ze altijd: Dat is niet de echte islam. Goed, ik wil ze best geloven. Het is niet de echte islam. Maar... waar is de echte islam dan? Laat ze ons de echte islam tonen. Ik heb ernaar gezocht. Wat is de echte islam? Die van Iran? Die van de Taliban? Van Saudi-Arabië? Of zoals in Marokko? Waar ze toelaten dat je een glas drinkt, akkoord, je mag, maar waar je uiteindelijk niet vrij bent. De vrouw is ondergeschikt aan de man. Homoseksualiteit is verboden. Als je eet tijdens de ramadan, vlieg je de nor in. Vrouwen erven de helft minder. Dat is een heel hypocriete manier van ruimdenkend zijn. In de realiteit is het een theocratie. Wat is de echte islam? Waar is hij? Ik weet het antwoord. Voor mij is er geen echte islam. Voor mij zijn er teksten. En er zijn moslims. Moslims kunnen kiezen de teksten niet te volgen, of maar een deel ervan. Sommigen kennen hun godsdienst niet. Prima. Veel mensen zeggen: Wie zoiets doet, kent de islam niet. Dan wil ik zeggen: Nee, ze kennen hem. Ze passen hem letterlijk toe. Misschien hebben ze hem niet goed begrepen. Als je een godsdienst goed begrijpt, pas je ze zeker niet toe."

Maryam Namazie: Engels-Iraanse schrijfster en activiste:"There are people calling for the hanging of a freethinker in prison in Pakistan on Twitter. Blasphemy isn't a crime but incitement to murder and murder are. For every Islamist mob calling for a hanging, and for every government like the Pakistani government, complying legally via blasphemy laws, there are many more of us who oppose death and side with life.

We must speak, and speaker louder, than those seeking to kill. We must do it for those whose lives remain in the balance - like Ayaz Nizami in Pakistan and Sina Dehghan in Iran. And we must do it for ourselves."    

 

Joris Luyendijk: samengevat door Jean-Marie Dedecker in Knack 26/3/2017:"Door immigratie uit de taboesfeer te halen speel je racisten misschien in de kaart. Maar het alternatief is dat tegenstanders van immigratie alleen bij racisten terechtkunnen". 

Ayaan Hirsi Ali, in Elsevier 25/3/2017: "Extreme moslims moeten niets hebben van die tolerantie, stelt de voormalige politicus. ‘Islamisten willen geen sympathie, ze willen een maatschappij – en uiteindelijk een wereld – waarin naar de sharia wordt geleefd. Dat klinkt raar voor ons, maar dat is het echte doel.’

Die sharia-wereld moet worden bereikt door middel van indoctrinatie, intimidatie en geweld. ‘Iedereen die de sharia wil blokkeren is hun vijand, ongeacht hoe aardig je bent, hoe meegaand en vriendelijk je bent. Dat is gewoon het doel.’"

Mark Elchardus, in De Morgen 20/3/2017: "Secularisering, de mogelijkheid om in wederzijds respect met verschillende levensbeschouwingen samen te leven, om de vrijheid van levensbeschouwelijke overtuiging echt waar te maken en op basis van geloof geen banden met anderen uit te sluiten, werd in Europa moeizaam verworven. Zij wordt vandaag weer op de proef gesteld, enerzijds omdat sommige moslims hun geloof beleven op een manier die niet compatibel is met secularisme, anderzijds omdat rechts-populisten in reactie daarop het secularisme verwerpen. Moderne, levensbeschouwelijk diverse samenlevingen zijn echter niet leefbaar zonder secularisme."

Nadia Ezzeroili, ex-moslima die warme herinneringen bewaart aan haar vroegere geloof, in De Volkskrant 21/10/2013: "Weken, maanden heb ik gewacht, maar er gebeurde niets. Ik gaf het op. Voor het bestaan van een God hield ik de deur nog op een kier, maar het bidden, het lezen van een onbegrijpelijke Koran, het verdedigen van islamitische teksten die botsen met mijn eigen overtuigingen: ik kon het niet meer. Vooral de vrouwonvriendelijke teksten vielen niet meer te verenigen met mijn ideeën over feminisme. Na zeven jaar viel ik te vaak uit mijn rol om het toneelstukje geloofwaardig te houden. Het werd tijd om definitief afscheid te nemen."

