Citaten

Didier Reynders  op Radio 1, over Brusselse politiek:

- over Pascal Smet : "In Brussel is er een Minister van Files en Gesloten Tunnels."

- over Guy Vanhengel : "In Brussel heb je 3 socialistische partijen : de PS, de SPA en Open VLD...Wat nog steeds duidelijk wordt als je Guy Vanhengel bezig hoort. De situatie in Brussel zit op slot."

Rik Van Cauwelaert (@cauwelaert): "'t Is toch een comfort dat we over zoveel Soedankenners kunnen beschikken."

Paul Dermine, pleit voor de mogelijkiheidheid tot vervroegde ontbinding van e parlementen van de deelstaten, op Knack.be:  

"In België hebben de gemeenschappen en gewesten een zogenaamd 'legislatuurparlement' dat niet ontbonden kan worden vóór het einde van de periode waarvoor het verkozen is (5 jaar). Een gewest- of gemeenschapsregering kan bijgevolg pas 'vallen' wanneer in het parlement een alternatieve meerderheid wordt gevormd (zoals het geval was in Wallonië). Zolang dit niet gebeurt, blijven oude regeringspartners tussen wie het vertrouwen onherroepelijk zoek is, veroordeeld om samen verder te regeren. Welkom in Absurdistan."

Kris Vanmarsenille, in GvA: "Het is ronduit gevaarlijk om te pas en te onpas nazisymbolen te gebruiken om uiting te geven aan je verontwaardiging. Je relativeert er de misdrijven van het regime mee of je choqueert mensen tot in hun diepste wezen. Dat enkele jonge Ecolo-leden een inschattingsfout maken, kan gebeuren. Dat ze door de partijleiding niet op de vingers worden getikt, is onbegrijpelijk."

Boudewijn Bouckaert: "Triest dat Europa dat laat begaan, zo extreme destructie vanuit Madrid tegen de democratische principes."

Leo Neels, op vrtnws 15/9/2017: "Want wat Jhumpa Lahiri zegt, en Tinneke Beeckman, en Yasmien Naciri en Mohamed El Bachiri zijn levenslessen voor de journalistiek – en ongetwijfeld ook daarbuiten. De kern van hun betoog kan vertaald worden als volgt: geef eens eerst aandacht aan de feiten vooraleer een mening te vormen."

Veva Daniels, op vrtnws 11/9/2017: "We moeten stoppen met alcoholgebruik achter het stuur weg te lachen en inzien wat het effectief is: een moordwapen. Achter het stuur hoort maar één ding: een nuchtere bestuurder die zich alleen bezig houdt met het autorijden."

Leo  Neels, op vrtnws 25/8/2017: "Is al dat snelle nieuws ook gecontroleerd? Volgens kenners nemen  millenials genoegen met “good enough”. Was een bericht verkeerd? Dan kom ik dat straks ook wel te weten, ik maal er eigenlijk niet zo om, zo luidt vaak hun reactie. Hier schuilt een risico voor journalistiek. Snel, ok, maar verifiëren en valideren is en blijft toch de kern van het journalistiek métier (...). Dat gaat altijd ten koste van snelheid: voor journalistiek die zijn kern niet goed bewaakt wordt de race om de eerste te zijn een existentieel risico.".

 

"Redacties die nu werken binnen een versatiele bedrijfscontext, moeten het beter doen en méér oog hebben voor het effect van hun product op de samenleving. Een kritische factor wordt de vraag of ze ontmoetingsplekken vormen, makelaars kunnen zijn in een gedeeld algemeen belang, behartigers van de goede zaak van een inclusieve gemeenschap, actoren in de preventie van individualistische zelf-isolatie die de echokamers van de “social media” te vaak zijn."

Guy Tegenbos, hier: "De Vlaamse burger is even ontevreden over het politieke systeem. Hij kijkt met ­afschuw naar het vaak laag-bij-de-grondse federale en Vlaamse politieke spel, en naar de wijze waarop politici omgaan met elkaar, met de burger en met dossiers zoals dat van de pensioenen.

Die slechte gewoonten sijpelen door naar het lokale niveau, want de ideologisch gekleurde politieke partijen – die zo sterk zijn omdat ze zich centraal veel overheidsgeld toe-eigenen – hebben de lokale lijsten verdreven en de gemeentebesturen ingepalmd. Ze planten daar niet alleen hun beleids-knowhow (wat goed is), maar ook de foute wijze waarop ze politiek bedrijven."

