Citaten

Geert van Istendael, in een interview ''We leven in een oorlogssituatie, maar we zien het niet', Knack:  "De radicale islam wil de wereld veroveren, punt. Dat klinkt alleen zó absurd en uit de tijd dat mensen hun schouders erbij ophalen. Ze zijn meestal in een lauw, agnostisch bad grootgebracht en hebben geen flauw benul van de verpletterende kracht van een wereldgodsdienst. Ze blijven ervan uitgaan dat moslims als vanzelf onze superieure westerse cultuur van liberalisme en democratie zullen overnemen. En ze vinden het niet de moeite om zich eens in de werking van religies te verdiepen. Ik heb het pure katholicisme meegemaakt, en ik kan me dat nog goed voorstellen. Het christendom was in die tijd niet gewelddadig, de islam is dat wel. Dat maakt het helemaal angstaanjagend. En over de hele wereld zijn ándere moslims vaak het eerste slachtoffer."

Kris Van Spitael: "Een Fransman die Fransgezind is, is een chauvinist. Een Amerikaan die Amerikaansgezind is, is een patriot. Een Nederlander die Nederlandsgezind is, is een Oranjefan. Een Vlaming die Vlaamsgezind is, is een bekrompen navelstaarder die erg aan de jaren dertig doet denken."  

Kevin De Laet, kernlid Vlinks, in knack : "Stel je eens voor dat een minister van de Belgische federale regering openlijk zou oproepen om de Vlaamse jeugd te verfransen en het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen aan banden te leggen. Toegegeven, met de huidige regering gaat dat wellicht niet gebeuren, maar beeld je eens in dat een Belgische minister er openlijk voor zou pleiten. In het verleden gebeurde dat trouwens wel.

Voor Catalanen is dit echter nog steeds een realiteit, want de Spaanse minister van Onderwijs Íñigo Méndez de Vigo Montojo durft bijvoorbeeld op te roepen om de Catalaanse jeugd te verspaansen, "om de Catalaanse natievorming tegen te gaan" zoals het dan klinkt."

Maarten Boudry, over superioriteit en inferioriteit van beschavingen, in Knack 2/6/2017: "Ik heb er namelijk geen enkele moeite mee om een communistische dictatuur of een wahabistische theocratie als 'inferieur' te bestempelen, vergeleken met de liberale democratie waarin wij leven. En het idee dat vrouwen minderwaardige schepsels zijn, vind ik ook achterlijk en moreel inferieur. Wie niet?"

"Niet het superioriteitsdenken van de linkse gutmensch, maar zijn schijnheilige verwerping ervan, vind ik storend."

Jan Segers, op Faceboek, over de CD&V die vier jaar geleden vierkant tegen de verlaging van de huurwaarborg van drie naar twee maanden, en nu voor: "Hoe kun je vertrouwen op een partij die vandaag met het grootste gemak verbrandt wat ze gisteren nog aanbad en vice versa?"

Lieven Van Mele over de aanslag op een autobus met Koptische christenen op weg naar een bedevaartsoord: "The "religion of peace" strikes again."

 

, in Nouvel Observateur : "De plus en plus de Français qui pratiquent un islam rigoriste viennent s'installer dans cette ville du centre de l'Angleterre, là où les restaurants halal, les salles de prières et les niqabs sont légion.".   

Thomas Sowell, Amerikaans schrijver, econoom en libertariër: "Have we reached the ultimate stage of absurdity where some people are held responsible for things that happened before they were born, while other people are not held responsible for what they themsemves are doing today?".

Bart Haeck, in  De Tijd : "Niet alles wat de Amerikaanse president Donald Trump zegt, is per definitie verkeerd. Zijn vraag dat België zijn faire deel van de NAVO-kosten betaalt, is helaas terecht."

"Een korte blik op de wereld leert dat defensie meer dan ooit nodig is."

