Citaten

Kris Van Spitael: "Als een moslimterrorist ´Allahu akbar´ roept en onschuldigen doodt, kun je er gif op innemen dat de mainstream media voorzichtigheid nastreven en zeggen eerst het onderzoek te willen afwachten, vooraleer het over motieven te hebben of wie er achter de aanslag zit. Als rebellengroepen die tegen Assad vechten een filmpje de wereld insturen waarin onschuldige burgers op straat liggen te creperen, dan verlaten ze het pad der journalistieke behoedzaamheid en weten ze onmiddellijk Assad als schuldige aan te wijzen." 

Arnold Karskens"Media, politici (en andere onnozelen) die woorden van VS-president Bush ‘Saddam Hoessein heeft chemische wapens’ in 2003 geloofden, juichen opnieuw. Anno 2017 bombardeert VS-president Trump Syrië om een gifgasaanval, wederom zonder hard bewijs. Want de provincie Idlib is dankzij westers, Turks en Saoedisch gesteunde jihadisten ontoegankelijk. ‘Oorlog is voorzetting politiek met andere middelen’, zei reeds militair-theoreticus Von Clausewitz (1780-1831). De gevolgen kennen ze in het Midden-Oosten. Tegenwoordig blijkt de leugen een internationaal geaccepteerd wapen"

Enkele commentaren bij het ontslag van Lamrabet bij Unia:

Bop Stenuit "Toch een beetje leedvermaak, wanneer iemand die werkzaam is aan het Commissariaat Ter Bestrijding Van Foute Opinies zowaar haar ontslag krijgt omwille van haar mening. De ironie!"

 

John De Wit:“Wat zouden de verdedigers van de ontslagen juriste vinden als een werknemer van Unia - "uit persoonlijke naam" en met de bedenking "dat zij uiteraard tegen dit kledingstuk is" - zou beweren dat mensen die dat willen in een nazi-uniform op straat mogen rondlopen? Dan zouden deze verdedigers diezelfde mensenrechten heel anders invullen dan wanneer het verboden kledingstuk de boerka is en niet het nazi-uniform. Het zou terecht een gejoel van jewelste zijn, een eis tot onmiddellijk ontslag. Wie echter niet dezelfde regels toepast in dezelfde situaties, weet niet wat discriminatie of mensenrechten zijn. En is bovendien hypocriet.”

 

Boudewijn Bouckaert“Een werknemer van de Moslim-executieve zal zich wellicht ook moeten onthouden om beledigende commentaren te geven op de Islam.”

 

Sylvia Deboeure : "Maar ze werkt wel op een dienst ter bestrijding van racisme..en een vrouw totaal inpakken is racistisch toch? Ik heb 41 jaar voor het OCMW Antwerpen gewerkt, daar telde ook maar het beleid van het OCMW en niet mijn persoonlijke mening...zeker naar buiten toe!"  

Jonathan Holslag, in NRC 4/4/2017: "Als China zijn succes bestendigt, is oorlog onvermijdelijk. Ik herinner me nog goed dat ik die stelling vijftien jaar geleden formuleerde tijdens een debat aan de Amerikaanse defensieacademie in West Point.

Mijn toehoorders waren met stomheid geslagen dat iemand uit Brussel, de zelfverklaarde hoofdstad van de zachte macht, zo’n standpunt durfde in te nemen."

Magda Michielsens, hier: "En jonge vrouwen, zij begrijpen niet waarom feminisme zich niet eenvoudig houdt bij de waarden en praktijken die voor vrouwen van fundamenteel belang zijn. Zij willen niet tolerant zijn voor intoleranten, zij willen zich kleden zoals zij willen, zij willen zich veilig voelen op straat en overal waar hun studie, beroep, familie- of uitgangsleven hen brengt. Ze zien echter een parallelle samenleving groeien, hier en nu, waarin de ongelijkheid tussen man en vrouw de norm is. Zij voelen zich niet gesteund door de feministische beweging in de verdediging van hun belangen en waarden."

Luckas Vandertaelen, in Tijd 3/4/2017: "Geen bouwfirma wil een stadion bouwen op zoveel los zand. Grimbergen geeft geen bouwvergunning en misschien is enkel Scup Jette bereid om er te voetballen. Ghelamco speelt het nog even hard, maar weinigen zien dit ooit nog goed komen. De bouwfirma zit bovendien erg comfortabel, omdat de stad verplicht is haar heel veel geld te betalen als het Eurostadion er uiteindelijk niet kan komen. Het is niet geheel ondenkbaar dat de prijs van dat debacle door de burger betaald zal worden."

Chams Eddine Zaougui: "Wereldleiders zeggen ongeveer hetzelfde. Chemische wapens zijn gruwelijk, er moet een onderzoek komen, Assad moet ter verantwoording worden geroepen. Maar er zal niets gebeuren. Ik vind het absurd dat sommige mensen nog over een 'rode lijn' spreken. Die grens is al lang overschreden. 400.000 doden geleden."   

