Citaten

Wouter Duyck, in De Morgen 21/4/2017: "Er mag gevreesd worden dat een beleid waarin louter (maar terechte) aandacht is geweest voor kwetsbare leerlingen nu zijn vruchten afwerpt. Ambitie en prestatie zijn al te zeer vieze woorden geworden in Vlaanderen, nu ook binnen de schoolmuren."

 

"Ambitie is ook goed voor welbevinden van onze kinderen. Ambitieuze leerlingen zijn namelijk ook gelukkigere leerlingen. Studenten die universiteit nastreven hebben 30 procent meer kans heel gelukkig te zijn. Het relatief hoge Vlaamse welbevinden bestaat dan ook ondanks de lage ambitie, niet dankzij. Zelfs heel hoge studietijd levert niet minder gelukkige leerlingen op. Het wordt dan ook dringend tijd om in de hoofden komaf te maken met de valse tegenstelling tussen het welbevinden van leerlingen, en prestaties of verwachtingen."

Luckas Vander Taelen, op VRTNWS: "Het is de laatste maanden vaker voorgekomen dat opiniemakers als verklaring voor het gedrag van een aanslagpleger de nadruk leggen op zijn fragiele psychische toestand , om jihadisme te minimaliseren of te ontkennen. (...) Vele intellectuele verklaringen willen bewijzen dat terroristen geen islamitische drijfveer hebben, maar het slachtoffer zijn van onze samenleving of van hun eigen psychische problemen."

 

"Maar één ding hebben al die verschillende terroristen gemeen: ze voelen zich aangesproken door een radicale ideologie, die van het strijdend islamisme, het jihadisme. Daarin zit nu net het gevaar: dat het mensen aantrekt, om heel erg verschillende redenen. Ook al geeft een beweging een homogene indruk van buiten, dat betekent allerminst dat de individuele leden gelijkaardige motivaties hebben. Dat is bij geen enkele radicale beweging zo."

 

"Waarom kunnen we niet op de zelfde manier naar de jihadistische terreur kijken en zeggen dat de diversiteit aan motiveringen en het verschil in persoonlijke achtergrond minder belangrijk is dan de aantrekkingskracht van de grote beweging?"

Michel Berger:  "Ik wil een nieuw gebod bij de tien geboden: bega geen onrecht door andermans plicht te bepalen als ge die zelf niet weet te vervullen. Ik haat eindtermen, wegens hun lichtzinnige zweverigheid, hun niet te falsifiëren goede bedoelingen en hun ongebreidelde kweeklust."

Stijn Van Hamme, lesgever Frans UGent, praktijkassistent bij Bestuurskunde en Publiek Management; gaf Frans in SO en politiek actief bij Vlaams Belang;in Knack 29/8/2017:

"Doordat kennis en feiten met alle banbliksems uit de klas zijn weggejaagd en vaardigheden tegenwoordig als heilige koe aanbeden worden, vertoont de algemene kennis die van iemand met een diploma secundair onderwijs verwacht mag worden enorme lacunes.

 

Waarom durven beleidsvoerders niet toegeven of zelfs maar inzien dat de overdreven afgoderij van vaardigheden een hypotheek legt op de toekomst van onze jongeren? Is het grote gelijk van deze pedagoochelaars dan zoveel belangrijker dan onze leerlingen? Ofwel beseft men dit wel degelijk en is er sprake van schuldig verzuim ofwel beseft men dit helemaal niet en is er sprake van verregaande wereldvreemdheid en zelfs incompetentie."

Jean-Marie De Decker, over de aanslagen in Barcelona en Turku, in Knack 27/8/2017

"Is het te verwonderen dat het net die Europese landen zijn, die de multiculturaliteit als een religie belijden, die zelf het grootste slachtoffer worden van dolgedraaide religieuze gekken?"

"De dag van de moordpartij op de Ramblas stak een achttienjarige Marokkaanse jihadist in het Finse Turku ook tien mensen neer, waarvan er twee vrouwelijke slachtoffers overleden. Hun misdaad was ongesluierde vrouw te zijn in zijn misogyn islamitisch bekrompen wereldbeeld, waarin de helft van Gods schepping veroordeeld wordt tot huisslaaf en wandelende baarmoeder."

"Het islamisme kent geen godsdienstvrijheid, maar islamisten beroepen zich in het Westen op de bestaande godsdienstvrijheid om hun enggeestig werelbeeld hier aanvaardbaar te maken. Is het dan te verwonderen dat het net die Europese landen zijn, die de multiculturaliteit als een religie belijden, die zelf het grootste slachtoffer worden van dolgedraaide religieuze gekken? Ondank is 's werelds loon."

Justin Trudeau, Canadees premier maakt een bocht waar Merkel nog een puntje aan kan zuigen :  "We zijn een gastvrij land, maar we zijn ook een land met strenge wetten. niet iedereen kan komen" (in De Standaard 26/8/2017). 

