Citaten

Pieterjan Huyghebaert, op deredactie.be 11/1/2017: "De Zweedse politie heeft jarenlang aanrandingen in de doofpot gestopt. De politiediensten zouden bewust weinig ruchtbaarheid hebben gegeven aan tientallen aanrandingen door mannen van niet-Zweedse origine om niet in de kaart te spelen van extreemrechts."

Greg Ip, in Wall Street Journal 6/1/2017

"In the 1930s, nationalists were also expansionists who coveted other countries’ territory. Today, Mr. Trump and his ideological allies mostly want to reassert control over their own countries.  (...) But globalists would be wise to face their own shortcomings. They have underestimated the collateral damage that breakneck globalization has inflicted on ordinary workers, placed too much weight on the strategic advantages of trade and dismissed too readily the value that many ordinary citizens still attach to national borders and cultural cohesion."

 

"China adhered to the letter of its WTO obligations while systematically violating their spirit with discrimination against foreign investors and products and an artificially cheap currency. A wave of Chinese imports wiped out 2 million American jobs, according to one widely cited 2016 study, with no equivalent boom in U.S. jobs linked to exports to China. Meanwhile, China became more repressive at home and antagonistic abroad. By behaving quite differently from other members of the global trading club, China has undermined support for it."

 

"In July 2016, two scholars at the London School of Economicsfound that rising unemployment didn’t make British regions more likely to vote to leave the EU, but a growing migrant population did. These voters were bothered less by competition from immigrants than by their perceived effect on the country’s linguistic, religious and cultural norms"

Jan Jaap de Ruiter, arabist aan de Tilburg University, op Zamanvandaag.nl (hier): "Het is jammer dat als je kritiek op een religie uitoefent dat je dan opeens wordt neergezet als een boze, 'witte' man. Tegen dat 'witte' en dat manzijn kan ik niets doen. Boos ben ik eigenlijk nooit. Maar wat veel moslima’s met mij doen is precies wat ze mij verwijten. Me wegzetten om wie ik ben en daar kan ik me natuurlijk nooit tegen weren. Maar nog belangrijker is het volgende. Het islamdebat in dit land is niet gemakkelijk te voeren. Het is ernstig gepolariseerd."

Renaat Landuyt, burgemeester Brugge en SP.A volksvertegenwoordiger, geeft nu voor het eerst kritiek op zijn eigen partij, in HLN 7/1/2017: “Maar nu kan ik niet anders. Ik maak me zorgen. SP.A is te weinig bezig met de problemen van de mensen.”

Zineb El Rhazoui, auteur van Vernietig islamitisch fascisme en oud-medewerker Charlie Hebdo, in Elsevier 7/1/2017: "‘Ik heb geen wet overtreden en heb niks te verbergen, maar ik moet nu wel beveiligd door het leven gaan terwijl degenen die ons bedreigen vrij rondlopen,’ aldus El Rhazoui in een begeleidend interview.  ‘Maar als je zegt waar het op staat, ben je ineens een islamofoob en een racist.’ ‘We moeten ophouden met zeggen dat de islam een religie van vrede en liefde is,’".

Raphaël Glucksmann, over de Europese crisis, in VOXeuropa (hier): "We must admit that we are reaching the end of the European project’s current middle-ground approach. (...) Europe has a problem with symbols. With the ability to create a shared narrative.'

Alexander Roose, docent Franse literatuur UGent, in De Morgen 7/1/2017: "Je ziet het vandaag voortdurend in debatten en opiniestukjes: iemand wordt gepakt niet op de essentie van zijn betoog, maar op een krukkige vergelijking of een onhandige uitspraak. Dan volgt het hoongelach. Voor een goed gesprek moeten de partners ook bij de les blijven (...) Montaigne had voor zichzelf vier regels opgesteld: nooit koppig vasthouden aan een idee; nooit iemands handelen verklaren vanuit veronderstelde laaghartige motieven; nooit toegeven aan de publieke opinie; nooit vervallen in hooghartig, erudiet gezwets. Voeg daar aan toe: en als je tegenstander die fair play miskent, kiezen voor een goed boek. "

