Citaten

Geert Noels, op FB: "Het is een mooi stel bij elkaar. Dronken en corrupte politici die over onze staatszaken wat aflachen. En dan verschieten we dat we 20 jaar geleden even veel overheidsuitgaven als Nederland hadden, maar vandaag 10% van het bbp (of 40 miljard euro per jaar) meer uitgeven."

Lotfi El Hamid, Rotterdammer, over de diplomaat Omar Saif Ghobash, ambassadeur voor de Verenigde Arabische Emiraten in Rusland, die poogt antwoord te geven op de vraag wat de inhoud is van de islamitische identiteit:  

"In zijn boek Letters to a Young Muslim dat eerder dit jaar verscheen probeert Ghobash zijn tienerzoon houvast te bieden in deze tijd van crisis binnen de islamitische wereld. Hij waarschuwt voor de verleidingen van de radicale islam, voor een misplaatst superioriteitsgevoel ten opzichte van andersdenkenden en andersgelovigen, en spoort aan tot twijfel en zelfreflectie. We moeten kijken naar de aanslagen op Charlie Hebdo en Le Bataclan, zegt Ghobash in zijn boek, en ons serieus afvragen of dit niet precies is wat sommigen van ons moslims aangeleerd krijgen door onze geestelijken. Het is niet meer voldoende om te schuilen achter de apologetische woordvoerders die na elke aanslag roepen dat het niets te maken heeft met de islam, en dat de islam vrede betekent. Volgens Ghobash zijn het holle frasen geworden en staan die de broodnodige zelfkritiek in de weg. Ik ben het met Ghobash eens. Hoewel ik mijn islamitische opvoeding als een buitengewoon positieve erfenis heb ervaren, kan ik er niet omheen dat een giftige variant van de islam de samenleving is binnengeslopen. Die moet bestreden worden, want die verdwijnt niet vanzelf. Niet met wapens, maar met ideeën. "

 

Rudi: Is het probleem niet nog complexer? Me dunkt is er niet alleen een giftige variant de islam binnengeslopen, er bestaat gewoon nog géén enkele niet-giftige variant, in die zin dat er géén enkele gezaghebbende sociale doctrine bestaat die éénéénduidig de mensenrechten en de democratie respecteert. m.a.w. elke gekende en ietwat gezaghebbende uitgewerkte sociale doctrine staat net bol van dat superioriteitsdenken, Gelukkig is er nu een groeiende groep moslims die net wel zoekt in de zin van een met de democratie verzoende sociale doctrine én de bijhorende, fundamentele theologische revolutie die dat vereist. Maar voorlopig durft géén enkele van die schrijvers (à la Benzine, of leraars en imams Benhaddou, ...) ingaan tegen de consensus in de islamitische wereld.

Michele Groppi, in 'An Empirical Analysis of Causes of Islamist Radicalisation: Italian Case Study', in PERSPECTIVES ON TERRORISM Volume 11, Issue 1, Febr. 2017:

"This Research Note is based on a doctoral dissertation to be shorty completed at King’s College, London. It presents first results of one of the largest quantitative analyses of possible causes of Islamist radicalization in Italy, based on a sample of 440 respondents from 15 Italian cities. The study investigates Muslim respondents’ support for violence framed in Islamist religious terms. After defining “Islamist radicalisation”, a large number of models linking support for violence with various predictor parameters were tested. No statistically significant support was found for theories proposing discrimination, economic disparity, outrage at Western foreign policy, oppression of Muslims, traumatic experiences, or any standard sociological variable, including gender and being a convert to Islam, as predictors. Similarly, neither “networks” nor rational choice theory was supported by the data.

 

By contrast, the most significant predictor variables relating to support for violence were taking offense against offenders of Islam and the endorsement of an Islamic, theocratic form of government (ideology).

 

Social difficulties and uncertainty as for the wish to belong to Italian culture (identity crisis) were marginally significant."

Brendan O'Neill, in 'After London, let's start talking about the islam', Spiked 7/6/2017: "Islam now enjoys the same kind of moral protection from blasphemy and ridicule that Christianity once (wrongly) enjoyed. All last week, for example, I received furious emails and messages in response to two articles I wrote about the Manchester attack, telling me I was wrong to defend the use of the phrase ‘Islamist extremism’. That term has an Islamophobic bent to it, we’re told. It demeans Islam and its adherents by suggesting they have something to do with terrorism. You should just say ‘extremism’, not ‘Islamist extremism’. Don’t ever name the extremism, don’t label it, because you might hurt people’s feelings. (...) This is why our political leaders so rarely use the terms Islamism, radical Islam and Islamic terrorism: because they want to avoid offending Islam and also because they don’t want to stir up what they view as the public’s bovine, hateful prejudices. This censorious privilege is not extended to any other religion."

"This is incredibly dangerous. This censorious flattery of Islam is, in my view, a key contributor to the violence we have seen in recent years. Because when you constantly tell people that any mockery of their religion is tantamount to a crime, is vile and racist and unacceptable, you actively invite them, encourage them in fact, to become intolerant. "

 

"There are no quick fixes to the terror problem, but here is a good start: oppose all censorship and all clampdowns on offence and blasphemy and so-called ‘Islamophobia’."