Johan Sanctorum, over de reactie van eerste-minister Michel op de bomaanslag door een islamist in Manchester: "politici worden verkozen om te beslissen en te anticiperen, niet om mee te wenen."   

Rik Van Cauwelaert, in De Tijd 22/5/2017: "De overheid is eigenlijk een failliete weldoener die onder voortdurende druk van de burgers staat. Hun vaak tegenstrijdige eisen hebben te maken met hun ergernis aan het gedrag van anderen. Ze eisen juridische aanpassingen en financiële overheidssteun voor alles en nog wat, maar zelf laten ze zich weinig gelegen aan hun verplichtingen. Sterker nog: ze rollen als het moet het hele wettelijke arsenaal naar buiten om hun eisen kracht bij te zetten of om onder hun verplichtingen uit te komen. En toch dringt de overheid nimmer aflatend door op alle terreinen van het openbare leven, maar ook van het privéleven."

Hendrik Vuye en Veerle Wouters: "Meer nog, de deelstaatparlementen worden rechtstreeks verkozen. Ze hebben dezelfde democratische legitimiteit als het federale parlement. Deze democratische legitimiteit maakt dat ze een grondwetgevende bevoegdheid hebben, indien ze deze willen uitoefenen.

De sleutel die toegang geeft tot de grondwetgevende bevoegdheid is de democratische legitimiteit en daar beschikken de deelstaatparlementen ten volle over. Indien de deelstaatparlementen nog geen gebruik hebben gemaakt van hun grondwetgevende bevoegdheid, dan is dit een politieke keuze. Een juridisch beletsel is er niet. Dit standpunt is niet nieuw. De Luikse hoogleraar staatsrecht en gewezen minister van Communautaire Betrekkingen François Perin heeft deze stelling reeds verwoord in 1983 in een berucht interview in het tijdschrift Pourquoi pas?"

Bert Bultinck (hoofdredacteur Knack), over Abou Jajhah: "De wispelturigheid van Abou Jahjah ondermijnt zijn geloofwaardigheid als bruggenbouwer. Eind 2013, bij zijn retour naar België na zeven jaar Libanon, had hij in Knack begrip voor de bange blanke man: 'Het is niet gemakkelijk om niet racistisch te zijn. De mens heeft nu eenmaal die aanleg.' En hij zag ook fouten in eigen rangen: 'Vandaag zit de verzuring bij de rechtse kiezers, maar ook bij heel wat allochtonen. Daar moeten we aan werken.' Dat klonk, nu ja, als een project voor iedereen. Maar het viel en valt allemaal wel moeilijk te rijmen met zijn veel heftigere uitspraken, waarbij zowel links als rechts - iedereen, dus - in België racistisch én koloniaal zou zijn. Het is een spreidstand die hij nu al jaren aanhoudt, met genuanceerde en bijwijlen briljante analyses voor mainstreammedia en occasioneel gescheld en getier ('zionistenpijper') voor de achterban elders. De gemiddelde tjeef kan er nog een puntje aan zuigen."

Doris Bullynck: "Discriminatie. Mijn dochter werkt in een firma die volgens het systeem van holacratie werkt. Ze waren genomineerd tot firma van het jaar. Ze hebben niet gewonnen. Hun vraag :"waarom niet". Antwoord:"Er werkt geen enkele allochtoon of iemand met vreemde achtergrond of naam in de firma.". ... Tja..Er heeft zich niemand aangeboden. O ja ,er heeft een Indiër bij ons gewerkt.... jammer hij had een Engelse naam. Mijn dochter heeft een zuiderse achternaam... Tja wel Europees. We zijn een technische firma en er werken evenveel vrouwen als mannen wat niet evident is.... Antwoord ...Hoe komt het dat het allemaal mooie mensen zijn??.... En niemand met een echt vreemde naam. ... Moest er dan een Mohammed ts zitten? .... JA!... Maar er heeft nooit 1 gesolliciteerd..." .