Yves T'Sjoen, hoogleraar moderne Nederlandse literatuur (UGent en Universiteit Stellenbosch), over de zin en onzin van Engelstalige universitaire opleidingen, in Knack 7/1/2017

 "Collega's die niet overtuigd zijn van de flexibilisering in het taalbeleid van Vlaamse universiteiten vestigen de aandacht op de toenemende kloof tussen een academische elite (studenten en onderzoekers) én vele anderen die niet deelnemen aan het universitaire leven. Een universiteit wordt betoelaagd met veel gemeenschapsgeld, maar de participatie van de gemeenschap wordt bemoeilijkt door colleges in toenemende mate in het Engels aan te bieden. Daarenboven, zo stellen zij, voldoet de kennis van het Engels als doceertaal niet aan minimale vereisten."

"De vraag naar voldoende kennis van het Nederlands is geen zwaktebod, bijvoorbeeld uit angst voor het steenkolenengels. Een overgrote meerderheid van de afgestudeerde masters komt met het diploma terecht in een Nederlandssprekende professionele werkomgeving. Dat lijkt mij een voldoende reden om blijvend in te zetten op de Nederlandse taal op hoger-onderwijsniveau.  (...) Van meer Nederlands wordt je Nederlands ook beter."

Elif Shafak, in De Standaard 6/1/2017: "Zelfs het bloedbad in Reina kon de stem van de haat niet doen zwijgen. Islamistische commentatoren verklaarden op de televisie: ‘Wij zijn tegen Nieuwjaar. Wij zijn tegen alcohol en feesten. Wie die plaatsen wil opblazen, mag dat zeker doen.’

Het wonderlijke is dat er zelden maatregelen worden genomen tegen de religieuze en nationalistische haatpredikers, in een land waar iedereen die kritiek op de regering publiceert, voor de rechter kan worden gesleept."

Derk Jan Eppink, geciteerd door Jan Guldentops: "In Amerika had Obama een unieke kans op raciale verzoening, maar hij versterkte identiteitspolitiek. Hij zag overal discriminatie en nodigde leiders van 'Black Lives Matter' uit in het Witte Huis. Leden van die beweging scandeerden in de straten van New York: 'kill a cop today'. Rassenrelaties verscherpten. Zwarte identiteitspolitiek genereerde blanke identiteitspolitiek bij het 'vergeten volk' en zo werd Donald Trump deel van Obama's erfenis."

Ivan Van de Cloot, in Sceptr 6/1/2017: "Vooral de zelfmoordaanslagen van 22 maart in Zaventem en het metrostation Maalbeek brachten ons een ongemakkelijke waarheid: er zijn mensen die ons samenlevingsmodel zo erg haten dat ze bereid zijn zichzelf op te blazen. Het begint bij sommigen toch door te dringen dat we onze waarden moeten verdedigen, willen we ze kunnen doorgeven aan onze kinderen."

José van Dijck en Wim Saarloos, in NRC 2/1/2017: "Iedereen heeft recht op z’n eigen mening maar niet op z’n eigen feiten, was een beroemde uitspraak van de Amerikaanse Democratische senator Daniel P. Moynihan (...) In het jaar 2016 krijgt deze uitspraak opnieuw relevantie nu er steeds meer machthebbers op het wereldtoneel verschijnen die sterke meningen articuleren en lak hebben aan feiten"

"Journalistiek, rechtspraak en wetenschap zijn alle drie instituties die fungeren als hoeder van feitelijkheid in een democratie. De integriteit van uitgerekend die instituties wordt steeds vaker in twijfel getrokken door politieke leiders die geen onderscheid willen maken tussen feiten en meningen."

Sylvain Ephimenco, over de reacties van moslims op de aanslag in Istanboel. Bepaalde moslims vonden het net goed dat er zoveel doden vielen, maar anderen veroordelen dat, in Trouw 5/1/2017:

Massin Azul: "Ga dood, je zet ons voor schut. Wat doe je in een discotheek in Turkije?" 

