Citaten

Bart Viaene: "Kan ik niet vrijwillig mijn vingerafdrukken in een centrale politiedatabank deponeren ? Ik wil namelijk graag een zo veilig mogelijke wereld en een zo efficiënt mogelijke politie, en wie niets te verbergen heeft mag zich toch op deze manier proberen te verdedigen, of verbiedt het Verdrag over de Rechten van de Mens dat óók al ?"   

 

Over de boodschap die veel imams en leraars islam in reguliere scholen, in Koranscholen en andere predikers de jonge moslims bijbrengen:

 

, expert radicalisering bij  moslimjongeren (Radboud Universiteit Nijmegen), in Knack 10/5/2017: "'Als je goed hebt geleefd, dan krijg je later een comfortabel graf, als een paradijselijke tuin, in afwachting van de dag des oordeels. Maar heb je niet volgens de religieuze voorschriften geleefd, dan wordt je graf kleiner en kleiner. Dan word je na je dood gemarteld.' Aan het woord zijn eerstejaarsleerlingen van het Atheneum Anderlecht. 'Hoe weten jullie dat?' vraag ik. Algauw blijkt dat ze het 'van horen zeggen' hebben: van hun ouders en familieleden, van imams, islamleerkrachten en in de Koranscholen."

"Vanwaar komt dat door angst gevormde wereldbeeld? Het minste wat je kunt vaststellen, is dit: zij die het beste geplaatst zijn om kinderen gerust te stellen, de imams en de islamleerkrachten op onze scholen, doen dat niet. Ze ontkrachten de horrorverhalen niet. Waarom? Omdat ze zelf in die verhalen geloven? Of willen ze de intellectuele bevrijding van moslimjongeren tegenhouden, zodat ze hen kunnen blijven controleren?"

 

Khalid El Jafoufi, voorzitter van studentenvereniging Mahara, in Knack 10/5/2017"In plaats van het problematiseren van legitieme Godsvrees bij de jongeren, zouden Jihadexperten en schooldirecteurs zich dus beter een meer fundamentele vraag stellen. Namelijk hoe het komt dat islamleerkrachten er niet in slagen om een algemeen kader aan te reiken dat jongeren terdege informeert en geen minuut van hun nachtrust ontneemt.

Het antwoord ligt voor de hand. Het islamonderwijs in Vlaanderen is rampzalig georganiseerd. Ikzelf heb in mijn eenzaam jaartje op een katholieke middenschool veel meer bijgeleerd dan in alle jaren islam in het Atheneum Merksem samen. Met een islamleerkracht die zijn uiterste best deed, maar alle pedagogische bekwaamheid, en zelfs een gedegen beheersing van het Nederlands miste, waren die lesuren gewoon tijdverlies.

In andere scholen zijn er dan weer wel mondige islamleerkrachten tewerkgesteld, maar missen ze de visie om verder te gaan dan de reeds gekende islamitische rituelen en geschiedkundige verhalen."

Brahim Laytouss, Gentse imam, in De Standaard 3/5/2017: "Ze heeft wel een punt, onze Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). De bekommernis die ze afgelopen weekend uitte in het ATV-programma Wakker op zondag, is terecht: als er te weinig informatie is over de werking van moskeeën, als het niet mogelijk is om uit te maken in welke mate die gebedshuizen de integratie van moslims bevorderen, in welke mate ze maatschappelijk relevant zijn, dan is dat inderdaad een reden om de erkenning on hold te zetten. Jammer voor het twintigtal Vlaamse moskeeën waar het om gaat, maar ik vind Homans’ beslissing de juiste."

Assem Hefny, lesgever Duitse cultuur aan Al-Azhar en islamitische en Arabische studies aan de universiteit van Marburg, over de vraag wat de islam tolerant is, of het geweld van Daesh en andere islamisten, op Qantara.de 28/4/2017:

"scholarly impartiality and historical knowledge requires that we recognise that all the facts cited by those who defend Islam's tolerance are correct, as well as everything cited by Daesh. Historically it is difficult to deny either the one or the other. (...) From a cognitive point of view, it is hard to separate a text from the person who puts that text into practice, because a text cannot speak for itself or put itself into practice. It is humans who put texts into practice based on how they understand them."

 

"I myself carried out a survey of two groups of students in what is described as the most open-minded faculty at Al-Azhar. I asked them how, assuming that tomorrow Egypt became as powerful as America, Muslims should treat non-Muslims – should they make them convert to Islam, make them pay the jizya tax for non-Muslims, or fight them?

An overwhelming majority of them said we should promote and propagate Islam. "What if others refuse to embrace Islam?" I asked. They said that, in that case, we should impose the jizya tax on them and if they still refused, we would fight them. So what's the difference between the mentality of these students and the thinking of Daesh? Is it only a matter of degree, in that Daesh is an overt manifestation of something that is hidden deep in the make-up of the majority of Muslims? If that is the case, it is a very serious matter and burying our heads in the sand is not going to solve it."

