Citaten

Commentaren bij het Turkse nep-referendum om de presidentiële macht aanzienlijk te versterken en tegenmachten verregaand af te bouwen:

 

Mevlüt Akgüngör: "Dit regime is in 2013 op heterdaad betrapt op grootschalige corruptie, volgens experts de grootste uit de Turkse geschiedenis. Waarom zou een regime dat miljoenen dollars uit de staatskas heeft gestolen, nu geen 2.5 miljoen stemmen stelen in een verkiezing dat voor hun continuïteit en uitbreiding van hun macht zo cruciaal is?"

 

Hendrik Bogaert (CD&V volksvertegenwoordiger): "Helft Turken stemt richting autoritair systeem. Velen in ons land. Stop dubbele nationaliteit voor nt-EU nu. Kiezen a.u.b. nt. houdbaar."

 

Dirk Rochtus, in De Morgen 17/4/2017"Het staatsapparaat steunde voluit de ja-campagne en de media bazuinden voortdurend de boodschap van de president rond dat alleen een ja-stem van Turkije weer een veilig en stabiel land zou maken. Toch stemde 48 procent van de mensen nee, ook al kregen ze het etiket van terroristen of landverraders opgeplakt. Over de internationale waarnemers die onregelmatigheden in de stemlokalen vaststelden, zei Erdogan zelfs dat ze ‘hun plaats moesten kennen’. 

"De instabiliteit waarvoor Erdogan waarschuwt, is van eigen makelij. De Turkse regering heeft zich laten meesleuren in het Syrische conflict, de vredesgesprekken met de Koerdische nationalisten afgebroken en de genadeloze vervolging ingezet van de aanhangers van Fethullah Gülen die volgens haar achter de mislukte putsch van 15 juli 2016 zou zitten.  Erdogan heeft bovendien diepe wonden in Europa geslagen door onze democratieën als broeihaarden van het nazisme te bestempelen. De EU zal zich ook moeten afvragen of ze verder kan met een kandidaat-lidstaat die de scheiding der machten opheft. Door zijn dromen van almacht zal Erdogan die van verbondenheid met Europa doen vervliegen. Er gaapt nu een kloof binnen de Turkse samenleving, maar ook tussen Turkije en Europa."

 

Sonja Hansen: "Wat mij het meest verontrust is de Turkse krijgsmacht die in ons land gelegerd werd."

 

Walter Vandenbossche (oud CD&V volksvertegenwoordiger): "Het zou getuigen van een verantwoordelijk gedrag dat alle Belgisch prostemmers voor een dictatuur van Erdogan, in hun land gaan werken aan de economische en sociale heropbouw ( en dus niet meer aan twee kantjes eten )." 

 

Wolfgang Schäuble, CDU minister van Financiën (vertaling Elsevier): "Er zijn betere plekken in de wereld waar je kunt leven onder de islamitische wetten dan Europa."

Egbert Lachaert (Open Vld), in Knack 11/4/2017: "Ik ben in 2012 in het Vlaams Parlement gekomen, en mijn eerste vraag in een commissie was er één voor toenmalig minister-president Peeters. Ik weet al niet meer waarover ze ging, maar in zijn antwoord verweet hij mij dat ik niet voldoende oog had voor de belangen van ondernemers. Dat is dus dezelfde Kris Peeters die sinds het aantreden van deze federale regering met luide stem de rol van de vakbonden vertolkt."

Geerten Waling, in de Volkskrant 10/4/2017: "Onlangs verschenen op het internet hartenkreten van twee immigranten die heel goed weten hoe het is om niet vrij te zijn. Een Tsjetsjeense moeder in Nederland en een Iraakse student in België verklaarden allebei dat zij afvalligen zijn, dat zij het geloof hebben afgeworpen, maar dat zij daarvoor nooit publiekelijk kunnen uitkomen. Anno 2017, midden in onze samenleving, wacht hun de doodstraf."

 

"Zelfcensuur is misschien nog wel erger, in ieder geval vernederender, dan opgelegde censuur, maar extra pijnlijk is het als ze samengaan".

 

Arundhati Roy: "Once weapons were manufecture to fight wars, now wars are manufactured to sell weapons".

Twee Zweedse opinies over wat te doen met gewelddadige vreemdelingen:

Erik NordZweedse politiechef stad Göteborg: "Buitenlanders die islamisme en gewelddadig extremisme steunen, moeten Zweden kunnen worden uitgezet, ook al bezitten zij een permanente verblijfsvergunning."

 

Anna Carlstedtnationaal zweedse coördinator tegen gewelddadig extremisme: "We moeten ons hoofd koel houden en beschermen waar we als Zweden voor staan (…), we zijn een open en tolerante samenleving met een traditie op het gebied van verregaande rechten en vrijheden."

