Citaten

Ivan Van de Cloot, in Sceptr 6/1/2017: "Vooral de zelfmoordaanslagen van 22 maart in Zaventem en het metrostation Maalbeek brachten ons een ongemakkelijke waarheid: er zijn mensen die ons samenlevingsmodel zo erg haten dat ze bereid zijn zichzelf op te blazen. Het begint bij sommigen toch door te dringen dat we onze waarden moeten verdedigen, willen we ze kunnen doorgeven aan onze kinderen."

José van Dijck en Wim Saarloos, in NRC 2/1/2017: "Iedereen heeft recht op z’n eigen mening maar niet op z’n eigen feiten, was een beroemde uitspraak van de Amerikaanse Democratische senator Daniel P. Moynihan (...) In het jaar 2016 krijgt deze uitspraak opnieuw relevantie nu er steeds meer machthebbers op het wereldtoneel verschijnen die sterke meningen articuleren en lak hebben aan feiten"

"Journalistiek, rechtspraak en wetenschap zijn alle drie instituties die fungeren als hoeder van feitelijkheid in een democratie. De integriteit van uitgerekend die instituties wordt steeds vaker in twijfel getrokken door politieke leiders die geen onderscheid willen maken tussen feiten en meningen."

Sylvain Ephimenco, over de reacties van moslims op de aanslag in Istanboel. Bepaalde moslims vonden het net goed dat er zoveel doden vielen, maar anderen veroordelen dat, in Trouw 5/1/2017:

Massin Azul: "Ga dood, je zet ons voor schut. Wat doe je in een discotheek in Turkije?" 

Yassine Mounfarid over één van de slachtoffers: "Wat doet zij uberhoud in een disco een kaffer feest te vieren? Eigen schuld, dikke bult".

Marcouch, PVDA-kamerlid: "Walgelijk zoals deze idioten reageren op slachtoffers van de aanslag in Istanbul. Zouden zij weten dat zij hiermee de helpers van de Satan zijn?"

Nazmiye OralNederlands-Turkse schrijfster en actrice : "gigantisch veel Turken reageren op deze manier op Turkse twitter (...) het is godgeklaagd."

 

Nota van Rudi: Maar Unia had eergisteren alleen weet van racistische reacties op de dood van een Vlaming van Turkse herkomst.

 

Jonathan Holslag, over onbegrip bij Europeanen, in Knack: "Maar de grote hoop van de Europeanen heeft gewoon geen flauw benul van het structureel geweld. Ze strompelen met volle zakken door de winkelstraten, als komt alle koopwaar uit de lucht gevallen. Ze duwen het benzinepistool in de brandstofklep zonder het minste begrip van de machtspolitiek die om de energiebronnen gevoerd wordt. Macht maakt mensen lui en blind. Ook dat is steeds zo geweest."

Matthias Storme, in Pallieterke 4/1/2017: "Bij contracten tussen burgers gaat men strikt uit van wat partijen in hun overeenkomst hebben bepaald en wat hun oorspronkelijke bedoeling was. Die regel past men niet meer toe bij internationale overeenkomsten tussen staten. De progressieve juristen en rechters hanteren een andere visie op het recht. Zij interpreteren die conventies evolutief, veranderend dus met de tijd. Nu kunnen staten natuurlijk wel van mening zijn dat een conventie, zoals de Conventie van Genève uit 1951, moet worden aangepast aan de wereld van vandaag, zeker wanneer de letterlijke toepassing niet beantwoordt aan de geest van de overeenkomst toen. Maar wat met name met het Europees mensenrechtenverdrag is gebeurd, is dat rechters in dat verdrag heel andere dingen zijn gaan lezen dan wat er staat of bij het sluiten ervan bedoeld was. Men legt aan de staten verplichtingen op die zij nooit zijn aangegaan.”

Geert Van Istendael, over de aanslag in Berlijn en de reactie van Merkel, in MO 4/1/2017: "Roepen nu de doorgaans welingelichte internationale journalisten in koor: Deutschland ist ein gescheiteter Staat? Vette koppen, hoofdlijnen op tv, debatten met deskundigen op alle schermen? Ik in ieder geval heb daar niets van gelezen, niets van gezien, niets van gehoord."

