Citaten

Gilles keppel, in Le Soir 25/1/2017: "Dans l’Union européenne, il est quasiment impossible par exemple de faire financer des projets de recherche qui analysent les ressorts du djihadisme contemporain. Parce que les jurys considèrent que ce n’est pas un sujet."

Frans Timmermanseurocommissaris, stelt in een interview met de NOSdat meer dan de helft van de vluchtelingen die naar Europa komen, is niet op de vlucht voor een oorlog. Het zijn vooral Noord-Afrikanen die om economische redenen hun thuisland verlaten: "Het gaat om 60 procent van alle vluchtelingen (...) Dat zijn mensen waarvan je kunt aannemen dat ze geen enkele reden hebben om een vluchtelingenstatus aan te vragen." 

Christophe Andrades : "De grootste bedreiging voor serieuze islamkritiek is al lang niet meer correctheid maar islamofobie. Kritiek op de islam is evenzeer nodig als kritiek op ieder andere religie, ideologie of politiek systeem. De ondraagbare broeihaard aan complottheorieën die DE islam (ja, ik weet binnen 50 zal de brede massa nog steeds denken er zoiets bestaat als DE islam) de schuld geven van alles en nog wat maken ieder serieus en genuanceerd debat onmogelijk."  

Mete Ozturk, oud-hoofdredacteur Zaman Vandaag België, tegen veli Yuksel, CD&V-volksvertegenwoordiger:

"Beste Veli, Met veel verbazing las ik afgelopen weekend jouw interview op de Turks-Belgische website belturkhaber.be waarin je terugblikt op ons gezamenlijke optreden in het programma Terzake op 20 juli 2016 naar aanleiding van de mislukte staatsgreep in Turkije. In het interview zeg je letterlijk: "Na de couppoging was er geen antithese in de Belgische publieke opinie over hetgeen Turkije en het Turkse volk de nacht van 15 juli meemaakte. Toen ik de uitnodiging kreeg van Terzake zag ik dit als een kans om de gevoeligheden onder de Turkse gemeenschap te verwoorden. Ik ging in op de uitnodiging en zat tegenover een FETÖist."

 

"FETÖ' is het acroniem voor "Fethullah-terreurorganisatie", de naam die de Turkse machthebbers en media gebruiken om de beweging rond Fethullah Gülen als een terreurgroep te bestempelen."

Martin Sommer, in De Volkskrant, over correcte meningen als hoogste normn, boven waarheidsbevinding: "Wat is er loos aan onze universiteiten? Men spreekt er Engels, wijst op zijn internationale roeping. Er moeten studenten uit alle windstreken komen om de eindjes aan elkaar te knopen. Het gaat allang niet meer alleen om de beste waarheid. Bestuurders zijn ondernemers geworden, de universiteit wil populair zijn en zodoende zijn er genderneutrale toiletten, gebedsruimten en diversiteitscommissies. Diverse meningen zijn daarentegen minder in tel. Sociale wetenschappen zijn correcte wetenschappen geworden."

 

"Over de universitaire koekoek één zang schreef FT-columnist John Kay een tijdje terug. Van de Amerikaanse sociaal-psychologen was 89 procent links en slechts 3 procent rechts. Kay weet de ideologische eenzijdigheid aan de selectiemethode van peer review, die stimuleert dat gelijkgestemden elkaar beurzen, prijzen en publicaties gunnen. Belangrijker is dat Kay vaststelde dat de wetenschappers zelf helemaal geen probleem zagen, 'omdat de sociale psychologie de objectieve waarheid van linkse standpunten aantoont'. 'Geen ironie', schreef hij er voor de zekerheid bij."

Martin Sommer, over zijn voorkeur voor referenda, in De Volkskrant (hier): "

Men sprak destijds van breed draagvlak maar ik noem het een bestuurskartel. Mijn conclusie was dat dit soort wurgende consensus alleen door rechtstreekse invloed van betrokkenen kan worden doorbroken. Een referendum dus."

 

"Tijdens de onderwijsenquête vertelde oud-minister Van Kemenade (PvdA) over de kortademigheid van de politiek. Hij vond dat hij meer tijd had moeten hebben om zijn (omstreden) middenschool in te voeren, een jaar of tien, ook als er een ander kabinet zat. Tegelijk zag hij er geen been in de toen kersverse Mammoetwet ingrijpend om te willen ploegen. Het kwam erop neer dat Van Kemenade over zijn graf wilde regeren omdat hij meer gelijk had dan zijn voorgangers of opvolgers."

