Citaten

Ewald Pironet, in Knack 14/3/2017: "De EU blijft een bloedeloos project, bevolkt met dikbetaalde ambtenaren en politici.".

Ivan Krastev, in Financial Times : "Moscou and Ankara are actively politicising ethnic and religious tensions in the Balkans. The Russian and Turkish political, economic and intelligence presence in the region is not confined to former Yugoslavia and Albania, but streches to Bulgaria dn Greece, too".

 

"The new reality in the Balkans is that the Europeans can no longer rely on the US to help secure peace and stability in the region. The Balkans will never be a priority for Donald Trump".

Kraker 'Delannoy', geïnterviewed in De Standaard 15/3/2017 : "Het eerste wat een bonafide kraker doet, legt Delannoy uit, is de eigenaar en de politie contacteren. ‘Je moet laten vaststellen dat je er woont en proberen tot een overeenkomst te komen. Vervolgens neem je een brandverzekering en laat alle nutsvoorzieningen op jouw naam zetten, zodat de eigenaar jouw rekeningen niet krijgt. Je vestigt er ook je domicilie, waardoor hij geen leegstandstaks hoeft te betalen. Een slimme kraker onderhoudt zijn huis ook goed.’ Eigenaren reageren zelden enthousiast, erkent Van de Bauw­hede. ‘Je hebt er die buitensporig kwaad worden, je hebt er die uit de lucht vallen omdat ze niet eens meer weten dat ze een pand bezaten. Als je het goed aanpakt, kom je uiteindelijk zo goed overeen dat hij jou laat weten wanneer hij iets met het gebouw van plan is, zodat jij kunt uitkijken naar iets nieuws. Misschien helpt hij je wel.’"

Zo doen bonafide krakers dat, merkte Marc Ernst daarbij op. Inderdaad.

Orhan Kilic: "De headlines van de Turkse krant Sabah vandaag:

"Ik heb bevolen om het konvooi van de minister aan te vallen".
"Turkse delegatie op het nippertje ontsnapt aan een slachting"
"Is hij (Aboutaleb nvdr) een burgemeester of een bendeleider?"

Voor alle duidelijkheid, deze krant lag dus vandaag in de rekken in Genk, niet in Ankara. Belangrijk detail, Sabah is de krant van de schoonzoon van Erdogan."  

Dirk Rochtus, in De Tijd 14/3/2017: "De rede lijkt zoek in Turkije. President Recep Tayyip Erdogan zweept zijn aanhangers die in het buitenland wonen op en bruuskeert Europa. Maar zijn fanatisme camoufleert onzekerheid en zal zijn land duur komen te staan. (...) De huidige Turkse machthebbers en hun slippendragers in de media hebben zelden uitgeblonken in zelfkritiek en bezonnenheid, maar wat we de afgelopen dagen uit hun mond aan verwijten te horen kregen, tart elke verbeelding. In Europa weten we dat wie geen argumenten heeft, terugvalt op scheldwoorden als ‘fascisme’ en ‘nazipraktijken’. De ‘reductio ad hitlerum’ is een teken van intellectuele zwakte. Dat hebben de boze mannen van de Bosporus blijkbaar nog niet door."

Saskia Van Nieuwenhove, in Knack 7/03/2017: "Zelfs een kind dat bijna naakt op straat belandt, moet 8 maanden wachten op hulp".

Sietske Bergsma, op TPO 7/3/2017: "Of de islam nou wel allemaal zo erg is, wordt er gezegd, want het Christendom enzovoort. “Ik wil het gewoon niet”, zeg ik. Ik wil geen middeleeuwse gebruiken tolereren, halal-snackbars, no-go areas, Erdogan in de Tweede Kamer, ogen in mijn rug op de trap in de metro, sympathie opbrengen voor gesluierde en ongesluierde ‘feministen’ die onderdrukking als vrije keuze verkopen en seksueel geweld van moslimmannen legitimeren vanwege ‘cultuur’. Ik wil geen rekening houden met gevoelens van gelovigen, die geen rekening houden met verworvenheden die een echte beschaving hebben voortgebracht. Waarin zij nota bene mogen zijn wie ze willen zijn. Ik wil de onbescheiden vrouw verdedigen, vrijheid van meningsuiting, een open debat, een oorlog van ideeën desnoods. Ik heb geen fobie, en ik ben ook niet ‘eigenlijk’ boos over iets anders. Ik. wil. het. niet."