Arnold Karskens, op Twitter (@arnoldkarskens): "Na (zoveelste) terroristische aanlag #Egypye #Stockholm #Londen klinkt slogan 'Islam is liefde' even verdacht als 'Arbeid maakt vrij'."

Brendan O'Neill over vrijheid van meningsuiting, op Spiked (hier): "We might even say that in 2017, there are two things that really animate the political and cultural elites of the West: first, their self-styled urge to defend truth, their pose as warriors for honesty against the misinformation of the new populists; and secondly, their agitation with unfettered discussion and with the expression of what they consider to be hateful or outré views. This is striking, because truth without freedom, without the freest possible space in which to debate and doubt and blaspheme, is not truth at all. "

 

"So censorship is hostile to truth both in its implicit doubting of the public’s capacity for critical, truthful thought and in its weakening of the kind of conditions in which old ideas might come to be superseded by newer, more truthful ones."

 

"Censorship encourages dogmatic thinking and rigid conformism, not truth. "

Johan Leman, geciteerd door Gert Verwilt op diens Fb-pagina: "De boerka kende pas een revival sinds de taliban het manu militari oplegden aan de vrouwen. Als er één soort kledij geassocieerd mag worden met vrouwenonderdrukking, dan is het wel de boerka. Wat is dan het punt, behalve het genoegen van de academische oefening, om een standpunt te verkondigen dat de emancipatie van moslima's alleen maar terugschroeft?"

Kris Van Spitael: "Als een moslimterrorist ´Allahu akbar´ roept en onschuldigen doodt, kun je er gif op innemen dat de mainstream media voorzichtigheid nastreven en zeggen eerst het onderzoek te willen afwachten, vooraleer het over motieven te hebben of wie er achter de aanslag zit. Als rebellengroepen die tegen Assad vechten een filmpje de wereld insturen waarin onschuldige burgers op straat liggen te creperen, dan verlaten ze het pad der journalistieke behoedzaamheid en weten ze onmiddellijk Assad als schuldige aan te wijzen." 

Arnold Karskens"Media, politici (en andere onnozelen) die woorden van VS-president Bush ‘Saddam Hoessein heeft chemische wapens’ in 2003 geloofden, juichen opnieuw. Anno 2017 bombardeert VS-president Trump Syrië om een gifgasaanval, wederom zonder hard bewijs. Want de provincie Idlib is dankzij westers, Turks en Saoedisch gesteunde jihadisten ontoegankelijk. ‘Oorlog is voorzetting politiek met andere middelen’, zei reeds militair-theoreticus Von Clausewitz (1780-1831). De gevolgen kennen ze in het Midden-Oosten. Tegenwoordig blijkt de leugen een internationaal geaccepteerd wapen"

Enkele commentaren bij het ontslag van Lamrabet bij Unia:

Bop Stenuit "Toch een beetje leedvermaak, wanneer iemand die werkzaam is aan het Commissariaat Ter Bestrijding Van Foute Opinies zowaar haar ontslag krijgt omwille van haar mening. De ironie!"

 

John De Wit:“Wat zouden de verdedigers van de ontslagen juriste vinden als een werknemer van Unia - "uit persoonlijke naam" en met de bedenking "dat zij uiteraard tegen dit kledingstuk is" - zou beweren dat mensen die dat willen in een nazi-uniform op straat mogen rondlopen? Dan zouden deze verdedigers diezelfde mensenrechten heel anders invullen dan wanneer het verboden kledingstuk de boerka is en niet het nazi-uniform. Het zou terecht een gejoel van jewelste zijn, een eis tot onmiddellijk ontslag. Wie echter niet dezelfde regels toepast in dezelfde situaties, weet niet wat discriminatie of mensenrechten zijn. En is bovendien hypocriet.”

 

Boudewijn Bouckaert“Een werknemer van de Moslim-executieve zal zich wellicht ook moeten onthouden om beledigende commentaren te geven op de Islam.”

 

Sylvia Deboeure : "Maar ze werkt wel op een dienst ter bestrijding van racisme..en een vrouw totaal inpakken is racistisch toch? Ik heb 41 jaar voor het OCMW Antwerpen gewerkt, daar telde ook maar het beleid van het OCMW en niet mijn persoonlijke mening...zeker naar buiten toe!"  

Jonathan Holslag, in NRC 4/4/2017: "Als China zijn succes bestendigt, is oorlog onvermijdelijk. Ik herinner me nog goed dat ik die stelling vijftien jaar geleden formuleerde tijdens een debat aan de Amerikaanse defensieacademie in West Point.

Mijn toehoorders waren met stomheid geslagen dat iemand uit Brussel, de zelfverklaarde hoofdstad van de zachte macht, zo’n standpunt durfde in te nemen."