 

Koenraad Elst: "Sommigen hier zijn teleurgesteld dat Geert Wilders niet méér gewonnen heeft, en dat de VVD de grootste partij gebleven is. Zelf meen ik dat de Nederlandse verkiezingen goeddeels een vervulling zijn van wat ik lang heb gewenst: het aanboren of overnemen van de soevereinistische en islamkritische standpunten door de burgerpartijen, hier vooral VVD en CDA. Het kan natuurlijk zijn dat zij slechts voor de galerij eventjes een nieuw-flinks gezicht opgezet hebben en nu weer tot "volksverraad" zullen overgaan. Ik gok er echter op dat zij wel degelijk en van harte hun koers gewijzigd hebben en het nog meer gaan doen: onder invloed van de alweer versterkte druk van Wilders en nu ook van Thierry Baudet in het parlement, maar ook onder druk van hun eigen basis, die het nu gewonnen terrein niet zomaar zal opgeven. De burgerlijke kiezer heeft over een aantal zaken namelijk dezelfde mening als de PVV-kiezer, alleen is hij trouw aan zijn partij en heeft hij het erbij genomen dat zij de linksere toer opging toen dat mode was. Nu er vóór de verkiezingen, zeker in de Erdogan-rel, iets van een soevereinistische doorbraak gekomen is, blijft hij zeker bij de vertrouwde partij, en wel met versterkte overtuiging omdat zij nu veel meer zijn eigen standpunt vertegenwoordigt." 

 

Ewald Pironet, in Knack 14/3/2017: "De EU blijft een bloedeloos project, bevolkt met dikbetaalde ambtenaren en politici.".

Ivan Krastev, in Financial Times : "Moscou and Ankara are actively politicising ethnic and religious tensions in the Balkans. The Russian and Turkish political, economic and intelligence presence in the region is not confined to former Yugoslavia and Albania, but streches to Bulgaria dn Greece, too".

 

"The new reality in the Balkans is that the Europeans can no longer rely on the US to help secure peace and stability in the region. The Balkans will never be a priority for Donald Trump".

Kraker 'Delannoy', geïnterviewed in De Standaard 15/3/2017 : "Het eerste wat een bonafide kraker doet, legt Delannoy uit, is de eigenaar en de politie contacteren. ‘Je moet laten vaststellen dat je er woont en proberen tot een overeenkomst te komen. Vervolgens neem je een brandverzekering en laat alle nutsvoorzieningen op jouw naam zetten, zodat de eigenaar jouw rekeningen niet krijgt. Je vestigt er ook je domicilie, waardoor hij geen leegstandstaks hoeft te betalen. Een slimme kraker onderhoudt zijn huis ook goed.’ Eigenaren reageren zelden enthousiast, erkent Van de Bauw­hede. ‘Je hebt er die buitensporig kwaad worden, je hebt er die uit de lucht vallen omdat ze niet eens meer weten dat ze een pand bezaten. Als je het goed aanpakt, kom je uiteindelijk zo goed overeen dat hij jou laat weten wanneer hij iets met het gebouw van plan is, zodat jij kunt uitkijken naar iets nieuws. Misschien helpt hij je wel.’"

Zo doen bonafide krakers dat, merkte Marc Ernst daarbij op. Inderdaad.

Orhan Kilic: "De headlines van de Turkse krant Sabah vandaag:

"Ik heb bevolen om het konvooi van de minister aan te vallen".
"Turkse delegatie op het nippertje ontsnapt aan een slachting"
"Is hij (Aboutaleb nvdr) een burgemeester of een bendeleider?"

Voor alle duidelijkheid, deze krant lag dus vandaag in de rekken in Genk, niet in Ankara. Belangrijk detail, Sabah is de krant van de schoonzoon van Erdogan."  

Dirk Rochtus, in De Tijd 14/3/2017: "De rede lijkt zoek in Turkije. President Recep Tayyip Erdogan zweept zijn aanhangers die in het buitenland wonen op en bruuskeert Europa. Maar zijn fanatisme camoufleert onzekerheid en zal zijn land duur komen te staan. (...) De huidige Turkse machthebbers en hun slippendragers in de media hebben zelden uitgeblonken in zelfkritiek en bezonnenheid, maar wat we de afgelopen dagen uit hun mond aan verwijten te horen kregen, tart elke verbeelding. In Europa weten we dat wie geen argumenten heeft, terugvalt op scheldwoorden als ‘fascisme’ en ‘nazipraktijken’. De ‘reductio ad hitlerum’ is een teken van intellectuele zwakte. Dat hebben de boze mannen van de Bosporus blijkbaar nog niet door."

Pages