 

"Gelijk hebben is in een democratie altijd tijdelijk en een hoger gelijk bestaat niet. Dat is de beroemde 'lege plek van de macht', die steeds door een andere regering moet worden bezet. Zodra iemand de macht permanent opeist, wordt het gevaarlijk. Meestal wordt dit argument gebruikt tegen referenda, aangezien daarmee de democratie kan worden afgeschaft. In werkelijkheid hebben we aanzienlijk meer ervaring met bestuurskartels die weten hoe het moet, ook en vooral op de lange termijn."

Ewald Engelen, over de speech van Trump (hier):

"Wat heeft trump nou verkeerd gezegd?"

"Begrijp me niet verkeerd: ook ik walg van het misogyne, racistische, ordinaire, verwende, moreel abjecte personage dat de komende vier jaar dit belangrijke ambt gaat vervullen. Maar als de consensus zo overvloedig van de kolommen klotst, word ik altijd een beetje narrig: staat het frame een eerlijke beoordeling van ’s mans woorden überhaupt wel toe?".

Dirk Verhofstadt, over Michael Sandel en het dilemma van liberalen met het aanvaarden van de vrijheid, op Liberales: "Sandel plaatst de liberale vrijheid, namelijk het vermogen om de doelen die we ons stellen zelf te kiezen, tegenover de republikeinse vrijheid, die ook inzet vereist voor het algemeen belang en de politieke gemeenschap waarvan men deel uitmaakt. (...) Sandel stoort zich blijkbaar vooral aan de liberale visie dat een regering neutraal moet staan tegenover concepties van het goede leven, en dat burgers niet langer gebonden zijn aan morele voorschriften en gemeenschapsbanden die ze niet zelf hebben gekozen. ‘De liberale conceptie van de burger als een vrij kiezend, onafhankelijk zelf (…) houdt geen rekening met een breed scala aan morele en politieke verplichtingen die we algemeen erkennen, zoals de verplichting tot loyaliteit of solidariteit,’ schrijft hij. Liberalen hebben het moeilijk met dergelijke verplichtingen die ze ervaren als een vorm van dwang. Maar toch verwachten ook zij van nieuwkomers dat ze ons waardepatroon zullen aanvaarden – zoals ons set van rechten en vrijheden, het aanleren van de taal, het zich inzetten om hier goed te integreren – en een zekere loyaliteit tegenover hun nieuw thuisland zullen betonen. Zoals de liberale Spaanse filosoof Fernando Savater stelt, moeten we van migranten eisen dat ze die aspecten van hun cultuur loslaten ‘die in strijd zijn met de grondwettelijke beginselen en de fundamentele mensenrechten die gelden in het land van aankomst’."

Koenraad Elst"Op de Titanic waarschuwde de onderklasse op het benedendek dat de instroom van water onhoudbaar werd. De rijken zaten echter op het bovendek, en die waren er gerust in: ´Wir schaffen das!´"

Jean Pierre Dewulf reageert op een artikel over de wijze waarop journalisten schreven over de opgang van Hitler en Mussolini (hier):  "Moraal van het verhaal : burgers moeten wakkere burgers blijven en dat geldt zowel voor rechtse Trump met zijn aartsconservatieve (politieke) achterban, maar ook voor links dat zichzelf zo progressief noemt dat ze hun zwaar bevochten gelijke rechten voor vrouwen en voor holebi's plotseling vergeten als blijkt dat de islam niet zo vrouwvriendelijk en niet zo holebi vriendelijk is. Laten we ook niet vergeten dat de dictatuur soms ook op een zeer omfloerste en 'warme' manier bezit kan nemen van een maatschappij. Politieke correctheid kan zo'n vorm van dictatoriaal denken zijn. En wat nazi-Duitsland nog betreft : hoewel we dit als extreem-rechts, fascistisch beschouwen, mogen we toch ook niet vergeten dat de naam van hun ideologie ook het woordje 'socialisme' bevatte."       

Bart De Meulenaer: "Vlaanderen loopt vol waarzeggers, die allemaal weten dat Trump gaat mislukken als president.

Zouden dat dezelfde sterrenwichelaars zijn, die zeker wisten dat Hillary ging winnen?"  

