Citaten

Mark Elchardus, in De Morgen 20/3/2017: "Secularisering, de mogelijkheid om in wederzijds respect met verschillende levensbeschouwingen samen te leven, om de vrijheid van levensbeschouwelijke overtuiging echt waar te maken en op basis van geloof geen banden met anderen uit te sluiten, werd in Europa moeizaam verworven. Zij wordt vandaag weer op de proef gesteld, enerzijds omdat sommige moslims hun geloof beleven op een manier die niet compatibel is met secularisme, anderzijds omdat rechts-populisten in reactie daarop het secularisme verwerpen. Moderne, levensbeschouwelijk diverse samenlevingen zijn echter niet leefbaar zonder secularisme."

Nadia Ezzeroili, ex-moslima die warme herinneringen bewaart aan haar vroegere geloof, in De Volkskrant 21/10/2013: "Weken, maanden heb ik gewacht, maar er gebeurde niets. Ik gaf het op. Voor het bestaan van een God hield ik de deur nog op een kier, maar het bidden, het lezen van een onbegrijpelijke Koran, het verdedigen van islamitische teksten die botsen met mijn eigen overtuigingen: ik kon het niet meer. Vooral de vrouwonvriendelijke teksten vielen niet meer te verenigen met mijn ideeën over feminisme. Na zeven jaar viel ik te vaak uit mijn rol om het toneelstukje geloofwaardig te houden. Het werd tijd om definitief afscheid te nemen."

 

Koenraad Elst: "Sommigen hier zijn teleurgesteld dat Geert Wilders niet méér gewonnen heeft, en dat de VVD de grootste partij gebleven is. Zelf meen ik dat de Nederlandse verkiezingen goeddeels een vervulling zijn van wat ik lang heb gewenst: het aanboren of overnemen van de soevereinistische en islamkritische standpunten door de burgerpartijen, hier vooral VVD en CDA. Het kan natuurlijk zijn dat zij slechts voor de galerij eventjes een nieuw-flinks gezicht opgezet hebben en nu weer tot "volksverraad" zullen overgaan. Ik gok er echter op dat zij wel degelijk en van harte hun koers gewijzigd hebben en het nog meer gaan doen: onder invloed van de alweer versterkte druk van Wilders en nu ook van Thierry Baudet in het parlement, maar ook onder druk van hun eigen basis, die het nu gewonnen terrein niet zomaar zal opgeven. De burgerlijke kiezer heeft over een aantal zaken namelijk dezelfde mening als de PVV-kiezer, alleen is hij trouw aan zijn partij en heeft hij het erbij genomen dat zij de linksere toer opging toen dat mode was. Nu er vóór de verkiezingen, zeker in de Erdogan-rel, iets van een soevereinistische doorbraak gekomen is, blijft hij zeker bij de vertrouwde partij, en wel met versterkte overtuiging omdat zij nu veel meer zijn eigen standpunt vertegenwoordigt." 

 

Ewald Pironet, in Knack 14/3/2017: "De EU blijft een bloedeloos project, bevolkt met dikbetaalde ambtenaren en politici.".

Ivan Krastev, in Financial Times : "Moscou and Ankara are actively politicising ethnic and religious tensions in the Balkans. The Russian and Turkish political, economic and intelligence presence in the region is not confined to former Yugoslavia and Albania, but streches to Bulgaria dn Greece, too".

 

"The new reality in the Balkans is that the Europeans can no longer rely on the US to help secure peace and stability in the region. The Balkans will never be a priority for Donald Trump".