 

"Muslims should be aware that they are responsible for the image of Islam and that whether Islam is associated with terrorism or not depends solely on their own behaviour, the state of their civilisation and their contribution to knowledge.

Al-Azhar must realise that while terrorism is indeed linked to cultural, material, social and political decline and to an absence of freedom and social justice, a part of it is also linked to understanding texts, the curricula for interpreting them and the way they are taught. Even if Al-Azhar is not responsible for the first part, it must take primary responsibility for the second."

Luckas Vandertaelen, in De Tijd 2/5/2017: "Een tijdje geleden stond een auto voor mijn garage geparkeerd. Ik belde de politie. Anderhalf uur laten kwam een driekoppige interventie-eenheid de overtreding constateren. (...) De agente die aanbelde, sprak geen vermaledijd woord Nederlands. Toen ik me daarover verbaasde, werd ik afgeblaft door een van haar collega’s, nu wel in het Nederlands. (...) Ik observeerde vooral hoe de drie agenten zich terugtrokken in hun combi en de komst van de depanneuse collegiaal afwachtten, meer dan een uur lang. Ze gingen pas weg toen ze geconstateerd hadden dat de wagen weggetakeld was. Ik had meteen een beter idee waarom er in Brussel nooit genoeg agenten zullen zijn."

Jean Marie Dedecker: "Terwijl Gwendolyn Rutten in haar nieuw boek 'Nieuwe vrijheid' propageert dat je met de Saoedische dictators geen zaken moet doen, slooft minister Alexander De Croo zich uit om onze kaviaardiplomaten uit de wind te zetten die de misogyne Saudi's in de VN-vrouwenrechtencommissie hebben gestemd. Dat is alsof je ex-bisschop Roger Vangheluwe zou benoemen in de Raad van Bestuur van Kind & Gezin."

Wim Van Osselaer (@WimVanOsselaer1):  "Orban willen ze hard aanpakken, maar Saoedi-Arabië mag in vrouwencommissie VN en Turkije kan nog in de EU. Worden we bestuurd door gekken?"

Bernie Sanders, over de weigering om de uitgesproken rechts Ann Coulter te laten speechen en debatteren: : "If you can’t ask Ann Coulter in a polite way questions which expose the weakness of her arguments, if all you can do is boo, or shut her down, or prevent her from coming, what does that tell the world?”

David Solin: "The greatest threat to scientific research is not Donald Trump. It is that leftists are constantly enlisting "science" as some kind of a partner to justify their religious (yes, religious) and political lunacy. Science doesn't care about your silly marches. It is not a political ideology. It is not a formula for policy-making. It is a methodology (and a highly successful one) for understanding how the universe works."

Bart De Meulenaer (@BartDeMeulenaer): "Macron komt af met hervormingsplannen waar NVA niet durft over spreken en hij krijgt de volle steun van Di Rupo. Ik ga effe in een deuk."

Samir Khalil Samir, jezuiët, oud-rector van het jezuïetencollege in de Egyptische hoofdstad Caïro, en iIslamkenner, over het komende bezoek van de paus aan Egypte, in Katholiek Nederland (KN):

“De paus heeft gezegd dat de islam een religie van vrede is, en dat is niet juist.  In veel moslims bestaat een zeker verlangen naar vrede, maar ik kan de Koran niet lezen en doen alsof het een boek is dat gericht is op vrede.””

 

“de islam niet zoals een Europeaan dat doet. (...) De dialoog is extreem belangrijk, maar toch denk ik niet dat de paus de goede intenties van veel moslims zou moeten projecteren op de islam in het algemeen of op de Al-Azhar”

Commentaren bij het Turkse nep-referendum om de presidentiële macht aanzienlijk te versterken en tegenmachten verregaand af te bouwen:

 

Mevlüt Akgüngör: "Dit regime is in 2013 op heterdaad betrapt op grootschalige corruptie, volgens experts de grootste uit de Turkse geschiedenis. Waarom zou een regime dat miljoenen dollars uit de staatskas heeft gestolen, nu geen 2.5 miljoen stemmen stelen in een verkiezing dat voor hun continuïteit en uitbreiding van hun macht zo cruciaal is?"

 

Hendrik Bogaert (CD&V volksvertegenwoordiger): "Helft Turken stemt richting autoritair systeem. Velen in ons land. Stop dubbele nationaliteit voor nt-EU nu. Kiezen a.u.b. nt. houdbaar."

 

Dirk Rochtus, in De Morgen 17/4/2017"Het staatsapparaat steunde voluit de ja-campagne en de media bazuinden voortdurend de boodschap van de president rond dat alleen een ja-stem van Turkije weer een veilig en stabiel land zou maken. Toch stemde 48 procent van de mensen nee, ook al kregen ze het etiket van terroristen of landverraders opgeplakt. Over de internationale waarnemers die onregelmatigheden in de stemlokalen vaststelden, zei Erdogan zelfs dat ze ‘hun plaats moesten kennen’. 