Salman Rushdie, in le Nouvel Observateur (hier): "Il faut arrêter l'aveuglement stupide" face au jihadisme qui consiste à dire que "cela n'a rien à voir avec l'islam" (...) Je suis en désaccord fondamental avec ces gens de gauche qui font tout pour dissocier le fondamentalisme de l'islam (...) Depuis 50 ans, l'islam s'est radicalisé (...)  Il y a bien sûr une tradition d'un islam éclairé. Mais il n'est pas au pouvoir aujourd'hui".

Geert van Istendael, in een interview ''We leven in een oorlogssituatie, maar we zien het niet', Knack:  "De radicale islam wil de wereld veroveren, punt. Dat klinkt alleen zó absurd en uit de tijd dat mensen hun schouders erbij ophalen. Ze zijn meestal in een lauw, agnostisch bad grootgebracht en hebben geen flauw benul van de verpletterende kracht van een wereldgodsdienst. Ze blijven ervan uitgaan dat moslims als vanzelf onze superieure westerse cultuur van liberalisme en democratie zullen overnemen. En ze vinden het niet de moeite om zich eens in de werking van religies te verdiepen. Ik heb het pure katholicisme meegemaakt, en ik kan me dat nog goed voorstellen. Het christendom was in die tijd niet gewelddadig, de islam is dat wel. Dat maakt het helemaal angstaanjagend. En over de hele wereld zijn ándere moslims vaak het eerste slachtoffer."

Kris Van Spitael: "Een Fransman die Fransgezind is, is een chauvinist. Een Amerikaan die Amerikaansgezind is, is een patriot. Een Nederlander die Nederlandsgezind is, is een Oranjefan. Een Vlaming die Vlaamsgezind is, is een bekrompen navelstaarder die erg aan de jaren dertig doet denken."  

Kevin De Laet, kernlid Vlinks, in knack : "Stel je eens voor dat een minister van de Belgische federale regering openlijk zou oproepen om de Vlaamse jeugd te verfransen en het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen aan banden te leggen. Toegegeven, met de huidige regering gaat dat wellicht niet gebeuren, maar beeld je eens in dat een Belgische minister er openlijk voor zou pleiten. In het verleden gebeurde dat trouwens wel.

Voor Catalanen is dit echter nog steeds een realiteit, want de Spaanse minister van Onderwijs Íñigo Méndez de Vigo Montojo durft bijvoorbeeld op te roepen om de Catalaanse jeugd te verspaansen, "om de Catalaanse natievorming tegen te gaan" zoals het dan klinkt."

Maarten Boudry, over superioriteit en inferioriteit van beschavingen, in Knack 2/6/2017: "Ik heb er namelijk geen enkele moeite mee om een communistische dictatuur of een wahabistische theocratie als 'inferieur' te bestempelen, vergeleken met de liberale democratie waarin wij leven. En het idee dat vrouwen minderwaardige schepsels zijn, vind ik ook achterlijk en moreel inferieur. Wie niet?"

"Niet het superioriteitsdenken van de linkse gutmensch, maar zijn schijnheilige verwerping ervan, vind ik storend."

Jan Segers, op Faceboek, over de CD&V die vier jaar geleden vierkant tegen de verlaging van de huurwaarborg van drie naar twee maanden, en nu voor: "Hoe kun je vertrouwen op een partij die vandaag met het grootste gemak verbrandt wat ze gisteren nog aanbad en vice versa?"

Lieven Van Mele over de aanslag op een autobus met Koptische christenen op weg naar een bedevaartsoord: "The "religion of peace" strikes again."

 

, in Nouvel Observateur : "De plus en plus de Français qui pratiquent un islam rigoriste viennent s'installer dans cette ville du centre de l'Angleterre, là où les restaurants halal, les salles de prières et les niqabs sont légion.".   

Thomas Sowell, Amerikaans schrijver, econoom en libertariër: "Have we reached the ultimate stage of absurdity where some people are held responsible for things that happened before they were born, while other people are not held responsible for what they themsemves are doing today?".

Bart Haeck, in  De Tijd : "Niet alles wat de Amerikaanse president Donald Trump zegt, is per definitie verkeerd. Zijn vraag dat België zijn faire deel van de NAVO-kosten betaalt, is helaas terecht."

"Een korte blik op de wereld leert dat defensie meer dan ooit nodig is."

Johan Sanctorum, over de reactie van eerste-minister Michel op de bomaanslag door een islamist in Manchester: "politici worden verkozen om te beslissen en te anticiperen, niet om mee te wenen."   

Rik Van Cauwelaert, in De Tijd 22/5/2017: "De overheid is eigenlijk een failliete weldoener die onder voortdurende druk van de burgers staat. Hun vaak tegenstrijdige eisen hebben te maken met hun ergernis aan het gedrag van anderen. Ze eisen juridische aanpassingen en financiële overheidssteun voor alles en nog wat, maar zelf laten ze zich weinig gelegen aan hun verplichtingen. Sterker nog: ze rollen als het moet het hele wettelijke arsenaal naar buiten om hun eisen kracht bij te zetten of om onder hun verplichtingen uit te komen. En toch dringt de overheid nimmer aflatend door op alle terreinen van het openbare leven, maar ook van het privéleven."