"Dat ene woord, widerwärtig, wijst op een rotsvast raadsbesluit. Ze zal alle middelen die haar ter beschikking staan, en die zijn niet gering, mobiliseren om de terreur uit te roeien in het land dat haar toevertrouwd werd. Die middelen zijn, zoals zijzelf, democratisch gelegitimeerd, maar ze zal ze tot het alleruiterste oprekken en je zult het niet te weten komen. In haar nieuwjaarstoespraak gaat ze zelfs verder. Ze laat er geen twijfel over bestaan dat Duitsland een leidende rol moet spelen in de strijd die Europa voert tegen terreur. "

Ruud Koopmans, in het Algemeen Dagblad 4/1/2017 :

"Het Westen moet zich veel weerbaarder opstellen"

"Er bestaat een enorm gevoel van superioriteit binnen de islam. Kijk naar de misstanden in moslimlanden: het ligt altijd aan de buitenwereld. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de moslims wereldwijd gelooft dat Israël en de VS achter Islamitische Staat en de aanslagen van 11 september 2001 zouden zitten. Als je zo'n kritiekloos zelfbeeld hebt, wordt een gesprek moeilijk. Niet-moslims steunen die gedachtengang bovendien door elke kritiek te smoren met het verwijt van 'islamofobie'"

Enkele wijze citaten bij het nieuwe jaar:

Garry KasparovVerified account‏@Kasparov63: "Remember these words from Tsar Nicholas II's diary: "The year 1916 was cursed; 1917 will surely be better!" Happy New Year!".  Onze vertaling: "herinner u de woorden uit het dagboek van tsaar Nicolas II: "Het jaar 1916 was vervloekt. 1917 zal ongetwijfeld beter zijn. 'Een Gelukkig Nieuwjaar'.

 

"Your child will follow your example, not your advice"  / "uw kind zal uw voorbeeld volgen, en niet uw adviezen" (onbekend)

"Voor wie zich aan mij ergerde in 2016, weet dat het in 2017 niet zal beteren' (onbekend).

 

Luuk van Middelaer in DS 3/1/2017, tip van Matthias Storme, op FB: "Met het onderscheid tussen feiten en meningen is het aan beide zijden misgelopen. Zeker de feiten hadden het zwaar. In het spoor van Friedrich Nietzsche (‘Er zijn geen feiten, alleen interpretaties’) en zijn 20ste-eeuwse navolgers als Michel Foucault en Jacques Derrida, heeft een deel van de linkse cultuurwetenschappelijke elite vanaf de jaren zeventig élke waarheid als culturele constructie en machtsaanspraak ontmaskerd. Dit postmoderne sloopwerk inspireerde progressieve identiteitspolitiek waarbij elke groep (zwarten, vrouwen, homo’s) een eigen perspectief heeft. De ironie is dat juist Poetin en Trump vandaag opereren volgens het postmoderne adagium dat macht bepaalt wat waar is. Dat is op zichzelf niet verrassend. Hannah Arendt schreef al in 1967 over ‘leugenaars die er niet in slagen hun leugen ingang te doen vinden als feit en dan zeggen dat het een “mening” is’. Het nieuwe en pijnlijke is veeleer dat de intelligentsia door haar eigen schuld tegenover zulke praktijken met de mond vol tanden staat."

 

Luckas Vandertaelen, op deredactie.be: "In het jaar van de 1.700 aanslagen dook steeds meer een ideologische geïnspireerde schroom op om het globale beeld te bekijken en correct te duiden. Ook al was het onloochenbaar dat de meeste aanslagen met religieus fanatisme te maken hadden, het leek wel of veel journalisten de naam van de betrokken godsdienst niet wilden uitspreken. De druk van de politiek-correcte canon maakte van “islam” het te mijden “i-woord” dat weldenkende journalisten haast niet meer durven gebruiken om niet beschuldigd te worden van enig cultureel superieur denken. Vorige week verscheen in een Franstalige krant een overzicht van de aanslagen in Europa, waarin niet één keer het i-woord te lezen was, zelfs niet als men het had de betrokkenheid van de “Islamitische Staat”, die de krant liever “Daesh” noemt."