"De instabiliteit waarvoor Erdogan waarschuwt, is van eigen makelij. De Turkse regering heeft zich laten meesleuren in het Syrische conflict, de vredesgesprekken met de Koerdische nationalisten afgebroken en de genadeloze vervolging ingezet van de aanhangers van Fethullah Gülen die volgens haar achter de mislukte putsch van 15 juli 2016 zou zitten.  Erdogan heeft bovendien diepe wonden in Europa geslagen door onze democratieën als broeihaarden van het nazisme te bestempelen. De EU zal zich ook moeten afvragen of ze verder kan met een kandidaat-lidstaat die de scheiding der machten opheft. Door zijn dromen van almacht zal Erdogan die van verbondenheid met Europa doen vervliegen. Er gaapt nu een kloof binnen de Turkse samenleving, maar ook tussen Turkije en Europa."

 

Sonja Hansen: "Wat mij het meest verontrust is de Turkse krijgsmacht die in ons land gelegerd werd."

 

Walter Vandenbossche (oud CD&V volksvertegenwoordiger): "Het zou getuigen van een verantwoordelijk gedrag dat alle Belgisch prostemmers voor een dictatuur van Erdogan, in hun land gaan werken aan de economische en sociale heropbouw ( en dus niet meer aan twee kantjes eten )." 

 

Wolfgang Schäuble, CDU minister van Financiën (vertaling Elsevier): "Er zijn betere plekken in de wereld waar je kunt leven onder de islamitische wetten dan Europa."

Egbert Lachaert (Open Vld), in Knack 11/4/2017: "Ik ben in 2012 in het Vlaams Parlement gekomen, en mijn eerste vraag in een commissie was er één voor toenmalig minister-president Peeters. Ik weet al niet meer waarover ze ging, maar in zijn antwoord verweet hij mij dat ik niet voldoende oog had voor de belangen van ondernemers. Dat is dus dezelfde Kris Peeters die sinds het aantreden van deze federale regering met luide stem de rol van de vakbonden vertolkt."

Geerten Waling, in de Volkskrant 10/4/2017: "Onlangs verschenen op het internet hartenkreten van twee immigranten die heel goed weten hoe het is om niet vrij te zijn. Een Tsjetsjeense moeder in Nederland en een Iraakse student in België verklaarden allebei dat zij afvalligen zijn, dat zij het geloof hebben afgeworpen, maar dat zij daarvoor nooit publiekelijk kunnen uitkomen. Anno 2017, midden in onze samenleving, wacht hun de doodstraf."

 

"Zelfcensuur is misschien nog wel erger, in ieder geval vernederender, dan opgelegde censuur, maar extra pijnlijk is het als ze samengaan".

 

Arundhati Roy: "Once weapons were manufecture to fight wars, now wars are manufactured to sell weapons".

Twee Zweedse opinies over wat te doen met gewelddadige vreemdelingen:

Erik NordZweedse politiechef stad Göteborg: "Buitenlanders die islamisme en gewelddadig extremisme steunen, moeten Zweden kunnen worden uitgezet, ook al bezitten zij een permanente verblijfsvergunning."

 

Anna Carlstedtnationaal zweedse coördinator tegen gewelddadig extremisme: "We moeten ons hoofd koel houden en beschermen waar we als Zweden voor staan (…), we zijn een open en tolerante samenleving met een traditie op het gebied van verregaande rechten en vrijheden."

Arnold Karskens, op Twitter (@arnoldkarskens): "Na (zoveelste) terroristische aanlag #Egypye #Stockholm #Londen klinkt slogan 'Islam is liefde' even verdacht als 'Arbeid maakt vrij'."

Brendan O'Neill over vrijheid van meningsuiting, op Spiked (hier): "We might even say that in 2017, there are two things that really animate the political and cultural elites of the West: first, their self-styled urge to defend truth, their pose as warriors for honesty against the misinformation of the new populists; and secondly, their agitation with unfettered discussion and with the expression of what they consider to be hateful or outré views. This is striking, because truth without freedom, without the freest possible space in which to debate and doubt and blaspheme, is not truth at all. "

 

"So censorship is hostile to truth both in its implicit doubting of the public’s capacity for critical, truthful thought and in its weakening of the kind of conditions in which old ideas might come to be superseded by newer, more truthful ones."

 

"Censorship encourages dogmatic thinking and rigid conformism, not truth. "

Johan Leman, geciteerd door Gert Verwilt op diens Fb-pagina: "De boerka kende pas een revival sinds de taliban het manu militari oplegden aan de vrouwen. Als er één soort kledij geassocieerd mag worden met vrouwenonderdrukking, dan is het wel de boerka. Wat is dan het punt, behalve het genoegen van de academische oefening, om een standpunt te verkondigen dat de emancipatie van moslima's alleen maar terugschroeft?"

Pages