Wouter Duyck, in De Morgen 16/1/2017:

over het behoud van Latijn en Grieks: "Latijn en Grieks als basisoptie. Dat is een uitstekende keuze: klassieke talen hebben hun plaats in het onderwijs van de 21ste eeuw. Ze hebben doorheen de eeuwen bewezen dat ze nuttig blijven in een steeds veranderende samenleving. Ze garanderen vandaag een goede cognitieve ontwikkeling, die later zal toelaten om meer specifieke vaardigheden te ontwikkelen, die de noden van morgen zullen lenigen."

 

over de upgrade voor wetenschappen, technologie en wiskunde in het SO: "Het is daarom een zeer goede zaak dat de nieuwe structuur niet enkel inzet op de huidige STEM-noden, maar ook andere keuzes toelaat. Taal (en Cultuur) wordt dan toch een volwaardig studiedomein, met Latijn en Grieks als basisoptie. Dat is een uitstekende keuze: klassieke talen hebben hun plaats in het onderwijs van de 21ste eeuw."

Mohamed Talhaoui, over de dubbele nationaliteit van Turkse en Marokkaanse onderdanen, in Doorbraak: "Voor Marokkanen is de Arabisch-islamitische identiteit en trouw aan de Koning (de Marokkaanse weliswaar) veel belangrijker dan de trouw die ze zweren in één of ander Parlement of aan één of andere grondwet. De interne Marokkaanse maatschappijstructuur is zo opgebouwd dat enige keuzevrijheid uitgesloten is. Of men wordt uitgesloten. Laat dit laatste nu net niet handig zijn om die massale migrantenstemmen binnen te rijven bij politieke verkiezingen. Daarom kiezen particratiën in Europa ervoor om middelmatige kandidaten aan te trekken met weinig boodschap aan integriteit en moraliteit. Een allochtone bloempot onder gezamenlijke controle van de partijvoorzitter en van Mohammed VI/Tayyip Erdogan tegen 6000EUR per maand in een wetgevend orgaan te zetten is goedkoper dan om de veelvuldige samenlevingsproblemen op het vlak van onderwijs, huisvesting, tewerkstelling van talrijke diverse migranten te beginnen op te lossen."

 

"Dit decennialange Duivelspact tussen de EU, Marokko en Turkije is uiterst zorgwekkend voor Europese democratische waarden. Wat weerhoudt een (Belgisch) Marokkaanse parlementair van de PS, die 6.000EUR per maand gratis geld aan de magere kant vindt, om corruptiefondsen/immobiliën te ontvangen van de Marokkaanse koning en die daar op Marokkaanse banken te zetten in ruil voor extra-territoriaal Marokkaans beleid? Elio di Rupo? De Belgische wet? Zijn/haar persoonlijke integriteit?"

 

"Geen politieke mandatarissen met dubbele nationaliteiten. Dit leidt automatisch en gegarandeerd tot corruptie. De FOD Financiën dient onderzoeksdossiers te openen naar het niet aangegeven patrimonium van Marokkaanse/Turkse Belgen in Marokko/Turkije. In de eerste plaats van politieke mandatarissen. Als symbolische daad."

Paul Cordy (volksvertegenwoordiger N-VA) citeert Elisabeth Meuleman (volksvertegenwoordiger Groen) in het debat over de onderwijshervorming: "ik ben absoluut geen staatspedagoog, integendeel. Laat scholen hun ding doen. (...) Maar waarom zint het mij niet dat er te veel ‘vrijheid, blijheid’ blijft bestaan? (...) weet u waarom het vso ondanks alle goede bedoelingen ook voor een stuk heeft gefaald? Net omdat men de vrijheid had om mee te stappen of niet mee te stappen...Net die vrijheid heeft gezorgd voor extra concurrentie en leidde tot de mislukking van het systeem. Dat willen we vermijden."

 

Cordy: "De vrijheid die Groen aan scholen wil geven is dus zeer beperkt, het is de vrijheid om zonder morren allen in éénzelfde systeem gepropt te worden. Vrijheid wordt hier een beetje gedefinieerd zoals het woord democratie in Duitse Democratische Republiek."