 

Matarella, president van Italië, tijdens zijn eindejaarsconferentie, getipt door Johan Leman: "laten we ophouden in de politiek om haat als politiek instrument te gebruiken"

 

Dieter Verhofstadt, op FB: "Naar het schijnt was er "nog nooit zoveel haatzaaierij" als nu. Ik zou het willen omdraaien. Er was nog nooit zoveel haatoogsterij als nu.Stop ermee, gij internaut, gij klassiek medium. Reageer niet op scheldpartijen. Besteed er geen aandacht aan. Geef een forum aan gematigde stemmen. Laat mensen aan het woord die op zoek zijn naar de waarheid, in plaats van aan hen die ze in pacht hebben. Toon mildheid in al zijn overvloed en verberg het extremisme. Laat zien dat mededogen de norm is en help het op die manier weer de norm te worden."

 

Hocine Drouiche, op Facebook, via Hamid Benichou: " PARDON, JE NE PAS VOUS FÊTER LA BONNE ANNÉE CAR JE SUIS UN VRAI"MUSULMAN"! ...
Presque la totalité des imams de France interdisent aux musulmans français de célébrer noël et la bonne année aux musulmans comme aux non musulmans. Si l'islam est une religion de paix comme ils ne cessent de répéter. Aujourd'hui, j'ai bien constaté le résultat de ces avis incompréhensibles et illogiques en rencontrant plusieurs musulmans religieux qui recevaient la Bonne Année comme une insulte.Ils sont gênés, ils te regardent bizarrement, ils te répondent :Mais ce n'est pas notre religion ! Comme c'est la nouvelle année à une religion précise. Heureusement qu'il y a des musulmans ouverts qui te reçoivent avec le grand sourire de la nouvelle année .L'islam de ces imams n'est pas un vrai islam de paix et de vivre en commun. C'est un islam bédouin et archaïque. Le ministère de l'intérieur qui finance le Cfcm doit revoir ses programmes et ses partenaires .Pour moi,les Bataclans, les Hyper Cachers et les Nices commencent de ces avis haineux. Si ils ne veulent pas changer ces fatwas inhumains ,surtout ils ne nous diront pas "un jour d'attentat" que l'islam est pour rien parce que l'islam c'est la paix!! Bonne Année à tout mes ami(e)s musulmans,juifs,chrétiens et athées ing:

Onze indicatieve vertaling (wat bedoeld was is onzeker door de onvolledige zinnen e.d.):

"PARDON, IK ZAL HET NIEUWE JAAR NIET VIEREN WANT IK BEN EEN ECHTE MOSLIM'.  ... 

Bijna alle Franse imams verbieden de moslims om kerstmis te vieren en om een gelukkig Nieuwjaar te wensen aan moslims, net zo goed als aan niet-moslims. Als de islam een religie van de vrede is zoals ze zo dikwijls herhalen ... Vandaag heb ik het resultaat van die onbegrijpelijke en onlogische wensen kunnen vaststellen toen ik meerdere praktiserende moslims ontmoette die het 'Gelukkig Nieuwjaar'  als een belediging beschouwen. Ze zijn gegeneerd, bekijken je als bizar, en antwoorden je: maar dat is niet ons geloof. Alsof het nieuwe jaar één specifieke religie toebehoort. Gelukkig zijn er ook open (verdraagzame) moslims die je met de grote glimlach ontvangen bij het nieuwe jaar. De islam van die imams is niet de echte islam van het vreedzaam samenleven. Dat is een archaïsche islam van de bedoeienen. De (Franse) Minister van Binnenlandse Zaken die de CFCM (Overlegorgaan van de Franse moslims, n.v.d.v.) financiert moet zijn programma's en zijn partners herzien. Voor mij begonnen de aanslagen op de Bataclan, de HyperCacher en op Nice met die ziekelijke adviezen. Als ze hun onmenselijke fatwa's niet willen herzien,; en vooral als ze niet zeggen  'de dag van een aanslag' dta de islam er niets mee te maken heefty, want de islam is vrede. Gelukkig Nieuwjaar aan alle islamitische, joodse, christelijke en atheïstische vrienden".

 

Afshin Ellian: "Sultan Erdoğan heerst over het rijk van chaos. De Europese kant van Turkije is verminkt door de jihadisten en Erdoğan.". 

 

Piet Lamberts Van Asschebij het voorstel van 3 academici om examens anoniem af te nemen, in De Standaard: "Op welke planeet leven deze 'academici' wel met hun volgens de Standaard 'opvallend' voorstel om vooroordelen in het onderwijs weg te werken. Ik geef al 20 jaar les en al 20 jaar verbeter ik vraag per vraag en anoniem! Wereldvreemde academici?? Wereldvreemde krant??".