Robert F. Worth, over het debat rond de diepe wortels van het islamistische geweld en de visies van Gilles Kepel en Olivier Roy daarover, in New York Times 5 april 2017

"At its extreme, this view risks its own form of condescension: Be nice to Muslims or they will turn into suicide bombers."

"Kepel likes to cite ISIS propaganda urging its followers in Europe to hide behind the language of victimhood, including one document shared among ISIS sympathizers titled “How to Survive in the West,” which includes the following lines: “A real war is heating up in the heart of Europe. ... The leaders of disbelief repeatedly lie in the media and say that we Muslims are all terrorists, while we denied it and wanted to be peaceful citizens. But they have cornered us and forced us into becoming radicalized.”"

 

"With all this attention focused on them, many jihadis are now adapting, and have become far better at disguising their beliefs. Farhad Khosrokhavar, a sociologist who has spent many years researching Muslims in the French prison system, told me it has become almost impossible to get honest testimony out of the inmates."

Brigitte Melon, over de man die militairen aanviel in Brussel: "Hij riep Allah Akbar volgens de VRT. Oef gelukkig geen islam !"   

Jan van de Beek (@demo_demo_nl): "Moet Hongarije hierom gekapitteld worden? Merendeel Hongaren ziet immigratie gewoonweg niet zitten." https://t.co/91ULhxvSIn https://t.co/nna1zSIprM

Leen van Dijke (@leenvandijke): "Palestijn Omar al-Abed (20) doodde Joodse Yosef (70), Chaya (46) Elad (36). Sindsdien krijgt hij elke mnd. € 2.640 van Palestijnse overheid".

Percolator (@Percolator_HNJ): 'Volgens moslims valt haatzaaien tegen niet-moslims onder vrijheid van meningsuiting, maar islamcritici moeten hun bek houden, want "racisme"'.

Kamel Daoud, algerijnse romancier en essayist, in Amazigh24.ma:  "Daesh a une mère : l'invasion de l'Irak. Mais il a aussi un père : l'Arabie saoudite et son industrie idéologique. Si l'intervention occidentale a donné des raisons aux désespérés dans le monde arabe, le royaume saoudien leur a donné croyances et convictions. Si on ne comprend pas cela, on perd la guerre même si on gagne des batailles. On tuera des djihadistes mais ils renaîtront dans de prochaines générations, et nourris des mêmes livres."

Pascal Bruckner, in Le Figaro, 19/08/2017: "À éviter de désigner la religion comme cause du terrorisme, on s'égare dans une multitude d'interprétations fumeuses, comme le colonialisme, l'humiliation arabo-musulmane, le réchauffement climatique, le conflit israélo-palestinien".

Bart Maddens, over de pleidooi van Van Goethem om 'monumenten en straatnamen van 'foute' personen te verwijderen, in Doorbraak:

"Maar een kunstmatig opgedrongen en daardoor totalitair aandoende zuivering van de publieke ruimte is uiteraard iets totaal anders. Het is bevreemdend dat vooral historici daarop lijken aan te sturen. Je zou integendeel verwachten dat uitgerekend zij de talloze sporen van de geschiedenis scrupuleus in situzouden willen bewaren. In de plaats daarvan willen ze die weg gommen in functie van een tijdsgebonden ‘voortschrijdend inzicht’."

"Misschien komt dat omdat zij het zijn die dit superieure inzicht aanleveren en vorm geven, of dat toch zouden willen. Hun natte droom is een adviescommissie van historici die elk monument en elke straatnaam toetst aan het eigen politiek correcte inzicht. Alles wat daarbij in ongenade valt wordt verbannen naar het museum (...) Maar dat zal dan wel een gigantisch museum moeten zijn."

Leo Neels, prof. mediarecht, op deredactie.be (VRT), over de eis om beelden en symbolen van personen met een aangebrand verleden te verwijderen:

"Degenen die ze weg willen beroepen zich daarop om ze uit het straatbeeld te verwijderen. In termen van uitingsvrijheid is dat censuur; en al onze inzichten inzake vrijheid van meningsuiting verzetten zich tegen censuur – nieuwe zowel als oude."

"we kunnen wel leren om beter met onze eigen historie om te gaan dan om de herinneringen eraan te slopen. (...) leren omgaan met uitingen die we verwerpelijk vinden. Zonder zulke tolerantie is er geen democratische samenleving mogelijk."

 

Natascha Van Weezel, in de Volkskrant 19/8/2017: "En met het agressieve antisemitisme van allochtonen verdwijnt ook bij autochtone Nederlanders de schaamte."