Luc Devoldere, in Doorbraak 2/3/2017: "Maar onze  taalemancipatie anno 2017 is helemaal niet beëindigd. Vandaag moet je meer dan ooit opkomen voor het intelligent gebruik en – vooral – het gebruik (verheft zijn stem), het exclusieve gebruik van de standaardtaal in de openbare ruimte. (...) Een cultuurgemeenschap heeft een cultuurtaal nodig. Als Vlaanderen ons ter harte gaat, dan moet de standaardtaal en het niveau van de Vlaamse cultuur ook ons ter harte gaan."

 

"Onze taalideologie is heel eenvoudig: je kunt maar respect vragen voor je eigen taal als je ook andere talen respecteert. In Europa hebben we geen andere keuze. Wij moeten respect vragen voor het Nederlands in Vlaanderen, en ook in Brussel – anders bestaat België niet, als daar geen respect meer is voor de taal van de meerderheid van het land. We moeten dat onverkrampt doen, hoffelijk maar duidelijk. En tegelijk moeten wij zo meertalig mogelijk worden."

Sadet Karabulut (SP), op Twitter: ''Campagne voor despoot Erdoğan in Nederland is zeer ongewenst. Enige juiste reactie van Koenders en Rutte."

Executief van de Moslims van België (EMB): "Het spreekt voor zich, en dit hebben we al verschillende keren benadrukt, dat elke erkende moskee in België functioneert in het kader van de Grondwet, de wetten en waarden van ons land die boven de religieuze wetten staan. En dat de niet-erkende moskeeën net zo goed vallen onder het toepassingsdomein van deze wetgeving."

 Mia Doornaert in DS Opinie 23/2/2017: "Nu, de knieval van Zweden voor de militante islam is allang bekend. Op de politie rust zelfs de dwang van een ‘code 291’, die gebiedt geweld door moslims, waaronder aanranding van vrouwen, voor de openbaarheid te verzwijgen. Kwestie van niet te ‘stigmatiseren."

Het laatste Nieuws 23/2/2017 (hier): "Uit een studie van de Koning Boudewijnstichting was al gebleken dat bijvoorbeeld 60 procent van de mensen van Marokkaanse origine die in ons land een sociale woning huren, een eigendom hebben in Marokko."

Marc Vanfraechem: "Mijn indruk is dat reguliere journalisten het begrip ‘double-checking’ verwarren met ‘dezelfde vraag twee keer stellen aan dezelfde persoon, of hetzelfde programma’, en dat ze een bericht dat afkomstig is van een collega-journalist zelfs niet één keer checken, maar eenvoudigweg overschrijven …hierin onderscheiden ze zich alvast van goede bloggers. Maar ook zou het kunnen dat ze ergens iets opvangen, en dan bij zichzelf denken: dat is goed mogelijk, en ik heb het altijd al gedacht: tenslotte ook een vorm van ‘double-checking’."    

Filip WatteeuwGentse schepen (Groen) vorig weekend in De Zondag: "Sommige politici beseffen niet meer wat een normaal loon is,"

Leo Neels, in Knack 20/2/2017: "In een rechtsstaat kan godsdienst geen rechtsbron zijn. (...) rechtsregels gelden op gelijke wijze voor atheïsten, of aanhangers van élke religie, ongeacht wat hun religieuze voorschriften bepalen. Op juridisch vlak zijn religieuze voorschriften wel degelijk ondergeschikt aan de rechtsregels."