Han Koch, over de werkelijke omvang van de misdaad in Nederland, véél groter dan officieel aangegeven, in Trouw 13/1/2017: "Door capaciteitsgebrek bij de opsporingsdiensten en daling van de aangiftebereidheid bij burgers en bedrijven, geven de cijfers niet weer wat de werkelijke omvang is van de misdaad. De capaciteit bij politie en OM is inmiddels op een dusdanig laag niveau gekomen dat de burger het vertrouwen in de rechtshandhaving dreigt te verliezen en criminelen handelen alsof ze niet meer gepakt kunnen worden."

""De kloof tussen de door de burger ervaren misdaad en de geregistreerde criminaliteit is liefst 3,5 miljoen delicten groot."

"Van de aangiftes en meldingen schuift de politie ruim de helft (57 procent) ter zijde, meestal vanwege het ontbreken van voldoende aanknopingspunten. Vooral de aangiften die burgers via internet doen (70 procent) sneuvelen. Die bevatten in de meeste gevallen geen indicaties over een mogelijke dader of andere aanwijzingen die naar een verdachte kunnen leiden."

Hind Fraihi, in Bruzz 12/1/2017: "Die Europese islam, wat is dat eigenlijk? Trouwens: identiteiten zijn meerlagig, dus waarom zou er dan één Europese islam mogelijk zijn die iedereen zou passen? Neen, ik denk dat een eenvormige Europese islam opnieuw vooral een uitvinding is van Westerlingen die de islam niet kennen. Het soort Westerling dat eerst vijftig jaar integratie bepleit heeft zonder veel succes, en nu de integratiesector noodgedwongen moet omvormen tot deradicaliseringssector omdat het kalf verdronken is, en ook om de postjes te kunnen behouden. Als we echt willen omgaan met de extremistische islam, dan moeten we gewoon op onze strepen staan: gescheiden zwemmen kan niet, en de hoofddoek achter het loket kan niet, net zoals een kerststal geen plaats heeft in een overheidsgebouw. En we gaan hard, zeer hard met elkaar moeten debatteren over waarden, want eigenlijk doen we dat nooit, ook al is het debat volgens de media altijd ‘open’. Verhalen zoals wat Gadaleta overkomt, bewijzen dat: er is geen echt debat."

Orhan Kilic, reageert op het SP.A kritiek op de vermeend te hoge prijzen voor lkleine porties in de detailhandel: "Dank u SPA, om de 900ste item op mijn prioriteitenlijstje eindelijk aan te pakken. Dank u media, om er 1/3 van uw pagina aan te wijden."    

 

Jan Guldentops, op facebook: "#dtv Waarom eindigen groene maatregelen in dit land altijd op #zwendel? ( met niet zweem maar serieuze stank van corruptie)"

Jonathan Sacks, rabbijn en lid van het Britse Hogerhuis, in 'The Mutating Virus: Understanding Antisemitism' op zijn blog:

"Antisemitism is not about Jews. It is about anti-Semites. It is about people who cannot accept responsibility for their own failures and have instead to blame someone else. Historically, if you were a Christian at the time of the Crusades, or a German after the First World War, and saw that the world hadn’t turned out the way you believed it would, you blamed the Jews. That is what is happening today. And I cannot begin to say how dangerous it is. Not just to Jews but to everyone who values freedom, compassion and humanity."

 

"Antisemitism means denying the right of Jews to exist collectively as Jews with the same rights as everyone else.  It takes different forms in different ages. (...) but it remains the same thing: the view that Jews have no right to exist as free and equal human beings."

 

"Whether you are Jewish or Christian, Muslim: would you stay in a country where you need armed police to guard you while you prayed? Where your children need armed guards to protect them at school? Where, if you wear a sign of your faith in public, you risk being abused or attacked? Where, when your children go to university, they are insulted and intimidated because of what is happening in some other part of the world? Where, when they present their own view of the situation they are howled down and silenced?"

Nesrin Sahmaran : "Erdogan-fanaten die geen commentaar kunnen verdragen zonder te gaan schuimbekken en bijna een woedeaanval krijgen wanneer hun God Erdogan wordt bekritiseerd, zouden zich misschien eens moeten afvragen of Europa nou wel zo'n geschikt continent voor hen is. Zelfreflectie en tolerantie is nu eenmaal vaak niet het sterkste punt van Erdogan's aanhang. Het feit dat kritische en seculiere Turken met bedreigingen en scheldtirades te maken hebben, is het bewijs van hun gelijk." 

Pages