Nota van de hoofdredacteur: en idem voor mijn echtgenote toen ze examens afnam in Ivoorkust, zo'n 15 jaar geleden.

 

Luc Van Gorp, voorzitter van de Christelijke Mutualiteiten, geïnterviewd door Roeland Byl in Trends 2/1/2017: "Toen ik filosofie studeerde, is mij geleerd dat veiligheid een primaire taak van de overheid is. Vandaag lijkt zelfs dat niet meer zo vanzelfsprekend." 

 

Daan Killemaas, in Trends 2/1/2017: "Voor de vakbonden en de ziekenfondsen zijn de volgende drie vragen staatsgevaarlijk. Zijn er maatregelen tegen sociale fraude genomen? Hoeveel draagt de sociale zekerheid bij aan de sanering van de overheidsfinanciën? Welke maatregelen stellen de sociale partners voor als hun sociale akkoorden een bres slaan in de begroting?"

"Vakbonden en ziekenfondsen citeren in hun brief geen enkel cijfer, terwijl die toch voor enige relativering kunnen zorgen. De sociale zekerheid kan in 2017 rekenen op een budget van 99,2 miljard euro, tegenover 95,9 miljard euro in 2016. Dat is dus een stijging met ongeveer 3 procent."

 

Luc Van Braekel: "Ik wens jullie allemaal een gelukkig begin van de 2.017ste omwenteling rond onze plaatselijke ster, geteld vanaf een door Dionysius Exiguus met terugwerkende kracht bepaald startpunt."

 

 

Karin Verelst"There are not many reasons to believe 2017 is going to be any better than 2016. But let's nevertheless try to make it so. My best wishes to you all, with large doses of Love, Health and Courage."

 

Lynn Van Royen, in De Standaard (hier): "Je wordt tegenwoordig dóódgeslagen met seks en naakte vrouwen. Het is overal. Je kan geen boekske openslaan, of geen nieuwssite open klikken zonder dat ze ermee naar je kop gooien. Oké, het verkoopt, maar dan mag ik er voor mezelf wel over waken dat het niet mijn lijf is dat mensen zo argeloos in hun gezicht gesmeten krijgen."

"Ach, zijn al die wereldreizen niet gewoon uitstel van executie? Ik merk het soms ook in mijn omgeving dat mensen worstelen met het leven. Die mensen leggen zichzelf ook zo veel druk op. Je móét gaan skiën, je móét zelf je cake bakken als je kind verjaart, je móét op stap gaan en je móét leuk uit de hoek komen als je in compagnie bent. Weet je, ik moet juist niets. Als ik niet graag taarten bak, doe ik het gewoon niet. Dit jaar heb ik voor de verjaardag van mijn oudste zoon gewoon spaghetti gemaakt. En zijn verjaardagskaarsjes gewoon in dat bord spaghetti gestoken."

 

Robert Skidelsky, Hoogleraar emeritus politieke economie (Warwick University). Lid van het Britse Hogerhuis, in DS 4/1/2017: "Ondanks pogingen tot secularisatie is de kloof tussen het islamitische en het westerse wereldbeeld in de afgelopen jaren nog groter worden, naarmate de godsdienst in de meeste islamitische landen aan invloed heeft gewonnen. De sharia, de islamitische wetgeving – die in haar extreme versies gedrag zoals overspel en homoseksualiteit, dat in het Westen gedecriminaliseerd is, met de dood bestraft – beïnvloedt hun wetten. Bovendien vindt in veel landen een overgrote meerderheid van de moslims dat de sharia de officiële wet zou moeten zijn. In Europa is de islam de snelst groeiende godsdienst en infiltreert de sharia de rechtsstelsels."

"Als we een uiterst problematische toekomst willen vermijden, moeten we inzien dat niet het terrorisme maar een mislukking van de integratie het grootste gevaar is dat ons bedreigt."