Hendrik Vuye en Veerle Wouters: "Meer nog, de deelstaatparlementen worden rechtstreeks verkozen. Ze hebben dezelfde democratische legitimiteit als het federale parlement. Deze democratische legitimiteit maakt dat ze een grondwetgevende bevoegdheid hebben, indien ze deze willen uitoefenen.

De sleutel die toegang geeft tot de grondwetgevende bevoegdheid is de democratische legitimiteit en daar beschikken de deelstaatparlementen ten volle over. Indien de deelstaatparlementen nog geen gebruik hebben gemaakt van hun grondwetgevende bevoegdheid, dan is dit een politieke keuze. Een juridisch beletsel is er niet. Dit standpunt is niet nieuw. De Luikse hoogleraar staatsrecht en gewezen minister van Communautaire Betrekkingen François Perin heeft deze stelling reeds verwoord in 1983 in een berucht interview in het tijdschrift Pourquoi pas?"

Bert Bultinck (hoofdredacteur Knack), over Abou Jajhah: "De wispelturigheid van Abou Jahjah ondermijnt zijn geloofwaardigheid als bruggenbouwer. Eind 2013, bij zijn retour naar België na zeven jaar Libanon, had hij in Knack begrip voor de bange blanke man: 'Het is niet gemakkelijk om niet racistisch te zijn. De mens heeft nu eenmaal die aanleg.' En hij zag ook fouten in eigen rangen: 'Vandaag zit de verzuring bij de rechtse kiezers, maar ook bij heel wat allochtonen. Daar moeten we aan werken.' Dat klonk, nu ja, als een project voor iedereen. Maar het viel en valt allemaal wel moeilijk te rijmen met zijn veel heftigere uitspraken, waarbij zowel links als rechts - iedereen, dus - in België racistisch én koloniaal zou zijn. Het is een spreidstand die hij nu al jaren aanhoudt, met genuanceerde en bijwijlen briljante analyses voor mainstreammedia en occasioneel gescheld en getier ('zionistenpijper') voor de achterban elders. De gemiddelde tjeef kan er nog een puntje aan zuigen."

Doris Bullynck: "Discriminatie. Mijn dochter werkt in een firma die volgens het systeem van holacratie werkt. Ze waren genomineerd tot firma van het jaar. Ze hebben niet gewonnen. Hun vraag :"waarom niet". Antwoord:"Er werkt geen enkele allochtoon of iemand met vreemde achtergrond of naam in de firma.". ... Tja..Er heeft zich niemand aangeboden. O ja ,er heeft een Indiër bij ons gewerkt.... jammer hij had een Engelse naam. Mijn dochter heeft een zuiderse achternaam... Tja wel Europees. We zijn een technische firma en er werken evenveel vrouwen als mannen wat niet evident is.... Antwoord ...Hoe komt het dat het allemaal mooie mensen zijn??.... En niemand met een echt vreemde naam. ... Moest er dan een Mohammed ts zitten? .... JA!... Maar er heeft nooit 1 gesolliciteerd..." .

Ivan Van de Cloot, over het slappe financieel beleid van deze federale regering, in De Zondag 14/6/2017:

"Men moet in dit land eens beseffen dat onze toekomst aan een zijden draadje hangt. Door de torenhoge overheidsschuld zijn wij extreem kwetsbaar. Van de ene op de andere dag kan het gedaan zijn. Stel dat parameters plots tegenvallen: negatieve groei, stijging van de rente, tegenslagen in bancaire dossiers. Er moet weinig gebeuren of de overheidsschuld ontploft. Die is intussen opgelopen tot 105,8 procent. Als je dan ziet hoe lichtzinnig politici daarmee omgaan. (feller) Elke ouder zou zwaar verontwaardigd moeten zijn. Dit is het zwaard van Damocles voor onze kinderen en kleinkinderen. Maar elke keer opnieuw vinden ze een excuus om dat evenwicht uit te stellen."

 

"Wat trouwens vreemd is: mensen vertalen de roep om meer rechtvaardigheid in meer belastingen. Dat klopt niet. Ook kapitaal wordt al zwaar belast."

 

"Je moet goed weten dat achter elke uitzondering een lobbygroep zit. Die weten zeer goed wanneer ze op de deur moeten kloppen. Dat gebeurt dan tijdens de begrotingscontrole. Door die cadeaupolitiek is een fiscaal landschap gecreëerd waar een kat haar jongen niet meer vindt. Tenzij wie de middelen heeft om fiscalisten onder de arm te nemen. Als je de uitzonderingen eruit haalt, kan je met lagere tarieven evenveel ophalen. Maar twee: als je de belastingen echt wil verlagen, moet je ook ernstig ingrijpen op de uitgaven. En ook dat doet deze regering niet."

Pages