Tahar Ben Jelloun, geciteerd door André Versaille in Le Causeur 13/9/2017: "les pays arabes ne reconnaissent pas l’individu. […] Ils donnent la priorité au clan, à la tribu, à la famille sur la personne. Quand on naît musulman, on fait partie de la “Maison de l’islam” et on n’a pas le droit de la quitter. Si on sort de cette maison, on devient apostat, c’est-à-dire un renégat, quelqu’un qui a renié son appartenance, ses racines, et qui doit être puni. L’apostat […] est considéré comme un traître, puni de mort."

André Versaille, in 'Doit-on « intérioriser la sensibilité » des musulmans?', in  Le Causeur 13/9/2017:

"On nous dit que les Français de culture musulmane doivent être considérés comme des Français à part entière. Cela va de soi, et ce qui vaut pour la France vaut pour tous les pays démocratiques. On remarque cependant que, vision multiculturaliste oblige, la prégnance de l’islamisme sur la société française (et belge) est aujourd’hui telle que les interprétations de certains passages du Coran quant au halal, le licite, et le haram, l’illicite, sont devenues des questions considérées par beaucoup comme relevant du débat public, comme s’il était légitime de vouloir intégrer, en faveur de la minorité musulmane, des lois coraniques dans le droit commun démocratique."

 

"Tariq Ramadan déclare qu’il faut « intérioriser la sensibilité » des musulmans. S’il s’agit de comprendre l’Autre dans sa sensibilité, on ne peut qu’être d’accord. Mais pourquoi cette compréhension devrait-elle impliquer un devoir d’intériorisation ? La sensibilité des membres d’un groupe étant par définition subjective, et renvoyant ici à une « mentalité communautaire », au nom de quoi devrions-nous intégrer la sensibilité d’une minorité arrivée récemment en Occident, surtout si certaines mœurs procédant de cette mentalité ou de cette culture s’avèrent en contradiction avec les principes démocratiques occidentaux ?"

Luckas Vander Taelen: "Niemand zal de verdediging van Nols op zich nemen. (...) Maar het is toch belangrijk op te merken dat hij bij de Europese verkiezingen van 1984 93.000 stemmen achter zijn naam kreeg. Hij stond dus niet alleen met zijn racisme. Door zijn beeld weg te nemen zal dat schokkende feit niet verdwijnen. En waarom zou enkel de buste van Nols moeten worden weggenomen? Het valt te vrezen dat ook voorgangers van hem niet geheel vrij waren van zwarte vlekken op hun ziel.

De geschiedenis laat zich niet herschrijven. Beelden en monumenten dienen om niet te vergeten wat gebeurd is. De duiding bij historische figuren is beter dan het weggommen van het verleden. Dat was een gewoonte in dictatoriale regimes. Mao, Stalin en Hitler herschreven de geschiedenis voortdurend. Voor een kritische geest is het beter de fouten van vroeger te begrijpen dan ervan weg te kijken, want de ideale wereld is een totalitaire nachtmerrie."

Fatiha Boudjahlat, in Le Figaro"Les médias ont choisi de ne pas donner la parole aux enfants d'immigrés qui ont réussi sans haine, qui vivent heureux en France. Les plus rigoristes ont la parole.".

Gert Verwilt (Vlinks), over de autoloze zondag, in Knack 18/9/2017: "Om het urgente probleem van de luchtvervuiling in onze verstedelijkte regio's op een duurzame wijze aan te pakken, is er uiteraard veel meer nodig en op grotere schaal."

Wouter Duyck, in De Morgen 21/4/2017: "Er mag gevreesd worden dat een beleid waarin louter (maar terechte) aandacht is geweest voor kwetsbare leerlingen nu zijn vruchten afwerpt. Ambitie en prestatie zijn al te zeer vieze woorden geworden in Vlaanderen, nu ook binnen de schoolmuren."