Izz ad-Din Ruhulessin in de Volkskrant 2/4/2017 (hier): "Het docentencorps moet diverser worden en om dat te bereiken moeten we de lat verlagen zodat die diversiteit ook de kans krijgt om toe te treden. Wat? Dan kun je toch net zo goed alle vormen van toetsing afschaffen zodat iedereen overal een gelijke kans heeft om ergens binnen te komen. Docenten met een taalachterstand zijn rolmodellen voor leerlingen met een taalachterstand, zo kan ik verder lezen. Blijkbaar ben je als allochtoon zijnde (ik ga er niet vanuit dat het over de vijfhonderdduizend autochtone analfabeten gaat) al een rolmodel als je een baan hebt. "

Asma Lamrabet, in Jeune Afrique 31/3/2017: "Dans les pays arabes, la pensée unique nous a bloqués pendant des siècles. Au nom de la religion, on a interdit la démocratie, la mixité… On a tout interdit."

 

"Au Maroc, la loi sur la Moudawana, qui a changé le statut de la femme, peine à être appliquée parce qu’elle n’a pas été accompagnée de sensibilisation. L’éducation est essentielle. Les lois ne sont pas suffisantes. Au Maroc, l’autorité politique est moderniste mais elle négocie toujours avec les traditionalistes. Ce qui atténue la portée de ses réformes."

Tom Garcia, kernlid Vlinks en kind van Spaans-Italiaanse ouders, over waarom hij vlaming is, in Knack: "De enige reden, naar mijn bescheiden mening, waarom ik mij zo heb vereenzelvigd met de gemeenschap die toevallig dit stukje van de aarde bewoont, is dat de mensen die er deel van uitmaken mij zo vriendelijk, open en gastvrij hebben ontvangen. En dat kostte hen geen enkele moeite. Dat gevoel van er bij horen, is onmetelijk sterk. Het gaf mij als puber en jongvolwassene de basis om zelfzeker en zelfbewust mijn studies te volbrengen, vrienden te maken, de liefde te ontdekken, een gezin te stichten en een carrière op te bouwen."

 

"Een identiteit kan je dus niet aanleren of opdringen en al helemaal niet opleggen. Als je wil dat anderen zich die identiteit eigen maken, moet je ervoor zorgen dat ze aantrekkelijk genoeg is. Dat ze er bij wíllen horen, dat ze fier zijn om deel uit te maken van zulk een warme, open en gastvrije gemeenschap. Dat lukt niet als je 'identiteit' verengt tot nationaliteit, of tot stambomen en bloedbanden, of tot nieuwkomersverklaringen en burgerschapsexamens. Maar dat lukt net zo min als je die identiteit telkens weer relativeert, kleineert, negeert of zelfs koudweg neermaait met uithalen als "Rot toch op met je Vlaamse identiteit!"."

Roland Gillet, professor Economie aan de Sorbonne en de Université Libre de Bruxelles over de fiscale situatie van startende ondernemers: "Als u mislukt zullen we u alles afpakken, maar als u slaagt moet u slechts de helft van al wat u verdient aan ons geven."

Danah Boyd, researcher of technology & society, Microsoft Research, Data & Society, NYU, over wat "fake news" en wat zij daarbij als het gevaarlijkste beschouwt, niet enkel in de alternatieve media, op Backchannel, hier: "subtle content that is factually accurate, biased in presentation and framing, and encouraging folks to make dangerous conclusions that are not explicitly spelled out in the content itself." 

Mohamed Talbi: "Que dit le Coran sur le voile ? Rien. Mais strictement rien. Nulle part, il n’est question de la tête de la femme. Le mot « cheveux » (sha’ar, شعر) n’y existe tout simplement pas. Dieu ne dit ni de les couvrir ni de les découvrir. Ce n’est pas Sa préoccupation principale, et Il ne fit pas descendre le Coran pour apprendre aux gens comment se vêtir. Le terme ash’âr, اشعار  pluriel de sha’ar, n’y intervient qu’une seule fois (XVI : 80) pour désigner le poil de certains animaux domestiques. Rien, donc, dans le Coran, ne dit aux femmes explicitement de se couvrir les cheveux."

Zineb El Rhazoui, Marokkaans-Franse athëiste en medewerkster Charlie hebdo, op canvas op 19 maart 2017): "Als je met de mensen praat, zeggen ze altijd: Dat is niet de echte islam. Goed, ik wil ze best geloven. Het is niet de echte islam. Maar... waar is de echte islam dan? Laat ze ons de echte islam tonen. Ik heb ernaar gezocht. Wat is de echte islam? Die van Iran? Die van de Taliban? Van Saudi-Arabië? Of zoals in Marokko? Waar ze toelaten dat je een glas drinkt, akkoord, je mag, maar waar je uiteindelijk niet vrij bent. De vrouw is ondergeschikt aan de man. Homoseksualiteit is verboden. Als je eet tijdens de ramadan, vlieg je de nor in. Vrouwen erven de helft minder. Dat is een heel hypocriete manier van ruimdenkend zijn. In de realiteit is het een theocratie. Wat is de echte islam? Waar is hij? Ik weet het antwoord. Voor mij is er geen echte islam. Voor mij zijn er teksten. En er zijn moslims. Moslims kunnen kiezen de teksten niet te volgen, of maar een deel ervan. Sommigen kennen hun godsdienst niet. Prima. Veel mensen zeggen: Wie zoiets doet, kent de islam niet. Dan wil ik zeggen: Nee, ze kennen hem. Ze passen hem letterlijk toe. Misschien hebben ze hem niet goed begrepen. Als je een godsdienst goed begrijpt, pas je ze zeker niet toe."