Kraker 'Delannoy', geïnterviewed in De Standaard 15/3/2017 : "Het eerste wat een bonafide kraker doet, legt Delannoy uit, is de eigenaar en de politie contacteren. ‘Je moet laten vaststellen dat je er woont en proberen tot een overeenkomst te komen. Vervolgens neem je een brandverzekering en laat alle nutsvoorzieningen op jouw naam zetten, zodat de eigenaar jouw rekeningen niet krijgt. Je vestigt er ook je domicilie, waardoor hij geen leegstandstaks hoeft te betalen. Een slimme kraker onderhoudt zijn huis ook goed.’ Eigenaren reageren zelden enthousiast, erkent Van de Bauw­hede. ‘Je hebt er die buitensporig kwaad worden, je hebt er die uit de lucht vallen omdat ze niet eens meer weten dat ze een pand bezaten. Als je het goed aanpakt, kom je uiteindelijk zo goed overeen dat hij jou laat weten wanneer hij iets met het gebouw van plan is, zodat jij kunt uitkijken naar iets nieuws. Misschien helpt hij je wel.’"

Zo doen bonafide krakers dat, merkte Marc Ernst daarbij op. Inderdaad.

Orhan Kilic: "De headlines van de Turkse krant Sabah vandaag:

"Ik heb bevolen om het konvooi van de minister aan te vallen".
"Turkse delegatie op het nippertje ontsnapt aan een slachting"
"Is hij (Aboutaleb nvdr) een burgemeester of een bendeleider?"

Voor alle duidelijkheid, deze krant lag dus vandaag in de rekken in Genk, niet in Ankara. Belangrijk detail, Sabah is de krant van de schoonzoon van Erdogan."  

Dirk Rochtus, in De Tijd 14/3/2017: "De rede lijkt zoek in Turkije. President Recep Tayyip Erdogan zweept zijn aanhangers die in het buitenland wonen op en bruuskeert Europa. Maar zijn fanatisme camoufleert onzekerheid en zal zijn land duur komen te staan. (...) De huidige Turkse machthebbers en hun slippendragers in de media hebben zelden uitgeblonken in zelfkritiek en bezonnenheid, maar wat we de afgelopen dagen uit hun mond aan verwijten te horen kregen, tart elke verbeelding. In Europa weten we dat wie geen argumenten heeft, terugvalt op scheldwoorden als ‘fascisme’ en ‘nazipraktijken’. De ‘reductio ad hitlerum’ is een teken van intellectuele zwakte. Dat hebben de boze mannen van de Bosporus blijkbaar nog niet door."

Saskia Van Nieuwenhove, in Knack 7/03/2017: "Zelfs een kind dat bijna naakt op straat belandt, moet 8 maanden wachten op hulp".

Sietske Bergsma, op TPO 7/3/2017: "Of de islam nou wel allemaal zo erg is, wordt er gezegd, want het Christendom enzovoort. “Ik wil het gewoon niet”, zeg ik. Ik wil geen middeleeuwse gebruiken tolereren, halal-snackbars, no-go areas, Erdogan in de Tweede Kamer, ogen in mijn rug op de trap in de metro, sympathie opbrengen voor gesluierde en ongesluierde ‘feministen’ die onderdrukking als vrije keuze verkopen en seksueel geweld van moslimmannen legitimeren vanwege ‘cultuur’. Ik wil geen rekening houden met gevoelens van gelovigen, die geen rekening houden met verworvenheden die een echte beschaving hebben voortgebracht. Waarin zij nota bene mogen zijn wie ze willen zijn. Ik wil de onbescheiden vrouw verdedigen, vrijheid van meningsuiting, een open debat, een oorlog van ideeën desnoods. Ik heb geen fobie, en ik ben ook niet ‘eigenlijk’ boos over iets anders. Ik. wil. het. niet."

Luc Devoldere, in Doorbraak 2/3/2017: "Maar onze  taalemancipatie anno 2017 is helemaal niet beëindigd. Vandaag moet je meer dan ooit opkomen voor het intelligent gebruik en – vooral – het gebruik (verheft zijn stem), het exclusieve gebruik van de standaardtaal in de openbare ruimte. (...) Een cultuurgemeenschap heeft een cultuurtaal nodig. Als Vlaanderen ons ter harte gaat, dan moet de standaardtaal en het niveau van de Vlaamse cultuur ook ons ter harte gaan."