Ivan Van de Cloot, over het slappe financieel beleid van deze federale regering, in De Zondag 14/6/2017:

"Men moet in dit land eens beseffen dat onze toekomst aan een zijden draadje hangt. Door de torenhoge overheidsschuld zijn wij extreem kwetsbaar. Van de ene op de andere dag kan het gedaan zijn. Stel dat parameters plots tegenvallen: negatieve groei, stijging van de rente, tegenslagen in bancaire dossiers. Er moet weinig gebeuren of de overheidsschuld ontploft. Die is intussen opgelopen tot 105,8 procent. Als je dan ziet hoe lichtzinnig politici daarmee omgaan. (feller) Elke ouder zou zwaar verontwaardigd moeten zijn. Dit is het zwaard van Damocles voor onze kinderen en kleinkinderen. Maar elke keer opnieuw vinden ze een excuus om dat evenwicht uit te stellen."

 

"Wat trouwens vreemd is: mensen vertalen de roep om meer rechtvaardigheid in meer belastingen. Dat klopt niet. Ook kapitaal wordt al zwaar belast."

 

"Je moet goed weten dat achter elke uitzondering een lobbygroep zit. Die weten zeer goed wanneer ze op de deur moeten kloppen. Dat gebeurt dan tijdens de begrotingscontrole. Door die cadeaupolitiek is een fiscaal landschap gecreëerd waar een kat haar jongen niet meer vindt. Tenzij wie de middelen heeft om fiscalisten onder de arm te nemen. Als je de uitzonderingen eruit haalt, kan je met lagere tarieven evenveel ophalen. Maar twee: als je de belastingen echt wil verlagen, moet je ook ernstig ingrijpen op de uitgaven. En ook dat doet deze regering niet."

Bart Viaene: "Kan ik niet vrijwillig mijn vingerafdrukken in een centrale politiedatabank deponeren ? Ik wil namelijk graag een zo veilig mogelijke wereld en een zo efficiënt mogelijke politie, en wie niets te verbergen heeft mag zich toch op deze manier proberen te verdedigen, of verbiedt het Verdrag over de Rechten van de Mens dat óók al ?"   

 

Over de boodschap die veel imams en leraars islam in reguliere scholen, in Koranscholen en andere predikers de jonge moslims bijbrengen:

 

, expert radicalisering bij  moslimjongeren (Radboud Universiteit Nijmegen), in Knack 10/5/2017: "'Als je goed hebt geleefd, dan krijg je later een comfortabel graf, als een paradijselijke tuin, in afwachting van de dag des oordeels. Maar heb je niet volgens de religieuze voorschriften geleefd, dan wordt je graf kleiner en kleiner. Dan word je na je dood gemarteld.' Aan het woord zijn eerstejaarsleerlingen van het Atheneum Anderlecht. 'Hoe weten jullie dat?' vraag ik. Algauw blijkt dat ze het 'van horen zeggen' hebben: van hun ouders en familieleden, van imams, islamleerkrachten en in de Koranscholen."

"Vanwaar komt dat door angst gevormde wereldbeeld? Het minste wat je kunt vaststellen, is dit: zij die het beste geplaatst zijn om kinderen gerust te stellen, de imams en de islamleerkrachten op onze scholen, doen dat niet. Ze ontkrachten de horrorverhalen niet. Waarom? Omdat ze zelf in die verhalen geloven? Of willen ze de intellectuele bevrijding van moslimjongeren tegenhouden, zodat ze hen kunnen blijven controleren?"

 

Khalid El Jafoufi, voorzitter van studentenvereniging Mahara, in Knack 10/5/2017"In plaats van het problematiseren van legitieme Godsvrees bij de jongeren, zouden Jihadexperten en schooldirecteurs zich dus beter een meer fundamentele vraag stellen. Namelijk hoe het komt dat islamleerkrachten er niet in slagen om een algemeen kader aan te reiken dat jongeren terdege informeert en geen minuut van hun nachtrust ontneemt.