Yassine Mounfarid over één van de slachtoffers: "Wat doet zij uberhoud in een disco een kaffer feest te vieren? Eigen schuld, dikke bult".

Marcouch, PVDA-kamerlid: "Walgelijk zoals deze idioten reageren op slachtoffers van de aanslag in Istanbul. Zouden zij weten dat zij hiermee de helpers van de Satan zijn?"

Nazmiye OralNederlands-Turkse schrijfster en actrice : "gigantisch veel Turken reageren op deze manier op Turkse twitter (...) het is godgeklaagd."

 

Nota van Rudi: Maar Unia had eergisteren alleen weet van racistische reacties op de dood van een Vlaming van Turkse herkomst.

 

Jonathan Holslag, over onbegrip bij Europeanen, in Knack: "Maar de grote hoop van de Europeanen heeft gewoon geen flauw benul van het structureel geweld. Ze strompelen met volle zakken door de winkelstraten, als komt alle koopwaar uit de lucht gevallen. Ze duwen het benzinepistool in de brandstofklep zonder het minste begrip van de machtspolitiek die om de energiebronnen gevoerd wordt. Macht maakt mensen lui en blind. Ook dat is steeds zo geweest."

Matthias Storme, in Pallieterke 4/1/2017: "Bij contracten tussen burgers gaat men strikt uit van wat partijen in hun overeenkomst hebben bepaald en wat hun oorspronkelijke bedoeling was. Die regel past men niet meer toe bij internationale overeenkomsten tussen staten. De progressieve juristen en rechters hanteren een andere visie op het recht. Zij interpreteren die conventies evolutief, veranderend dus met de tijd. Nu kunnen staten natuurlijk wel van mening zijn dat een conventie, zoals de Conventie van Genève uit 1951, moet worden aangepast aan de wereld van vandaag, zeker wanneer de letterlijke toepassing niet beantwoordt aan de geest van de overeenkomst toen. Maar wat met name met het Europees mensenrechtenverdrag is gebeurd, is dat rechters in dat verdrag heel andere dingen zijn gaan lezen dan wat er staat of bij het sluiten ervan bedoeld was. Men legt aan de staten verplichtingen op die zij nooit zijn aangegaan.”

Geert Van Istendael, over de aanslag in Berlijn en de reactie van Merkel, in MO 4/1/2017: "Roepen nu de doorgaans welingelichte internationale journalisten in koor: Deutschland ist ein gescheiteter Staat? Vette koppen, hoofdlijnen op tv, debatten met deskundigen op alle schermen? Ik in ieder geval heb daar niets van gelezen, niets van gezien, niets van gehoord."

"Dat ene woord, widerwärtig, wijst op een rotsvast raadsbesluit. Ze zal alle middelen die haar ter beschikking staan, en die zijn niet gering, mobiliseren om de terreur uit te roeien in het land dat haar toevertrouwd werd. Die middelen zijn, zoals zijzelf, democratisch gelegitimeerd, maar ze zal ze tot het alleruiterste oprekken en je zult het niet te weten komen. In haar nieuwjaarstoespraak gaat ze zelfs verder. Ze laat er geen twijfel over bestaan dat Duitsland een leidende rol moet spelen in de strijd die Europa voert tegen terreur. "

Ruud Koopmans, in het Algemeen Dagblad 4/1/2017 :

"Het Westen moet zich veel weerbaarder opstellen"

"Er bestaat een enorm gevoel van superioriteit binnen de islam. Kijk naar de misstanden in moslimlanden: het ligt altijd aan de buitenwereld. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de moslims wereldwijd gelooft dat Israël en de VS achter Islamitische Staat en de aanslagen van 11 september 2001 zouden zitten. Als je zo'n kritiekloos zelfbeeld hebt, wordt een gesprek moeilijk. Niet-moslims steunen die gedachtengang bovendien door elke kritiek te smoren met het verwijt van 'islamofobie'"

Enkele wijze citaten bij het nieuwe jaar:

Garry KasparovVerified account‏@Kasparov63: "Remember these words from Tsar Nicholas II's diary: "The year 1916 was cursed; 1917 will surely be better!" Happy New Year!".  Onze vertaling: "herinner u de woorden uit het dagboek van tsaar Nicolas II: "Het jaar 1916 was vervloekt. 1917 zal ongetwijfeld beter zijn. 'Een Gelukkig Nieuwjaar'.