Holger Steltener, uitgever van de Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Massa-inwijking uit arme landen brengt niet alleen voor minder gekwalificeerde Britten en Amerikanen meer concurrentie op de arbeids- en woningmarkt (..). Omdat migranten in een rijk land hun welstand exponentieel kunnen vergroten, ontstaat een enorme aantrekkingskracht en een enorme migratieprikkel. En hoe belangrijk het ook is om arme landen hierin te helpen om succesrijke sociale structuren op te zetten, zo belangrijk is het ook voor de rijke landen om hun sociale modellen te beschermen. Als de EU de migratie niet beter doseert, en stuurt, zet Europa haar welstand en haar stabiliteit op het spel"

Pieter Stockmans, citeert enkele anonieme Belgische dipomaten in MO magazine 3/10/2016: "Vandaag is de situatie anders dan in de jaren ’50, toen na WOII het VN-Vluchtelingenverdrag werd aangenomen. Nu is er een oneindig aanbod aan conflicten en vluchtelingenstromen."

Enkele citaten over de lonen van onze politici, na het schandaal met de disproportionele vergoedingen van bepaalde 'commerciële vennootschappen' die wel integraal met belastinggeld opgericht werden:

 

Andreas Tirez: "Ja, politici mogen goed verdienen. Trekt kwaliteit aan.
Nee, ze mogen niet in RvB van privé-bedrijf zitten. Leidt tot vriendjeskapitalisme."

 

Geraard Goossens: "Wil je een vis verdrinken én getuigen van morele superioriteit? Heb je eventueel iets te verbergen en zou je willen dat het ergens anders over gaat? Begin over algemene, volledige transparantie."

 

Bart De Meulenaer"Koen Kennis verdient op een maand tijd wat een Rode Duivel op een dag verdient, heel het journaille ligt in een delirium."
Hij had er nog aan kunnen toevoegen dat die voetballers véél minder belastingen en RSZ-bijdragen betalen.

 

Marc Ernst: "Het systematisch en quasi hysterisch over graaiende politici hebben is m.a.w. ongepast. En populistisch."

 

Paul Cordy: "Mijnheer Crombez, ik had toch nog graag kennis genomen van de belastingbrief van Termont."

"Toen ik van de unief naar de politiek overstapte als districtsschepen ging mijn bruto loon er met 27 % op achteruit, terwijl mijn aantal werkuren met 15 % steeg en het budget waarvoor ik verantwoordelijk was 40 keer zo groot werd".  Terzijde, gelukkig voor Paul werd dat recent wel beter, toen hij er ook een parlementaire mandaat kon bij opnemen.

 

Bart De Meulenaer: "Ik had nog zooo gehoopt dat Wouter Van Besien vandaag ging uitleggen, aan welke bijzondere 'Kennis' Groen-gemeenteraadslid op prille 29 jaar zijn 56 mandaten, waarvan 14 betaald, te danken heeft. Iets voor #deafspraak? Nee? #Terzake? Nee? #vangilsengasten ? Ook niet? De Mol dan? Of gewoon Gaston en Leo?"

 

Wim van der Leegte, self-made man die van een klein familiebedrijfje een industriële groep met 13.000 medewerkers maakte, over de redenen waarom ondernemen in nederland beter lukt, en meer werk oplevert, in Tijd 13/2/2017:

"De sociale lasten zijn bij jullie 15 procent hoger dan in Nederland. Punt. En aan de vakbonden schort ook wat. Die vinden het verkrijgen van gunstige afvloeiingsregelingen belangrijker dan de creatie van werk. Ze zijn te dominant. Ze zouden beter wat constructiever meedenken. In Nederland gaat dat vlotter"

Koenraad Elst: "Het is ten onrechte dat oorlogspaus Pius XII ervan beschuldigd wordt, een radertje in het nazi-systeem geweest te zijn. Maar evenzeer zal het volkomen terecht zijn wanneer men zich de huidige paus zal herinneren als een goedlachs kerstekind en een kritiekloze collaborateur met het vers opzettende totalitarisme van de islam. Destijds had de Kerk nog haar eigen agenda en weigerde ze de dienstmaagd van eender welke waan van de dag te zijn. Vandaag verhoert zij zich met het heersende multiculturalisme en meer en meer met de islam. Een laatste carré van katholieken weigert om zo eerloos ten onder te gaan, en voegt zich bij het bredere front van mensen die sowieso weigeren om ten onder te gaan".

Pages