Hans Bonte, over wereldvreemde rechters, in De Standaard en HLN 4/1/2017: "Noem één terrorist die nog niet gekend was bij politie en justitie vóór hij een aanslag pleegde", aldus de Vilvoordse burgemeester. "Allemaal zijn ze gekend, meestal al heel jong. Ik spreek van 11, 12 jaar. Van drugs gaat het naar diefstallen, georganiseerde misdaad, soms banditisme, en vervolgens radicaliseren ze. Maar het probleem is dat zelfs als alle knipperlichten aanspringen, de remediëring achterwege blijft. Ook vandaag nog."

Frank Furedi, op Spiked, tip van Matthias Storme : "Many representatives of the cultural elite claim that the people no longer care about the truth. What they really mean is that people don’t care about their version of the truth"

Johan Velghe, woordvoerder Vlinks, in Knack 31 /1/2016: "De breuklijnen tekenen zich met de dag scherper af. We komen niet verder dan het aanwijzen van de fenomenen polarisatie en populisme. De vraag - het is ondertussen een schreeuw geworden - naar een valabel progressief alternatief vult vele opiniestukken en debatten in de media. Terecht, want het gaat minstens over het behoud, liefst over het herbronnen en opwaarderen van onze democratie, over mensenrechten en over zelfrespect. Begrijp onder 'zelfrespect' onder meer ook complexloze identiteitsbeleving voor allen in Vlaanderen, maar dat krijgen zowel het establishment als doctrinair-links niet uit de strot geduwd." 

 

"De christen- en de sociaaldemocratie zijn verdronken in het moeras van lucratieve zitjes in raden van bestuur, decennialange mandatenverdeling en warm en koud blazen al naargelang hun aanwezigheid in meerderheid of oppositie. Ze hebben zichzelf en hun geloofwaardigheid buitenspel gezet. Het zal tijd én nieuwe gezichten vergen om opnieuw een geloofwaardig groot toekomstverhaal, zonder schaduwen, te kunnen brengen."

Nassim Nicholas Taleb, in Medium.com (hier): "Static inequality is a snapshot view of inequality; it does not reflect what will happen to you in the course of your life". (...) "Dynamic (ergodic) inequality takes into account the entire future and past life. You do not create dynamic equality just by raising the level of those at the bottom, but rather by making the rich rotate –or by forcing people to incur the possibility of creating an opening."

 

"Picketty’s tools did not show what he purported about the rise in inequality."  (...)"What was worse than the Piketty flaws was the discovery of how that Mandarin class operates. They got so excited by the rise of inequality that their actions were like fake news. (...) Further, the envy-driven feelings that usually (...) do not originate from the impoverished classes, concerned with the betterment of their condition, but with that of the clerical class. Simply, it looks like it is the university professors (who have arrived) and people who have permanent stability of income, in the form of tenure, governmental or academic, who bought heavily in the argument. "

Luc Elchardus, socioloog, in De Morgen 31/12/2016: "Velen geven het Westen op voorhand verloren als het tot een clash zou komen, omdat een relativistische cultuur het niet zou halen tegen zekerheden van fanatici. Bernard Lewis ziet het anders"

"Wie ontwikkelingen in de moslimwereld wil voorspellen, laat illusies beter varen. Van wie wil bijdragen aan een betere wereld, wordt daarentegen optimisme en voluntarisme verwacht. De twee houdingen sporen niet goed samen."

 

"Velen geven het Westen trouwens op voorhand verloren als het tot een clash zou komen, omdat volgens hen een relativistische cultuur het niet haalt tegen de zekerheden van fanatici of, zoals Bin Laden het zakelijker stelde, Amerikaanse soldaten niet even fanatiek vechten als jihadisten.

Lewis ziet het anders. Volgens hem zijn modernisering en secularisering uiteindelijk onweerstaanbaar. Zij zullen ervoor zorgen dat het in plaats van een botsing tot een ontmoeting van culturen komt. Optimisme als een morele plicht? Ja, misschien, maar vooral, zo lijkt me, moderniteit en secularisme als opdracht."

Richard Barrett, voormalig hoofd van de dienst contraterrorisme van MI6 (in diverse media, w.o. hier): "Thousands of terrorism suspects are on the loose in Germany and there is no way to track them down".

Lord King, oud-voorzitter van de Britse Centrale Bank, op de BBC Radio 4, geciteerd in The Independent (hier): I think the EU is facing two existential problems and it has answers to neither of them. The first is the fate of the monetary union, which even the European Central Bank is saying is in a critical position and needs major reform.

