Citaten

Luc Huysmans (Trends): "Aan de hand van een studie van Deloitte berekenden de grote industriële bedrijven van dit land dat ze 12 tot 45 procent meer betalen voor hun stroom dan hun concurrenten in de buurlanden."

Johan van Over 't veldt (Trends): "Er schort veel aan Europa, maar het helpt zeker niet om verdedigbare, zelfs nobele Europese doelen te discrediteren door het Europese uithangbord onrechtmatig te bekladden."

VOKA in de gebruikelijke gekende omzwachtelde stijl, over de federale en de Vlaamse begroting: "Deze kleine maatregelen bevatten echter geen duurzame fundamenten en structurele doorbraken om de houdbaarheid van onze openbare financiën te garanderen. Die houdbaarheid blijft onder druk staan door een afkalvende concurrentiekracht, een staatsschuld die aanschurkt tegen de 100 % bbp en een extra vergrijzingskost van 3,9 % bbp tegen 2030."

Filip Van Laenen (hier): "Er zit inderdaad nogal vaak een stevige portie paardenvlees in de peilingslasagne die de media ons voorschotelen."

Koen Schoors (hier): "De schattingen tonen aan dat een sanering van de overheidsuitgaven zelfs een beperkt positief effect heeft (...) België is daarnaast ook een land met

Patrik Vankrunkelsven, docent huisartsgeneeskunde en Marleen Finoulst (in DM): "Medicijnen zijn vaak een goede remedie, maar heel vaak ook overbodig. Waarom ze zo aantrekkelijk zijn? Pillen slikken gaat snel, de meeste behandelingen zijn niet duur, de kosten worden (deels) gedragen door de maatschappij en we drukken klachten de kop in zonder enige inspanning.", maar "onverantwoord hoge kosten in tijden van crisis, tal van nevenwerkingen en weinig bevrediging op termijn. (...) De overheid speelt een verpletterende rol: het vergoedingssysteem stuurt de geneeskunde in de richting van snelle, voor de arts goed betaalde oplossingen die vaak niet duurzaam zijn."

Derrick Gosselin en Bruno Tindemans (in DM): " (...) Innovatie vergt langetermijninzet en focus van middelen, geen kortetermijnversnippering van middelen. (...) Disruptieve innovaties (...) zijn de echte banenscheppers: de nieuwe aanpak vergt nieuwe productiefaciliteiten, distributienetwerken, verkoopafdelingen en verder onderzoek: allemaal nieuwe groei en jobs die worden gecreëerd door de disruptieve ondernemer. (...) Wellicht realiseren te weinig beleidsverantwoordelijken de uitdaging waarvoor we in Vlaanderen staan als we echt een rol willen spelen als topregio."

Karel De Gucht (DM): "Het was vier uur 's nachts en er was een bank die op de rand van het faillissement stond. Je kon niet zeggen: laten we daar nog even rustig over nadenken. De regeling werd in die nacht afgedwongen door CD&V. Dat gebeurde in een beweging die moeilijk anders omschreven kan worden dan als chantage. (…) Niet door toenmalig premier Yves Leterme (CD&V) maar door zijn partijgenoten Etienne Schouppe en later Steven Vanackere. (…) Toen Steven Vanackere in de regering kwam, was hij daar ook een uitgesproken verdediger van. Hij beklemtoonde altijd dat de belofte uit 2008 moest worden ingelost."

Wouter Beke vindt het niet collegiaal dat Europees commissaris Karel De Gucht de garantieregeling voor de Arco-coöperanten in de pers aanvalt. “Als je in de regering zit, moet je je verantwoordelijkheid nemen en niet een dag of een jaar later daar op terugkomen".

Pieter De Crem (DS): “Maar laat ons nu eindelijk eens ophouden met voortdurend etiketten te plakken op iedereen die zich bij CD&V engageert. Intern is dat al lang niet meer het geval. Sinds het congres van Kortrijk uit 2001 hebben we aanzienlijk afstand genomen van de traditionele standen.”
Hoezo? Heeft CD&V dan haar eigen programma – confederalisme - verloochend, dankzij het "afstandelijker" ACW?

Rik Torfs , in dS: “erkent de kwaliteiten van Kris Peeters als leider van de partij, maar hij is niet de man die CD&V opnieuw op de rails zal zetten. We moeten onze politieke partijen heruitvinden.” (…) Torfs juicht het toe dat het individu zich meer en meer laat gelden, maar ziet daarin ook één van de redenen van het succes van Bart De Wever. (…) De kracht van De Wever is om hardop te zeggen waar het op staat en de gebreken van het Belgische politieke systeem bloot te leggen. Maar hij is in elk geval niet de oplossing. (…)".