 

"Your child will follow your example, not your advice"  / "uw kind zal uw voorbeeld volgen, en niet uw adviezen" (onbekend)

"Voor wie zich aan mij ergerde in 2016, weet dat het in 2017 niet zal beteren' (onbekend).

 

Luuk van Middelaer in DS 3/1/2017, tip van Matthias Storme, op FB: "Met het onderscheid tussen feiten en meningen is het aan beide zijden misgelopen. Zeker de feiten hadden het zwaar. In het spoor van Friedrich Nietzsche (‘Er zijn geen feiten, alleen interpretaties’) en zijn 20ste-eeuwse navolgers als Michel Foucault en Jacques Derrida, heeft een deel van de linkse cultuurwetenschappelijke elite vanaf de jaren zeventig élke waarheid als culturele constructie en machtsaanspraak ontmaskerd. Dit postmoderne sloopwerk inspireerde progressieve identiteitspolitiek waarbij elke groep (zwarten, vrouwen, homo’s) een eigen perspectief heeft. De ironie is dat juist Poetin en Trump vandaag opereren volgens het postmoderne adagium dat macht bepaalt wat waar is. Dat is op zichzelf niet verrassend. Hannah Arendt schreef al in 1967 over ‘leugenaars die er niet in slagen hun leugen ingang te doen vinden als feit en dan zeggen dat het een “mening” is’. Het nieuwe en pijnlijke is veeleer dat de intelligentsia door haar eigen schuld tegenover zulke praktijken met de mond vol tanden staat."

 

Luckas Vandertaelen, op deredactie.be: "In het jaar van de 1.700 aanslagen dook steeds meer een ideologische geïnspireerde schroom op om het globale beeld te bekijken en correct te duiden. Ook al was het onloochenbaar dat de meeste aanslagen met religieus fanatisme te maken hadden, het leek wel of veel journalisten de naam van de betrokken godsdienst niet wilden uitspreken. De druk van de politiek-correcte canon maakte van “islam” het te mijden “i-woord” dat weldenkende journalisten haast niet meer durven gebruiken om niet beschuldigd te worden van enig cultureel superieur denken. Vorige week verscheen in een Franstalige krant een overzicht van de aanslagen in Europa, waarin niet één keer het i-woord te lezen was, zelfs niet als men het had de betrokkenheid van de “Islamitische Staat”, die de krant liever “Daesh” noemt."

 

Matarella, president van Italië, tijdens zijn eindejaarsconferentie, getipt door Johan Leman: "laten we ophouden in de politiek om haat als politiek instrument te gebruiken"

 

Dieter Verhofstadt, op FB: "Naar het schijnt was er "nog nooit zoveel haatzaaierij" als nu. Ik zou het willen omdraaien. Er was nog nooit zoveel haatoogsterij als nu.Stop ermee, gij internaut, gij klassiek medium. Reageer niet op scheldpartijen. Besteed er geen aandacht aan. Geef een forum aan gematigde stemmen. Laat mensen aan het woord die op zoek zijn naar de waarheid, in plaats van aan hen die ze in pacht hebben. Toon mildheid in al zijn overvloed en verberg het extremisme. Laat zien dat mededogen de norm is en help het op die manier weer de norm te worden."