 

"Ambitie is ook goed voor welbevinden van onze kinderen. Ambitieuze leerlingen zijn namelijk ook gelukkigere leerlingen. Studenten die universiteit nastreven hebben 30 procent meer kans heel gelukkig te zijn. Het relatief hoge Vlaamse welbevinden bestaat dan ook ondanks de lage ambitie, niet dankzij. Zelfs heel hoge studietijd levert niet minder gelukkige leerlingen op. Het wordt dan ook dringend tijd om in de hoofden komaf te maken met de valse tegenstelling tussen het welbevinden van leerlingen, en prestaties of verwachtingen."

Luckas Vander Taelen, op VRTNWS: "Het is de laatste maanden vaker voorgekomen dat opiniemakers als verklaring voor het gedrag van een aanslagpleger de nadruk leggen op zijn fragiele psychische toestand , om jihadisme te minimaliseren of te ontkennen. (...) Vele intellectuele verklaringen willen bewijzen dat terroristen geen islamitische drijfveer hebben, maar het slachtoffer zijn van onze samenleving of van hun eigen psychische problemen."

 

"Maar één ding hebben al die verschillende terroristen gemeen: ze voelen zich aangesproken door een radicale ideologie, die van het strijdend islamisme, het jihadisme. Daarin zit nu net het gevaar: dat het mensen aantrekt, om heel erg verschillende redenen. Ook al geeft een beweging een homogene indruk van buiten, dat betekent allerminst dat de individuele leden gelijkaardige motivaties hebben. Dat is bij geen enkele radicale beweging zo."

 

"Waarom kunnen we niet op de zelfde manier naar de jihadistische terreur kijken en zeggen dat de diversiteit aan motiveringen en het verschil in persoonlijke achtergrond minder belangrijk is dan de aantrekkingskracht van de grote beweging?"

Michel Berger:  "Ik wil een nieuw gebod bij de tien geboden: bega geen onrecht door andermans plicht te bepalen als ge die zelf niet weet te vervullen. Ik haat eindtermen, wegens hun lichtzinnige zweverigheid, hun niet te falsifiëren goede bedoelingen en hun ongebreidelde kweeklust."

Stijn Van Hamme, lesgever Frans UGent, praktijkassistent bij Bestuurskunde en Publiek Management; gaf Frans in SO en politiek actief bij Vlaams Belang;in Knack 29/8/2017:

"Doordat kennis en feiten met alle banbliksems uit de klas zijn weggejaagd en vaardigheden tegenwoordig als heilige koe aanbeden worden, vertoont de algemene kennis die van iemand met een diploma secundair onderwijs verwacht mag worden enorme lacunes.

 

Waarom durven beleidsvoerders niet toegeven of zelfs maar inzien dat de overdreven afgoderij van vaardigheden een hypotheek legt op de toekomst van onze jongeren? Is het grote gelijk van deze pedagoochelaars dan zoveel belangrijker dan onze leerlingen? Ofwel beseft men dit wel degelijk en is er sprake van schuldig verzuim ofwel beseft men dit helemaal niet en is er sprake van verregaande wereldvreemdheid en zelfs incompetentie."

Jean-Marie De Decker, over de aanslagen in Barcelona en Turku, in Knack 27/8/2017

"Is het te verwonderen dat het net die Europese landen zijn, die de multiculturaliteit als een religie belijden, die zelf het grootste slachtoffer worden van dolgedraaide religieuze gekken?"

"De dag van de moordpartij op de Ramblas stak een achttienjarige Marokkaanse jihadist in het Finse Turku ook tien mensen neer, waarvan er twee vrouwelijke slachtoffers overleden. Hun misdaad was ongesluierde vrouw te zijn in zijn misogyn islamitisch bekrompen wereldbeeld, waarin de helft van Gods schepping veroordeeld wordt tot huisslaaf en wandelende baarmoeder."

"Het islamisme kent geen godsdienstvrijheid, maar islamisten beroepen zich in het Westen op de bestaande godsdienstvrijheid om hun enggeestig werelbeeld hier aanvaardbaar te maken. Is het dan te verwonderen dat het net die Europese landen zijn, die de multiculturaliteit als een religie belijden, die zelf het grootste slachtoffer worden van dolgedraaide religieuze gekken? Ondank is 's werelds loon."

Justin Trudeau, Canadees premier maakt een bocht waar Merkel nog een puntje aan kan zuigen :  "We zijn een gastvrij land, maar we zijn ook een land met strenge wetten. niet iedereen kan komen" (in De Standaard 26/8/2017). 

Pages