Erik Stoffelen (ANZ): "Welk volk ter wereld wil de les gespeld worden door een ACW-zuil die België dient, Vlaanderen minacht, ons allen moreel de les spelt, maar fiscale spitstechnologieën toepast en de gewone belastingbetaler laat opdraaien?"

Brecht Arnaert (op FB), over Pistorius die niet op borgtocht vrij mag: "Best geen borgtocht, nee. Stel je voor dat hij de benen neemt."

Bart Beirlant (dS): “De uitdaging om belastingsystemen zo aan te passen dat ze opgewassen zijn tegen de fiscale spitstechnologie die de globalisering biedt, is aartsmoeilijk. Maar met hun intentieverklaring in Moskou hebben de G20 een eerste, belangrijke stap ondernomen. De kans dat ze doorzetten, is groter dan ooit omdat de meeste regeringen geld nodig hebben om hun begrotingstekorten te verkleinen. Het komt er nu op aan dat media en ngo's uitwassen aan de kaak blijven stellen en druk blijven uitoefenen, zodat ook multinationals hun ‘fair share' gaan betalen.” Mooi, maar waarom deed en doet dS dat niet met de Belgische uitwassen?

Steven Samyn (DM): "Iedereen die de Belgische politiek de voorbije decennia van ver of dicht heeft gevolgd, weet echter ook dat de brute macht van het ACW op de Wetstraat moeilijk overschat kan worden. Het maken en kraken van regeringen, het al dan niet devalueren van de Belgische frank..., de christelijke arbeidersbeweging voerde mee de regie. (…) De enige manier waarop de christelijke arbeidersbeweging de meubelen nog enigszins kan proberen te redden, is door open kaart te spelen. Zijn de aantijgingen van fiscale fraude onterecht? Wel, leg dan de boekhouding en de belastingaangiften op tafel." ern over minister van Financiën Steven Vanackere: "De CD&V'er met een uitgesproken ACW-etiket mag zich naar eigen zeggen 'bedrogen' voelen. Maar vragen in het parlement over transacties tussen een volledig genationaliseerde bank en de en van het ACW blijven onbeantwoord.”

Rik Van Cauwelaert in De Tijd: "De federale meerderheid wil de zesde staatshervorming tegen begin 2014 afronden. Maar het kan ook zijn dat de moeizaam bevochten staatshervorming pas in 2015 uitvoerbaar is, wordt er voorzichtig aan toegevoegd. En zelfs dat is overmoedig. (…) Die Bijzondere Financieringswet is, in goed 20 jaar (...) aan haar derde versie toe. (…) Die toenemende schuld - met onvermijdelijk stijgende intrestlasten als gevolg - en de vergrijzing remmen de economische groei af. Voeg daarbij de zo goed als onvoorspelbare evoluties en verschuivingen op de arbeidsmarkt, en het is nu al zo goed als zeker dat de nieuwe financieringswet lang voor de afloop van de overgangsfase aan een grondige verbouwing toe zal zijn. In die omstandigheden valt het voorstel van sommigen om de zesde staatshervorming in de lade te houden en meteen de zevende, definitieve staatshervorming aan te pakken, te overwegen."

Jean Claude Marcourt (LLB): "Malgré notre position pourtant très claire, M. Reynders a décidé de poursuivre son projet seul, toujours sans aucune concertation avec les Régions. (...) Jean-Claude Marcourt, est prêt à introduire un recours devant le Conseil d'Etat pour obtenir l'annulation d'un arrêté royal qui concrétise l'intention du ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, de créer un réseau de conseillers en diplomatie économique au sein des ambassades de Belgique". Samengevat: J-C Marcourt als bevoegde Waalse minister pikt het niet Didier Reynders economische adviseurs wil voorzien binnen de ambassades.

Kris Hoflack, DS 16/02/’13: “Ik ben een jaar uit de journalistiek geweest en heb er met afstand naar kunnen kijken. Ik heb soms de wenkbrauwen gefronst. (...) Bij het nieuws over Steve Stevaert en Karel De Gucht en het hele Vande Lanotte-verhaal, waar onderzoeksjournalistiek op een rare manier werd ingeperkt. Mijn ervaring zegt dat het zo niet blijft duren. Journalisten moeten ernstiger met hun vak bezig zijn. Dankzij het internet is het nooit zo gemakkelijk geweest om feiten te checken. Toch lijken journalisten het steeds minder te doen.”

Carl Devos, deredactie.be, 16/02/2013: “de rol van het ACW in de val van Dexia en de manier waarop ze nadien via Belfius en overheidsgaranties haar vel probeert te redden,smaakt vies in de mond."

Lakshmi Puri, onderdirecteur UN Women, in MO*: “Cultuur, traditie en religie kunnen en mogen niet ingeroepen worden om geweld tegen vrouwen te rechtvaardigen.”

Pages