 

Hocine Drouiche, op Facebook, via Hamid Benichou: " PARDON, JE NE PAS VOUS FÊTER LA BONNE ANNÉE CAR JE SUIS UN VRAI"MUSULMAN"! ...
Presque la totalité des imams de France interdisent aux musulmans français de célébrer noël et la bonne année aux musulmans comme aux non musulmans. Si l'islam est une religion de paix comme ils ne cessent de répéter. Aujourd'hui, j'ai bien constaté le résultat de ces avis incompréhensibles et illogiques en rencontrant plusieurs musulmans religieux qui recevaient la Bonne Année comme une insulte.Ils sont gênés, ils te regardent bizarrement, ils te répondent :Mais ce n'est pas notre religion ! Comme c'est la nouvelle année à une religion précise. Heureusement qu'il y a des musulmans ouverts qui te reçoivent avec le grand sourire de la nouvelle année .L'islam de ces imams n'est pas un vrai islam de paix et de vivre en commun. C'est un islam bédouin et archaïque. Le ministère de l'intérieur qui finance le Cfcm doit revoir ses programmes et ses partenaires .Pour moi,les Bataclans, les Hyper Cachers et les Nices commencent de ces avis haineux. Si ils ne veulent pas changer ces fatwas inhumains ,surtout ils ne nous diront pas "un jour d'attentat" que l'islam est pour rien parce que l'islam c'est la paix!! Bonne Année à tout mes ami(e)s musulmans,juifs,chrétiens et athées ing:

Onze indicatieve vertaling (wat bedoeld was is onzeker door de onvolledige zinnen e.d.):

"PARDON, IK ZAL HET NIEUWE JAAR NIET VIEREN WANT IK BEN EEN ECHTE MOSLIM'.  ... 

Bijna alle Franse imams verbieden de moslims om kerstmis te vieren en om een gelukkig Nieuwjaar te wensen aan moslims, net zo goed als aan niet-moslims. Als de islam een religie van de vrede is zoals ze zo dikwijls herhalen ... Vandaag heb ik het resultaat van die onbegrijpelijke en onlogische wensen kunnen vaststellen toen ik meerdere praktiserende moslims ontmoette die het 'Gelukkig Nieuwjaar'  als een belediging beschouwen. Ze zijn gegeneerd, bekijken je als bizar, en antwoorden je: maar dat is niet ons geloof. Alsof het nieuwe jaar één specifieke religie toebehoort. Gelukkig zijn er ook open (verdraagzame) moslims die je met de grote glimlach ontvangen bij het nieuwe jaar. De islam van die imams is niet de echte islam van het vreedzaam samenleven. Dat is een archaïsche islam van de bedoeienen. De (Franse) Minister van Binnenlandse Zaken die de CFCM (Overlegorgaan van de Franse moslims, n.v.d.v.) financiert moet zijn programma's en zijn partners herzien. Voor mij begonnen de aanslagen op de Bataclan, de HyperCacher en op Nice met die ziekelijke adviezen. Als ze hun onmenselijke fatwa's niet willen herzien,; en vooral als ze niet zeggen  'de dag van een aanslag' dta de islam er niets mee te maken heefty, want de islam is vrede. Gelukkig Nieuwjaar aan alle islamitische, joodse, christelijke en atheïstische vrienden".

 

Afshin Ellian: "Sultan Erdoğan heerst over het rijk van chaos. De Europese kant van Turkije is verminkt door de jihadisten en Erdoğan.". 

 

Piet Lamberts Van Asschebij het voorstel van 3 academici om examens anoniem af te nemen, in De Standaard: "Op welke planeet leven deze 'academici' wel met hun volgens de Standaard 'opvallend' voorstel om vooroordelen in het onderwijs weg te werken. Ik geef al 20 jaar les en al 20 jaar verbeter ik vraag per vraag en anoniem! Wereldvreemde academici?? Wereldvreemde krant??".

Nota van de hoofdredacteur: en idem voor mijn echtgenote toen ze examens afnam in Ivoorkust, zo'n 15 jaar geleden.

 

Luc Van Gorp, voorzitter van de Christelijke Mutualiteiten, geïnterviewd door Roeland Byl in Trends 2/1/2017: "Toen ik filosofie studeerde, is mij geleerd dat veiligheid een primaire taak van de overheid is. Vandaag lijkt zelfs dat niet meer zo vanzelfsprekend." 