"Een tijdje geleden was ik in Auschwitz met een groep jonge moslims. Waar ik van schrok, is dat werd gezegd: dit soort dingen gebeurt nog steeds. Ik zei: 'Oh, waar dan?' 'In Palestina.' Mijn eerste reactie is dan: ik ga weg en wil niets meer met deze groep te maken hebben. Toch probeer ik dan te achterhalen waar die argumentatie vandaan komt. Ik zei tegen die jongens: 'Dat kun je echt niet zeggen. Dit was een fabriek waar een volk werd uitgemoord. Dat is echt iets anders dan een territoriaal conflict waarbij slachtoffers vallen.' Dan zeggen ze: 'Ja, maar Auschwitz gebeurde toen, en Palestina is nu.'"

Kyai Haji Yahya Cholil Staquf, secretaris-generaal van een grote vereniging van Indonesische moslims, in Frankfurter Algemeinze Zeitung 18/8/2017:

"Es gibt einen ganz klaren Zusammenhang zwischen Fundamentalismus, Terror und Grundannahmen der islamischen Orthodoxie“ sagt Kyai Haji Yahya Cholil Staquf, Generalsekretär der größten Muslim-Vereinigung in Indonesien, in einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (...). Insbesondere das Verhältnis von Muslimen zu Nichtmuslimen, sowie die Einstellung von Muslimen zu Staat und Recht seien problematisch und führe zu Segregation und Feindschaft."

 

Enkele vertalingen uit het interview door Marc Vanfraechem (update 28/8/2017):

"De samenhang tussen fundamentalisme, terreur en de uitgangsstellingen van de orthodoxe islamleer is volstrekt duidelijk".

"Te veel moslims zien de beschaving, het vreedzame samenleven van mensen met verschillende religies, als iets dat bestreden moet worden”,

'De toenemende angst voor de islam in het Westen is volkomen begrijpelijk."

“Het Westen moet ermee ophouden de vraagstellingen hierbij voor islamofoob te verklaren.”

“Wij moeten ertoe komen dat een interpretatie die de traditionele normen van de islamitische rechtsleer als absoluut ziet, als vals geldt. Religieuze waarden en de sociale realiteit moeten bij elkaar passen. En het moet glashelder zijn dat de wetten van het land voorrang hebben.” 

 

Zie ook het artikel over de gevaren van het islamistische terrorisme.

Karim van Overmeire, op Facebook: 

'“Ik ben van een ras dat voorbestemd is om te heersen en u van een ras dat voorbestemd is om te dienen.” Geef toe: je zal lang moeten zoeken naar een uitspraak die nog meer getuigt van een diepe racistische ingesteldheid. Nochtans heeft de auteur van deze gevleugelde woorden een naar hem vernoemde straat of plein in Brussel, Knokke, Diest, Leuven, Lier, Brugge,… Er zijn heel wat scholen die zijn naam dragen. Je zou verwachten dat ook deze figuur in beeld komt in de recente zoektocht naar foute straatnamen. Maar de woorden zijn van de Waalse kardinaal Mercier en waren gericht tot een Vlaamse priester. Het blijft verbazen hoe anti-Vlaams racisme in Vlaanderen wel aanvaardbaar wordt geacht.'     

Omar Saif Ghobash, ambassadeur van de Verenigde Arabische Emiraten in Moskou:

"Although I loathe what the terrorists do, I realize that according to the minimal entry requirements for Islam, they are Muslims. Islam demands only that a believer affirm that there is no God but Allah and that Muhammad is his messenger. Violent jihadists certainly believe this. That is why major religious institutions in the Islamic world have rightly refused to label them as non-Muslims, even while condemning their actions. It is too easy to say that jihadist extremists have nothing to do with us. Even if their readings of Islamic Scripture seem warped and out of date, they have gained traction. What worries me is that as the extremists’ ideas have spread, the circle of Muslims clinging to other conceptions of Islam has begun to shrink. And as it has shrunk, it has become quieter and quieter, until only the extremists seem to speak and act in the name of Islam. We need to speak out, but it is not enough to declare in public that Islam is not violent or radical or angry, that Islam is a religion of peace. We need to take responsibility for the Islam of peace. We need to demonstrate how it is expressed in our lives and the lives of those in our community”

Bron: in Foreign Affairs 29/11/2016, url: https://www.foreignaffairs.com/articles/2016-11-29/advice-young-muslims

Anna Bono, oud prof geschiedenis en Afrikaanse instellingen, 12 jaar veldonderzoeker in Kenya en auteur van 'Des migrants! Les migrants! Les migrants!', in Les Observateurs 9/8/2017

"Il y avait un Sénégalais qui avait un troupeau de vaches et de taureaux. Dans l'ensemble un bon emplacement. Il a tout vendu pour venir en Europe et est mort en mer. Mais même s'il avait réussi, quelqu'un comme lui, un simple propriétaire, sans expérience de travail, et sans connaître la langue, quel travail aurait-il pu faire?"

Pages