 

"Onze taalideologie is heel eenvoudig: je kunt maar respect vragen voor je eigen taal als je ook andere talen respecteert. In Europa hebben we geen andere keuze. Wij moeten respect vragen voor het Nederlands in Vlaanderen, en ook in Brussel – anders bestaat België niet, als daar geen respect meer is voor de taal van de meerderheid van het land. We moeten dat onverkrampt doen, hoffelijk maar duidelijk. En tegelijk moeten wij zo meertalig mogelijk worden."

Sadet Karabulut (SP), op Twitter: ''Campagne voor despoot Erdoğan in Nederland is zeer ongewenst. Enige juiste reactie van Koenders en Rutte."

Executief van de Moslims van België (EMB): "Het spreekt voor zich, en dit hebben we al verschillende keren benadrukt, dat elke erkende moskee in België functioneert in het kader van de Grondwet, de wetten en waarden van ons land die boven de religieuze wetten staan. En dat de niet-erkende moskeeën net zo goed vallen onder het toepassingsdomein van deze wetgeving."

 Mia Doornaert in DS Opinie 23/2/2017: "Nu, de knieval van Zweden voor de militante islam is allang bekend. Op de politie rust zelfs de dwang van een ‘code 291’, die gebiedt geweld door moslims, waaronder aanranding van vrouwen, voor de openbaarheid te verzwijgen. Kwestie van niet te ‘stigmatiseren."

Het laatste Nieuws 23/2/2017 (hier): "Uit een studie van de Koning Boudewijnstichting was al gebleken dat bijvoorbeeld 60 procent van de mensen van Marokkaanse origine die in ons land een sociale woning huren, een eigendom hebben in Marokko."

Marc Vanfraechem: "Mijn indruk is dat reguliere journalisten het begrip ‘double-checking’ verwarren met ‘dezelfde vraag twee keer stellen aan dezelfde persoon, of hetzelfde programma’, en dat ze een bericht dat afkomstig is van een collega-journalist zelfs niet één keer checken, maar eenvoudigweg overschrijven …hierin onderscheiden ze zich alvast van goede bloggers. Maar ook zou het kunnen dat ze ergens iets opvangen, en dan bij zichzelf denken: dat is goed mogelijk, en ik heb het altijd al gedacht: tenslotte ook een vorm van ‘double-checking’."    

Filip WatteeuwGentse schepen (Groen) vorig weekend in De Zondag: "Sommige politici beseffen niet meer wat een normaal loon is,"

Leo Neels, in Knack 20/2/2017: "In een rechtsstaat kan godsdienst geen rechtsbron zijn. (...) rechtsregels gelden op gelijke wijze voor atheïsten, of aanhangers van élke religie, ongeacht wat hun religieuze voorschriften bepalen. Op juridisch vlak zijn religieuze voorschriften wel degelijk ondergeschikt aan de rechtsregels."

Holger Steltener, uitgever van de Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Massa-inwijking uit arme landen brengt niet alleen voor minder gekwalificeerde Britten en Amerikanen meer concurrentie op de arbeids- en woningmarkt (..). Omdat migranten in een rijk land hun welstand exponentieel kunnen vergroten, ontstaat een enorme aantrekkingskracht en een enorme migratieprikkel. En hoe belangrijk het ook is om arme landen hierin te helpen om succesrijke sociale structuren op te zetten, zo belangrijk is het ook voor de rijke landen om hun sociale modellen te beschermen. Als de EU de migratie niet beter doseert, en stuurt, zet Europa haar welstand en haar stabiliteit op het spel"

Pieter Stockmans, citeert enkele anonieme Belgische dipomaten in MO magazine 3/10/2016: "Vandaag is de situatie anders dan in de jaren ’50, toen na WOII het VN-Vluchtelingenverdrag werd aangenomen. Nu is er een oneindig aanbod aan conflicten en vluchtelingenstromen."

Pages