Magda Michielsens, hier: "En jonge vrouwen, zij begrijpen niet waarom feminisme zich niet eenvoudig houdt bij de waarden en praktijken die voor vrouwen van fundamenteel belang zijn. Zij willen niet tolerant zijn voor intoleranten, zij willen zich kleden zoals zij willen, zij willen zich veilig voelen op straat en overal waar hun studie, beroep, familie- of uitgangsleven hen brengt. Ze zien echter een parallelle samenleving groeien, hier en nu, waarin de ongelijkheid tussen man en vrouw de norm is. Zij voelen zich niet gesteund door de feministische beweging in de verdediging van hun belangen en waarden."

Luckas Vandertaelen, in Tijd 3/4/2017: "Geen bouwfirma wil een stadion bouwen op zoveel los zand. Grimbergen geeft geen bouwvergunning en misschien is enkel Scup Jette bereid om er te voetballen. Ghelamco speelt het nog even hard, maar weinigen zien dit ooit nog goed komen. De bouwfirma zit bovendien erg comfortabel, omdat de stad verplicht is haar heel veel geld te betalen als het Eurostadion er uiteindelijk niet kan komen. Het is niet geheel ondenkbaar dat de prijs van dat debacle door de burger betaald zal worden."

Chams Eddine Zaougui: "Wereldleiders zeggen ongeveer hetzelfde. Chemische wapens zijn gruwelijk, er moet een onderzoek komen, Assad moet ter verantwoording worden geroepen. Maar er zal niets gebeuren. Ik vind het absurd dat sommige mensen nog over een 'rode lijn' spreken. Die grens is al lang overschreden. 400.000 doden geleden."   

Izz ad-Din Ruhulessin in de Volkskrant 2/4/2017 (hier): "Het docentencorps moet diverser worden en om dat te bereiken moeten we de lat verlagen zodat die diversiteit ook de kans krijgt om toe te treden. Wat? Dan kun je toch net zo goed alle vormen van toetsing afschaffen zodat iedereen overal een gelijke kans heeft om ergens binnen te komen. Docenten met een taalachterstand zijn rolmodellen voor leerlingen met een taalachterstand, zo kan ik verder lezen. Blijkbaar ben je als allochtoon zijnde (ik ga er niet vanuit dat het over de vijfhonderdduizend autochtone analfabeten gaat) al een rolmodel als je een baan hebt. "

Asma Lamrabet, in Jeune Afrique 31/3/2017: "Dans les pays arabes, la pensée unique nous a bloqués pendant des siècles. Au nom de la religion, on a interdit la démocratie, la mixité… On a tout interdit."

 

"Au Maroc, la loi sur la Moudawana, qui a changé le statut de la femme, peine à être appliquée parce qu’elle n’a pas été accompagnée de sensibilisation. L’éducation est essentielle. Les lois ne sont pas suffisantes. Au Maroc, l’autorité politique est moderniste mais elle négocie toujours avec les traditionalistes. Ce qui atténue la portée de ses réformes."

Tom Garcia, kernlid Vlinks en kind van Spaans-Italiaanse ouders, over waarom hij vlaming is, in Knack: "De enige reden, naar mijn bescheiden mening, waarom ik mij zo heb vereenzelvigd met de gemeenschap die toevallig dit stukje van de aarde bewoont, is dat de mensen die er deel van uitmaken mij zo vriendelijk, open en gastvrij hebben ontvangen. En dat kostte hen geen enkele moeite. Dat gevoel van er bij horen, is onmetelijk sterk. Het gaf mij als puber en jongvolwassene de basis om zelfzeker en zelfbewust mijn studies te volbrengen, vrienden te maken, de liefde te ontdekken, een gezin te stichten en een carrière op te bouwen."

 

"Een identiteit kan je dus niet aanleren of opdringen en al helemaal niet opleggen. Als je wil dat anderen zich die identiteit eigen maken, moet je ervoor zorgen dat ze aantrekkelijk genoeg is. Dat ze er bij wíllen horen, dat ze fier zijn om deel uit te maken van zulk een warme, open en gastvrije gemeenschap. Dat lukt niet als je 'identiteit' verengt tot nationaliteit, of tot stambomen en bloedbanden, of tot nieuwkomersverklaringen en burgerschapsexamens. Maar dat lukt net zo min als je die identiteit telkens weer relativeert, kleineert, negeert of zelfs koudweg neermaait met uithalen als "Rot toch op met je Vlaamse identiteit!"."

Roland Gillet, professor Economie aan de Sorbonne en de Université Libre de Bruxelles over de fiscale situatie van startende ondernemers: "Als u mislukt zullen we u alles afpakken, maar als u slaagt moet u slechts de helft van al wat u verdient aan ons geven."

Pages