 

Daan Killemaas, in Trends 2/1/2017: "Voor de vakbonden en de ziekenfondsen zijn de volgende drie vragen staatsgevaarlijk. Zijn er maatregelen tegen sociale fraude genomen? Hoeveel draagt de sociale zekerheid bij aan de sanering van de overheidsfinanciën? Welke maatregelen stellen de sociale partners voor als hun sociale akkoorden een bres slaan in de begroting?"

"Vakbonden en ziekenfondsen citeren in hun brief geen enkel cijfer, terwijl die toch voor enige relativering kunnen zorgen. De sociale zekerheid kan in 2017 rekenen op een budget van 99,2 miljard euro, tegenover 95,9 miljard euro in 2016. Dat is dus een stijging met ongeveer 3 procent."

 

Luc Van Braekel: "Ik wens jullie allemaal een gelukkig begin van de 2.017ste omwenteling rond onze plaatselijke ster, geteld vanaf een door Dionysius Exiguus met terugwerkende kracht bepaald startpunt."

 

 

Karin Verelst"There are not many reasons to believe 2017 is going to be any better than 2016. But let's nevertheless try to make it so. My best wishes to you all, with large doses of Love, Health and Courage."

 

Lynn Van Royen, in De Standaard (hier): "Je wordt tegenwoordig dóódgeslagen met seks en naakte vrouwen. Het is overal. Je kan geen boekske openslaan, of geen nieuwssite open klikken zonder dat ze ermee naar je kop gooien. Oké, het verkoopt, maar dan mag ik er voor mezelf wel over waken dat het niet mijn lijf is dat mensen zo argeloos in hun gezicht gesmeten krijgen."

"Ach, zijn al die wereldreizen niet gewoon uitstel van executie? Ik merk het soms ook in mijn omgeving dat mensen worstelen met het leven. Die mensen leggen zichzelf ook zo veel druk op. Je móét gaan skiën, je móét zelf je cake bakken als je kind verjaart, je móét op stap gaan en je móét leuk uit de hoek komen als je in compagnie bent. Weet je, ik moet juist niets. Als ik niet graag taarten bak, doe ik het gewoon niet. Dit jaar heb ik voor de verjaardag van mijn oudste zoon gewoon spaghetti gemaakt. En zijn verjaardagskaarsjes gewoon in dat bord spaghetti gestoken."

 

Robert Skidelsky, Hoogleraar emeritus politieke economie (Warwick University). Lid van het Britse Hogerhuis, in DS 4/1/2017: "Ondanks pogingen tot secularisatie is de kloof tussen het islamitische en het westerse wereldbeeld in de afgelopen jaren nog groter worden, naarmate de godsdienst in de meeste islamitische landen aan invloed heeft gewonnen. De sharia, de islamitische wetgeving – die in haar extreme versies gedrag zoals overspel en homoseksualiteit, dat in het Westen gedecriminaliseerd is, met de dood bestraft – beïnvloedt hun wetten. Bovendien vindt in veel landen een overgrote meerderheid van de moslims dat de sharia de officiële wet zou moeten zijn. In Europa is de islam de snelst groeiende godsdienst en infiltreert de sharia de rechtsstelsels."

"Als we een uiterst problematische toekomst willen vermijden, moeten we inzien dat niet het terrorisme maar een mislukking van de integratie het grootste gevaar is dat ons bedreigt."

Hans Bonte, over wereldvreemde rechters, in De Standaard en HLN 4/1/2017: "Noem één terrorist die nog niet gekend was bij politie en justitie vóór hij een aanslag pleegde", aldus de Vilvoordse burgemeester. "Allemaal zijn ze gekend, meestal al heel jong. Ik spreek van 11, 12 jaar. Van drugs gaat het naar diefstallen, georganiseerde misdaad, soms banditisme, en vervolgens radicaliseren ze. Maar het probleem is dat zelfs als alle knipperlichten aanspringen, de remediëring achterwege blijft. Ook vandaag nog."

Pages