Het antwoord ligt voor de hand. Het islamonderwijs in Vlaanderen is rampzalig georganiseerd. Ikzelf heb in mijn eenzaam jaartje op een katholieke middenschool veel meer bijgeleerd dan in alle jaren islam in het Atheneum Merksem samen. Met een islamleerkracht die zijn uiterste best deed, maar alle pedagogische bekwaamheid, en zelfs een gedegen beheersing van het Nederlands miste, waren die lesuren gewoon tijdverlies.

In andere scholen zijn er dan weer wel mondige islamleerkrachten tewerkgesteld, maar missen ze de visie om verder te gaan dan de reeds gekende islamitische rituelen en geschiedkundige verhalen."

Brahim Laytouss, Gentse imam, in De Standaard 3/5/2017: "Ze heeft wel een punt, onze Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). De bekommernis die ze afgelopen weekend uitte in het ATV-programma Wakker op zondag, is terecht: als er te weinig informatie is over de werking van moskeeën, als het niet mogelijk is om uit te maken in welke mate die gebedshuizen de integratie van moslims bevorderen, in welke mate ze maatschappelijk relevant zijn, dan is dat inderdaad een reden om de erkenning on hold te zetten. Jammer voor het twintigtal Vlaamse moskeeën waar het om gaat, maar ik vind Homans’ beslissing de juiste."

Assem Hefny, lesgever Duitse cultuur aan Al-Azhar en islamitische en Arabische studies aan de universiteit van Marburg, over de vraag wat de islam tolerant is, of het geweld van Daesh en andere islamisten, op Qantara.de 28/4/2017:

"scholarly impartiality and historical knowledge requires that we recognise that all the facts cited by those who defend Islam's tolerance are correct, as well as everything cited by Daesh. Historically it is difficult to deny either the one or the other. (...) From a cognitive point of view, it is hard to separate a text from the person who puts that text into practice, because a text cannot speak for itself or put itself into practice. It is humans who put texts into practice based on how they understand them."

 

"I myself carried out a survey of two groups of students in what is described as the most open-minded faculty at Al-Azhar. I asked them how, assuming that tomorrow Egypt became as powerful as America, Muslims should treat non-Muslims – should they make them convert to Islam, make them pay the jizya tax for non-Muslims, or fight them?

An overwhelming majority of them said we should promote and propagate Islam. "What if others refuse to embrace Islam?" I asked. They said that, in that case, we should impose the jizya tax on them and if they still refused, we would fight them. So what's the difference between the mentality of these students and the thinking of Daesh? Is it only a matter of degree, in that Daesh is an overt manifestation of something that is hidden deep in the make-up of the majority of Muslims? If that is the case, it is a very serious matter and burying our heads in the sand is not going to solve it."

 

"Muslims should be aware that they are responsible for the image of Islam and that whether Islam is associated with terrorism or not depends solely on their own behaviour, the state of their civilisation and their contribution to knowledge.

Al-Azhar must realise that while terrorism is indeed linked to cultural, material, social and political decline and to an absence of freedom and social justice, a part of it is also linked to understanding texts, the curricula for interpreting them and the way they are taught. Even if Al-Azhar is not responsible for the first part, it must take primary responsibility for the second."

Luckas Vandertaelen, in De Tijd 2/5/2017: "Een tijdje geleden stond een auto voor mijn garage geparkeerd. Ik belde de politie. Anderhalf uur laten kwam een driekoppige interventie-eenheid de overtreding constateren. (...) De agente die aanbelde, sprak geen vermaledijd woord Nederlands. Toen ik me daarover verbaasde, werd ik afgeblaft door een van haar collega’s, nu wel in het Nederlands. (...) Ik observeerde vooral hoe de drie agenten zich terugtrokken in hun combi en de komst van de depanneuse collegiaal afwachtten, meer dan een uur lang. Ze gingen pas weg toen ze geconstateerd hadden dat de wagen weggetakeld was. Ik had meteen een beter idee waarom er in Brussel nooit genoeg agenten zullen zijn."

Pages