Maryam Namazie: Engels-Iraanse schrijfster en activiste:"There are people calling for the hanging of a freethinker in prison in Pakistan on Twitter. Blasphemy isn't a crime but incitement to murder and murder are. For every Islamist mob calling for a hanging, and for every government like the Pakistani government, complying legally via blasphemy laws, there are many more of us who oppose death and side with life.

We must speak, and speaker louder, than those seeking to kill. We must do it for those whose lives remain in the balance - like Ayaz Nizami in Pakistan and Sina Dehghan in Iran. And we must do it for ourselves."    

 

Joris Luyendijk: samengevat door Jean-Marie Dedecker in Knack 26/3/2017:"Door immigratie uit de taboesfeer te halen speel je racisten misschien in de kaart. Maar het alternatief is dat tegenstanders van immigratie alleen bij racisten terechtkunnen". 

Ayaan Hirsi Ali, in Elsevier 25/3/2017: "Extreme moslims moeten niets hebben van die tolerantie, stelt de voormalige politicus. ‘Islamisten willen geen sympathie, ze willen een maatschappij – en uiteindelijk een wereld – waarin naar de sharia wordt geleefd. Dat klinkt raar voor ons, maar dat is het echte doel.’

Die sharia-wereld moet worden bereikt door middel van indoctrinatie, intimidatie en geweld. ‘Iedereen die de sharia wil blokkeren is hun vijand, ongeacht hoe aardig je bent, hoe meegaand en vriendelijk je bent. Dat is gewoon het doel.’"

Mark Elchardus, in De Morgen 20/3/2017: "Secularisering, de mogelijkheid om in wederzijds respect met verschillende levensbeschouwingen samen te leven, om de vrijheid van levensbeschouwelijke overtuiging echt waar te maken en op basis van geloof geen banden met anderen uit te sluiten, werd in Europa moeizaam verworven. Zij wordt vandaag weer op de proef gesteld, enerzijds omdat sommige moslims hun geloof beleven op een manier die niet compatibel is met secularisme, anderzijds omdat rechts-populisten in reactie daarop het secularisme verwerpen. Moderne, levensbeschouwelijk diverse samenlevingen zijn echter niet leefbaar zonder secularisme."

Nadia Ezzeroili, ex-moslima die warme herinneringen bewaart aan haar vroegere geloof, in De Volkskrant 21/10/2013: "Weken, maanden heb ik gewacht, maar er gebeurde niets. Ik gaf het op. Voor het bestaan van een God hield ik de deur nog op een kier, maar het bidden, het lezen van een onbegrijpelijke Koran, het verdedigen van islamitische teksten die botsen met mijn eigen overtuigingen: ik kon het niet meer. Vooral de vrouwonvriendelijke teksten vielen niet meer te verenigen met mijn ideeën over feminisme. Na zeven jaar viel ik te vaak uit mijn rol om het toneelstukje geloofwaardig te houden. Het werd tijd om definitief afscheid te nemen."

 

Koenraad Elst: "Sommigen hier zijn teleurgesteld dat Geert Wilders niet méér gewonnen heeft, en dat de VVD de grootste partij gebleven is. Zelf meen ik dat de Nederlandse verkiezingen goeddeels een vervulling zijn van wat ik lang heb gewenst: het aanboren of overnemen van de soevereinistische en islamkritische standpunten door de burgerpartijen, hier vooral VVD en CDA. Het kan natuurlijk zijn dat zij slechts voor de galerij eventjes een nieuw-flinks gezicht opgezet hebben en nu weer tot "volksverraad" zullen overgaan. Ik gok er echter op dat zij wel degelijk en van harte hun koers gewijzigd hebben en het nog meer gaan doen: onder invloed van de alweer versterkte druk van Wilders en nu ook van Thierry Baudet in het parlement, maar ook onder druk van hun eigen basis, die het nu gewonnen terrein niet zomaar zal opgeven. De burgerlijke kiezer heeft over een aantal zaken namelijk dezelfde mening als de PVV-kiezer, alleen is hij trouw aan zijn partij en heeft hij het erbij genomen dat zij de linksere toer opging toen dat mode was. Nu er vóór de verkiezingen, zeker in de Erdogan-rel, iets van een soevereinistische doorbraak gekomen is, blijft hij zeker bij de vertrouwde partij, en wel met versterkte overtuiging omdat zij nu veel meer zijn eigen standpunt vertegenwoordigt." 

 

Pages