“Secondly, migration from outside the EU into the EU and the knock-on consequences of that for the free movement of people. I don’t think they have answers for either of those issues and it is a real crisis for the EU."

“British membership is irrelevant to these two questions and from that perspective I think they regard our decision to leave the EU as a minor irritant.”

Jan Zielonka, professor Europese politiek aan de University of Oxford, geïnterviewed door Pieter Stockmans in MO* 24/12/2016: "De westerse liberale democratie gaat door een existentiële crisis, terwijl autoritaire landen als China en Rusland steeds meer wegen op het mondiale beleid. (...) Europa werd eerder al getroffen door golven van aanslagen. Het probleem vandaag is dat ons continent de veerkracht mist om eraan het hoofd te bieden. We verraden onze waarden niet, we zijn gewoon niet meer in staat ze uit te voeren."

 

"Ik heb Orbán niet nodig om te zien dat het liberalisme te ver is gegaan. Veel van wat Orbán zegt, is gezond verstand. Het is niet omdat Orbán of Grillo het zeggen, dat het niet waar is. Van liberalen hoor ik: ‘Wil je dan Orbán, Kaczyński of Grillo steunen? Zij zijn gek.’ Maar mensen steunen die leiders niet omdat die leiders slim zijn, maar omdat de elites zo uit de hoogte doen. (...) Ik heb Orbán niet nodig om te zien dat het liberalisme te ver is gegaan. Veel van wat Orbán zegt, is gezond verstand. Het is niet omdat Orbán of Grillo het zeggen, dat het niet waar is. Van liberalen hoor ik: ‘Wil je dan Orbán, Kaczyński of Grillo steunen? Zij zijn gek.’ Maar mensen steunen die leiders niet omdat die leiders slim zijn, maar omdat de elites zo uit de hoogte doen."

Peter De Keyzer, in De Tijd 24/12/2016: "Wie bij een naderend onweer in open terrein vertoeft, weet dat hij de risico’s moet beperken. Zo dicht mogelijk bij de grond blijven, niet onder bomen gaan staan én zo snel mogelijk veiliger beschutting opzoeken." "Waar de financieel-economische bliksem zal inslaan, is vooralsnog onmogelijk te voorspellen. Met zijn hoge overheidsschuld, groot begrotingstekort en lage activiteitsgraad is het alsof België naar de donderwolken staat te zwaaien met een lange ijzeren staaf in de handen."

Alicja Gescinska:, tip van Kris Vergult : "De politici die met de verlichting dwepen, geven er vaak een heel selectieve interpretatie aan. Een tekst ondertekenen zal daarom nooit volstaan. Normen en waarden moet je uitdragen. Je moet ze beleven. Je leeft moreel – of niet."

"De behoefte om naar de verlichting terug te grijpen, wijst voor mij vooral op een schaamte over de christelijke wortels van onze moraal. Woorden als geweten, ziel of zonde zouden veel te christelijk klinken, dus weg ermee. Alsof het christendom die heeft uitgevonden en ze geen waarde zouden kunnen hebben in een seculiere moraal. Waarden waren er altijd, al bij de holbewoners. Het christendom bouwde daarop verder, maar heeft er helemaal geen monopolie op. Toch bestaat daar een angst voor en zoeken velen daarom hun heil in de verlichting, vooral in de Franse kant ervan."

Myrian De Beuckelaer, één van de 100.000-en slachtoffers van de ACW in Arco en lid van de stuurgroep Geld Terug van Arco., over hoe de ACW dat aanprees, in De Morgen 22/1/2016:

"Over risico werd er niet gesproken behalve dat er geen was. Ik was trouwe lezer van Visie, het krantje van ACW. Ik las voortdurend hoe veilig mijn spaarcenten bij Arco waren. Bij de bankencrisis in 2008 kregen we te horen dat er geen vuiltje aan de lucht was en dat we Dexia best bleven ondersteunen. "

 

" de regering beloofde (...) dat we alles zouden terugkrijgen via het garantiefonds want het ging uiteindelijk om spaargeld.  (...) Gisteren kwam de tweede serieuze kater: er komt geen waarborgregeling. De staat beloofde iets onwettelijks en we werden weer bedrogen. (...) Men moet geen jurist zijn om te zien dat dit een cascade van misleiding is: Beweging.net ronselde geld bij haar leden maar "vergat" de risico's te vermelden."

Pages